14. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2004

Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl

Publikovaný názor svědčí o základní neznalosti autora. Není pravda, že by počítačové programy nepožívaly autorské ochrany. Počítačové programy jsou současnou mezinárodní i českou legislativou chráněny analogicky jako autorská díla slovesná. Tedy chráněn je program jako celek, případně takové jeho části, které lze považovat za jedinečné.

Naproti tomu patentová ochrana by znamenala, že by byla chráněna technická řešení, která program obsahuje, a která jsou předmětem patentové přihlášky, přičemž příslušné úřady by patentovou ochranu přiznaly na základě řádně podané přihlášky při splnění základních předpokladů, kterými jsou novost, výsledek vynálezecké činnosti a průmyslová využitelnost.

Novostí se rozumí, že jde o takové řešení, které dosud není mezi odborníky běžně známé a které dosud nebylo k patentové ochraně přihlášeno ani nebylo oprávněně zveřejněno někým jiným než přihlašovatelem. Za výsledek vynálezecké činnosti se rozumí takové řešení, které nevyplývá zřejmým způsobem z odborníkům známého stavu techniky.

* Průmyslovou využitelností se rozumí, že jde o řešení využitelné ve výrobě průmyslové či zemědělské (nejde-li o odrůdu rostlin nebo plemeno zvířat, která jsou chráněna jinými předpisy), přičemž může jít jak o řešení, které má být přímo obsaženo v novém výrobku, tak o řešení, které zefektivňuje výrobu výrobků již vyráběných.

Z toho vyplývají podstatné rozdíly v ochraně, např.:

  • kompilace může být předmětem ochrany autorské (jde-li o kompilaci vytvořenou tvůrčím způsobem), nemůže však být předmětem ochrany patentové.
  • citace významné části jednoho autorského díla v jiném autorském díle je povolena při splnění určitých podmínek (zejména musí být jako citace řádně označena s uvedením původního autora) i bez souhlasu autora, využití patentově chráněných řešení, byť i jen částečné, jde-li o část podstatnou, je bez licence od vlastníka patentu striktně zakázáno.
  • vydání díla tzv. inspirovaného jiným dílem, tedy takové v němž jsou záměrně použity "nosné" prvky díla jiného, přičemž však na první pohled je zjevné, že jde o jiné dílo jiného autora, je dovolené i bez souhlasu autora díla původního, avšak použití patentově chráněného řešení nebo jeho podstatné části je bez licence zakázáno i v případě, že výsledný výrobek je na první pohled odlišný.

Z toho vyplývá, že patentová ochrana by byla důslednější než ochrana autorská, proti však hovoří dále uvedený argument.

Patentová ochrana je podstatně složitější a nákladnější než ochrana autorská, a to už jen proto, že autorská ochrana je založena samotným neanonymním zveřejněním díla **, kdežto k založení ochrany patentové je nutné podání kvalifikované přihlášky (která navíc, jde-li o vynález světově významný, se podává zpravidla současně u všech významných patentových úřadů po celém světě). Vzhledem ke složitosti počítačových programů by bylo také velmi obtížné a nákladné dokazování v patentových sporech. Z toho je zřejmé, že patentovou ochranu by si v praxi mohly dovolit účinně uplatňovat pouze finančně silné společnosti, které by si mohly dovolit živit týmy špičkových patentových zástupců, nikoli obyčejní programátoři. Lze pak také důvodně předpokládat, že tyto náklady by se nikoli nevýznamně projevily v cenách komerčních programů pro koncové zákazníky, jakož i to, že velké společnosti by se snažily vedením patentových sporů vylučovat z trhu nezávislou konkurenci.

Poznámky:

* technická řešení, která mají charakter podstatné technické inovace v průmyslové výrobě, avšak vyplývají z odbornou veřejností známého stavu techniky, mohou být chráněna jako tzv. užitný vzor, možnost využít takovou ochranu u počítačových programů je však mezinárodním i vnitrostátním právem ČR explicitně vyloučena.

** U počítačových programů, resp. jejich částí je také hojně využívána (zejm. Linux) tzv. GPL (General Public Licence), která znamená, že autor dává výslovný souhlas k tomu, aby ostatní programátoři a uživatelé jeho dílo využívali bezplatně.

Autor je advokát

                 
Obsah vydání       14. 9. 2004
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Jak česká média nekorigují nesmysly politiků Michal  Škop
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
13. 9. 2004 Bush "věděl o týrání vězňů" v Guantánamu
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí
13. 9. 2004 Americké vojenské vrtulníky střílely do davu civilistů
14. 9. 2004 Internet "dosáhl hranice svých možností"
14. 9. 2004 Další policií ukončená party
13. 9. 2004 Policie a starosta zakázali pražskou techno party
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 9. 2004 První České sociální fórum 25. - 28. září 2004
14. 9. 2004 Milan Šmíd opravdu brání Zdeňka Duspivu? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací" Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Fingerprint scanner - budoucnost právě začala Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 4. - 7. září 2004
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jaroslav  Štemberk
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jakub  Trávník
13. 9. 2004 Čeština pro malé cizince
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
14. 9. 2004 Rusko sa vyberá na cestu Izraela Adrian Peter Pressburg
14. 9. 2004 Genocída na obzore (za obzorom?) Peter  Smrek
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Softwarové patenty RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jaroslav  Štemberk
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jakub  Trávník
13. 9. 2004 Co máte proti patentování počítačových programů?   
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů   
28. 7. 2004 Vykrádanie nápadov alebo brzdenie inovácií? Michal  Feik
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
10. 6. 2004 K softwarovým patentům Vojtěch  Polák
7. 6. 2004 Je patentování softwaru skutečně zhoubné? Jan  Hošek
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom   
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich   

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jaroslav  Štemberk
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jakub  Trávník
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů   
26. 8. 2004 Bloggeři, novináři, citace a právo Štěpán  Kotrba
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
15. 3. 2004 "Spravedlivá globalizace": zpráva Mezinárodního úřadu práce při OSN Martin  Hekrdla
2. 2. 2004 Open source expanduje v Izraeli díky vládě Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"   
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník