7. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2006

Ivanovičtí řekli NE hypermarketu

Tisková zpráva NESEHNUTÍ Brno

V sociologickém průzkumu, který ve dnech 27. 2. � 5. 3. 2006 prováděla mezi obyvateli městské části Brno-Ivanovice Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, se 72,6 % dotazovaných vyslovilo proti výstavbě nového Hobby marketu v Ivanovicích. Zároveň více než 350 občanů Ivanovic podepsalo petici občanského sdružení Klidné Ivanovice proti výstavbě tohoto hypermarketu. Starostka Ivanovic se zavázala, že bude názor veřejnosti respektovat ve vydaných stanoviscích obce v následných rozhodovacích řízeních. Otázkou zůstává, zda mínění ivanovických občanů bude respektovat i investor, kterým je podle dosavadních informací firma Bauhaus.

Ve zprávě o závěrech sociologického průzkumu zpracovaného Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se uvádí, že na otázku "Souhlasíte s výstavbou HOBBY MARKETU, BRNO " IVANOVICE na dotčeném území?" odpovědělo celkem 587 respondentů, z nichž 486 mělo trvalé bydliště v Brně-Ivanovicích a zároveň dovršilo věk minimálně 18 let. S výstavbou souhlasilo 121 dotazovaných (20,6 %), proti se vyslovilo 426 respondentů (72,6 %). Většina respondentů chtěla dotčené území zachovat v současném stavu. Mezi návrhy na jeho využití se nejčastěji objevovala výstavba rodinných domků, park, bazén nebo sportovní areál. Průzkum dále zjišťoval názory občanů na problematiku výstavby velkých nákupních center v celém Brně. Proti jejich další výstavbě se vyslovilo 52,8 % dotazovaných ivanovických občanů, pouze 13,6 % souhlasilo s další takovou výstavbou.

O plánované výstavbě hypermarketu v Ivanovicích se diskutovalo také na několika veřejných projednáváních s občany. Zde se starostka Ivanovic zavázala, že své vyjádření jménem obce k projektu bude formulovat podle názoru, který občané vyjeví v právě ukončeném sociologickém šetření.

NESEHNUTÍ se problematikou výstavby hypermarketů dlouhodobě zabývá. Na místě plánované výstavby Hobby marketu provedlo NESEHNUTÍ terénní průzkum lokality, přehledový biologický průzkum a zhodnotilo záměr výstavby s pomocí dokumentace, leteckých snímků a mapových podkladů. Na základě této práce NESEHNUTÍ varuje před negativními dopady realizace záměru. "Podle projektové dokumentace k hypermarketu by došlo ke zvýšení dopravy o více než 3 000 nových průjezdů automobilů denně. Z toho 600 z nic by se uskutečnilo v těsné blízkosti obytné zástavby. Nárůst dopravy by s sebou přinesl výrazné zvýšení hladiny hluku i znečištění ovzduší," vyjmenovává některé z dopadů hypermarketu na život v obci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Mezi další problémy spojené s případnou výstavbou hypermarketu patří konstrukční řešení a zábor plochy hypermarketem. "Obří stavba Hobby marketu svým měřítkem ani vzhledem do místní krajiny vůbec nezapadá. Hrozí nebezpečí stejné devastace krajiny jako způsobil již zde stojící hypermarket Globus.

Narozdíl od něj by však nový hypermarket zasáhl pozemky v sousedství osídlené a zachované části Ivanovic," pokračuje ve výčtu rizik Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Negativní vlivy vyvolané stavbou Hobby marketu by se navíc mohly znásobit další výstavbou podobného typu, které by realizace otevřela cestu a s níž počítá i projektová dokumentace investora. Hobby market v Ivanovicích navíc počítá se zabráním 80 000 m2 plochy, kterou by mohly rozvíjející se Ivanovice využít pro nezbytnou obytnou výstavbu a s ní související služby, případně drobnou výrobu, plochy pro odpočinek apod. Takové využití plochy podpořilo v provedeném sociologickém průzkumu 41,3 % dotázaných občanů.

Proti výstavbě hypermarketu v Brně- Ivanovicích protestuje také místní občanské sdružení Klidné Ivanovice. Jeho členové již shromáždili pod petici nesouhlasící s výstavbou více než 350 podpisů. Zástupci sdružení předají petiční archy představitelům obce ve čtvrtek 9. března 2006 v 18:00 na jednání Zastupitelstva městské části Ivanovice.

V současné době se každým dnem očekává zahájení územního řízení rozhodujícího o případném povolení k umístění stavby. Účastníkem tohoto řízení bude jak městská část Brno " Ivanovice tak NESEHNUTÍ. Oba tyto subjekty budou svá vyjádření formulovat také na podkladě nesouhlasného vyjádření ivanovických občanů. "Důležitým v tomto momentě zůstává postoj investora a jeho rozhodnutí, jestli bude respektovat názor a vůli obyvatel Ivanovic, či bude prosazovat svůj záměr i proti jejich přání," říká k dalšímu vývoji Milan Štefanec. Investorem je s největší pravděpodobností firma Bauhaus, která se však k projektu zatím veřejně nehlásí a všechna potřebná povolení se pro ni snaží získat developerská firma FUERTES DEVELOPMENT.

                 
Obsah vydání       7. 3. 2006
7. 3. 2006 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 14 000 osob je v Iráku vězněno bez soudu
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem
7. 3. 2006 Bílý dům se chystá stíhat úniky informací
7. 3. 2006 Možnosti USA v Iráku: Rovnováha mezi šíity, sunnity a Kurdy, nebo porážka
7. 3. 2006 Zelení? Kdo to vlastně je? Stanislav  Křeček
7. 3. 2006 Kdo jsou zelení? A kdo ČSSD?
7. 3. 2006 Post coitum Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 Pýcha a předsudek Alex  Koenigsmark
7. 3. 2006 Jsou karikatury Mohameda či Boha výrazem svobody slova ? Michael  Marčák
7. 3. 2006 Formalismem proti spravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2006 Novinářský kodex asi většina novinářů nečetla
7. 3. 2006 Ivanovičtí řekli NE hypermarketu
7. 3. 2006 Smrt, za kterou mohou sociální demokraté Vladislav  Černík
7. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 11. september 2001: Čo je pravda? Ferdinand  Klinda
6. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
7. 3. 2006 Větrné elektrárny: jednotná fronta ekologických aktivistů Josef  Vít
7. 3. 2006 Větrné elektrárny
7. 3. 2006 Drahotu alternativních zdrojů určuje vláda
7. 3. 2006 Taková malá (ne)křesťanská agitka
7. 3. 2006 Zelená kva kva kvalita Josef  Baxa
7. 3. 2006 Vyvěšovat tibetskou vlajku ?
7. 3. 2006 Fundamentalismus? Petr  Hušek
7. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Jak prezident Světové banky navštívil Česko Rudolf  Převrátil
6. 3. 2006 Při hladomoru v Keni už nezbývá mnoho času
6. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Televizi nahradí internet jako dominantní médium nové éry
6. 3. 2006 Prznění češtiny v pražském Činoherním klubu Jan  Čulík
6. 3. 2006 Čurdová: K emancipaci žen jsou potřeba "osvícení" muži Irena  Ryšánková
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...
6. 3. 2006 Díky za Tomáše Halíka Tomáš  Koloc
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce