27. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 2. 2006

Opium moci, násilí a víry

Jako mnozí jiní i Palestinci byli vyhnáni (někdo tvrdí že odsunuti) ze své vlasti násilně a nespravedlivě. Přitom jim tehdy nebylo možné dát ani trochu viny za vraždění Židů. Kořeny této z mnoha zběsilostí našich novodobých dějin je možné najít ve fanatickém (uvedeno abecedně a neúplně) katolictví, pravoslaví... Tento násilný fundamentalismus s vervou páchali Evropané. Možná - pokud vůbec - by bývalo bylo spravedlivější dát po druhé světové válce lidu Izraele něco z území (uvedeno abecedně a neúplně) Českých zemí, Bavorska, Polska, Rakouska, Ukrajiny...

Jako mnohé války i válka proti Iráku odporovala mezinárodnímu právu. Ale co je to mezinárodní právo - dnes a donedávna?

Tradičně je sice stále ještě zastávána zásada "rozděl a panuj", zpravidla zcestně označovaná jako "suverenita". Zcestně proto, že nejde o suverenitu svobodných občanů, jak je definována v moderních vyvinutých demokraciích, ale o suverenitu moci totalitních, diktátorských nebo autoritarivních režimů. Podle středověké zásady "rozděl a panuj" je zcela běžné, že si kterýkoliv "suverén" s chutí podrobuje a vraždí koho chce, pokud se tak děje v rámci jeho "suverenity"... Na příklad v Iráku - proč by si Sadam nebyl býval nemohl i nadále takhle řádit?

Dnes to už přestává být běžné. Mezinárodní právo se během minulého půlstoletí začalo vyvíjet pro mocnáře nepříjemným směrem - k nástroji pro zaručení lidských práv a demokracie (skutečné, ke které patří daleko víc než jednou za čas schválit nějaké ty nomenklaturní kádry, monarchy, nebo jejich slouhy).

Jakkoliv jsou tyto pojmy v některých krajích zmatečné, ať záměrně nebo z nevědomosti, mají obsah, kterého se fundamentalisté celého světa bojí, ať už jsou mocní nebo by se mocnými, mocnějšími rádi stali.

Navíc, mezinárodní právo přestává být bezzubé, historicky zcela nedávno vznikly a začínají pracovat mezinárodní trestné soudy, které mají za úkol postihnout zločiny páchané státní mocí nebo pod její ochranou. Jejich činnost by ale byla zcela bez významu, pokud by se nepodařilo v těch společnostech které byly zločiny postiženy a/nebo které je páchaly nastavit zrcadlo tomu, proč takové násilí bylo možné.

Ale zpět k příkladu Iráku, k tomu jak prosadit a prosazovat lidská práva a demokracii a proč.

V dnešní době málokdo už nemůže neprohlédnout levná hesla doktríny "bombami za demokracii". Něco takového možná ještě prošlo v dobách po druhé světové válce. Dnes ale to, že bomby jen zasévají další nenávist je poměrně banální poznání. Díky zájmu medií se tak dovíme, že i v Iráku vybombardovaný prostor ovládly kutilství bomb, bezprizornost fanatismu nasazovaného k prosazení toho či onoho klanu.

Kdo se ale ve vědomí vojenské převahy - financované na dluh, který ničí hospodářství federace a jejích států - snaží obelhávat svět tím, že by bomby neměly co dělat s urputnou snahou zajistit si ropná pole, by neměl být tak trestuhodně líný a zapomenout na to, že úspěšní podrobitelé se vždy věnovali budování zemí, které napřed zpravidla spálili. Na takový plán ale fanatickým fundamentalistům z Jihu tak nějak nezbylo.

Pokud se pohybujeme v tomto světě válčení jako ve světě reality, tak je zcela legitimní se ptát, proč by arabové nemohli mít atomovou bombu, když ji má Izrael? Že prý ji má Izrael na obranu, zatímco arabové by ji rádi k agresi? Oko za oko, zub za zub? Co bylo dříve - oko moje, zub můj?

Nebo ti co byli první by měli být nadřazení? Kdo tvrdí, že je proti rozšiřování atomových zbraní, ten by se přece musel zasazovat o pokračující odzbrojování a pokud by byl konsekventní i o hledání alternativ k atomové energii, matce všech atomových bomb. A ne hrozit atomovým útokem, jako zcela nedávno jeden nebo druhý vrcholný představitel - jeden z vrchních mulahů zvolený v paskvilu "demokratických" voleb v jednom z náboženských států, vzápětí na to jeden starší Evropan, volený "monarcha" jedné z bývalých mocností.

Štvaní davů? Mullahům vychází. A co voleným monarchům? Ale zahořklost lidí arabského světa je pochopitelná. Ale ne bezvýchodná. Vždyť i tyto podrobené národy této části světa by se mohly začít cvičit v odporu vůči panujícím poměrům. Vždyť i ony mají právo na občanské svobody, které jim - bez nich za ně - mulahové zavrhují jako ďáblovy. Zatím se ale podrobené davy nechají ovládat slepou vírou a jejími vykladači. Náboženství jako opium pro sebevražedné lidské bomby.

Nám se zdá neuvěřitelné, že se najde víc než dost mladých mužů, jejichž životní perspektivou je iluze pannen v nebi dychtivě čekajících na žalostné zbytky trhance jejich těl. Na druhou stranu je obzor zakalený dýmem bomb fanatiků ze zámoří, udržujích oheň zbytků náboženského fanatismu, který donedávna vládl i Evropě dokud se zmítala v dědictví středověku.

Tak se zatím se zdají být v nedohledu doby, kdy by si miliony utlačovaných v arabském světě mohly troufnout postavit se moci zakotvené v minulosti. Doby, kdy by už nepotřebovaly opium víry.

Pod záminkou karikatur, o které ale vůbec nejde, hoří vyslanectví a zfanatizované davy pálí švýcarské vlajky (nebo dánské, nebo jakékoliv, které jsou po ruce). Že by boj kultur? Ale ne, zde chybí jakákoliv kultura, základ osvícenství, základ odporu proti zneužití víry ve jménu moci. Zde chybí schopnost a možnost hledat něco jiného než poslušnost moci a jejím nástrojům, s útěchou slepé víry. Blahoslavení chudí duchem? Pro koho, komu tohle slouží?

K tomu dýmu a pokřiku patří i nedobrovolní komici. Kofi Annan vyzývá muslimy, aby odpustili dánským karikaturistům. Papež relativuje právo kritizovat náboženství a vyhlašuje doktrínu omezené suverenity karikaturistů. A dokonce Paul Spiegel - jinak docela pokrokový představitel německých Židů - volá ne sice po cenzuře, ale aspoň po autocenzuře. Snaží se snad zástupci různých produktů víry o vrácení dějin alespoň trochu do dob, kdy i v Evropě ona slepá víra hýbala davem a sloužila moci?

Lidská práva - ke kterým patří svoboda názoru a tisku - nevznikla díky náboženstvím, ale z boje proti nim. Boje proti víře jako nástroji absolutistické moci a z boje proti jejím představitelům.

Dnes nejde vůbec o to, bránit nějakou osvícenou křesťanskou kulturu proti nějaké zaostalé kultuře islámu, ale o stále ještě neukončený boj osvícenství proti nábožensky zabalenému fanatismu moci. A ten se dá bez námahy najít i v řečech mocných, jakým je například i George W. Bush... Ale zdaleka ne jenom tam.

Právě proto, že osvícenství, právě proto že jeho hodnoty - hodnoty Západu - byly vybojovány občany proti církvím, právě proto - jako svobodní občané - musíme i dnes hájit právo na ostrou a neúprosnou kritiku všech pánů říše samozvaných věr. Včetně papeže, předsedy německých Židů, iránského prezidenta a mnoha jiných.

Inspirováno články v curyšské Weltwoche 06/06:

Produkt náboženství (Ware Religion), Peter Bodenmann
Intifada v Evropě (Intifada in Europa), Eugen Sorg
Mohamed je skvělý (Mohamed ist prächtig), Thomas Widmer
Kultura zbabělosti (Kultur der Feigheit), Christoph Mörgeli
Slaboch Evropa - zánik Západu (Schwaches Europa - Abendland unter)
Hanspeter Born
a nástupní přednáškou Stačí mezinárodní trestní soudy na zločiny států? (Bewältigung von Staatsverbrechen durch internationale Strafgerichte?), Oliver Diggelmann, Curyšská univerzita a Andrassyho univerzita v Budapešti
                 
Obsah vydání       27. 2. 2006
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?
27. 2. 2006 20 miliard buněk šedé hmoty Jiří  Drašnar
27. 2. 2006 Michael  Marčák
27. 2. 2006 Jak odolat "událostem století"?
27. 2. 2006 Viliam Buchert: "Tajemství Kateřiny N." Jan  Čulík
25. 2. 2006 Mimozemšťani by neměli šanci Bohumil  Kartous
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Quod licet bovi... Alex  Koenigsmark
27. 2. 2006 Michael  Marčák
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
27. 2. 2006 Michael  Marčák
27. 2. 2006 Myšlenky chemikovy Boris  Cvek
27. 2. 2006 Chce ČSSD zvrátit mandát ODS z krajských voleb? Boris  Cvek
27. 2. 2006 Opium moci, násilí a víry Vladimír  Rott
27. 2. 2006 O stranách, barvách a lidech Ladislav  Žák
27. 2. 2006 Francie: Šok z vraždy židovského mladíka Simone  Radačičová
27. 2. 2006 Absurdita v Brně Miroslav  Šuta
27. 2. 2006 Popírač Ransdorf Jaroslav  Kuba
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
24. 2. 2006 Grebeníčkova politická závěť
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
27. 2. 2006 Bojovat proti terorismu je nutné Alexandr  Černý
27. 2. 2006 Války jsou vedeny sofistikovaně Andrea  Cerqueirová
26. 2. 2006 Leteckou dopravu ohrožují jedovaté zplodiny
27. 2. 2006 Populismus - tentokrát selhávající František  Schilla
27. 2. 2006 Kdo vlastně jsou? Josef  Vít
25. 2. 2006 Na reakci není nikdy pozdě Jan  Kavan
25. 2. 2006 K demonstraci zdravotníků Jan  Mertl
25. 2. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 14. února 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
27. 2. 2006 Opium moci, násilí a víry Vladimír  Rott
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii   
27. 1. 2006 Poplatky za autorská práva vyžadoval už Jan Pavel II.   
25. 1. 2006 Křesťané vzorem? Jiří  Martišek
25. 1. 2006 Vatikán s.r.o.: Kupte si papežova slova Štěpán  Kotrba
11. 1. 2006 ČT: "Katolická církev bude dál strašit kondomy Bohumil  Kartous
11. 1. 2006 Levicoví politici a Bůh Stanislav A. Hošek
10. 1. 2006 Budiž trhy: kapitalismus a křesťanští fundamentalisté v Americe Greg  Evans
10. 1. 2006 Co je špatného na zásadách Hnutí pro život?   
6. 1. 2006 Poznávání, věření, neporozumění Bohumír  Tichánek
4. 1. 2006 Proč věřit v Boha -- opravdu, proč? Josef  Vít
27. 12. 2005 Teológia oslobodenia žije Eduard  Chmelár
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"   
29. 11. 2005 Vatikán potvrdil zákaz vstupu do kněžského stavu pro homosexuály