10. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 5. 2007

Podivná práce Policie ČR:

"Vystavování lidských těl je legální"

Dopis starostovi Prahy 1 Petru Hejmovi

Vážený pane starosto,

v pondělí 7. května 2007 jsem oznámil Úřadu městské části Praha 1 (dále jen "Úřadu") přestupek, který je páchán vystavováním zohavených lidských pozůstatků v paláci Lucerna. Ve svém podání jsem upozornil, že s vystavenými lidskými zůstatky je nakládáno v rozporu s ustanovením Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. a zároveň navrhl uzavření výstavy cestou předběžného opatření.

Včera 9. května odpoledne jsem navštívil vedoucí přestupkového oddělení správního odboru Úřadu Dagmar Militkou, abych se dozvěděl, jakým způsoben bude ve věci postupovat a kdy lze očekávat výsledek řízení. Na všechny otázky jsem dostal odpověď, že řízení bylo zahájeno a bude pokračovat v souladu se zákonem. Vzápětí vedoucí oddělení náš rozhovor ukončila a začala se věnovat své práci.

O několik málo hodin později jsem si přečetl zprávu České tiskové kanceláře, podle níž Úřad rozhodl, že výstava je v souladu se zákonem. Podkladem mu měla být zpráva obvodního policejního ředitele Jiřího Sellnera, podle níž na expozici nejde o lidské pozůstatky, ale o výstavní exponáty.

Dovolte mi na tomto místě krátce odbočit krátkou poznámkou k práci Policie České republiky obvodu Praha I. V uplynulých letech jsem se několikrát pozastavoval nad nečinností policie vůči skupinám kapesních zlodějů, kteří nerušeně okrádali právě ve Vašem obvodu cestující metra a elektrické dráhy. Tušené vysvětlení se potvrdilo, když před týdnem informoval deník Právo, že "byli obviněni dva policisté, kteří si vytipovali místa, kde nejčastěji působí gangy rumunských kapsářů, a rozhodli se od nich vybírat peníze za jejich beztrestnost. Přivydělávali si tak údajně od roku 2000 až do loňského zadržení. Týdně jim to vynášelo zhruba 1000 až 1500 korun." ZDE To je mimochodem při ceně 349,- Kč za vstupenku méně než částka, kterou investuje do vstupu pouhých pět návštěvníků nezákonné výstavy.

Pochybnosti o práci státní policie ve Vašem obvodu vyvolává i postava samotného plk. Sellnera, jelikož lze doložit, že opakovaně kryl nezákonné jednání svých podřízených zcela formálním vyřizováním stížností, kterým čelili (viz odůvodnění typu "policisté nejednali protiprávně, protože bylo zjištěno, že jejich postup byl v souladu se zákonem" -- bez dalších podrobností). Tímto způsobem dotyčný neváhá "vyřídit" ani stížnosti směřované proti němu samému.

Již jen aktuální stav příslušných policejních orgánů tedy nemůže vyvolávat důvěru ve spolehlivé prošetření jakéhokoli případu, kde hrozí možnost ovlivnění nějakou formou finanční pobídky, přestože dosud nejsou k dispozici přímé důkazy, že tomu tak bylo i v této kauze. Indikativní však v této souvislosti může být zcela absurdní argument, podle kterého nejsou na výstavě vystaveny lidské pozůstatky, nýbrž výstavní exponáty. Přitom je zcela nepochybné, že o lidské pozůstatky jde, ačkoli jsou vystaveny jako výstavní exponáty.

Žádný prostor pro případné pochyby neponechává oficiální komentář vystavený na webové stránce pořádající firmy:

Výstava prezentuje skutečná lidská těla, která jsou ošetřena a stabilizována speciální konzervační metodou nazývanou Polymerová ochrana. Tento proces se skládá z balzamování lidských těl, z jehož tkání je odstraněna voda a poté pomocí vakuové techniky je tělo impregnováno. Výstava představí více jak dvě desítky lidských těl a mnoho jejích orgánů, návštěvníci se tak poprvé ve svém životě zúčastní 3-D tour lidským tělem. www.bodiesprague.cz

Za situace, kdy policie vypracovala naprosto nepoužitelné podklady pro další řízení, správní odbor Úřadu neprodleně přisvědčil závěru, který připomíná spíše pasáž ze satiry beroucí si za cíl byrokratickou tupost. Z vlastní zkušenosti vím, že takový postup je v rámci přestupkových řízení častý, když se úředníci Úřadu kupříkladu necítí oprávněni posuzovat oprávněnost policejních zákroků, takže občané, kteří jsou obviněni z přestupku, kterého se měli dopustit během konfliktu s policisty, jsou tak automaticky uznáni vinnými a rozhodováno je pouze o výši sankce.

Za nejzávažnější však považuji možnost, že Úřad bude vystaven podezření podstatně závažnějšího než je šokující neschopnost aplikovat platné právo. Jistě nemusím dodávat, že mám na mysli podezření z korupčního jednání. Ačkoli se přikláním spíše k myšlence, že za rozhodnutím stojí snaha ušetřit si práci obcházením zákona, předpokládám, že pro Vás bude podnětem důkladně prověřit kvalitu práce správního odboru Úřadu.

Mnoho štěstí přeje

Radek Mikula

                 
Obsah vydání       10. 5. 2007
10. 5. 2007 "Je na vás, občanech, jak mě budete soudit"
10. 5. 2007 Konec "dobrého života" ve Francii?
10. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany Štěpán  Kotrba
10. 5. 2007 Ne-profesionální ne-veřejnoprávní Česká ne-televize Jakub  Rolčík
10. 5. 2007 Zabraňme vzniku autoritativního režimu v ČR prostřednictvím prodejných médií Milan  Valach
10. 5. 2007 Co lidovci a ODS
10. 5. 2007 Tony Blair: začátek konce
10. 5. 2007 Nejúčinnější strach je malý strach
10. 5. 2007 Schopnost říci NE Ladislav  Žák
10. 5. 2007 Byli jsme to my? Jan  Čulík
10. 5. 2007 Turecká kríza Radovan  Geist
10. 5. 2007 Klaus nepřemýšlí o Evropě Václav  Chyský
10. 5. 2007 Procházka Richard  Weiner
10. 5. 2007 Čím dříve Dům Agapé skončí, tím lépe pro veřejné finance Štěpán  Kotrba
10. 5. 2007 S mobilním telefonem až do omdlení, aneb O čem rodiče měli vědět, že to má větší dráždivost než čokoláda Uwe  Ladwig
10. 5. 2007 "Vystavování lidských těl je legální" Radek  Mikula
10. 5. 2007 Dlouhá noc muzeí se koná i v ČR
10. 5. 2007 Dny osvobození v jednom podbrdském městečku Petr  Klán
10. 5. 2007 Zásah proti neonacistům v Brně byl oprávněný
9. 5. 2007 Lula
9. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit sociální demokracii Tomáš  Gawron
9. 5. 2007 Americké bestsellery, Ježíš a zabíjení všech nevěřících Greg  Evans
8. 5. 2007 Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak. Jan  Neoral
8. 5. 2007 Czech Prime Minister Topolánek: People die everywhere. Some of them die in the wars, others during car crashes, some just die Jan  Neoral
8. 5. 2007 XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný Stanislav  Kaucký
8. 5. 2007 Jak zavléci Česko do samého středu Hvězdných válek Štěpán  Kotrba
9. 5. 2007 Prečo sa Európa nemôže spoliehať na NATO Eduard  Chmelár
9. 5. 2007 Nadělej prachy a natáhni bačkory? (2. část) Miloš  Dokulil
9. 5. 2007 Mé politické přesvědčení Boris  Cvek
7. 5. 2007 Mezinárodní konference proti militarizaci Evropy Štěpán  Kotrba, Jan  Berousek
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce