21. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 4. 2006

Hořící skládka v Libčevsi je špičkou odpadového ledovce, jehož osud má v ruce Evropská unie

V debatě o ilegálních skládkách odpadů bohužel postrádám hledání racionálních příčin toho, proč se odpady do Česka hrnou ve velkém, a následné hledání cest, jak racionálně tyto příčiny odstraňovat a problém řešit. Zatímco pár tisíc tun odpadů dovezených ilegálně do Libčevsi u Loun hýbe medií a nutí politiky k siláckým gestům, Evropská komise se v tichosti chystá otevřít naplno stavidla pro zcela nekontrolovatelný legální dovoz statisíců tun odpadů do spaloven. Česko může být nejen cílovou zemí této odpadové laviny (MŽP obdrželo žádosti o dovoz cca 100 000tun odpadů do spaloven), ale může mít také velmi vážné potíže s tranzitem tisíců kamiónů s odpadem do Polska, Maďarska či na Slovensko. Ale zřejmě též do Bulharska a Rumunska, jejichž brzký vstup do EU je očekáván.

Příčiny dovozů odpadů do Česka

Při analýze příčin dovozů odpadů do Česká je třeba dle mého názoru uvést minimálně několik následujících:

  • Celníci po vstupu do EU v podstatě opustili svá stanoviště na hranicích, kde do té doby kontrolovali, sice jen namátkově, ale přece jenom dovoz a vývoz odpadu. Málo se mluví o tom, že Česko také vyváží do zahraničí statisíce tun odpadů ročně, např. odpadových plastů či papíru k recyklaci.
  • Existují dramatické rozdíly v cenách za likvidaci odpadů v Česku a v Německu, kde jsou mnohonásobně vyšší - nejméně třikrát, někdy až desetkrát.
  • Nový německý zákon o odpadech zpřísnil tamní pravidla pro jeho likvidaci, neboť na skládky smí být uložen jen odpad, který už před tím prošel nějakou úpravou, např. předtříděním. Původcům odpadů to zkomplikovalo situaci a zároveň zdražilo ukládání odpadu na skládky.
  • Liknavost a benevolence českých úřadů. Pokud starostka Libčevsi Vlasta Staňková (nezávislá) nahlásila České inspekci životní prostředí (ČIŽP) problém s dovozem odpadů firmou BAU 24 už před vánoci 2005, je těžko pochopitelné, že do 5. ledna 2006 na skládce mohla přibýt nejméně další tisícovka tun dovezených odpadů. ČIŽP dluží veřejnosti vysvětlení, co ony dva týdny její inspektoři vlastně dělali, když zavážení odpadů nerušeně pokračovalo.
  • Dovoz odpadů do Česka je usnadněn i stavem společnosti a (ne)zájem lidí o dění kolem nich. Pokud vám někdo za vesnici vozí třeba deset kamionů s odpadem denně a trvá to i týdny než na problém někdo upozorní, asi místním příliš nezáleží na prostředí, ve kterém žijí.
  • Neodpovědný přístup majitelů ke svému majetku. Jak se o svůj majetek staral vlastník zemědělského areálu v Libčevsi - společnost OLD-HEN a její jednatel Michal Pospíšil (ODS), když si nechal nejméně měsíc zavážet svůj majetek tisíci tunami dovezených odpadů?

Nejasná role plzeňské spalovny v ilegálních dovozech odpadů

V souvislosti s konkrétním případem nelegálního dovozu odpadů firmou BAU 24 do Libčevsi u Loun je nutné zmínit také plzeňskou spalovnu nebezpečného odpadu na Slovanech. Jejím majitelem je z 95% město Plzeň a provozuje ji firma T. O. P. EKO. Mám v dispozici kopii písemného potvrzení, kterým firma T. O. P. EKO prostřednictvím svého jednatele Zdeňka Jehlíka potvrzuje 5. ledna 2006 (v den ukončení dovozů od německé firmy DUX) společnosti BAU 24 "energetické využití" míchaných plastů. Firma BAU 24 zase v Německu dokládala firmě DUX, že dováží plasty, které hodlá v Česku "energeticky využívat".

Německý ministr životního prostředí dokonce v dopise svému českému kolegovi Ambrozkovi napsal, že německé úřady ve vývozu odpadů neshledávaly problém právě proto, že česká spalovna skrze prostředníka hledala v Německu materiál na spalování. Že MŽP ČR žádné povolení pro takový dovoz odpadů nevydalo? To zřejmě dlouhou dobu nikoho nezjímalo.

Je úkolem pro policii zjistit, kdo v tomto šmodrchanci podváděl. Německá firma DUX tvrdí, že vyhověla požadavkům na odpad pro českou spalovnu. Plzeňská spalovna T.O. P. EKO naopak tvrdí, že údajně nikdy žádny odpad z Německa pálit nechtěla. Přitom ale uzavřela smlouvu s firmou BAU 24 a navíc po skončení dovozů z Německa vydala ono podivné potvrzení. Majitel společnosti BAU 24 pan René Grünwald pro jistotu vůbec není nalezení a policie po něm údajně prostřednictvím Interpolu zatím marně pátrá.

Policie obvinila první viníky

Za dobrou zprávu snad můžeme považovat skutečnost, že policie podle svého sdělní obvinila kvůli dovozu německých odpadů do Libčevsi a Postoloprt na Lounsku 6 lidí (5 Čechů + 1 Němce), kterým hrozí až 5 let vězení. Podle policie porušili ilegálním dovozem německých odpadů české předpisy pro nakládání s odpady i některé směrnice EU. Tři obvinění údajně vozili odpad do Libčevsi a další do Postoloprt. Odkud ho rozváželi na povolené skládky v Tušimicích a Jirkově na Chomutovsku, aby se tím se pokusili o legalizaci jeho likvidace. Podle sdělení policie ale v případu zřejmě padnou i další obvinění.

Snad je to signál, že české úřady konečně začínají problém dovozu odpadů brát vážně a že se pokusí viníky adekvátně potrestat. První tresty za dovozy odpadu už v lednu 2006 uložila ČIŽP dvěma firmám ze Šluknova a Frýdlantu. Jenže pokuty ve výši 300 tisíc a 250 tisíc korun lze spíš považovat za pobídku pro další vykuky, aby to zkusili také. Lidé, kteří nelegálním podnikáním mohou vydělat desítky milionů, zřejmě pokuty ČIŽP v takto legrační výši berou jako pouhé riziko podnikání.

Odstraní odpad z Libčevsi Německo?

Podle vyjádření mluvčí zemského ministerstva životního prostředí Bádenska-Württemberska by měla německý odpad z ilegální skládky u Libčevsi odstranit německá spolková země Sasko-Anhaltsko. S takovým výsledkem podle ČTK skončilo jednání německého spolkového ministerstva životního prostředí se zástupci zvláštní agentury pro odpady a reprezentanty spolkových zemí Sasko-Anhaltsko a Bádensko-Württembersko. Sasko-Anhaltsko údajně v případě Libčevsi uznalo, že odpad pochází z této spolkové země.

Ředitel sekce strategií a legislativy Jan Dusík českého ministerstva životního prostředí, ale pro ČTK uvedl: "Oficiálně zatím žádné vyjádření nemáme. Nevíme, zda Němci přistoupí i na likvidaci všech odpadů, které jsou v Libčevsi." Na skládce totiž údajně byly plasty dvojího původu, ale jenom u jedné části se původ podařilo prokázat. MŽP podle Dusíka také zatím nevidělo ministrem Ambrozkem požadovaný harmonogram odvozu odpadu a neví ani to, zda se německá strana odveze i odpad, který hořel během posledních tří požárů.

Odstartuje Brusel velkolepou lavinu odpadů do nových členů EU?

Ve skandálním případu dovozů do Libčevsi šlo asi o 3500 tun odpadů. Existuje však nebezpečí, že nová směrnice EU umožní legálně dovážet odpady do spaloven, a to včetně směsného odpadu. Šlo by o množství odpadů, proti němuž je případ Libčeves pověstnou kapkou v moři. Jen pro spalovnu v Malešicích ministr Ambrozek zamítl dovoz 80 000 tun odpadů (cca 23x více, než leželo na statku v Libčevsi). Pro představu by jen popel ze spálení tohoto množství odpadů v Malešicích zasypal asi 8 podobných farem, jako je ta v Libčevsi!

Jestliže je dnes možné na hranici zastavit kamion a nerecyklovatelný odpad poslat šupem zpět, zavedení nové směrnice EU by jakoukoli racionální kontrolu znemožnilo. Jak by celník mohl poznat, zda směs odpadků z korbě tahače skončí opravdu ve spalovně nebo v silážní jámě opuštěného statku v pohraničí? Případ plzeňské spalovny T.O.P EKO ukazuje, jak snadné je pro kohokoli pořídit si potvrzení od spalovny, že odpady jsou určeny právě pro ni. A jak málo se poté úřady starají, kde odpad skutečně skončí.

Představa, že by někdo uhlídal desetitisíce kamionů se smetím, křižujících Evropu z bohatších regionů do chudších, je zcela absurdní. Navíc si chudší regiony mohou požádat miliardové subvence z evropských fondů na výstavbu spaloven odpadů. A potom do nich po subvencovaných dálnicích dovážet odpad z bohatších regionů EU. Že bohužel jde o reálnou hrozbu, dokládá nedávná zpráva organizace Přátelé Země "EU Funds in Central Eastern Europe: Cohesion or Collision?". Ta zdokumentovala příklady některých problematických projektů, ohrožujících životní prostředí, které se dožadují subvencí z evropských fondů. Mezi 22 kritizovanými projekty bylo 10 dálnic a plánovaných 5 spaloven odpadů. Jen v letech 2007-2013 hodlá Evropská unie vložit do tzv. strukturálních a kohezních fondů pro nové členské státy asi 157 miliard euro (přes 4 500 miliard korun).

Troufnu si tvrdit, že případné uvolnění pravidel pro pohyb odpadů po Evropě by v kombinaci s naditým měšcem evropských fondů vedlo k tomu, že chudší země EU by se staly smetištěm těch bohatších.

Psáno pro Britské listy

                 
Obsah vydání       21. 4. 2006
22. 4. 2006 Čeští podvodníci v Glasgow
22. 4. 2006 Bush věděl, že Irák neměl zbraně hromadného ničení
21. 4. 2006 Tragédie, po níž došlo poté, co Clintonová v roce 2009 bombardovala Írán
21. 4. 2006 Evropské dilema: Jaderný Írán a izraelská expanze Lukáš  Veselý
21. 4. 2006 Blairová si účtovala 330 000 Kč za holiče
20. 4. 2006 Zavádějící hlasování esemeskami budeme používat dál, protože se nám líbí!
18. 4. 2006 Michael  Marčák
21. 4. 2006 Another chilling sentence for slander Jan  Čulík
21. 4. 2006 Preference tohoto měsíce Josef  Baxa
21. 4. 2006 Česká televize vědomě manipuluje veřejným míněním Michal  Rusek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"
21. 4. 2006 Tři roky smutku Jiří J. K. Nebeský
21. 4. 2006 ČRo 6: Platit za "inteligenci"? Vidím to jinak! Štěpán  Kotrba
21. 4. 2006 Díry do zubů a do sociálního státu Pavel  Pečínka
21. 4. 2006 Sex je nejlepší po čtyřicítce?
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
20. 4. 2006 Hudební poetika z pohledu skladatele Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 4. 2006 Hořící skládka v Libčevsi je špičkou odpadového ledovce, jehož osud má v ruce Evropská unie Miroslav  Šuta
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
21. 4. 2006 Proč podporuji Děti Země a Přátele přírody Ctirad  Oráč
21. 4. 2006 O kamionové dopravě
21. 4. 2006 Michael  Marčák
21. 4. 2006 Omezení technici Aleš  Uhlíř
21. 4. 2006 Britští opilci v Praze vážným problémem pro velvyslanectví
21. 4. 2006 Sociální demokracie (SPÖ) má velkou šanci opět vládnout v Rakousku Radek  Vogl
21. 4. 2006 V rakouské armádě prudce vzrostla šikana Richard  Seemann
19. 4. 2006 Jak dlouho bude trvat, než ČR schválí zákaz kouření ve veřejných místnostech? Jan  Čulík
20. 4. 2006 O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka Jan  Stern
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?
21. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 Nová Solidarita v Polsku? Jiří  Polák
20. 4. 2006 V celách smrti ve světě čeká přes 20 000 osob
21. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... Ladislav  Žák
20. 4. 2006 Bolševická tvrzení Stanislava Křečka
20. 4. 2006 Kdo je Hu? Oldřich  Průša
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo
20. 4. 2006 Hybatelem jsou chamtivost a lenost
21. 4. 2006 Jom ha-šoa 2006 - Den vzpomínání na oběti holocaustu
23. 4. 2006 Březen 2006: rekordní návštěvnost stránek Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006