27. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2007

Lidská práva na obtíž - IDET 2007

tisková zpráva Nesehnutých

Ve dnech 2. až 4. května 2007 proběhne na brněnském výstavišti již devátý ročník zbrojního veletrhu IDET 2007. Jeho organizátoři pod záštitou ministerstva průmyslu, obrany a zahraničních věcí budou propagovat zbrojařské firmy podílející se na porušování lidských práv ve světě a vítat oficiální delegace zemí zneužívajících dětské vojáky či používajících represi vůči svým občanům či ozbrojenou agresi vůči svým sousedům jakou součást své politiky. IDET 2007 se tak stane místem podpory nekontrolovaného obchodu se zbraněmi, porušování mezinárodních dohod a pošlapávání lidských práv.

Již po deváté se bude na brněnské výstavišti propagovat obchodování se zbraněmi a to bez ohledu na jeho spojení s porušováním lidských práv. Tradiční pozvání od ministryně obrany Vlasty Parkanové dostali nejen ministři či ministryně obrany a vojenští představitelé a představitelky armád ze zemí NATO a EU, ale také zástupci a zástupkyně států, které ""jsou pro český obranný průmysl ekonomicky zajímavé" [1]. Mezi hosty IDETu patří ministři a velitelé armád zemí, které zbraně prokazatelně nevyužívají pouze k obraně a zajištění bezpečnosti, ale také k porušování lidských práv či agresi vůči vlastním obyvatelům nebo jiným státům (Čína, Pákistán, Saudská Arábie ad.). Mezi pozvanými zahraničními delegacemi jsou i zástupci armád využívajících dětské vojáky nebo podporujících polovojenské oddíly, které dětské vojáky využívají (Kolumbie, Jemen, Indonésie ad.).

Dle tvrzení organizátorů IDETu jsou na tento veletrh zváni také nákupčí zbraní z těchto zemí [2]. Vinou nedostatečné kontroly obchodu se zbraněmi v ČR patří řada těchto zemí a jejich vojenských složek již dlouho mezi tradiční příjemce českých zbrojních exportů. Účastí zbrojních nákupčích ze zemí pošlapávajících lidská práva se IDET staví proti snahám mezinárodních institucí (EU, OBSE, OSN) o přísnější regulaci zbrojních obchodů ve vztahu k ochraně těchto práv. Pokud čeští či jiní zbrojaři dohodnou s nákupčími z uvedených zemí zbrojní kontrakty, přispívají tím k dalšímu porušování mezinárodních dohod o kontrole obchodu se zbraněmi. Jedná se zejména o porušování Kodexu EU o obchodu se zbraněmi z 8. června 1998 [3] a to hned ve všech jeho 8 kritériích. Zbrojní kontrakty by nerespektovaly lidskoprávní situaci v cílových zemích, podporovaly vnitřní represi i vnější agresi, nebraly by ohled na možnost reexportu a ohrožovaly mezinárodní bezpečnost (například potenciálním nepřímým vyzbrojováním teroristů) apod.

"Z uvedených informací o stavu lidských práv a o chování policejních a vojenských složek v zemích, které jsou českými vrcholnými politiky zvány na IDET 2007 je jasné, že tato nákladná mezinárodní paráda opět podpoří nekontrolovaný obchod s vojenským materiálem," komentuje letošní ročník IDET Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

I předchozí ročníky zbrojního veletrhu IDET byly spojeny s prezentací výrobců a výrobků porušujících mezinárodní dohody či podílejících se na pošlapávání lidských práv. V roce 1999 např. na IDETu prezentovala svoji činnost čínská státní firma NORINCO spojená s výrobou pozemních protipěchotních min, s prodejem zbraní vojenské juntě v Barmě či s dodávkami samopalů Kalašnikov, raketometů a přenosných protiletadlových raket na černý trh v USA. V roce 2001 se na IDETu prezentovaly zbrojní firmy spojené s vyzbrojováním iráckého diktátora Saddáma Husajna, režimu ajatolláhů v Iránu a s dodávkami zbraní porušujících mezinárodní embarga OSN. V roce 2001 poskytnul IDET své výstavní prostory také výrobcům donucovacích prostředků (plastikových projektilů, elektrických obušků a paralyzérů, pouta atd.), které jsou často vyžívány státními represivními složkami k mučení a týrání zadržených [4]. IDET 2003 byl zase spojen s mezinárodním skandálem, když se zjistilo, že součástí nabídky firmy Poličské strojírny byly i miny, jejichž konstrukce a užití odporuje Ottawské konvenci o zákazu protipěchotních min [5]. Rok 2005 je kromě již uvedených výhrad spojen především s cynismem pořadatelů, kteří jej dle svého vyjádření uspořádali "...v duchu oslav konce 2. světové války." [6].

IDET je již bohužel skutečně tradiční. Tradiční svým přehlíživým postojem k lidským právům, tradiční svou benevolencí k porušování mezinárodních dohod, tradiční svým obdivem ke zbrojení a zabíjení. Nabízí se otázka " potřebujeme v současném světě takovouto tradici?" komentuje konání zbrojních veletrhů v Brně Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Stav lidských práv v některých zemích jejichž delegace byly oficiálně pozvány na IDET2007

Na tomto místě jsou uvedeny jen některé vybrané země, které jsou na IDET 2007 pozvány a zároveň používají zbraně k porušování lidských práv.

Kolumbie

Tento jihoamerický stát (jeho armáda a policie) je tradičním odběratelem zbraní (většinou lehkých ručních " pistole a jejich součásti, střelivo apod.) z České republiky a z mnoha dalších států světa. V roce 2003 sem byly z ČR vyvezeny zbraně za 10,4 mil. Kč [7], v roce 2004 za 39,9 mil. Kč [8] a v roce 2005 již za 48,5 mil. Kč [9]. V uvedených letech však zároveň v zemi zuřilo brutální ozbrojené násilí (mimosoudní popravy, mučení, znásilňování apod.) jak ze strany vládních vojenských a policejních jednotek, tak provládních polovojenských uskupení i ze strany partyzánů. Každý rok takto v Kolumbii přijde o život několik tisíc nevinných civilistů [10,11,12]. V zemi se vyskytuje okolo 14 000 dětí naverbovaných do (provládních) paramilitárních jednotek a do opozičních ozbrojených skupin. Jsou rekrutováni jak chlapci tak dívky a všichni musí čelit násilí a obtěžování ze strany dospělých bojovníků. Vládní program odzbrojení, demobilizace a reintegrace do společnosti je úspěšný asi z 10% a panují vážné obavy, že osoby zodpovědné za verbování dětí zůstanou nepotrestány [13].

Gruzie

Tento stát je pravidelným zákazníkem českých i zahraničních zbrojařů již mnoho let [7,8,14,15]. V roce letech 2003 - 2005 nakoupil jen z ČR tanky, děla, munici i ruční zbraně za více než 170 milionů Kč [9]. Levné sovětské a československé zbraně jsou totiž vhodné na reexport do třetích zemí. Právě z toho je Gruzie podezřelá [15].

Alžírsko

Tato severoafrická země se stále potýká s ozbrojeným násilím na svém území. Dochází ke střetům mezi vládními vojsky a ozbrojenými protivládními skupinami. Vláda Alžírska přijala kontroverzní bezpečností politiku, která má přinést likvidaci ozbrojenců, ale vojenské útoky jsou často směřovány i na civilisty a dochází i k mimosoudním popravám. Policejní složky mají na svědomí mučení zadržených osob [11,12]. Existují nepotvrzené (ale velmi pravděpodobné) zprávy o verbování dětí pod 18 let do provládních polovojenských jednotek a do ozbrojených politických skupin. [13]. Z ČR do Alžírska směřovali v posledních letech letecké komponenty a vojenská elektronika [9].

Vietnam a Čína

Obě východoasijské země jsou známé svými nedemokratickým režimy, využíváním trestu smrti, mučením zadržených a vězněných osob apod. [10,11,12]. Na Čínskou lidovou republiku je navíc uvaleno zbrojní embargo Evropské unie [9]. Je však také lákavým trhem pro evropské zbrojařské koncerny a jak to tak bývá vidina peněz postupně převažuje nad ideály lidských práv. A Česká republika rozhodně v tento vývoj nezaspala. V roce 2003 vyvezly čeští obchodníci se zbraněmi do Číny zboží za 2,5 milionu Kč, v roce 2004 za 80 milionů a v roce 2005 utržili celkem téměř 60 milionů Kč. A to vše bez ohledu na neustálé čínské válečné vyhrožování Tchaj-wanu i na násilné deportace severokorejských uprchlíků do jejich totalitní domoviny [10,11,12]. V Číně navíc neexistuje minimální věk pro mobilizaci a do armády tedy v případě rozhodnutí vůdců státu nastoupí i děti [13]. Podobně i Vietnamská socialistická republika nakoupila za 3 roky v ČR vojenský materiál za více než 150 milionů Kč.

Irák

Katastrofální situace v Iráku se vyznačuje nejen neustálými brutálními útoky teroristů na civilní cíle, ale také množstvím zraněných a mrtvých civilistů při operacích vládních iráckých ozbrojených složek a vojáků mnohonárodnostních sil pod vedením USA. Dochází k mučení a špatnému zacházení ze strany bezpečnostních iráckých oddílů [11,12].

Izrael

Izraelská armáda používá nepřiměřeně tvrdé prostředky proti nepřátelským palestinským civilistům a brutálně potlačuje palestinské demonstrace. V roce 2005 bylo izraelskými vojáky a policisty zabito 190 Palestinců (včetně 50 dětí). Palestinské ozbrojené skupiny zabily 50 Izraelců (včetně 6 dětí) [12]. Děti do 18 let jsou nasazováni do nebojových operací a od 14 let se učí zacházet se zbraněmi. Izraelské úřady také protiprávně vězní nezletilé palestinské bojovníky. Izraelské armáda také mučení nutí palestinské děti dělat informátory. Palestinské ozbrojené skupiny používají děti jako sebevražedné atentátníky [13]. Česká republika podělila před konfliktem v roce 2006 zbraněmi jak Izrael, tak Sýrii a Libanon [9].

Další země

V Indonésii dochází k ozbrojenému násilí ze strany armádních a policejních složek. Každý rok je několik případů zastřelených demonstrantů a dle dlouhodobých výzkumů je ve mučeno až 81 % zadržených a vězněných osob [10,11,12]. Oficiálně nejsou v armádě vojáci pod 18 let, ale ve skutečnosti jsou používáni jako informátoři, kuchaři, špióni atd. Další dětské vojáky používají provládní milice a opoziční skupiny. [13]

V Jemenu zemřelo v roce 2005 několik stovek lidí v důsledku střetů mezi bezpečnostními silami a stoupenci radikálních náboženských pravidel. Policie používá nepřiměřeně násilné prostředky pro potlačení demonstrací. Desítky lidí byly popraveny a několik stovek bylo k trestu smrti odsouzeno. Jemen běžně vrací uprchlíky do zemí, kde jsou ohroženi na životě [12]. Do jemenské armády jsou rekrutovány děti stejně jako do ozbrojených jednotek nezávislých kmenů [13].

Severoafrický stát Libye začíná navazovat dobré styky s Evropskou unií neboť je jedním ze států, které mohou pomoci udržet africké uprchlíky mimo evropské území. Právě násilné repatriace a špatné zacházení s uprchlíky jsou velkými nedostatky v dodržování lidských práv Libyí. [10,11,12]

V Pákistánu jsou tvrdě uplatňovány protiteroristické zákony a stovky lidí jsou vězněny protiprávně. Část lidí mizí. [11,12]. Pákistánské ozbrojené skupiny bojující s indickou vládou v Kašmíru naverbovali od roku 2003 v Pákistánu kolem 5000 dětí [13].

Násilí v deltě Nigeru pokračuje. Bezpečnostní složky zavraždily několik lidí při protestech proti devastaci životního prostředí nadnárodními ropnými společnostmi. V hlavním městě došlo k šesti případům mimosoudních poprav provedených policisty. Případy byly naštěstí vystřeny a viníci potrestáni [11,12]. Bezpečností složky při svých protiteroristických operacích zabíjí i civilní obyvatelstvo. V roce 2005 bylo popraveno celkem 86 lidí z toho více než polovina cizinců. V zemi jsou zásadně porušována práva zahraničních dělníků a žen [11,12]. Saudská Arábie je středověká totalitní monarchie, kde trest smrti hrozí například za homosexualitu.

Státy NATO

Nejméně dvě z delegací států patřících do vojenského paktu NATO lze z pohledu ochrany lidských práv považovat na nežádoucí. Turecko nedokáže u svých vojenských a bezpečnostních složek vynutit dodržování lidských práv. Stále jsou hlášeny případy mučení zadržených osob, v roce 2005 bylo policisty zastřeleno několik lidí během demonstrací a na civilisty dopadají i ozbrojené střety turecké armády s kurdskými separatisty na východě země [12]. Chlapci od 15 let jsou nuceni sloužit u civilních obranných ozbrojených jednotek. O rekrutování dětí do ozbrojené Kurdské strany pracujících (PKK) nejsou žádné zprávy a důkazy [13]. Spojené státy americké jsou hlavními nositeli sporné zahraniční politiky preventivních vojenských úderů. Spojené státy se podílí na porušování základních lidských práv v okupovaných zemích (např. Iráku) [16] či při zacházení se zadrženými osobami v rámci tzv. války proti terorismu [17]. Americké zbrojařské firmy společně s administrativou se podílejí na dodávkách zbraní nedemokratickým režimům [18], vyrábí a šíří nebezpečné kazetové pumy [19]. USA jsou jedinou zemí, která se v roce 2006 postavila proti přijetí rezoluce v komisi OSN která navrhuje vznik Úmluvy o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty) [20].

Zdroje:

[1] Internetové stránky BVV k IDETu ( ZDE)

[2] Internetové stránky BVV k IDETu ( ZDE)

[3] EU (1998): Kodex EU o obchodu se zbraněmi z 8. června 1998 ( ZDE)

[4] NESEHNUTÍ (2001):Umlčme zbraně - IDET 2001 ( ZDE)

[5]Aktionsbündnis landmine.de: IDET 2003 - Tschechischer Waffenhersteller steht im Verdacht gegen die Ottawa-Konvention zu verstoßen ( ZDE)

[6] Internetové stránky BVV k IDETu ( ZDE)

[7] MZV (2004): Kontrola exportu v České republice v roce 2003 ( ZDE)

[8] MZV (2005): Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu v roce 2004 (: ZDE)

[9] MZV (2006): Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní za rok 2005 (ZDE)

[10] AI (2004): Amnesty International Report 2004 ( ZDE)

[11] AI (2005): Amnesty International Report 2005 ( ZDE)

[12] AI (2006): Amnesty International Report 2006 ( ZDE)

[13] Internetové stránky The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers ( ZDE)

[14] OSN (1995 " 2006): United Nations register of conventional arms ( ZDE)

[15] Spurný, J. (2003): České zbraně pro Al Kajdu (Respekt 14. července 2003) [16] AI (2005) USA/ Iraq: Abuses without accountability a year after Abu Ghraib ( ZDE)

[17] AI (2007): Close Guantánamo! ( ZDE)

[18] ATM (2007): Sidewindery pro Pákistán ( ZDE)

[19] Peratis, K. (2007): Back Bill To Ban Cluster Bombs ( ZDE)

[20] Aktualne.cz (2007): OSN tvrdě omezí obchod se zbraněmi ( ZDE)

                 
Obsah vydání       27. 4. 2007
29. 4. 2007 Británie se stává společností všudypřítomného elektronického sledování
29. 4. 2007 I to, co se nám nelíbí, se může stát politickou pravdou Darius  Nosreti
28. 4. 2007 Mám absolutní pohrdání pro Bushův tým
28. 4. 2007 Lidská práva na obtíž - IDET 2007
28. 4. 2007 Duben 2007 byl o tři stupně Celsia teplejší než průměr za posledních 300 let
27. 4. 2007 Daily Telegraph: Trokavec (poč. obyv. 97) bojuje proti Americe
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
28. 4. 2007 Že by přece jenom předzvěst Sexmise...?!? Ladislav  Žák
28. 4. 2007 Vojáci proti válce varují
27. 4. 2007 Proč zahraniční novináře fascinuje referendum v Trokavci a v okolních obcích Jan  Čulík
28. 4. 2007 Bez samizdatu to nepůjde Milan  Valach
27. 4. 2007 Američané budou ignorovat názory občanů i české vlády
29. 4. 2007 Česká republika je v přístupu k internetu světově na 31. místě
27. 4. 2007 Evropský parlament vyzval Polsko: Přestaňte nenávidět homosexuály
27. 4. 2007 "Jak může smradlavej Arab sbalit Češku?"
27. 4. 2007 Okamžitý, bezbolestný a účinný klystýr - Česká televize
26. 4. 2007 Rusko varuje USA před zasahováním do jeho záležitostí
27. 4. 2007 Po privatizaci existují vážné problémy s bezpečností železniční dopravy
27. 4. 2007 Deník Metro informoval o protekci
27. 4. 2007 Běda zemi, v které si novináři úslužnost pletou se seriózností a za extremismus vydávají nezávislé postoje! Josef  Brož
26. 4. 2007 Miloš Čermák: Kotrba jako "odjištěný granát" Jan  Čulík
27. 4. 2007 Miloš Čermák a jeho hodnocení Štěpána Kotrby
27. 4. 2007 Nadělej prachy a natáhni bačkory! Miloš  Dokulil
27. 4. 2007 Vládní výdaje = moje výdaje Michal  Rusek
27. 4. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
26. 4. 2007
27. 4. 2007 Americké zabíjení v kontextu amerického zabíjení Hynek  Štědrý
27. 4. 2007 Guatemala
27. 4. 2007 Konečná hovořila o deportaci židů, Topolánek řekl, že blábolí Andrea  Cerqueirová
27. 4. 2007 Po pádu komunismu došlo k syntéze těch nejhorších rysů komunismu a kapitalismu, ne těch nejlepších Miloš  Kaláb
27. 4. 2007 Česká televize -- až na dno hanby Milan  Valach
27. 4. 2007 Životní pojistky Václav  Dušek
27. 4. 2007 Pokrytectví Václava Havla Zdeněk  Vopat
27. 4. 2007 Zachránit život, a to po vlastní smrti, aneb Darovat má být lepší než vzít, a nejlepší by bylo darovat orgány Uwe  Ladwig
27. 4. 2007 Každý den Kateřina  Bolechová
27. 4. 2007 Ukázka profesionality a spolehlivosti slovenských médií
27. 4. 2007 Evropská bezpečnostní strategie a Doktrína lidské bezpečnosti pro Evropu
27. 4. 2007 Připomínka 550. výročí vzniku Jednoty bratrské
27. 4. 2007 ProtestFest 2oo7
27. 4. 2007 Prvomájový anarchistický happening v Uherském Hradišti
27. 4. 2007 Zastupitelé Prahy 5 a projektanti se společně projeli na kole
26. 4. 2007 Jak tomu bylo skutečně v Guatemale
26. 4. 2007 Držhubismus aneb Zakáže senátor Kubera (ODS) petice a demokracii? Miroslav  Šuta
26. 4. 2007 Jak "veřejnoprávní" Česká televize vymývá mozky dětem
26. 4. 2007 Býti z čeho jelenem Jan  Polívka
26. 4. 2007 K vyhození Štěpána Kotrby z Rady Českého rozhlasu
26. 4. 2007 Bude nutno začít vydávat samizdat
26. 4. 2007 Bez otevřenosti a odvahy kritického myšlení nelze "učit", tvořit, ani tvorbu posuzovat Jan  Paul
26. 4. 2007 Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu
26. 4. 2007 Grantový systém v České republice -- velice konzervativní systém Pavel  Kalenda
26. 4. 2007 V severní Americe se rychle rozšiřuje výroba alkoholu z kukuřice Miloš  Kaláb
26. 4. 2007 Z náplavky parkoviště Hynek  Hanke
26. 4. 2007 Němečtí Zelení a Projekt pro nové americké století Tomáš  Krček
22. 11. 2003 Adresy redakce
28. 4. 2007 Hospodaření OSBL za březen 2007

Nesehnutí, omezení vývozu zbraní a odzbrojení RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2007 Lidská práva na obtíž - IDET 2007   
17. 8. 2006 Odstíny české zelené politiky po roce 1989 Pavel  Pečínka
25. 4. 2006 Protest před běloruským velvyslanectvím   
16. 2. 2006 Česká republika stále vyváží zbraně do zemí porušujících lidská práva   
20. 1. 2005 "Zbraně jsou úplně stejný obchodní artikl jako třeba rohlík" Karel  Dolejší
19. 1. 2005 Český obchod se zbraněmi má k transparentnosti stále daleko Karel  Dolejší
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye   
20. 4. 2004 Výstava v knihovně upozorňuje na rizikové vývozy českých zbraní   
2. 2. 2004 Nadace Heinricha Bölla se distancuje od Patočky a Beránka Pavel  Pečínka
3. 12. 2003 Amnesty International: Protesty proti vývozům zbraní   
5. 11. 2003 Kdo hlídá hlídače?   
23. 10. 2003 Lex: Máme právo používat zbraně   
21. 10. 2003 Nekontrolované šíření zbraní podporuje chudobu a utrpení   
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka