15. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 4. 2005

Biskup už dávno nepomazává panovníka a prezident nechodí ke zpovědi

Média veřejné služby nejsou platformou pro propagandu - ani křesťanskou.

Chce se říci konečně. Jsme-li nejateističtějším státem v Evropě, nebylo to doposud příliš vidět na mediálním výstupu. Média všeobecně dávají nadstandardní prostor teistickému či nematerialistickému myšlení v řadě různých podob - na rozdíl od myšlení ateistického. Dávají prostor astrologii na rozdíl od astronomie. Dávají prostor tajemnu "nadpřirozena" narozdíl od "obyčejnosti" přirozena. Dávají ale nejraději prostor víře v média sama - protože v tomhle bordelu je potřeba něčemu věřit... Médiím věří více než tři čtvrtiny obyvatel státu. Věda je zde popelkou.

Idea sekulárního státu, občanské republiky je nahrazována efemérní a postmoderní "občanskou společností" - bez idejí, koncepce i hodnot, které by přispívaly ke kohezi onoho státu. Případně je republikánská, občanská idea nahrazována velebením dědičné šlechty, ačkoliv je to stále v rozporu s platným zákonem.

Nejsme křesťanským státem, nejsme křesťanskou společností a přesto jsou křesťanské svátky státem respektovány jako nepracovní dny. Na rozdíl od muslimských či židovských svátků. Jedinou výjimkou a ateistickým svátkem je První máj, svátek práce. Jsme multikulturní a tím i multireligiózní společností, kde je ovšem gayů možná víc, než aktivně praktikujících věřících. Víra je spíše fenoménem kulturním než náboženským. Ale stát se tak v mnoha příapdech nechová. A církve a jejich představitelé chtějí stále víc a víc. Za státní peníze.

Pokud médiím veřejné služby jsou určeny zákonem povinnosti vyváženosti i vůči minoritám, musí zároveň respektovat poměr oněch minorit ve společnosti. Pokud je jim zákonem určen podíl výroby v krajích, je pochopitelné, že program se specifickým obsahem se stěhuje tam, kde je jeho existence i výroba přirozenější. Pokud je médiím veřejné služby určena všestrannost, nemohou věřící ignorovat. Stejně jako nemohou ignorovat zahrádkáře, Slováky nebo ženy v domácnosti. Ale je snad pochopitelné, že náboženské se nerovná křesťanské a to se nerovná katolické. Dílo boží realizují muslimové stejně, jako Svědci Jehovovi. Platí daně státu a jsou i koncesionáři médií veřejné služby. Fakt, že někteří křesťané nehodlají respektovat, že v sekulárním státě jsou si všechny denominace rovny a mormoni existují či Svědkové Jehovovi jsou specifickou církví, kterou stát legitimizoval a postavil tak na roveň Adventistů Sedmého dne či řeckokatolické církvi, vypovídá o jejich toleranci a naplnění lásky k bližním i Bohu.

Média veřejné služby mají povinnost vytvářet program s ohledem na pestrost a všestrannost, nemají však povinnost předat mikrofon kněžím či věřícím samotným - k propagaci či propagandě. Přesto se tak někdy děje a kritcký odstup je nahrazen kostelovýmk projevem od mikrofonu. Idea kritického odstupu od propagace či propagandy by měla být veřejné službě vlastní. Přesto si řada posluchačů stěžuje na nepřijatelnost některých pořadů či agresivní, ideologicky podbarvenou publicistiku některých komentátorů a tvůrců náboženského i nenáboženského vysílání. A někdy dokonce mají pravdu... Co s tím? nerespektovat menšinu a pohodlně popřát populistickému hlasu většiny a nebo trvat na proporcionalitě a nezávislosti i za cenu sporů s agresivními příslušníky menšiny?

Český rozhlas vysílá pořady s náboženskou tematikou prakticky na všech stanicích a okruzích. Různých co do délky, obsahu i formy. Ale ať už jde o činnost církví, nejrůznějších menšin, o existenci nejrůznějších vědeckých či náboženských představ o světě, je vysílání Českého rozhlasu jako celek otevřeno přílivu poznatků a zpráv, které umožňují nositelům jednotlivých názorů rozvíjet vlastní přístupy a netrpět objektivně pojmenovatelnou diskriminací nebo objektivně zaznamenatelným tlakem. Absolutní spravedlnost je však doménou Boží... Zákonem stanovené charakteristiky pořadů se vzájemně překrývají (například pořady se zřetelem na svobodu náboženské víry jsou zároveň kulturní, pořady se zřetelem na sociální původ mají také věkovou specifiku, pořady se zřetelem na etnický nebo národnostní původ mají často také kulturní aspekty atd.). Svobodou náboženské víry a přesvědčení se zabýval například i jinak velmi sekulární Radiožurnál v roce 2004 118 hodin ročně. Praha vysílala ve stejné době 121 hodin pořadů s náboženskou tematikou , Vltava 143 hodin, regionální vysílání 660 hodin. ČRo 6 věnoval ze svého vysílání náboženskému obsahu 124 hodin, což je 6,2% celkového rozsahu vysílání této stanice... Praha vysílá ročně 30 přímých přenosů bohoslužeb římskokatolické církve, 30 přímých přenosů bohoslužeb církví sdružených v Ekumenické radě církv, Paprsky naděje - publicistický pořad napříč všemi náboženstvími či Nebe dokořán - pořad zaměřený na křesťanskou kulturu. Neopominuta byla i židovská víra či další, daleko "exotičtější" náboženství.

Příspěvky s prvoplánovým náboženským obsahem souvisejí především se "zlidovělými" křesťanskými svátky, jejichž odraz najdeme i v sekulární společnosti jako "obyčej" či "zvyklost" - vánoce, velikonoce ap. V druhém plánu pak indoktrinují posluchače názory "osobností" v podtextu či "kulturních souvislostech" jejich odborné činnosti, ať již se jedná o interprety vážné hudby či astrofyzika Grygara... V třetím plánu se "hodnoty" promítají do interpretace politiky, společenských událostí či kultury.

Česká televize tuto možnost prezentace celého spektra přístupů k jednomu tématu prozatím nemá - celkový počet hodin vysílání je desetkrát menší než u Českého rozhlasu. Věřící si ale opravdu nemají na co stěžovat. Pokud si přesto stěžují, musí pochopit, že biskup už dávno nepomazává panovníka a prezident nechodí ke zpovědi. A stát je republikou a je s vírou jedněch či nevírou druhých svázán pouze jednou částí rozpočtu ministerstva kultury. Musí pochopit i to, že nemusí být daleka doba, kdy potřeby své církve si budou financovat sami - z dobrovolně odváděného "spolkového" desátku. A pak se ukáže, kdo věří a kdo ne.

                 
Obsah vydání       15. 4. 2005
16. 4. 2005 Britské ministerstvo vnitra bylo donuceno se "teroristům" omluvit
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh
15. 4. 2005 Něžní mystifikátoři Jan  Polívka
15. 4. 2005 Protest České televize proti postupu ČMFS
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Fotografická anatomie minulé krumlovské mediální konference (a současné taky...) Štěpán  Kotrba
15. 4. 2005 Problémy se soukromými vysokými školami Pavel  Holländer
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
14. 4. 2005 Hrozí demontáž sociálního státu Jiří  Maštálka
15. 4. 2005 Finanční zpravodajství znovu zvítězilo nad počasím v pořadu Newsnight
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
15. 4. 2005 Biskup už dávno nepomazává panovníka a prezident nechodí ke zpovědi Štěpán  Kotrba
15. 4. 2005 Zákaz potratů v ČR by přispěl k tolik potřebnému růstu porodnosti Pavel  Mareš
15. 4. 2005 Pavel Mareš a zákazy potratů
15. 4. 2005 Potraty
15. 4. 2005 Pár postřehů k Horem pádem Jan  Lipšanský
15. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Rozkládá se smlouva o nešíření jaderných zbraní
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Vláda práva a aktivistický prezident Václav  Žák
14. 4. 2005 Kouření a americké televizní zpravodajství Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Neetický faul?
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Je Horem pádem dobrý film? Igor  Daniš
15. 4. 2005 Agentura Nepol Lýdie  Junková
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský
15. 4. 2005 Biskup už dávno nepomazává panovníka a prezident nechodí ke zpovědi Štěpán  Kotrba
14. 4. 2005 O církevních odbornících na všechno Filip  Sklenář
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům   
12. 4. 2005 Alert news iDnes: rychlejší než informace Irena  Ryšánková
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík
4. 3. 2005 STV: Médium plné prekvapení Igor  Daniš
3. 3. 2005 Rozšířené vysílání ČT na internetu   
2. 3. 2005 Rada guvernérů BBC má být zrušena   
2. 3. 2005 Británie: BBC bude financována z koncesionářského poplatku dalších deset let   
17. 2. 2005 Cimrman a Největší Čech Vojtěch  Polák
14. 2. 2005 Největší Čech a Jára Cimrman Jan  Čulík
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous