4. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 1. 2005

Poslanci, platy a bída české žurnalistiky

Většina občanů České republiky považuje za nejprestižnější lékařskou profesi. Na opačném konci pomyslného žebříčku podle nich stojí povolání poslance a uklízečky. Vyplývá to z listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). CVVM oslovilo 1027 obyvatel ve věku od 15 let, kterým předložilo seznam 26 vybraných profesí... ...Z povolání reprezentujících státní moc a její aparát se na šesté místo zařadilo povolání soudce s 65 body a na osmou pozici funkce starosty, která získala o pět bodů méně. Průměrné hodnocení kolem 50 bodů si vysloužilo povolání ministra, které obsadilo třináctou příčku.
Zpráva ČTK v reakci na zprávu CVVM o prestiži povolání

Jedním z mediálních evergreenů byla, podobně jako v předcházejících letech, i v roce právě uplynulém, činnost zákonodárných sborů republiky, v závěru roku pak ještě ozvláštněná "hitem", kterým se staly poslanecké platy. Rozeznat smysl toho přívalu lží, nesmyslů, projevů až patologické nenávisti ke všemu, co má jakoukoliv souvislost s činností těchto, nepochybně řádně a ve svobodných volbách zvolených zákonodárců, je obtížné a snad i těžko pochopitelné.

V zájmu koho nebo čeho se z hromadných sdělovacích prostředků dozvídají občané všechno jiné, než pravdu, resp. komu a čemu prospívá, pokud jsou občanům překládány o práci jimi zvolených zákonodárců jen a pouze takové "informace", nad kterými si slušný člověk může jen odplivnout? Odplivnout a nejít příště k volbám, neboť takovou bandu přece volit nebude. Že by právě to bylo smyslem a cílem takové "informovanosti"?

Otázka platů poslanců ožívala na stránkách novin a časopisů snad každý týden. Stále znovu a znovu se občané dozvídají o "byzantských prebendách", o "tučných kontech" a neslýchaných příjmem českých poslanců a senátorů. Jaká je však skutečnost? Platy ústavních činitelů v České republice vypadaly v uplynulém roce takto:

Měsíšní platy ve veřejné sféře
funkce
Kč/měs
 
prezident NKÚ
107 000
 
člen NKÚ
65 000
 
předseda Ústavního soudu
124 000
 
soudce Ústavního soudu
88 000
 
soudce Krajského soudu
79 000
 
soudce Okresního soudu
64 000
 
senátor, poslanec
46 500
 
 
zastupitelstva
krajská a obecní
starosta
primátor
zástupce
náměstek
město, obec
počet obyvatel
 
fixní
za přenesenou
působnost
za počet
obyvatel

celkem
- 6 000
500
21 260
 
5 055
26 315
 
1 000
21 260
2 500
10 110
33 870
 
2 000
21 260
2 500
11 622
35 382
 
5 000
21 260
3 000
14 186
38 446
 
10 000
21 260
3 000
17 068
35 382
 
20 000
21 260
3 000
20 953
45 213
 
27 300
21 260
3 000
22 240
46 500
 
50 000
21 260
3 000
29 215
53 475
 
100 000
21 260
3 000
32 365
56 625
 
Brno
21 260
3 000
50 732
35 382
 
Praha
21 260
3 000
55 700
79 960
 
 
kraj
hejtman
náměstek
do 600 000
 
 
 
62 900
- 5 000
do 900 000
 
 
 
68 000
 
nad 900 000
 
 
 
72 500
 

Co z této tabulky vyplývá? Každý starosta obce s více než 27.000 obyvatel má (lednové navýšení všech platů ústavních činitelů na tom nic nezmění) vyšší plat než poslanec nebo senátor. Každý i průměrný soudce má o desetitisíce vyšší plat, když spokojenost s prací soudů nikterak závažné výše nedosahuje a navíc: úspěšnými žalobami si soudci své platy stále znovu a znovu o desetitisíce zvyšují. A konečně: plat senátora nebo poslance sotva dosahuje trojnásobek průměrné mzdy v ČR.

Z toho plyne, že tyto platy patří k nejnižším v Evropě, kde trojnásobek až pětinásobek průměrné mzdy u zákonodárců je samozřejmostí, nad kterou se, na rozdíl od nás, žádný rozumný člověk - a dokonce ani novinář - nepozastavuje.

Neexistovala v uplynulém roce snad žádná skupina občanů, která by byla více ostouzena a zesměšňována, než politici obecně a poslanci zvláště. Nebyla snad v uplynulém roce žádná událost, která by neposloužila k "podpásovým" útokům.

K mimořádně odporným pak bezpochyby patří zneužití i katastrofálního zemětřesení na sklonku loňského roku, kdy jsme se mohli v tisku dočíst že "...zatímco v Asii umírají desítky tisíc lidí, premiér s presidentem do včerejška lyžovali a ostatní politici odpočívají před Silvestrem". Sotva si lze představit větší špinavost...

Avšak nejen zneužití skutečných událostí, ale i naprosté výmysly a lži jsou našim novinářům dobré, pokud je třeba pošpinit poslance a senátory. Uvedu jen dva příklady z poslední doby. Zákon o provozu na pozemních komunikacích prý nebyl schválen proto, že poslanci - zejména za ČSSD - v pátek odpoledne již odjeli domů (lež: zákon nebyl schválen proto, že pro něj nejen opoziční, ale ani vládní poslanci nehlasovali pro jeho závažné vady).

Poslanci se prý odmítli sejít mezi vánočními svátky k projednání platů, neboť se jim nechtělo pracovat, případně jen poslanci KDU-ČSL se takto chtěli sejít a, jak napsal místopředseda Sněmovny J. Kasal, "své hračky", které dostali na Štědrý den, by si "vzali sebou" ( lež: listina s žádostí o svolání mimořádné schůze Sněmovny byla poslanci ČSSD podepsána, ale tato mimořádná schůze by měla smysl jen tehdy, pokud by všechny poslanecké kluby souhlasily s projednáním věci v tzv., zkráceném řízení, což znamená, že by věc byla schválena již na konané schůzi před koncem roku. Jelikož však klub poslanců ODS nesouhlasil s tímto zrychleným pojednáním, neměla mimořádná schůze žádný smysl, neboť v takovém případě musí proběhnout druhé a třetí čtení na dalších schůzích a záležitost by nemohla být tak jako tak do konce roku ukončena).

Členové českých zákonodárných sborů až na jedinou (a v pravdě ostudnou) výjimku - doživotní imunitu za trestné činy, pro které nejsou Sněmovnou nebo Senátem k trestnímu stíhání vydány - mají obdobné postavení, práva a povinnosti, jako členové zákonodárných sborů kdekoliv v Evropě. O žádných "byzantských" výhodách nemůže být ani řeči. Zato pracovní nasazení našich zákonodárců - a umím si představit, že čtenář "odkojený" českými médii se bude smát - je větší než u srovnatelných zákonodárných sborů v západoevropských zemích.

Vždyť zde se zákonodárné sbory zabývají v současné době převážně evropskou legislativou, případně novelizacemi dávno platných a léty praxe osvědčených právních předpisů. Zatímco v ČR proběhla a dosud probíhá nejen zásadní přestavba celého právního řádu, včetně velkých a základních zákonů, ale současně i sjednocování našeho práva s právem evropským. A novely již přijatých předpisů nejsou zapříčiněny jen špatnou prací zákonodárců, jak se občanům novináři stále snaží namluvit, ale také rychle se vyvíjejícím ekonomickým i společenským prostředím, na které musí zákonodárce reagovat.

Tím samozřejmě nemá a nemůže být řečeno, že v Poslanecké sněmovně a v Senátu je vše v pořádku, že poslanci a senátoři jsou vzory ctnosti a dokonalosti. Ale rozhodně nejsou "nenažrané a nestydaté nuly", jak se občanům snaží namluvit ti, kteří si zcela zřetelně přejí, aby ve státě nerozhodovali volení lidé v demokraticky zvolených zákonodárných sborech, ale nejrůznější samozvaná uskupení, která svoji pochybnou legitimitu odvozují jen od priority svého privátního zájmu anebo hůře, od moci svých peněz.

Autor je předsedou Sdružení nájemníků ČR a poslancem za ČSSD

                 
Obsah vydání       4. 1. 2005
4. 1. 2005 Otázky televize BBC
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"
4. 1. 2005 Letiště v městě Banda Aceh bylo dočasně uzavřeno
4. 1. 2005 Bagdádský starosta byl zavražděn
4. 1. 2005 O různém prezidentování Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 Klausovy banality Jan  Čulík
4. 1. 2005 Proč musejí zoufale chudí lidé v třetím světě záviset na dobročinnosti západních občanů?
4. 1. 2005 Benefiční koncert pro Asii
4. 1. 2005 Cyril Svoboda chce věnovat DPH z esemesek na pomoc Asii Jan  Čulík
4. 1. 2005 Hlavní líčení s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu
4. 1. 2005 Americká vláda plánuje v Guantánamu trvalá vězení
4. 1. 2005 Británie: Konečně vstoupil v platnost Zákon o přístupu k informacím Jan  Čulík
4. 1. 2005 Humanitární organizace požadují přístup na Andamanské a Nicobarské ostrovy
4. 1. 2005 Více než polovina Němců chce zpět marku
4. 1. 2005 Michael  Marčák
3. 1. 2005 Tři prezidenti apelovali na Američany, aby pomohli obětem
4. 1. 2005 Klause nemusím, přesto ho hájím Ondřej  Fér
4. 1. 2005 I projev určený pro 10 milionů musí mít přiměřenou úroveň Jiří  Jírovec
4. 1. 2005 Plytký populismus Václava Klause Zdeněk  Bárta
4. 1. 2005 Intelektuálové potřebují vyměnit voliče Štěpán  Kotrba
4. 1. 2005 Rok 2004 na Slovensku -- nezáujem o veci verejné Ľubomír  Andrassy
4. 1. 2005 Referendum o referendu Josef  Provazník
4. 1. 2005 Poslanci, platy a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Květinové děti, které se o nic nestaraly, jen moralizovaly Robert  Vašíček
4. 1. 2005 Červená Karkulka: příspěvek tiché hysterky k atheismu Jan  Stern
3. 1. 2005 Projekt 100 bude slavnostně zahájen v pražském kině Světozor
3. 1. 2005 OSN: Vlády asi nesplní své sliby
3. 1. 2005 Srí Lanka: Lidé tady toho potřebují tolik...
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
4. 1. 2005 Zanon: Továrna bez šéfů žije
4. 1. 2005 Valach, drzost a náboženství Jan  Hruška
3. 1. 2005 Císařova nahota: Klausův novoroční projev Jiří  Jírovec
4. 1. 2005 Ti, kteří mají ideály, mají názory a mají vize... Václav  Klaus
3. 1. 2005 Nařídil mučení muslimských vězňů George Bush? Mojmír  Babáček
3. 1. 2005 Mezi realitou a snem Jan  Paul
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 1. 2005 Rok 2004 na Slovensku -- nezáujem o veci verejné Ľubomír  Andrassy
4. 1. 2005 Poslanci, platy a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Británie: Konečně vstoupil v platnost Zákon o přístupu k informacím Jan  Čulík
4. 1. 2005 Klausovy banality Jan  Čulík
4. 1. 2005 O různém prezidentování Bohumil  Kartous
3. 1. 2005 Mezi realitou a snem Jan  Paul
3. 1. 2005 Císařova nahota: Klausův novoroční projev Jiří  Jírovec
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
31. 12. 2004 Číňané demonstrují proti aroganci funkcionářů a zbohatlíků   
29. 12. 2004 O tajné lásce Karla Čapka Jiří  Bakala
29. 12. 2004 Abrahámovská náboženství v pátém roce třetího tisíciletí Ivo V. Fencl
29. 12. 2004 Jak CIA unáší "teroristy" letadlem pro celebrity