14. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2005

Vláda práva a aktivistický prezident

Když se prezident Klaus ujímal úřadu, prohlásil, že bude prezidentem aktivním, nikoliv aktivistickým. Bylo zřejmé, co tím myslí: distancoval se od způsobu, jakým úřad vedl Václav Havel, který se v řadě případů choval spíš jako politická strana o jednom muži než jako nadstranická hlava státu. Havel do politiky aktivisticky zasahoval. Snažil se "opravovat" výsledky voleb, jež nemoudrá veřejnost republice nadělila.

Psáno pro ČRo6

Takové státnické rozhodnutí bylo od Václava Klause možné jenom přivítat. Zpočátku se zdálo, že svoje rozhodnutí bude také dodržovat. Měl vždy větší pochopení pro procedurální stránku politiky než Václav Havel.

Leč přišla vládní krize - nekrize, a s dobrým předsevzetím prezidenta Klause je amen. Už na začátku začalo být varující, jakou neznalost Ústavy prezident projevoval. Z interview v Mladé frontě Dnes, v BBC nebo ve Frankfurter Allgemeine Zeitung vyplývalo, že se prezident odmítá podřídit roli, jež mu Ústava předepisuje. Ve FAZ řekl např., že není šachový počítač, který provádí naprogramované tahy. Prohlásil, že by odmítl menšinovou vládu, která by měla podporu komunistů. Prý není prezident Beneš.

Pomiňme, že prezident, který se nechal zvolit komunistickými hlasy na Hrad, teď bojuje proti KSČM. Přejděme, že den před hlasováním Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě jeho tiskový mluvčí Hájek a poradce Miroslav Macek údajně přemlouvali místopředsedu KSČM Filipa, aby komunisté shodili vládu, i když tohle by prezidentovi lidé v parlamentní demokracii skutečně dělat neměli. Všimněme si toho nejpodstatnějšího: jak na prezidentovo chování reaguje veřejnost a média.

Až na několik výjimek se prezidentovo chování setkalo spíš s uznáním než s kritikou. Proč? Protože značná část veřejnosti si návrat komunistů do politiky nepřeje a z představy, že by se komunisté, byť nepřímo, podíleli na vládě, má osýpky. Že se KSČM podílí už mnoho let na přijímání zákonů, a že se žádná politická strana s nimi nerozpakuje handlovat, je nezajímá.

Ještě smutnější je představení, v němž česká politická a mediální elita předvádí, že zbla nerozumí základním principům, na nichž demokratické státy spočívají. Prezident -- a mnozí další - se považují za liberály. Jedním ze základních pilířů liberálních demokracií je vláda práva. Pro rakouského filosofa Friedricha von Hayeka, duchovního guru pana prezidenta, je to doslova a do písmene pilíř demokratických států. V Modré šanci ODS se to také vládou práva jenom hemží.

Co to je ta vláda práva? Otcové americké revoluce v tom měli jasno: nechceme poslouchat krále, ale zákon. Jinými slovy, žádné nálady a úvahy panovníka, ale striktní pravidla, jimž se musí panovník podřídit.

Ústava dává českému prezidentovi nebývalou řadu možností pro volnou úvahu, ať jde o jmenování Bankovní rady, předsedy Ústavního soudu atd. Na světě snad není případ, aby prezident, za jehož činy nese odpovědnost vláda, měl rozsáhlé pravomoci, které vláda nemůže ovlivnit. Přímo volený rakouský prezident má oproti našemu prezidentovi kompetence skutečně minimální. A je to tak dobře: v parlamentní demokracii prezident nesmí být dalším ohniskem sváru.

V případě vlády však prezident smí rozhodovat dle vlastního uvážení jen při výběru premiéra. Jinak ne. V jiných situacích mu Ústava předepisuje, jak si to přáli američtí otcové, aby konal, jak mu velí zákon. Čteme-li např. v článku 74 Ústavy, že "Prezident odvolá člena vlády, jestliže mu to navrhne předseda vlády", pak prezident musí bez zbytečného prodlení konat. Ústava mu nedává vůbec žádný prostor pro vrtochy, jestli demisi přijme, za jakých podmínek, má-li premiér přijet na Hrad ani ve dne, ani v noci, ani oblečený ani nahý...

Pokud prezident dodržuje formální povinnosti, které mu Ústava ukládá, tedy chová se jak ten vysmívaný šachový počítač, pak ve státě vládne právo, nikoliv svévole krále či prezidenta. Friedrich von Hayek musí v hrobě rotovat jak vrták v zubařské vrtačce, když se z nebe dívá, jak jeho vyznavač vytrubuje do světa, že je "člověkem z masa a kostí", není robotem a nenechá si zákonem předepisovat, co má dělat.

Jenže takový přístup nemá s liberalismem a vládou práva vůbec nic společného. Že to prezident, který sice dodržování Ústavy slíbil ve svém prezidentském slibu, nevnímá, se dá pochopit. Václav Klaus nikdy neměl k právu žádný vztah a bytostně mu nerozumí. Je to vidět nejenom na jeho přístupu k naší, ale i k evropské ústavě. Je však k pláči, že čeští tzv. liberálové přecházejí prezidentovo počínání bez mrknutí oka. Někteří ho ještě chválí. V českém politickém panoptiku lze spatřit skutečně nevídané věci: ministry hlasující proti vládě, v níž sedí, či zastánce vlády práva, kteří hlasitě říkají, že je zákony nezajímají.

Krize jsou jako blesk: na kratičkou chvíli ostře osvětlí krajinu. Obávám se, že pohled na naši politickou scénu, který nám tato krize dopřála, je skutečně nevábný.

                 
Obsah vydání       14. 4. 2005
14. 4. 2005 Rozkládá se smlouva o nešíření jaderných zbraní
14. 4. 2005 Vláda práva a aktivistický prezident Václav  Žák
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Antikomunismus není směšný Pavel  Urban
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
14. 4. 2005 Nutnosť, alebo trik a podvod? Igor  Daniš
14. 4. 2005 Hrozí demontáž sociálního státu Jiří  Maštálka
14. 4. 2005 Město, kde pátek znamená dnes Irena  Ryšánková
14. 4. 2005 Sexuální výchova je jednou z cest prevence Linda  Sokačová
14. 4. 2005 Je Horem pádem dobrý film? Igor  Daniš
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Neprožívám žádné velké excesy Filip  Sklenář
14. 4. 2005 Kouření a americké televizní zpravodajství Fabiano  Golgo
14. 4. 2005 Britská vzpomínka na Edvarda Beneše
14. 4. 2005 Jsou elity v Evropě unavené a ustrašené? Rudolf  Kučera
14. 4. 2005 Je lež běžnou součástí novinářské práce?
14. 4. 2005 O církevních odbornících na všechno Filip  Sklenář
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce