16. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2005

Zásadní programové body: reálné cíle či utopie?

V článku "Pět zásadních bodů..." Boris Cvek nabízí vize zásadního průlomu do programů "malých" politických stran, které rovněž považuje "...za klíčové pro tuto zemi". Na první pohled to jsou zcela zřetelné cíle, bohužel podrobnější vhled ukáže jejich vizionářskou nereálnost, ne nepodobnou utopiím z 19. století. Co je na těchto byť pěkných vizích nereálné, ptá se Jiří Zeman.

1.Transparentnost politiky. Politika - politický systém je nástrojem politické moci a podle ústavy ČR (čl. 5) je výsledkem volné soutěže politických stran respektujících demokratické principy. Potíž je ovšem v tom, jak jsou ony demokratické principy kodifikovány. Ve skutečnosti, se deklarují spíše frázemi než době odpovídající praxí. Jejich věcný obsah se účelově pozměňuje, vždyť se přece jedná o volnou soutěž a co není zakázáno, je přeci dovoleno (ústava ČR čl. 2. bod 4) Jak tedy onu vzývanou transparentnost prakticky uskutečňovat a v jakém časovém horizontu? Kdo by ji měl prosazovat a jakými prostředky? Dnešní politici(?), vždyť by šlo o zjevný konflikt zájmů.

2.Hloubková reforma policie a justice. Policie a justice jsou odjakživa nástrojem moci a pilířem státu. Co si lze pod hloubkovou reformou představovat? Vyměnit všechny soudce, pak je otázka za jaké nové, schopnější, spravedlivější, kde je vzít jak je na tuto státotvornou činnost připravit? Totéž lze říci o policii. Snad budoucnost odhalí návody jak naklonovat ideálního soudce, policistu, geneticky modifikovaného demokratickými principy.

3.Zjednodušená daňová správa. Je to krásná představa, jenže jak se dopracovat k ideální technologii výběru daní. Snad by nám historici mohli objasnit komu a kdy se to v lidských dějinách podařilo. Stát a jeho aparát ( s obecnou tendencí expanze) je na daňovém výnosu (pro aparát státu zisku?) životně závislý. 4.Masivní podpora vzdělávání. Tato úsměvná vize je opět očividnou frází, která zní pro lid (populus) líbivě. Jenže masovost není kvalita, navíc trh práce příliš nehýří nabídkou pro mladé vysokoškoláky (s nulovými praktickými zkušenostmi). Nadějně erudovaný student či absolvent nemá šanci další vědeckou činností uživit svou rodinu, kterou by rád časem založil (výjimečné jedince, kteří se prosadí v zahraničí, z toho vyjměme). Jak zvýšit kvalitu vysokoškolských studií? Snad by bylo nejdříve potřebné se zamyslet nad kvalitou pedagogů (včetně státního školského aparátu ), jejich motivací po osvojení špičkových znalostí a zájmu o jejich implantace studentům. Kdo si udělal statistiku věkového a znalostního složení profesorského sboru na profilujících univerzitách? Jsme v začarovaném kruhu.

5.Oblast sociální. Moderní společnost se musí nepochybně postarat o sociálně slabé, nemocné a seniory. K tomu potřebuje prostředky, tedy peníze, a tedy také výnos z daní. A to vše dlouhodobě bez dramatických výkyvů. Sociálně potřební nikdy nebudou mít možnost si sami stanovit, jak vysoké budou jejich požitky (snad s výjimkou hypotetického, sporného podílu na volebních výsledcích ). Kdo tedy má být tím garantem spravedlivé dělby na daňovém výnosu. Je očividné že by to měli být politici a politické strany. Tím se ovšem vracíme k bodu 1.

Hlavním programem malých (neparlamentních stran a jejich reálných vlastníků s funkcí předsedů a úzkého týmu spojenců) není prvoplánově nacházet reálná řešení, ale dostat přístup

  • k finančním prostředkům (podíl z volebních výsledků, obtížně kontrolovatelných pseudo-podnikatelských aktivit ap.),
  • k podílu na moci a tedy přístup k ještě větším finančním prostředkům, které nezbytně potřebují pro expanzi své politické moci. Takže jejich sebe pěkněji deklarované programové body jsou ve stejné rovině, jako výše zmíněné vize.

Ostatně z historie antropomorfní společnosti lze vysledovat základní zákon její primární motivace k expanzi (osobnosti, majetku, moci politické vojenské atd.). Avšak každá expanze vyžaduje výdej energie. Rovnováha mezi intenzitou expanze a úměrně vynaloženou energií je však velmi labilní. Ve většině historických dějů nakonec neuměřená expanze vedla ke krizi. Říše zanikaly, tvořily se nové a opět zanikly. Optimizmus však káže, že po krizi se v následujícím chaosu najde samouspořádávací atraktor pro další (snad) umírněnou expanzi.

                 
Obsah vydání       16. 8. 2005
16. 8. 2005 Ve Venezuele havarovalo letadlo
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Naše noční teroristické můry Jan  Čulík
16. 8. 2005 Muži jsou nyní "nezaměstnatelní dárci spermií"
16. 8. 2005 V Japonsku došlo k silnému zemětřesení
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
15. 8. 2005 Američtí konzervativci jsou nadšeni z Blaira a kritizují Bushe
16. 8. 2005 Nemalovat obrazy je lepší Petr  Štengl
15. 8. 2005 Jak se Britové neučí jazyky
16. 8. 2005 I v Británii vznikl falešný "teroristický" poplach
15. 8. 2005 Zásadní programové body: reálné cíle či utopie?
16. 8. 2005 Topol.doc Jiří  Paroubek
16. 8. 2005 Šebrle: Za peníze budu veřejně lhát
15. 8. 2005 Smrt v Stockwellu: Nezodpovězené otázky
15. 8. 2005 Scénáře ropného šoku - mediální odezva Jindřich  Kalous
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Pět zásadních bodů, které žádná česká strana kupodivu neprosazuje Boris  Cvek
15. 8. 2005 Proč přijímají "malé strany" vnucovaný status quo? Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 "Už zase bijou děti... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Vzpomínání v čase nula Václav  Dušek
15. 8. 2005 CzechTek 2005: výpar odpadu Jan "zedd" Knitl
15. 8. 2005 Tak trochu o dopingu, tak trochu o pokrytectví Petr  Wagner
15. 8. 2005 Máte zajímavé fotografie, videozáběry, audiodokumentaci?
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce