25. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 1. 2005

Démon přizpůsobivosti v satanském ráji

Nové století pokračuje v započatém díle. Přizpůsobivost je slušnou devizou v každé době, nejednoho mouřenína vynesla do výšin o nichž se mu ani nesnilo; miluje ji král i prezident, je žádána v totalitě i demokracii. Pokud míříte vysoko, vězte, že je důležité naučit se umění přizpůsobivosti. Z ráje průměru vás nikdo nevyžene. Koupat se v paprscích slunce činí potěšení povahám neváhajícím měnit názory a postoje, dle dobových kritérií.

K čemu trvat na zásadách odsouzených při našem krátkém životu k předčasnému a zbytečnému skonu, proč vzdorovat mocným? Lépe se držet stranou od vzpurných povah, od nebezpečných odpůrců harmonického celku. My si štěstí rozvracet nedáme! Falešné uctívání veličin v popíkové době se smrsklo na veličiny z krajin notně vzdálených. Mít po ruce Zauberflöte, mohly by se dít zázraky, takhle duchovní hladomor vede zástupy horlivců i vlažných bloudů do šeolu plného nebožtíků.

Najde se stále dost otroků ochotných zobat z dlaně; vrabci se slétnou na drobty ke stolu hojnosti, hltají panské pamlsky. Je-li potřeba, tleskneš do dlaní, ptactvo odlétne, pokálí přilehlé dvorky, usedne v okolí na bezpečná místa a počká, až se panský hněv vypaří a opět následuje jejich střemhlavý let k bohatě prostřeným stolům. Hrdost a úcta není na místě, hraná cudnost a pokora, vážení, vítězí nad zdravým rozumem. Usmířenecká společnost nejrůzněji pěstovaných a vyhlašovaných veličin, hnána zápolením o koláče, o stupně vítězů, žebříčky obliby, poháněna bičíky ničemných jezdců, dupe ve znamení popu, v rytmu limonádových seriálů a sitcomů. Cíl je jasný -- dosáhnout velkoleposti a přitom nevidět zárodek jepičí smrtelnosti. K čemu ostřit pohled ke svobodnému horizontu, proč riskovat nedojít, pro koho se vzdávat okamžité příležitosti k rašícímu zisku.

Útrapy sužují především nepřizpůsobivé povahy, na věku nesejde. Zaplétat se s nespokojenci a hledači dokonalé pravdy může jednoho i navždy zničit. Nadarmo není psáno, že má člověk držet ústa a nehovořit ve špatném o mocných a nadřízených, neboť nebeské ptactvo by mohlo ta vyslovená nepěkná slova zanést k vladaři a založit nám základ na mrakodrap budoucích nesnází. Jen žádné něžné ohledy! Rebelové mohou zničit náš nezadržitelný vzestup na vrcholky hovniválských velehor.

Lopotit se na cizích úrodných lánech při sběru námi nezasetého zrna se stalo již jakousi národní tradicí -- různé literární skopičiny, dramatické úchylnosti, filmové necitlivosti, výtvarné trpaslíkoviny, architektonické slepičince, hudební slátaniny, mají jedno společné: dobu nakaženou popíkovým morem, skrývají v sobě také náznaky opatrné nápodoby, ale i čistého inspiračního lupu!

Zasvětit život očistě země a společnosti mohou prý jen lidé zuřiví, podezřelí anarchistickým zhmožděním ducha. Falešné uctívání přírody a kultu země zdržuje lidský pokrok. V rytmu sladkobolných hitů a textařského balastu okázale tančíme na vlastním hrobu bez epitafu. Pohrdání pravdou, spoléhání na zázraky, hýření právem, touha po věčnosti, absence laskavosti, chronická nedostatečnost slušnosti, přihlížení rození chudokrevných kultíků, neodbytná touhou po slávě a zisku, to všechno nám nedovolí nasát skutky a klíč k poznání základních pravidel, jak neporodit hřích.

Ponocní vytrubující zástupné problémy slavili u nás doma vždy úspěch. Odvést pozornost od potíží, zažehnat pobuřování, vřavu a sebemenší útrapy mocných. Vyvolávat blaženost na úhorových políčkách s remízkami opuštěnými zvěří zasaženou odpornými chemikáliemi; k tomu všemu oněm hlasatelům lží stál po ruce Ďábel -- pomluvač a Satan --odpůrce. Odpočívající sopuchy, v krajině líbezných pohlednicových detailů, vyráží snad jen mlhavé opary v nepříznivém klimatu -- nehrozí výbuchem, žijí klidným životem unavených stařen. Jejich práci převzali chamtiví lidé, přivábeni kdysi slavným Řípem. Sopky nenávisti, lávy valící se špíny, nízkých dohadů, ohňových polí, sirných pachů a otravných plynů pomluv a mračna spadu; zasažené bytosti stěží mohou uvěřit v biblické usmiřování. Dnešní sopouch má společného jmenovatele -- Kořist!

Vrozený sklon k pohodlí a nechuť nastavit pomocnou ruku slabším jedincům postihuje především úspěšné ničemy, uctívající falešné Panáky v každé době, za všech myslitelných okolností. Pastevci v krajině smutku ženou stáda od brodu, ten musí být zachován pro vyvolené osudem, pro všechny směšné Panáky hrající si na proroky a misionáře kázající poslušnost a přizpůsobení době. Proradnost a režírovaný démonismus hvězdných korporací a výběr celebrit pustoší zbytky duchovní zralosti. Duševní pomalost brzdí odpor k průměrnosti. Rezavé radlice na poli pokory a vědění zarostly dávno pažitem. Pokojná mysl je nahlodávána nabídkou rychlého vzestupu k nebi trvalého úspěchu. Podněcovat falešné s nebezpečné touhy v sobě skrývá zaumnou odpornou malost a vyvolává u povah rezolutně napadených virem primitive pocity nadlidí a podlidí. Příhodný čas pro všechny gigoly obcující ve veřejných domech placených námi poplatníky.

Klást odpor je marnost nad marnost, přizpůsobivost v sobě obsahuje esenci sladkého kouzla příslibu i radosti a lehčího živobytí v tomto nestálém světě, zmítaném přírodními katastrofami, běsnícími odpůrci konečného dorozumění, trvalými povyky zástupci víry, neochotnými připustit -- že jeden Bůh je všechno a nebo málo.

Povídal hospodský nádeník po osmém: Bůh trhá prej ty nejkrásnější květinky a bere je k sobě. Mám zpoždění nejmíň čtyřicet let, teďko sem jen suchej bodlák! Máma mi pořád říkala: pěkně poslouchej, hezky dělej, mluv málo a bude ti dobře . Copak ale my blbci poslechneme maminky?!

Okázalá vemlouvavost reklamních trikových agentur vytváří živnou půdu pro satanskou přizpůsobivost většiny. Masové tance nad hrobem individuality nemohou v konečném součtu znamenat výhru. Průměrnost má sice možnost raketového zničení odlišného chápání i chování, ale ve finále ztrácí dech díky konvenční pohodlnosti zbytků okoralého ducha.

Cesta k satanskému ráji je pohodlná. Šťastné pořízení chytrým cynikům.

                 
Obsah vydání       25. 1. 2005
25. 1. 2005 Spojené státy "zrušily íránský zpravodajský server"
25. 1. 2005 Boj za svobodu?
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous
25. 1. 2005 Proč nepodporuje víc demokratů volby v Iráku?
25. 1. 2005 Konzumente, raduj se! Josef  Provazník
25. 1. 2005 Asie: Garnátové farmy a jejich následky Pavel  Houdek
25. 1. 2005 Jak vědy exaktní ničí vědy humanitní Martin  Horut
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Démon přizpůsobivosti v satanském ráji Václav  Dušek
25. 1. 2005 Český Telecom o sobě nemusí zveřejňovat informace
25. 1. 2005 Adriana Krnáčová navrhuje, ředitel ČT slibuje... Michal  Rusek
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
24. 1. 2005 Proč literární věda k ničemu není Boris  Cvek
24. 1. 2005 Nezáviďme jim - přece kdo obohacuje sebe, obohacuje i stát Petr  Miller
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"
24. 1. 2005 Rozrůzněnost, nikoliv segregaci
24. 1. 2005 Britští muslimové obětí globálního konfliktu
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
24. 1. 2005 V Praze "dojde k reformě komunismu až v květnu 1990" Jan  Čulík
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous
25. 1. 2005 Konzumente, raduj se! Josef  Provazník
25. 1. 2005 Démon přizpůsobivosti v satanském ráji Václav  Dušek
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Nezáviďme jim - přece kdo obohacuje sebe, obohacuje i stát Petr  Miller
24. 1. 2005 Proč literární věda k ničemu není Boris  Cvek
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"   
21. 1. 2005 V kleštích etikety Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
21. 1. 2005 "Obludárium věd" z druhé strany Marian  Kechlibar
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla   
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík