27. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2007

Vojáci proti válce varují

Memorandum, zaslané vrcholným činitelům ústavních institucí ČR a Kongresu USA, které podepsali generálové a vysocí důstojníci ozbrojených sil České republiky mimo službu, kteří se rozhodli vyjádřit své znepokojení nad přístupem vlády ČR k úmyslu USA vybudovat část systému protiraketové obrany Spojených států na území ČR.

Občané České republiky oprávněně nevěří oficiálním tvrzením o nebezpečí ze strany "darebáckých států" a to také po zkušenostech s Afghánistánem, Irákem a jsou přesvědčeni, že se jedná o další lži současné administrativy USA.

My níže podepsaní generálové a vysocí důstojníci ozbrojených sil České republiky mimo službu, jsme se rozhodli vyjádřit své znepokojení nad přístupem vlády ČR k úmyslu USA vybudovat část systému protiraketové obrany Spojených států na území našeho státu. Toto opatření je nepravdivě vydáváno za posílení bezpečnosti ČR i dalších evropských států proti ohrožení ze strany potenciálního, hypotetického nepřítele. Ve skutečnosti existence jakékoliv základny jako součásti tohoto systému na našem území by podle našeho přesvědčení vedla k vážnému ohrožení suverenity a bezpečnosti České republiky, k ohrožení životů, zdraví a majetku občanů našeho státu.

Všechny dosud známé parametry radaru, který má být na základně na území ČR umístěn potvrzují, že se jedná o prostředek určený a využitelný proti balistickým střelám dlouhého doletu. Jde o plnou realizaci Zákona o Národní protiraketové obraně USA (NATIONAL MISSILE DEFENSE ACT), přijatý v roce 2000. Zmiňovaná opatření administrativy USA mohou tedy sloužit především k ochraně jejich území a obyvatel. Navíc je tento systém zranitelný raketami krátkého a středního doletu. Proto, také vyžaduje další systém ochrany.

Pozastavujeme se nad vehemencí, s jakou usilují někteří ústavní činitelé ČR, proti vůli převážné části občanů o to, aby se Česká republika stala předním štítem obrany nejsilnější světové mocnosti. Stejně tak jsme znepokojeni „expertizami“ a tendenčními doporučeními tzv.expertů Armády České republiky, jež jsou v rozhodujících otázkách v příkrém rozporu s posudky a hodnocením renomovaných odborníků na tuto problematiku, ne jenom v USA. Podle analýz těchto odborníků nehrozí USA, EU, natož pak ČR ve střednědobém horizontu nebezpečí ozbrojeného útoku. S těmito závěry předních vojenských a zahraničně politických expertů se ztotožňujeme i my. Boj proti terorismu kterým je také zdůvodňováno budování této základny USA na území ČR, vedený armádami za použití nejmodernějších zbraňových systémů se ukázal jako zcela neúčinný a krajně škodlivý z hlediska zajištění mezinárodní bezpečnosti.

Je třeba vnímat, že všechna opatření administrativy Spojených států přijímaná a realizovaná v souvislosti s plněním zadání podle Zákona o národní protiraketové obraně (ať již je název účelově pozměňován jakkoliv) zajišťují především obranu a ochranu území Spojených států a jejích obyvatel a nikoliv Evropy.

Za zásadně nesprávnou považujeme dosavadní realitu, podle níž by vybudování zmíněné radarové základny USA na území ČR mělo být výlučně záležitostí dvoustranného jednání USA a ČR, resp. Polska. Takto realizovaný záměr USA by nepochybně měl vážné důsledky na fungování takových evropských institucí jako NATO a EU, ale i pro další uplatňování koncepce kolektivní bezpečnosti, jež byla určující vizí při založení OSN a při vytváření Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Hrozilo by novým rozdělením Evropy a oživováním všemi odmítané studené války. I z toho důvodu se tento projekt USA stává předmětem kritiky a zdrojem neshod v rámci NATO i EU. Odmítavě se k němu staví i další evropské státy.

Spojenými státy po celém světě, nyní v Evropě rozmisťovaný systém protiraketové obrany by otevíral cestu k militarizaci mezinárodních vztahů a nového zbrojení. Ve svém důsledku by pak ohrožoval bezpečnost všech států Evropy i dalších regionů. Za zavádějící považujeme tvrzení, že v případě protiraketové obrany se jedná o čistě obranný systém. Přisunutím součástí systému protiraketové obrany USA do Evropy, by byla v samotných základech narušena strategická stabilita, založená na existující rovnováze vzájemného odstrašení.

Po zhodnocení všech dosud soustředěných informací zodpovědně prohlašujeme:

Existence a činnost radarové základny USA na území České republiky nemá z vojenského hlediska žádný pozitivní význam pro zajištění bezpečnosti ČR ani EU. Naopak zvyšuje bezpečnostní riziko pro ČR a její občany.

Své znepokojení a obavy z možná nenapravitelných a nebezpečných důsledků krátkozrakého a nezodpovědného souhlasu vlády ČR s jednáním o zřízení radarové části systému protiraketové obrany USA na území ČR, a naše odmítavé stanovisko sdělujeme tímto; ústavním činitelům – vrchnímu veliteli ozbrojených sil ČR Presidentu ČR, předsedovi vlády ČR, předsedovi Senátu a předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátorům a poslancům Parlamentu ČR a zejména všem občanům České republiky.

Na základě všech uvedených argumentů a historických zkušeností vyzýváme k zastavení jednání se Spojenými státy v této záležitosti a odmítnutí vybudování a umístění jakékoliv cizí vojenské základny, včetně časově nespecifikovaného pobytu cizích vojsk v jakémkoliv rozsahu na území České republiky.

Současně v souladu s Ústavou ČR podporujeme referendum k této otázce.

plukovník m.s. Jiří Bureš - předseda občanského sdružení, generálplukovník m.s. Ing. Karel Rusov, generálporučík m.s. PhDr. Oskar Marek, generálporučík m.s. Ing. Jozef Činčár, generálporučík m.s. Ing. Florián Rygál, generálporučík m.s. Ing. František Šádek, generálporučík m.s. PhDr. Cyril Rabuši, generálmajor m.s Ing. Ladislav Aulický, CSc., generálmajor m.s. PhDr. Václav Lokajíček, CSc., generálmajor m.s. Ing. RsDr. Jaroslav Kostečka a další důstojníci.

Vážený pane kongresmane, obracím se na Vás z pověření občanského sdružení Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.

Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení bezpečnosti nejen v evropském regionu, rozpoutání nového kola šíleného zbrojení a nebezpečí návratu ke studené válce v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech, s nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky současné administrativy USA, praktikované již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem.

Jde o projekt Pentagonu rozmístit v Evropě, konkrétně v České republice a Polsku vzájemně propojenou základnu Protiraketové obrany území Spojených států, budovanou na základě zákona o Národní protiraketové obraně USA (NATIONAL MISSILE DEFENSE ACT), přijatého v roce 2000. (V současné době v Evropě účelově pozměňovaný název tohoto zákona – bez souhlasu Kongresu?).

Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:

  • vláda ČR „demokraticky“ nepřipouští jinou propagandu než souhlasnou s budováním Vaší vojenské základny na území ČR a je rozhodnuta toto prosadit;
  • více než 70 % občanů ČR nesouhlasí s umístěním radarové základny USA na území ČR požaduje podíl na přijetí rozhodnutí - referendum; - vláda ČR toto referendum odmítá;
  • podle expertiz vojenských odborníků nehrozí ČR ani celému evropskému regionu, ve střednědobé perspektivě nebezpečí ozbrojeného konfliktu s použitím balistických raket;
  • převážná část občanů České republiky odmítá rozmístění cizích vojenských jednotek, v tomto případě armády USA na našem území a to i na základě historických zkušeností;
  • Velvyslanectví Spojených států i vláda České republiky předkládají občanům zavádějící a nepravdivé informace k tomuto problému, zejména při zdůvodňování nutnosti budování základny v České republice;
  • občané České republiky oprávněně nevěří oficiálním tvrzením o nebezpečí ze strany „darebáckých států“ a to také po zkušenostech s Afghánistánem, Irákem a jsou přesvědčeni, že se jedná o další lži současné administrativy USA.
  • výhrady otevřeně vyjadřují představitelé řady evropských států, včetně členských států NATO – v Německu, Francii, Norsku, Lucembursku, Ruské federaci,Slovensku atd..

Vážený pane kongresmane, apeluji na Vás, abyste s Vašimi kolegy a přáteli nepřipustili souhlas Kongresu Spojených států s výstavbou radarové základny v České republice a její velmi nákladné, ale zbytečné financování.

Jiří Bureš, plukovník mimo službu,
předseda občanského sdružení
Vojáci proti válce

K tomuto stanovisku občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE se připojují se souhlasným stanoviskem neangažovaní generálové a vysocí důstojníci mimo službu Československé a České armády, signatáři MEMORANDA, které předložili ústavním činitelům České republiky, se zdůvodněným odmítavým stanoviskem k budování radarové základny „Protiraketové obrany USA“ v České republice.

                 
Obsah vydání       27. 4. 2007
29. 4. 2007 Británie se stává společností všudypřítomného elektronického sledování
29. 4. 2007 I to, co se nám nelíbí, se může stát politickou pravdou Darius  Nosreti
28. 4. 2007 Mám absolutní pohrdání pro Bushův tým
28. 4. 2007 Lidská práva na obtíž - IDET 2007
28. 4. 2007 Duben 2007 byl o tři stupně Celsia teplejší než průměr za posledních 300 let
27. 4. 2007 Daily Telegraph: Trokavec (poč. obyv. 97) bojuje proti Americe
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
28. 4. 2007 Že by přece jenom předzvěst Sexmise...?!? Ladislav  Žák
28. 4. 2007 Vojáci proti válce varují
27. 4. 2007 Proč zahraniční novináře fascinuje referendum v Trokavci a v okolních obcích Jan  Čulík
28. 4. 2007 Bez samizdatu to nepůjde Milan  Valach
27. 4. 2007 Američané budou ignorovat názory občanů i české vlády
29. 4. 2007 Česká republika je v přístupu k internetu světově na 31. místě
27. 4. 2007 Evropský parlament vyzval Polsko: Přestaňte nenávidět homosexuály
27. 4. 2007 "Jak může smradlavej Arab sbalit Češku?"
27. 4. 2007 Okamžitý, bezbolestný a účinný klystýr - Česká televize
26. 4. 2007 Rusko varuje USA před zasahováním do jeho záležitostí
27. 4. 2007 Po privatizaci existují vážné problémy s bezpečností železniční dopravy
27. 4. 2007 Deník Metro informoval o protekci
27. 4. 2007 Běda zemi, v které si novináři úslužnost pletou se seriózností a za extremismus vydávají nezávislé postoje! Josef  Brož
26. 4. 2007 Miloš Čermák: Kotrba jako "odjištěný granát" Jan  Čulík
27. 4. 2007 Miloš Čermák a jeho hodnocení Štěpána Kotrby
27. 4. 2007 Nadělej prachy a natáhni bačkory! Miloš  Dokulil
27. 4. 2007 Vládní výdaje = moje výdaje Michal  Rusek
27. 4. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
26. 4. 2007
27. 4. 2007 Americké zabíjení v kontextu amerického zabíjení Hynek  Štědrý
27. 4. 2007 Guatemala
27. 4. 2007 Konečná hovořila o deportaci židů, Topolánek řekl, že blábolí Andrea  Cerqueirová
27. 4. 2007 Po pádu komunismu došlo k syntéze těch nejhorších rysů komunismu a kapitalismu, ne těch nejlepších Miloš  Kaláb
27. 4. 2007 Česká televize -- až na dno hanby Milan  Valach
27. 4. 2007 Životní pojistky Václav  Dušek
27. 4. 2007 Pokrytectví Václava Havla Zdeněk  Vopat
27. 4. 2007 Zachránit život, a to po vlastní smrti, aneb Darovat má být lepší než vzít, a nejlepší by bylo darovat orgány Uwe  Ladwig
27. 4. 2007 Každý den Kateřina  Bolechová
27. 4. 2007 Ukázka profesionality a spolehlivosti slovenských médií
27. 4. 2007 Evropská bezpečnostní strategie a Doktrína lidské bezpečnosti pro Evropu
27. 4. 2007 Připomínka 550. výročí vzniku Jednoty bratrské
27. 4. 2007 ProtestFest 2oo7
27. 4. 2007 Prvomájový anarchistický happening v Uherském Hradišti
27. 4. 2007 Zastupitelé Prahy 5 a projektanti se společně projeli na kole
26. 4. 2007 Jak tomu bylo skutečně v Guatemale
26. 4. 2007 Držhubismus aneb Zakáže senátor Kubera (ODS) petice a demokracii? Miroslav  Šuta
26. 4. 2007 Jak "veřejnoprávní" Česká televize vymývá mozky dětem
26. 4. 2007 Býti z čeho jelenem Jan  Polívka
26. 4. 2007 K vyhození Štěpána Kotrby z Rady Českého rozhlasu
26. 4. 2007 Bude nutno začít vydávat samizdat
26. 4. 2007 Bez otevřenosti a odvahy kritického myšlení nelze "učit", tvořit, ani tvorbu posuzovat Jan  Paul
26. 4. 2007 Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu
26. 4. 2007 Grantový systém v České republice -- velice konzervativní systém Pavel  Kalenda
26. 4. 2007 V severní Americe se rychle rozšiřuje výroba alkoholu z kukuřice Miloš  Kaláb
26. 4. 2007 Z náplavky parkoviště Hynek  Hanke
26. 4. 2007 Němečtí Zelení a Projekt pro nové americké století Tomáš  Krček
22. 11. 2003 Adresy redakce
28. 4. 2007 Hospodaření OSBL za březen 2007