27. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 2. 2006

Populismus - tentokrát selhávající

"Vážení přátelé! Jsem rád, že jste zavítali na MOJI osobní www stránku, která MI umožňuje nejen prezentovat SVÉ názory, ale můžeme SKRZE NÍ vzájemně vyměňovat názory." (Zvýrazňujeme.) Ano, čtete správně: "skrze ní" (s dlouhým --í-)! Kterýpak asi češtinářký "lumen" takto vítá internetové surfaře? Snad ne sám Milouš Jakeš?

Nikoli, hned vedle citovaného souvětí se zeširoka usmívá lidovecký politik Jan Kasal (www.kasal.cz). A k "posmání" to nepochybně je. Opravdu pěkně se NÁM Jan Kasal zamotal a chytil, zejména v zájmenech! Z ryze stylistického hlediska přitom lze konstatovat, že většinu z TĚCH, která jsme zvýraznili, mohl z projevu bez náhrady vypustit a vlastnoručně spíchnutý kabát z ostudy si tak z notné části ušetřit. (Celá politikova sebeprezentace ve stávající podobě jinak naléhavě potřebuje zásahů poněkud více.

Pustým žvástem, nadto žvástem obtížně srozumitelným, je třeba náborové heslo, jež se vynořuje zpoza politikovy rozesmáté tváře, vzápětí přejíždí zprava doleva, kde na okamžik zcela zmizí, aby se znovu vynořilo zprava: "POLITIKA JE PŘEDEVŠÍM O SLUŠNOSTI..." Bezobsažný, permanentně flexibilní kyd -- to je sice nezamýšlený, leč o to kouzelnější symbol pro příslovečný lidovecký "široký koaliční potenciál"...)

Vypouštět z projevu nějaká zájmena? O tom populista nechce nic slyšet! Populista naopak zájmena zásadně a cíleně nadužívá, obzvláště zájmena osobní a přivlastňovací. (Patří k pozoruhodným vlastnostem češtiny, že oproti jiným jazykům -- např. angličtině, francouzštině či němčině -- umožňuje v daném ohledu detekci populistických prvků veřejného diskursu již v raném stádiu.) V této souvislosti si jistě nejeden z těch, kdo v těchto dnech onu češtinářsky pitomoučkou "JEHO osobní www stránku" s nemalým gaudiem otvírají, maně vybaví televizní pořad Kotel s dotyčným politikem.

Jan Kasal z něj tehdy zdaleka nevyšel nejhůře. Ba co dím, přímo triumfoval! V klíčový okamžik se mu totiž podařilo přesměrovat hněv shromážděného davu na nepřítomného Viktora Koženého, jemuž začal teatrálně vyčítat, že prý "prodal NAŠE lodě"! Rozumějme: Kožený prodal bývalou československou námořní flotilu z podniku Československá námořní plavba, který byl ovšem předtím i s celým inventářem zprivatizován a v NAŠEM, tj. všelidovém vlastnictví se tedy nenacházel.

Jinou otázkou samozřejmě je, zda se některé podniky strategického významu vůbec do tzv. velké privatizace měly či neměly dostat -- této otázce se v polovině devadesátých let podrobně věnoval v sérii článků v Hospodářských novinách Pavel Rychetský. Jak démonsky manipulativní náboj dokázal tehdy Jan Kasal v Kotli vdechnout do toho jediného cíleného (zdůrazněme: zkratového, ano lživého) zájmena "NAŠE"! Nebyl jsem snad sám, komu tenkrát u televize přeběhl mráz po zádech a hlavou projela myšlenka: Po čertech obratný demagog, tenhle Kasal! Nic od něj nikdy nebrat, ani zadarmo!

Právě to, s čím na Nově před časem triumfoval (totiž populistické nadužívání zájmen, namnoze zcela nepatřičných), však milého Kasala v citlivém předvolebním období nakonec na internetu zradilo. Mezi internetovými surfaři se teď právem může šířit hláška: "Honem si to otevřete! Vstali noví Jakešové!" Kdo s čím zachází, s tím také schází!

                 
Obsah vydání       27. 2. 2006
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?
27. 2. 2006 20 miliard buněk šedé hmoty Jiří  Drašnar
27. 2. 2006 Michael  Marčák
27. 2. 2006 Jak odolat "událostem století"?
27. 2. 2006 Viliam Buchert: "Tajemství Kateřiny N." Jan  Čulík
25. 2. 2006 Mimozemšťani by neměli šanci Bohumil  Kartous
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Quod licet bovi... Alex  Koenigsmark
27. 2. 2006 Michael  Marčák
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
27. 2. 2006 Michael  Marčák
27. 2. 2006 Myšlenky chemikovy Boris  Cvek
27. 2. 2006 Chce ČSSD zvrátit mandát ODS z krajských voleb? Boris  Cvek
27. 2. 2006 Opium moci, násilí a víry Vladimír  Rott
27. 2. 2006 O stranách, barvách a lidech Ladislav  Žák
27. 2. 2006 Francie: Šok z vraždy židovského mladíka Simone  Radačičová
27. 2. 2006 Absurdita v Brně Miroslav  Šuta
27. 2. 2006 Popírač Ransdorf Jaroslav  Kuba
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
24. 2. 2006 Grebeníčkova politická závěť
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
27. 2. 2006 Bojovat proti terorismu je nutné Alexandr  Černý
27. 2. 2006 Války jsou vedeny sofistikovaně Andrea  Cerqueirová
26. 2. 2006 Leteckou dopravu ohrožují jedovaté zplodiny
27. 2. 2006 Populismus - tentokrát selhávající František  Schilla
27. 2. 2006 Kdo vlastně jsou? Josef  Vít
25. 2. 2006 Na reakci není nikdy pozdě Jan  Kavan
25. 2. 2006 K demonstraci zdravotníků Jan  Mertl
25. 2. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 14. února 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006