7. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2006

Vyvěšovat tibetskou vlajku ?

Při některých debatách ve věci vyvěšování tibetských vlajek občas padne argument o Tibetu jako odvěké součástí Číny. Má vůbec tibetský národ nárok na podporu touto formou? Šlo vlastně někdy o samostatný stát? Možná by bylo zajímavější -- namísto ponoření do historických a právnických disputací -- uvést několik zajímavých údajů. Cizí osud je člověku bližší, pokud zjistí určité paralely...

Vznik velkých útvarů

Dokumenty o nejstarších dobách tibetských dějin v podstatě neexistují. Velká éra nastala v sedmém století. V roce 617 se narodil panovník Songcän Gampo. Jeho ženou se stala nepálská princezna Bhrkutí Déví a po porážce Číny i vnučka čínského císaře Wen-čcheng kung-ču. Tibeťané se v té době zmocnili také Horní Barmy a v roce 640 obsadili Nepál. Šlo tedy o silný a výbojný národ.

V té době vzniká v Evropě nejstarší známý slovanský státní útvar na českém území. Zaujímá povodí dolního Labe, Čechy, Moravu, Polabí a západní Slovensko a nazývá se Sámova říše. V průběhu slovanského povstání proti avarskému kaganátu se okolo r. 624 do jeho čela postavil franský kupec Sámo, který byl zvolen králem nově vzniklé říše (přesněji kmenového svazu). Úspěšně bojoval s Avary, zvítězil i ve střetu s franským králem Dagobertem.

Ukotvení víry, rozpady říší

V druhé polovině 8. století působili v Tibetu indičtí mistři, v roce 794 vítězí v Tibetu buddhismus ve slavné náboženské debatě v Samjä. Zhruba v polovině devátého století nastává rozpad starého tibetského království vraždou krále Langdarmy.

I u nás dochází -- z hlediska náboženského - k důležitému historickému momentu. V roce 863 přichází na pozvání knížete Velké Moravy Rastislava, věrozvěstové Cyril a Metoděj. Křesťanství je sice již od čtvrtého století většinové vyznání na celém území bývalé Římské říše, ale teprve nyní začíná být vyučováno a kázáno slovanským jazykem. Koncem 9. století Velkomoravská říše zaniká.

... a opět vzestup

V první polovině dvanáctého století došlo ke sjednocení mongolských kmenů pod Čingischánem. Tibetští světští vládcové se podrobili jeho moci. V roce 1254 mocný chán Kublajchán předává mnichovi Phagpovi pověřovací listinu, jíž mu zajišťoval nejvyšší autoritu nad celým Tibetem a mezi tibetskými lamy a mongolskými chány se vytvořil vztah lama a patron. ("Protože jsem si vybral být tvým patronem, ty považuj za svou povinnost naplňovat Budhova slova. Dáno devátého dne prostředního letního měsíce roku Dřeva a Tygra").

A co se v té době děje v české kotlině a blízkém okolí ? Vládne velký český panovník Přemysl Otakar II. (1233 -1278), nazývaný též král železný a zlatý. Rakouská šlechta jej prosadila jako svého vévodu. V době největšího rozmachu Přemyslovy vlády spadaly pod jeho svrchovanost české a rakouské země, Štýrsko, Korutany i Kraňsko. Celé soustátí sahalo až k pobřeží Jadranu

Doba temna

Po svržení Mongolů v roce 1368 byla založena dynastie Ming s čínskými císaři. V Tibetu vzniká institut dalajlámů. Dochází ke koncentraci moci náboženské i světské. Po krátké občanské válce v roce 1728 je ve Lhase zřízen úřad "císařského místodržícího" a rozmístěna vojenská posádka. Nastalo období jakési tibetské verze " dvousetletého temna", od které čínští historici nejčastěji odvozují nároky Číny na Tibet. Nešťastné údobí skončilo roku 1913. Tehdy se vlivem sinchajské revoluce v Číně rozpadla mandžuská dynastie Čching. Čínské úřady opouštějí Lhasu. 1.3. 1913 je vyhlášena "Deklarace nezávislosti" Tibetu.

Z Asie se přeneseme do Evropy. České země prochází obdobím třistaleté národní poroby Samostatnost si Československo vybojuje v roce 1918, o pár let později než národ tibetský.

Divné století

Republiku jsme si udrželi dvě desetiletí. Když nás za nevlídných březnových dní v roce 1939 obsazovala německá okupační armáda, čekal Tibet podobný osudový okamžik přesně za dvacet let -- 10.3. 1959. Dva nevelké národy s agresivními sousedy, kteří mají ten jediný správný návod na uspořádání a vidění světa.

Za povšimnutí stojí (i když vezmeme v úvahu plíživou čínskou kolonizaci od počátku padesátých let), že tibetská samostatnost trvala počátkem dvacátého století dvojnásobně déle než česká.

Oba národy drtí v druhé polovině 20. století stejná ideologie. První snahy o její změnu, o "lidskou tvář", nastaly v Československu koncem šedesátých let. Byly rázně utnuty zahra-niční intervencí. Obě země jsou tedy okupovány, i když za nesrovnatelných podmínek. V Tibetu (a v celé Číně) v téměř totožném čase zuří tzv. "kulturní revoluce". Celkem nevinný název pro zhoubnou devastaci tibetského národa.

Listopad 1989 přináší změnu pro naši republiku. V prosinci je do čela státu zvolen prezident, jehož jméno zná většina světových politiků. Jiná hlava země (která však není již půl století na mapách světa) dostává ve stejném měsíci v Oslu Nobelovu cenu míru. O pár měsíců později se poprvé setkají - Václav Havel a rok starší J.S. Dalajláma.

Dva malé národy. Jeden "na střeše světa", druhý "v srdci Evropy". Výčet několika podobných momentů z jejich dějin si neklade za cíl evokovat nějakou teorii spřízněnosti dvou kulturně, nábožensky a geograficky tak vzdálených zemí. Spíše přinutit k zamyšlení. Má malý národ v sousedství velkých a mocných sousedů nárok na samostatnost ? Co -- či kdo -- o tom rozhoduje ? Je i na počátku třetího tisíciletí síla (ekonomická, vojenská, politická) správným argumentem pro okupaci, pro nepřiznání práva na sebeurčení ? Odpovědi na tyto úvahy můžou vést k zodpovězení otázek v úvodu článku.

Autor je protibetský aktivista z ostravského hnutí M. O.S.T.

                 
Obsah vydání       7. 3. 2006
7. 3. 2006 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 14 000 osob je v Iráku vězněno bez soudu
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem
7. 3. 2006 Bílý dům se chystá stíhat úniky informací
7. 3. 2006 Možnosti USA v Iráku: Rovnováha mezi šíity, sunnity a Kurdy, nebo porážka
7. 3. 2006 Zelení? Kdo to vlastně je? Stanislav  Křeček
7. 3. 2006 Kdo jsou zelení? A kdo ČSSD?
7. 3. 2006 Post coitum Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 Pýcha a předsudek Alex  Koenigsmark
7. 3. 2006 Jsou karikatury Mohameda či Boha výrazem svobody slova ? Michael  Marčák
7. 3. 2006 Formalismem proti spravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2006 Novinářský kodex asi většina novinářů nečetla
7. 3. 2006 Ivanovičtí řekli NE hypermarketu
7. 3. 2006 Smrt, za kterou mohou sociální demokraté Vladislav  Černík
7. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 11. september 2001: Čo je pravda? Ferdinand  Klinda
6. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
7. 3. 2006 Větrné elektrárny: jednotná fronta ekologických aktivistů Josef  Vít
7. 3. 2006 Větrné elektrárny
7. 3. 2006 Drahotu alternativních zdrojů určuje vláda
7. 3. 2006 Taková malá (ne)křesťanská agitka
7. 3. 2006 Zelená kva kva kvalita Josef  Baxa
7. 3. 2006 Vyvěšovat tibetskou vlajku ?
7. 3. 2006 Fundamentalismus? Petr  Hušek
7. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Jak prezident Světové banky navštívil Česko Rudolf  Převrátil
6. 3. 2006 Při hladomoru v Keni už nezbývá mnoho času
6. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Televizi nahradí internet jako dominantní médium nové éry
6. 3. 2006 Prznění češtiny v pražském Činoherním klubu Jan  Čulík
6. 3. 2006 Čurdová: K emancipaci žen jsou potřeba "osvícení" muži Irena  Ryšánková
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...
6. 3. 2006 Díky za Tomáše Halíka Tomáš  Koloc
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Tibet RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2006 Vyvěšovat tibetskou vlajku ?   
13. 2. 2006 Festival ProTibet 2006   
31. 10. 2005 Tibetem tam a zpátky -- II. Vít  Kremlička
19. 10. 2004 Svetlá a tiene čínskej revolúcie Peter  Greguš
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
1. 6. 2004 Návštěva tibetského představitele v Paříži Simone  Radačičová
20. 4. 2004 V Tibetu je ropa! Bohumil  Kartous
2. 2. 2004 Microsoft dodal Číně technologii, která jí umožnila uvěznit disidenty   
17. 12. 2003 Lidská práva -- pozor na ně ! Miroslav  Polreich
8. 12. 2003 Situace v Číně je jiná, než jak ji prezentuje Česká televize Miroslav  Polreich
2. 12. 2003 Vedou česká média v otázce Tibetu protičínskou kampaň?   
21. 10. 2003 Tibet v nové době Miroslav  Polreich
17. 4. 2003 Čína, Tibet, Američané a Irák Radim  Dvořák
12. 3. 2003 Ostrava vítá čínské komunisty Petr  Ďásek
7. 6. 2002 5.   Střed a střet civilizací Zdeněk  Zbořil