15. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 4. 2005

Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize

Bude v té další politické hře "černým koněm" prezident Klaus?

Nemělo smysl každý den komentovat ty jednotlivé výrony představ o tom, co bude s naší vládní krizí. Určitě nám občanům však mělo zůstat jako ozvěna v uších, co tak rozhodně pravil St. Gross, když sděloval podmínky své jakoby navrhované abdikace na stávající místo předsedy vlády. Ta vytroubená a poněkud překvapující "abdikace" --- po předchozím setrvalém zdráhání ji vůbec připustit --- byla najednou venku. Ale nikoli bezpodmínečně! Cožpak tehdy úřadující pan premiér Gross rozhodně nepravil, že se bude stavět ten tým příští vlády "na zelené louce"? A nepřipomínal opakovaně taky, že ta rekonstituovaná vláda má být "ani ryba, ani rak"? Tedy: že nemá být ani přímo "politická", ani přímo "nepolitická", ale cosi mezitím? Přitom jakoby taky bez těch, "co rozbili koalici"? A nepřeslechněme to: taky s menším počtem ministrů!

Také zkusme nezapomenout, že ČSSD jako potenciální hlavní řešitel této nealgoritmické úlohy stále opakuje rozmanitými ústy, že KDU-ČSL je přece puncovaným rozbíječem koaliční politiky. Copak jste, vy voliči, zapomněli na roky 1997, 2000, 2005? Takže tu máme naservírováno ono známé zlodějovo "Chyťte zloděje", spolu s tím, že opakovaná problematická výpověď už samotným opakováním se stává automaticky pravdou. Neboť by nemělo být sporu v tom, že přinejmenším tentokráte (po včerejšku, tj. po 14. dubnu 2005) dvojaké hrátky inscenovala přímo ČSSD. Dokonce nejslabší koaliční článek, US-DEU, strana, která cítí před příštími parlamentními volbami už delší dobu nepříjemné mrazení v kostech a svůj blížící se konec, to poslední sousto taktické dvojakosti ČSSD už nepolkla; a to všechno přesto, že předchozí problematická různočtení proklamací ČSSD se pokoušela US-DEU málem kajícně reprodukovat jako autenticky stále "totéž". Aby rozbitý slepenec vypadal nadále jako kýženě funkční.

Zůstává skutečností, že vrcholné špičky politických stran, pokud spolu mají jednat, předem mají jisté požehnání svých vrcholných početněji reprezentovaných grémií. Více hlav, více smyslů (více děr, více syslů), jak praví i jedno české přísloví. Tomu se pak říká "mandát" k něčemu, anebo zároveň i "mantinely" vůči čemusi dalšímu. V tom dlouhém nočním maratónu pak došlo k něčemu, co sám St. Gross nakonec --- ještě neuplynul celý den po onom nočním zasedání --- vnímal jako nedohodu. Moderátorka ČT1, když s úřadujícím premiérem po 22:30 ve čtvrtek (téhož 14. 4.) hovořila, hledala v nějaké předložce aspoň vzdáleně náznak "předdohody", aby aspoň kompromisně označila to, co bylo výsledkem jednání, z něhož účastníci odcházeli kupodivu tak, jako že "něco pozitivního" se rýsuje již víceméně definitivně: totiž řešení vládní krize nejen z hlediska obsazení diskutovaného místa nového premiéra vlády, ale rovněž tak i mluvčími ČSSD problematizovaných pozic především ministrů z KDU-ČSL. Dokonce s pojistnými "záklopkami" vůči KSČM!

Málem od samotného začátku tu vládní krizi vnímali představitelé ČSSD nikoli jako "krizi", nýbrž jako vrtkavý přístup KDU-ČSL ke koaličnímu vládnutí. Představitelé KDU-ČSL ji ovšem od počátku prezentovali jako krizi pramenící přímo v problémech, které vyvstaly s osobními finančními operacemi samotného St. Grosse; aniž se musely nutně týkat přímo samotného vládnutí. Neobratné Grossovy vytáčky (ne zrovna kvalifikující kvalifikovaného právníka!) jako kdyby nebyly tak závažné, jako se medializovaně mohly stát kontakty paní Grossové s jednou majitelkou "veřejného domu"; aspoň tak to bylo prezentováno M. Kalouskem v Parlamentu ČR. Šlo o pouhé účelové animozity? Neříkalo se s jistou dávkou mediálně nadhozené podezíravosti, že ono legendární máslo na hlavě má přece kdekdo (jenomže to umí líp zaretušovat)?

Samozřejmě že "koaliční vláda" je vládou POLITICKOU, se závazným (a zavazujícím) programem. Zdá se, že ČSSD se rozhodla pohanu své cti zaretušovat především svým 32. sjezdem. Restituovala "grossovské" křídlo ve straně tak výrazně, že tzv. "levice" v ČSSD cítila jako nutnost konstituovat se v navenek vnímatelnou "frakci". Paradoxně právě takto se hned tím sjezdem ukázalo, že ČSSD ono vnitřní programové pnutí povede nutně navenek k možná nečekaným rozhodnutím, jen aby zůstalo zdání, že stojí strana pevně na svých --- kupodivu rozeklaných --- programových základech. Dočasně byl předhozen koaličním partnerům projekt jakoby polo-politické, napolo jakoby taky "úřednické" vlády. Sociální demokrat J. Kohout "jako úředník" mohl být pro veřejnost hravě toho symbolem. (Nemohlo vadit, že na konci husákovského režimu se údajně chtěl jako člen KSČ zapojit do "perestrojky".) Ten tlak na "úředníky" v případné příští vládě souhlasně souvisel s Grossovou "zelenoluční" vizí příští vlády, kterou by nadále z Lidového domu mohl osobně ovlivňovat, a tím se udržet pro další čas po roce 2006 nad vodou. Jak je teď vidět, vzájemně s lidovci odsouhlasená sekundární demise ministra zahraničí Svobody byla příliš málo nejen pro předsednictvo ČSSD, ale též přímo pro samotného Grosse, jemuž tohle ještě před několika hodinami stačilo. Hravě vsadil hned na novou převažující nerovnováhu ve své vlastní straně; nejen aby nezůstal v poli poražených, ale taky s ohledem na svou koncepci "zelené louky". Vůbec se teď nejedná o programu, nýbrž až na onom legendárním "prvním místě" jde o to, kdo a proč má zůstat, anebo odejít. K čemuž se "zelená louka" --- navíc opentlená "jednorázovou smlouvou" --- nadmíru dobře hodí.

Je účelné se zeptat, proč vůbec v tom maratónském nočním jednání ze středy na čtvrtek byla koaličními partnery sjednána ona "nekomunistická pojistka", když se jakoby (podle Grosse) nic vlastně neujednalo? Jako kdyby teď tíha řešení oněch "hrátek" (když tohle není KRIZÍ) spočívala na bedrech prezidentových. Přitom prezident Klaus poslal včas "signál", že proti případné rekonstituované koaliční vládě se stavět nebude. To ale ještě mnohé naznačovalo, že půjde opět o "koaliční" vládu...

St. Gross ve čtvrtek večer pro televizní vysílání pustil do éteru přání, aby se prezident Klaus ujal záchranných akcí. Nejde tu jen o další předhozený kobereček, po kterém se nakonec nebude moci kráčet, takže --- po vyloučení všech možností --- by došlo na ono už dlouho obávané a všelijak komentované vládnutí menšinové, s podporou komunistů? Vždyť St. Grossovi přece jiná možnost už nezbývala? Neprokázal už dost trpělivosti a dobré vůle, když chtěl (?) rezignovat na funkci premiéra? Nevyšel vstříc koaličním partnerům? Nevyčerpal všechny další ústavní prostředky, když požádal prezidenta republiky o zprostředkování?

Podle Ústavy (čl. 67) "vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů". Předsedu vlády přece pořád máme a ten nám nerezignoval. Máme v ČR zatím pořád i místopředsedy vlády i ministry, kteří zatím nerezignovali. Ta vláda může být rekonstituována přímo předsedou vlády (bez intervence prezidentem!) tak, že dočasně pověří věrné ministry správou osiřelých ministerstev. Pak zřejmě nepotřebuje předstupovat před Poslaneckou sněmovnu premiér, ABY ŽÁDAL O VYSLOVENÍ DŮVĚRY (čl. 68, odst. 3).

"Levicově" artikulované "signály" v ČSSD určitě St. Gross zaregistroval; hned na nedávném 32. sjezdu, kdy se zdálo, že Grosse zachrání projekt "polo-úřednické" vlády. Teď, po včerejšku (14. dubna večer), určitě ví, že by mohl zůstat v čele vlády s pomocí komunistů, ať už jakkoli uskutečněnou. Stačí, aby se pohyboval v možných taxativně nevymezených formulacích Ústavy a může vládnout dál, dokonce bez rizika možného nevyslovení důvěry. Podle článku 71 vláda "může" žádat o vyslovení důvěry. Proč by o to žádala, když jako kompletní sbor demisi nepodala a měla by v redukovaném počtu --- prezidentem už dříve pravoplatně jmenovaných ministrů --- očekávanou podporu dokonce vyšší, než je ten hrozivý jinak limit 101 hlasů? (Naše Ústava sice počítá s "duchem" textu, nikoli s možnými významovými různočteními. Ale to rozhodně pro potrefené nebo účelově zaměřené politiky normou být nikterak nemusí.)

Zopakujme si to: "Vláda rozhoduje ve sboru." (Čl. 76, odst. 1.) "Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony." (Čl. 77, odst. 1.) Obojí zatím stále máme. Gross může dotáhnout případnou menšinovou vládu až do příštích řádných voleb. Tomu nemůže zabránit v dané situaci ani ODS, ani prezident republiky.

Otázkou pak zůstává, co všechno se ještě může odehrát do roka a do dne ve stávající ČSSD, když jí narůstají rozmanitá "levá" a "nelevá" křídla? Stěží jí to bude závidět "Modrý pták". Komu teď vlastně zvoní hrana? Celá ta exhibice ochromeného demokratického vládnutí se odehrává na účet občanů ČR. Až do voleb je volič jen divákem těch zapšklých hrátek. A do dalšího volebního období nemůže vsadit na spásonosné zcela nové herce "bez bázně a hany". A samo od sebe se ani nekorupční prostředí nevytvoří. Média také mají své problémy s vyvážeností informací a s odvahou pěstovat investigativní žurnalistiku. A my voliči? Vesměs čekáme na "Godota". A ten nepřichází...

                 
Obsah vydání       15. 4. 2005
16. 4. 2005 Britské ministerstvo vnitra bylo donuceno se "teroristům" omluvit
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh
15. 4. 2005 Něžní mystifikátoři Jan  Polívka
15. 4. 2005 Protest České televize proti postupu ČMFS
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Fotografická anatomie minulé krumlovské mediální konference (a současné taky...) Štěpán  Kotrba
15. 4. 2005 Problémy se soukromými vysokými školami Pavel  Holländer
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
14. 4. 2005 Hrozí demontáž sociálního státu Jiří  Maštálka
15. 4. 2005 Finanční zpravodajství znovu zvítězilo nad počasím v pořadu Newsnight
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
15. 4. 2005 Biskup už dávno nepomazává panovníka a prezident nechodí ke zpovědi Štěpán  Kotrba
15. 4. 2005 Zákaz potratů v ČR by přispěl k tolik potřebnému růstu porodnosti Pavel  Mareš
15. 4. 2005 Pavel Mareš a zákazy potratů
15. 4. 2005 Potraty
15. 4. 2005 Pár postřehů k Horem pádem Jan  Lipšanský
15. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Rozkládá se smlouva o nešíření jaderných zbraní
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Vláda práva a aktivistický prezident Václav  Žák
14. 4. 2005 Kouření a americké televizní zpravodajství Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Neetický faul?
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Je Horem pádem dobrý film? Igor  Daniš
15. 4. 2005 Agentura Nepol Lýdie  Junková
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Něžní mystifikátoři Jan  Polívka
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Premiér Gross by měl počítat s pohřbem každý den Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba
4. 4. 2005 ČSSD: Škromach z vlády neodchází, politické grémium si rozdělilo kompetence Štěpán  Kotrba
30. 3. 2005 Loď bláznů Bohumil  Kartous
29. 3. 2005 Černý den pro ČSSD   
29. 3. 2005 Sjezd ČSSD -- definitivně do ... prava? Irena  Ryšánková
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout   
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman