15. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 12. 2006

LN, MfDnes a smrt diktátora

Mnohokrát diskutovaná chabá úroveň české žurnalistiky doznala v souvislosti s úmrtím chilského diktátora Pinocheta dalších zoufalých plodů.

Tak LN v úterý 12. prosince na str. 11 nám slibují "dva pohledy na zesnulého generála Augusta Pinocheta". Pomineme-li fakt, že jeden pohled spíše rozvíjí druhý, než aby mu oponoval, je v obou článcích patrna snaha vyhnout se téměř úplně v souvislosti s Pinochetem označení diktátor, což v důsledku určuje i argumentační povahu obou textů.

První příspěvek politologa Josefa Mlejnka jr. zaujme již vybraným titulkem: "Vyřízl nádor marxismu...", kterýžto evokuje významový obsah jeho článku. Autor si sice titulek, jak dokládá, vypůjčil z projevu jednoho z Pinochetových důstojníků, vhodnost jeho výběru, nebo spíše citová negramotnost autora, je ale stejná, jako kdyby článek o Hitlerovi uvedl větou: "S konečnou platností vyřešil židovskou otázku..." .

Protiallendovská argumentace pana Mlejnka jr. a dalších je postavena na jednoduché tezi, nemá cenu si nalhávat opak: svrhnout demokraticky zvolenou vládu je legitimní, pokud je to vláda radikálně levicová, prosazuje precedens sociálních reforem a nezaručuje dostatečnou dynamiku ekonomického rozvoje(je jedno, že nerovnoměrného), krytí zahraničních investic a vůbec narušuje posvátnost tržních principů.

Taková vláda, podle obecného mínění většinové české žurnalistiky, už v podstatě nemůže být demokratická, jistě vyvolá odpor "zdravých sil ve společnosti" a dříve či později, ale spíše dříve, sklouzne do diktatury komunismu, čemuž je třeba zabránit za každou cenu. Diktátor-osvoboditel se pak v průběhu let nějak legitimizuje, oběti jeho režimu se promíchají s pachateli a zrelativizují s odkazem na bestialitu režimů v Africe, Rudých Khmerů aj., či v nějakém povrchním srovnání s minulostí.

O co tady jde, bezděky prozrazuje i článek Pavla Kohouta, donedávna ekonomického poradce České pojišťovny, dnes ministra financí: "Liberální diktátor" (MfDnes, 12. prosince, s.A10).

Zase ta poetika vybraného názvu! Hned v úvodu je čtenáři naléhavě položena obligátní otázka, zda "nezachránil (Pinochet) Chile ještě před krvavější diktaturou" aby pak autor pokračoval skrytou hrozbu "neboť nevíme, jak by Chile vypadalo bez Pinocheta". Kohout se sice nevyhýbá označení diktátor, ale jen proto, protože toto spojení není pro něj jakkoli pejorativní. Až typicky neřeší problém legitimity, legálnosti nebo snad demokracie, ale diktaturu odmítá z ryze ekonomických důvodů:"ekonomicky úspěšné diktatury jsou velmi vzácným jevem". Za div ne levicového diktátora považuje i Hitlera, neboť přece znárodňoval...V tom si však Kohout naběhl na vidle, "Chicago boys" s jejich neoliberálním programem se v maximální míře dařilo, vedle Chile, právě v autoritářských režimech Jižní Asie.

Pro vyjasnění diskuze je třeba věci nazývat pravými jmény, a tudíž se dotčených obhájců Pinochetových reforem zeptat, jakou demokracii a jakou diktaturu zde mají vlastně na mysli. Zda plně se rozvíjející občanskou společnost s demokratickou kontrolou trhu, nebo tržní mechanismy povýšené nad touto kontrolou, popř. společnost znova založenou na nějakém druhu majetkového cenzu?

Včera to byl Allende, dnes se vyhrožuje Chávezovi, jak juvenilně dokázal též pan Mlejnek jr. s odkazem na smrt legitimního chilského prezidenta Allendeho, který se při puči Pinocheta a jeho junty 11. září v nerovném boji sám zastřelil: "tak dopadl Chávez sedmdesátých let-vlastně romanticky".

Témuž Chávezovi, který zatím vyhrál všechny volby a referenda, ustál puč proti své legitimní vládě, ale kterého si zvykáme nazývat diktátorem, neboť se při svých sociálních reformách opovážil sáhnout do soukolí privátních kapitálových zisků. Ano, pane Mlejnku jr., Salvador Allende dopadl hrdinně, na rozdíl od hrdiny generála Pinocheta, který skončil jako senilní defraudant státních peněz vyhýbající se pouhému soudnímu stání odkazem na svou stařeckou demenci. Pravý to hrdina dnešní české žurnalistiky!

                 
Obsah vydání       15. 12. 2006
15. 12. 2006 Vyšetřování korupce zastaveno, "protože by to poškodilo britský státní zájem"
16. 12. 2006 Vládní rozhodnutí zrušit vyšetřování britské korupce v Saúdské Arábii půjde před soud
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
17. 12. 2006 Kontroverzní konference Ladislav  Žák
15. 12. 2006 LN, MfDnes a smrt diktátora Zdeněk  Jehlička
15. 12. 2006 Premiéra Tonyho Blaira vyslýchala policie
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
15. 12. 2006 Pražští památkáři: Cyklisty do centra nechceme, auta jsou OK Hynek  Hanke
15. 12. 2006 Psí víno, zhrzení intelektuálové a kouření Jan  Čulík
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
15. 12. 2006 Ústavněprávní volnomyšlenkáři Oldřich  Průša
15. 12. 2006 Nejen poslanci, ale ani odborníci ČSSD nesouhlasí s Agendou 2010 Štěpán  Kotrba
15. 12. 2006 Proč se Paroubek diví? Boris  Cvek
15. 12. 2006 Ještě jednou ke komunismu a nacismu Boris  Cvek
15. 12. 2006 Kolik lidí se dokáže nimrat v nepodstatných věcech Martin  Gřeš
15. 12. 2006 Hreha v čele STV - hrozba pro rybníčkovce Štěpán  Kotrba
15. 12. 2006 Rozhodnou mravy Bohumír  Tichánek
15. 12. 2006 Jmenování nové rakouské vlády v nedohlednu Richard  Seemann
15. 12. 2006 Kde udělali soudruzi v NDR a ČR chybu -- aneb tak jsme si schválili rozpočet ... Jaroslav  Pour
15. 12. 2006 Veřejná soutěž! Kdo půjčí 91,3 mld Kč?
15. 12. 2006 Pochopení Jan  Polívka
15. 12. 2006 K rasismu se hrdě hlásím, znamená-li to pravidelné placení nájmu
15. 12. 2006 Moravcovi se říká nejlepší český novinář možná právem
15. 12. 2006 Bezpečnější provoz na silnicích
14. 12. 2006 Mýtus, který skončil už dávno Bořivoj  Horský
14. 12. 2006 ODS hraje ruskou ruletu Jiří  Pehe
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 REACH podle Zelených
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 O cikánkách a lidech Martin  Škabraha
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
13. 12. 2006 Pravdu si nelze "přivlastnit", stejně jako ne VŠUP Jan  Paul
14. 12. 2006 Jarní vody I. Alex  Koenigsmark
14. 12. 2006 Oříšky Tomáš  Koloc
13. 12. 2006 Bezpečnější provoz na ulicích skrze zvětšenou nejistotu, aneb Ohleduplní z opatrnosti
22. 11. 2003 Adresy redakce
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006