15. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 4. 2005

Problémy se soukromými vysokými školami

Pavel Holländer

Zákon o vysokých školách z roku 1998 umožnil vznik soukromých vysokých škol. Vytvořil tím rozšíření nabídky vysokoškolského studia, možnost utváření konkurenčního prostředí a konečně otevřel prostor pro příliv finančních prostředků do vysokého školství i z jiných než státních zdrojů.

Nevyřešenou otázkou zůstává ale úroveň nových škol.

Článek místopředsedy Ústavního soudu ČR vyšel původně v časopise "Muni.cz - měsíčník Masarykovy univerzity"

Státní souhlas se zřízením soukromé vysoké školy předpokládá úspěšnou akreditaci. Ta je přitom spjata s vážnými problémy. Některé z nich plynou přímo z deficitů současné právní úpravy. Podle zákona může působit jako soukromá vysoká škola jakákoli právnická osoba se sídlem v České republice. V případě všech dosavadních žadatelů se jednalo o podnikatelské právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, respektive akciové společnosti).

Tento stav, a to i ve srovnání s existujícími systémy soukromého vysokého školství, není šťastným řešením. Soukromé vysoké školy by měly být z povahy věci neziskovými právnickými osobami. Smysl této bariéry přitom spočívá v utváření právního tlaku na etiku vysokoškolského prostředí.

Dalším problémem jsou personální garance nových škol. Akreditační komise je konfrontována se situací, kdy vysokoškolští pedagogové působí na více vysokých školách najednou. Nejsou výjimkou případy tří, čtyř nebo pěti souběžných pracovních poměrů. Pokud se ze strany učitelů v této souvislosti na jejich obranu uváděl argument nízkých platů, zdá se, že současná praxe již vede k etickým i odborným deficitům (tuto skupinu učitelů nazývají v Polsku turbo-profesoři).

Důsledkem této situace je stav, kdy vysoká škola existuje bez zázemí kvalifikovaných interních učitelů a není profilována tím, co představuje její definiční znak: vlastní původní vědeckou prací.

Personální obsazení na soukromých vysokých školách nepřímo souvisí se zvýšením efektivnosti práce vysokoškolských učitelů na dnešních veřejných vysokých školách, jež by bylo lze dosáhnout systemizací pracovních míst spjatou se zvýšením úvazků i příjmů.

Takový krok by uvolnil z veřejných vysokých škol část kvalifikovaných odborníků právě pro oblast škol soukromých. Dále by takový krok musel být eticky spojen s inkompatibilitou působení na třech, čtyřech a více vysokých školách.

Třetím problémem je absence překážky věci rozhodnuté v řízeních dle zákona o vysokých školách. Je součástí staleté právní zkušenosti, že racionální fungování právního rozhodování je spjato s nezbytností konečného rozhodnutí, jež lze změnit pouze za okolností výjimečných.

Akreditační komise v oblasti posuzování návrhů na zřízení nových škol představuje obraz Sisyfův, když opakovaně posuzuje stále se vracející více méně totožné návrhy. Rozšíření počtu vysokých škol, spjaté se vznikem soustavy škol soukromých, by mělo nutně a přirozeně vést k jejich diferenciaci. Tu lze sledovat několikerými cestami. Stávající zákon rozlišuje bakalářské a magisterské studijní programy, přičemž praxe vytvořila dva typy bakalářského studia: tzv. prostupného bakaláře (na nějž navazuje studium magisterské) a specializovaného bakaláře (jenž je obdobou německé Fachhochschule). V této souvislosti lze jen doporučit zvyšování společenské prestiže bakalářského studia, napomáhání i další mnohotvárnosti systému a varovat před schematismem a uniformitou.

                 
Obsah vydání       15. 4. 2005
16. 4. 2005 Britské ministerstvo vnitra bylo donuceno se "teroristům" omluvit
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh
15. 4. 2005 Něžní mystifikátoři Jan  Polívka
15. 4. 2005 Protest České televize proti postupu ČMFS
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Fotografická anatomie minulé krumlovské mediální konference (a současné taky...) Štěpán  Kotrba
15. 4. 2005 Problémy se soukromými vysokými školami Pavel  Holländer
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
14. 4. 2005 Hrozí demontáž sociálního státu Jiří  Maštálka
15. 4. 2005 Finanční zpravodajství znovu zvítězilo nad počasím v pořadu Newsnight
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
15. 4. 2005 Biskup už dávno nepomazává panovníka a prezident nechodí ke zpovědi Štěpán  Kotrba
15. 4. 2005 Zákaz potratů v ČR by přispěl k tolik potřebnému růstu porodnosti Pavel  Mareš
15. 4. 2005 Pavel Mareš a zákazy potratů
15. 4. 2005 Potraty
15. 4. 2005 Pár postřehů k Horem pádem Jan  Lipšanský
15. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Rozkládá se smlouva o nešíření jaderných zbraní
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Vláda práva a aktivistický prezident Václav  Žák
14. 4. 2005 Kouření a americké televizní zpravodajství Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Neetický faul?
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Je Horem pádem dobrý film? Igor  Daniš
15. 4. 2005 Agentura Nepol Lýdie  Junková
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005