25. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 1. 2005

Školství:

Jak vědy exaktní ničí vědy humanitní

Protože jsem v poslední době zaregistroval dva diskusní okruhy (přírodní vs. společenské vědy; debata o školství v ČR), které se mě silně dotýkají, rozhodl jsem se spojit dvě části v jednu a jako gymnaziální student zprostředkovat vám starším pohled na české školství a postavení věd v něm přímo ze školní lavice.

Hned na úvod bych chtěl poznamenat, že ponechám na vedlejší koleji vědy empirické, a to ne proto, že bych si jich dostatečně nevážil, ale prostě proto, že v jejich výuce na gymnáziích (budu mluvit o tomto typu středních škol, jelikož jej už čtvrtým rokem každý pracovní den velmi podrobně zkoumám) nespatřuji závažnější nedostatky.

Výhodou exaktních věd je - zejména pro učitele - jejich jednoznačnost, jednoznačnost zadání i výsledků. Existuje jeden vstup, jeden vzorec, kterým vstup zpracuji, a jeden výstup. Odchylka se nepřipouští a řádně se trestá (špatnou známkou).

Znalosti věd matematických a matematice podobných navíc mozek přirozeně upozaďuje a do běžného prožívání příliš nepřipouští (alespoň já mám stále tendenci vnímat vodu jako vodu a ne jako molekuly složené z 2 atomů vodíku a 1 atomu kyslíku). Vzorec 2nd=(2k-1)?/2 mi sice umožňuje vypočítat tloušťku mýdlové blány, ale že bych na to při mytí rukou musel myslet, to spíše ne. Matematika, fyzika, chemie a podobné obory pro většinu z nás představují jen mechanickou konstrukci, stroj, který leží v mozku v té nejzaprášenější komoře a uvede se do chodu pouze tehdy, vidí-li přímý impulz k práci v podobě příkladu na tabuli.

S vědami humanitními se to má poněkud jinak. Nepopisují totiž (jako zeměpis, přírodopis) prostředí, okolí, zevnějšek, nepopisují (jako fyzika) neměnné zákony přírody, nepopisují (jako biologie) částečky hmoty, které tvoří naši tělesnou schránku, nepopisují (jako logika) jakési formy abstraktní struktury. Nepopisují vůbec.

Jen vykládají. Vykládají lidskou duši, lidskou mysl, pojmy, které nelze mechanicky pochopit (a už vůbec ne uchopit) a jejich projevy.

Dějepis je o vytváření povědomí, ale i o neuvědomovaném prožívání naší identity, literatura obráží náš niterný postoj ke světu, filozofie není vědou pomatenců odtržených od světa, ale životní postoj každého z nás, přítomný a projevující se v každé vteřině našeho bytí. Mnohé z poznatků těchto věd ani nedokážeme explicitně vyjádřit, ale vyjadřování samé je již implicitně obsahuje. Vědy humanitní, vědy člověčí naplňují lidskou bytost vlastním obsahem.

A právě tady spatřuji největší problém. Jako jsou humanitní obory těžko hodnotitelné na poli vědeckém, jsou těžko hodnotitelné i ve školách. Je vskutku obtížné posoudit, zda student opravdu porozuměl vlastnímu obsahu práce toho a toho filozofa, toho a toho literáta, té které historické události, obzvláště když středoškolský učitel sám je v látce většinou o jednu lekci před žákem.

A tak bere pedagog na pomoc vědy exaktní, redukuje Kanta na čísla 1724-1804, Seiferta na (telefonní) seznam jeho děl apod. Žáci se pak stávají ani ne tak encyklopediemi, jako spíše databázemi s uloženou změtí nikterak nesouvisejících čísel a prázdných pojmů.

Pakliže se naučíme rozumět pouze rámci, vnějšímu ohraničení, ale neuvidíme vnitřek, obsah, může se brzy stát, že začneme procházet oknem, uvidíme totiž jenom rám, ne sklo. Je jasné, že se pořežeme.

                 
Obsah vydání       25. 1. 2005
25. 1. 2005 Spojené státy "zrušily íránský zpravodajský server"
25. 1. 2005 Boj za svobodu?
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous
25. 1. 2005 Proč nepodporuje víc demokratů volby v Iráku?
25. 1. 2005 Konzumente, raduj se! Josef  Provazník
25. 1. 2005 Asie: Garnátové farmy a jejich následky Pavel  Houdek
25. 1. 2005 Jak vědy exaktní ničí vědy humanitní Martin  Horut
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Démon přizpůsobivosti v satanském ráji Václav  Dušek
25. 1. 2005 Český Telecom o sobě nemusí zveřejňovat informace
25. 1. 2005 Adriana Krnáčová navrhuje, ředitel ČT slibuje... Michal  Rusek
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
24. 1. 2005 Proč literární věda k ničemu není Boris  Cvek
24. 1. 2005 Nezáviďme jim - přece kdo obohacuje sebe, obohacuje i stát Petr  Miller
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"
24. 1. 2005 Rozrůzněnost, nikoliv segregaci
24. 1. 2005 Britští muslimové obětí globálního konfliktu
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
24. 1. 2005 V Praze "dojde k reformě komunismu až v květnu 1990" Jan  Čulík
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce