12. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 11. 2004

Policista dává naprosto stejnou váhu tvrzení oznamovatele podvodu jako obviněnému, státní zástupce nenamítá nic

Já nikoho nepodved, pane inšpektóre

Ferdinand Němec

Dopis zaslaný ministru vnitra Františku Bublanovi, ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi, policejnímu prezidentovi Jiřímu Kolářovi a nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešové

Vážený pane (paní), obracím se na Vás osobně, protože jsem přesvědčen, že o nešvarech a praktikách, které se uplatňují na Vám svěřeném úseku orgánů činných v trestném řízení a při zajišťování spravedlnosti v této zemi Vy osobně zřejmě nemáte ani ponětí.

Obávám se současně, že Váš "interní informační systém" je pod tak silným vlivem pachatelů trestné činnosti a jejich ochránců z řad policie, státních zástupců a soudů, že Vám signály o doslova masivním propojení "sféry zločinu" se strukturami určenými k jeho potlačování dávat nebudou a že proto musíte tyto informace dostávat zvenku -- nejspíše od obětí této činnosti, v lepším případě ne formou osobních dopisů, ale zprostředkovaně přes sdělovací prostředky.

Kdybych měl usuzovat na základě osobních zkušeností, musel bych nutně dojít k závěru, že ve všech uvedených strukturách se slušní lidé vůbec nevyskytují. Zatím jsem na takové nenarazil. Chci ovšem věřit, že jde jen o optický klam -- důsledek skutečnosti, že "pátá kolona" zločinu je jen aktivnější a chce a dovede si všechny "choulostivé situace" ohlídat.

Poukazoval jsem už na řadu podivností a nezákonností a nechci Vás unavovat nějakým souhrnným přehledem, včetně souvislostí a důsledků. Abych nevypadal jako "abstraktní teoretik", dovolím si pro ilustraci uvést příklad starý jen několik dnů.

Mám ve svém držení a to nepřetržitě od jejich emise 50% akcií společnosti v nominální hodnotě 28,500.000,-Kč, kde jsem byl také předsedou představenstva. Bez mého vědomí není mj. možná změna ve statutárních orgánech společnosti, protože takový akt může být proveden pouze na základě rozhodnutí většiny akcionářů. Proto, když jsem zjistil, že kdosi navštívil notáře v Brně, prohlásil se jako vlastník 100% akcií této společnosti a v postavení valné hromady odvolal stávající a jmenoval nové statutární orgány, věděl jsem , že se zcela nepochybně jedná o podvod.

Učinil jsem proto na policii oznámení trestného činu a doufal, že policie podvodníka odhalí. Aby i policistovi byla situace zřejmá, navštívil jsem notáře, nechal si držení akcií notářsky stvrdit a kopií zápisu jsem své oznámení doložil.

Po nějaké době jsem dostal od policie vyjádření v tom smyslu, že se policista dotázal člověka, který vystupoval z pozice vlastníka 100% akcií a který si již nevzpomněl, zda akcie notáři opravdu předložil, či nikoliv, že se zeptal také onoho notáře, který tvrdil, že mu akcie byly předloženy (do notářského zápisu to ovšem opomněl zapsat) a proto že záležitost odkládá, protože má tři navzájem si odporující tvrzení a není v jeho silách zjistit, kde je pravda.

Na tomto místě si Vás dovolím požádat o krátké zamyšlení. Jak je možné, že policista dává naprosto stejnou váhu tvrzení oznamovatele podvodu, podloženému držením "sporných akcií" a ničím nedoloženému vyjádření obviněných ? Nemohl si snad policista vyžádat důkazy pro doložení tvrzení obviněných? Akcie se nepochybně nějak pohybovaly. Existují kupní smlouvy, možná i faktury. Akcie byly nabyvatelem placeny a měl by být někde bankovní výpis, nebo útržek složenky event. pokladní doklad. Jestliže někdo tvrdí, že akcie má, měl by být schopen doložit, jak je nabyl ?!?, nebo snad ne ?

Nic z možných "důkazních kroků" ale policista neučinil. Nechce se mi věřit, že všechny ty vtipy o neschopných policistech jsou smutnou realitou. Jsem přesvědčen, že policista odložil věc ne proto, že by v šetření nedokázal pokračovat, ale proto že věc vyšetřit nechtěl a myslím si, že si také byl naprosto jistý tím, že může vyšetřování bez výsledku odložit, aniž by z toho pro něj vyplynuly jakékoliv problémy či následky.

To se i v plné míře potvrdilo.

Požádal jsem sice Krajské státní zastupitelství o prošetření postupu policejního vyšetřovatele a dozor, nad jeho dalšími kroky (naivně jsem předpokládal, že státní zástupce projeví více pochopení pro realitu), bylo mi však sděleno, že v postupu policejního vyšetřovatele nebyla zjištěna žádná pochybení, že jiný postup zvolen být nemohl, že je prostě všechno O.K.

Já si to ale přesto nemyslím. Nebudu Vám ovšem "podsouvat" svůj názor a nechám na Vás, jaké závěry si z této "drobné epizodky" uděláte. Snad jenom podotknu, že nejde rozhodně jen o nějaký vtípek, či recesi (tak jak si "zavtipkovala" ona pani, kterou videokamera zachytila při krádeži obrazu v galerii), ale o jednání, které následně umožnilo provést nezákonné transakce s majetkem společnosti.

Jsem si vědom rovněž toho, že nemám nejmenší naději nějak ovlivnit, zda se rozhodnete moje sdělení využít pro něco pozitivního ve prospěch společnosti (a konec konců i svůj vlastní), nebo ho prostě necháte "vyšumět" bez jakéhokoliv efektu.

Ing. Němec Ferdinand
Vítězná 1568
Slaný

Poznámka KOŠ : O podivné shodě názorů při páchání činů, ne nepodobných organizované trestné činnosti, zneužití pravomoci veřejného činitele, podvodu a napomáhání trestné činnosti dalších osob - mezi úředníky veřejné správy, městskou i státní policií, státním zastupitelstvím a soudci okresu Kladno (kam patří i Slaný) - mají poznatky i Britské listy. Psaly o nich v souvislosti s kauzou Romů, kterým se starosta města Slaný Rubík (ODS) pokoušel (či úspěšně pokusil) v rámci "programu" Nulová tolerance nahradit nájemní smlouvy smlouvami ubytovacími a využil k tomu jejich nevzdělanosti v oblasti práva a někdy i negramotnosti. Na základě takto "dobrovolně" získaných ubytovacích smluv pak vyžadoval od "ubytovaných" nájemné převyšující několikanásobně předešlé regulované nájemné a za neschopnost (a nemožnost) placení řešil různě úspěšnými pokusy o vystěhování a mobbingem za pomoci městské policie, úředníků a státního aparátu. V akuze se angažovala i zástupkyně ombudsmana Šabatová. Cikáni ale přece nikoho nezajímají. Jsou to jenom cikáni. Nebo ne?

O kauze Slzy jsou Slaný jsme psali ZDE

                 
Obsah vydání       12. 11. 2004
14. 11. 2004 Civilní katastrofa ve městě Fallúdža
14. 11. 2004 Povstalci odjeli z Fallúdže mercedesy
13. 11. 2004 Nepřítel má tvář. Jmenuje se Satan. Žije v městě Fallúdža
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
13. 11. 2004 Blair a Bush " budou prosazovat intervencionistickou politiku"
13. 11. 2004 Američané zahájili nový útok na město Fallúdža
13. 11. 2004 Do Británie přivezli pětiletou Iráčanku, jíž Američané zabili rodiče
12. 11. 2004 Američané "vyjednávají" o mešitě ve Fallúdži
12. 11. 2004 Bush: Palestinský stát by mohl vzniknout "do čtyř let"
12. 11. 2004 Mullah Omar požaduje, aby Afghánci "bojovali za svobodu"
12. 11. 2004 Boje ve Fallúdži se zintenzivňují, útoky povstalců jinde sílí
12. 11. 2004 Já nikoho nepodved, pane inšpektóre
12. 11. 2004 Americká "náboženská morálka" je falešná
12. 11. 2004 Paušální odsudek náboženství je falešný Ivan Odilo Štampach
12. 11. 2004 Americké prezidentské volby aneb o nemožnosti překročit vlastní stín Jiří  Jírovec
12. 11. 2004 Slovenský rozhlas ako reklama na kapitalizmus Andrej  Sablič
12. 11. 2004 Tip na vítěze Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 11. 2004 "Tito lidé jsou opravdu tvrdí..."
13. 11. 2004 Jak populární by byla americká invaze v Čechách? Jan  Čulík
12. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. října - 7. listopadu 2004
13. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti u Jana Čulíka
12. 11. 2004 Špinavá práce Britských listů Jan  Čulík, Jiří  Šimek
12. 11. 2004 Ano, Britské listy dělají špinavou práci Bohumil  Kartous
12. 11. 2004 9. listopad 2004: Občanské partnerství osob stejného pohlaví schváleno v Británii Benny  Rees
12. 11. 2004 Michael  Marčák
12. 11. 2004 Evropa musí s Američany mluvit
12. 11. 2004 Bezpečnostní věda - důsledek vývoje civilizace Petr  Sak
12. 11. 2004 Euroústava a česká otázka Milan  Neubert
12. 11. 2004 Život jako příběh Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 11. 2004 Demokracie je ohrožena, nikoliv však komunisty
12. 11. 2004 Demokracie v České republice ohrožena, občané, bijte na poplach! Radek  Sárközi
12. 11. 2004 K mému studiu na Tchaj-wanu Petr  Fiala
12. 11. 2004 Proč je v ČR zastaralá technika a na trhu úzký a drahý sortiment nekvalitního zboží
12. 11. 2004 Krásný ztráty knižně
12. 11. 2004 Německo a Rusko zjednodušují vzájemné vydávání víz Radek  Vogl
11. 11. 2004 Jsem dcera nepřítele státu
11. 11. 2004 O Karlu Hlaváčkovi v Ostravě
11. 11. 2004 Proč musíme toto trpět? Jsme také lidské bytosti
11. 11. 2004 Američanům se okupace Iráku těžce vymstí
11. 11. 2004 Pravdu o Fallúdži se patrně nikdy nedozvíme Karel  Dolejší
11. 11. 2004 Postmoderní svět a vyrovnávání s minulostí Peter  Dinuš
11. 11. 2004 Puritánské kořeny amerického mýtu Martin  Škabraha
11. 11. 2004 Nový Bushův generální prokurátor považuje Ženevské konvence za "zastaralé"
11. 11. 2004 Utkání ve Fallúdži Bohumil  Kartous
11. 11. 2004 Paintball?
9. 11. 2004 Bushovo puritánství má kořeny v 17.století
9. 11. 2004 Jak se americká armáda snažila zabíjet kozy tím, že na ně civěla
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů