15. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 12. 2006

Ještě jednou ke komunismu a nacismu

Lubomír Novotný ve své reakci na mou kritiku komunistické ideologie končí své úvahy řečnickou otázkou, zda proslulý irský hladomor v 19. století zavinila komunistická vláda. To je jistě otázka pod úroveň myslícího člověka. Samozřejmě: nezavinila. Samozřejmě: pouze člověk s velice nízkým IQ a s naprosto minimálním historickým přehledem by mohl tvrdit, že za všechno zlo na světě mohli a mohou komunisté.

Svět zná hladomory, zběsilé vraždy, masové vyvražďování (dopustili se toho i námi tak moc obdivovaní antičtí Athéňané) a zločiny nejrozmanitějšího druhu odedávna. Určit odpovědnost toho či onoho člověka nebo hnutí za daný zločin je věcí historického bádání a často to může být už nemožné. Komunismus (rozumím tím bolševismus čili leninismus) a nacismus ovšem, a to je předmětem mé kritiky obou, jsou v lecčems nové -- zprostředkovávají a do nesmírného vlivu přivádějí myšlenky, které se vymykají obyčejnému lidskému zlu, jak ho známe různě z dějin a jak se neustále dokola opakuje.

Podle těchto ideologií je smyslem dějin ideální společnost, kterou uskutečňuje Strana (třída, rasa) jako zjevení konečné pravdy. Zdravý rozum, tradice, rozmanitost mínění, člověk příliš lidský -- to všechno tyto ideologie popírají a přinášejí novou morálku, v jejímž jménu si může stranický kádr dovolit všechno. Zatímco tedy zločiny minulosti mají nějaký srozumitelný rozměr dobra a zla, podle nacismu a komunismu je Osvětim nebo Gulag ztělesněním toho nového, vyššího, stranického dobra, toho požehnání neomylné pravdy a cesty za dokonalou společností zítřka (očištěnou od těch, kdo mají špatný původ).

Některé rysy nacismu a komunismu lze najít už ve středověkém papežství a v inkviziční mašinérii, nicméně teprve dvacáté století svou technickou vyspělostí, masovostí, svou pýchou a pohrdáním minulostí umožnilo vznik obou kreatur a jejich nesmírný ničivý vliv na celou planetu. Považuji za nesmírně důležité pochopit podstatu obou pobratimských učení a vždy a zas a zas ji odmítat. To není otázka levicového či pravicového, liberálního či konzervativního, náboženského či ateistického, autoritářského či anarchistického zaměření, je to otázka -- aspoň pro mne -- elementární poctivosti.

                 
Obsah vydání       15. 12. 2006
15. 12. 2006 Vyšetřování korupce zastaveno, "protože by to poškodilo britský státní zájem"
16. 12. 2006 Vládní rozhodnutí zrušit vyšetřování britské korupce v Saúdské Arábii půjde před soud
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
17. 12. 2006 Kontroverzní konference Ladislav  Žák
15. 12. 2006 LN, MfDnes a smrt diktátora Zdeněk  Jehlička
15. 12. 2006 Premiéra Tonyho Blaira vyslýchala policie
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
15. 12. 2006 Pražští památkáři: Cyklisty do centra nechceme, auta jsou OK Hynek  Hanke
15. 12. 2006 Psí víno, zhrzení intelektuálové a kouření Jan  Čulík
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
15. 12. 2006 Ústavněprávní volnomyšlenkáři Oldřich  Průša
15. 12. 2006 Nejen poslanci, ale ani odborníci ČSSD nesouhlasí s Agendou 2010 Štěpán  Kotrba
15. 12. 2006 Proč se Paroubek diví? Boris  Cvek
15. 12. 2006 Ještě jednou ke komunismu a nacismu Boris  Cvek
15. 12. 2006 Kolik lidí se dokáže nimrat v nepodstatných věcech Martin  Gřeš
15. 12. 2006 Hreha v čele STV - hrozba pro rybníčkovce Štěpán  Kotrba
15. 12. 2006 Rozhodnou mravy Bohumír  Tichánek
15. 12. 2006 Jmenování nové rakouské vlády v nedohlednu Richard  Seemann
15. 12. 2006 Kde udělali soudruzi v NDR a ČR chybu -- aneb tak jsme si schválili rozpočet ... Jaroslav  Pour
15. 12. 2006 Veřejná soutěž! Kdo půjčí 91,3 mld Kč?
15. 12. 2006 Pochopení Jan  Polívka
15. 12. 2006 K rasismu se hrdě hlásím, znamená-li to pravidelné placení nájmu
15. 12. 2006 Moravcovi se říká nejlepší český novinář možná právem
15. 12. 2006 Bezpečnější provoz na silnicích
14. 12. 2006 Mýtus, který skončil už dávno Bořivoj  Horský
14. 12. 2006 ODS hraje ruskou ruletu Jiří  Pehe
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 REACH podle Zelených
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 O cikánkách a lidech Martin  Škabraha
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
13. 12. 2006 Pravdu si nelze "přivlastnit", stejně jako ne VŠUP Jan  Paul
14. 12. 2006 Jarní vody I. Alex  Koenigsmark
14. 12. 2006 Oříšky Tomáš  Koloc
13. 12. 2006 Bezpečnější provoz na ulicích skrze zvětšenou nejistotu, aneb Ohleduplní z opatrnosti
22. 11. 2003 Adresy redakce
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006