13. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2004

Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář

Ondřej Neff se vždycky takhle ráno opatrně (a zprava) přiblíží k zrcadlu, zhodnotí svůj profil a položí si tři obligátní otázky: "Žiješ ve svobodné a civilizované zemi? Žiješ," odpoví si s nabývající důvěrou v nový den. "Jsi demokrat?" otáže se podruhé. "Jsi," vyplivne v následujícím okamžiku se zubní pastou a slunce se již objevuje nad obzorem. Už zbývá jen poslední komnata zavřená předešlé noci zprávami o různém zlu kvetoucím mimo upravené parčíky zahrady Západu. "Máš stále pravdu?" uhodí z očí do očí. Rozhodné "Máš!" dá netrpělivému času pokyn k opětovnému chodu a zrcadlo změkne úsměvem. Ranní neffologická rozcvička uzná základní premisy za platné a s nimi je možné odhalovat zcela jasné závěry událostí příštích, jejichž stín už je neúprosně pohlcován sluníčkem, takže se bystrému pozorovateli nakonec objeví ve své holé polední nahotě.

Ať jsi komouš nebo muslim, hoď kamenem, jsi --li bez viny. Pravděpodobně trefíš policajta a půjdeš zaslouženě bručet, parazite. Světonázor zmíněného autora se prolíná téměř každým jeho komentářem. Nechci být nekorektní, hodně jsem jich nečetl, protože jsou poněkud nevěrohodné a stereotypní, ale bylo jich dost na to, abych si mohl udělat názor. V sobotu jsem po dlouhé době (od článku zpochybňujícího zprávu Amnesty International ohledně dodržování lidských práv ve světě, 27.5.04 LN) neodolal a přečetl jsem si v sobotních LN komentář věnovaný třetímu výročí teroristických útoků z 11.září. "Tři roky poté -- nebezpečí trvá" hlásá nesmlouvavý název a pod ním se v podobě podtitulku skrývá sumarizovaný obsah "Kořeny terorismu, zločinu proti lidskosti, jsou v autoritářských islámských režimech". Nic víc v článku opravdu není, to však neznamená, že by nebylo zábavné ho číst, protože si v něm autor roztomile protiřečí a zdůvodnění závěru v podtitulku jsou také povedená.

Svět už nebude takový, jaký býval, nastává nová epocha dějin, naplňuje se Huntingtonova vize střetu civilizací...Poněkud banální začátek, tedy až na tu Huntingtonovu vizi, protože k ní se většina obhájců "války proti terorismu" nehlásí a vědí, proč tak činí.

Autor pokračuje ve velkém stylu. Západní civilizace už prý zvládla nacismus (KO) a poradila si i s komunismem (na body) a nyní čelí nebezpečí islamismu. Bylo by dobré autora upozornit, že nacismus a komunismus nespadly z nebe, ale naše milá západní civilizace si je sama vypěstovala, budeme-li se držet v souvislosti s "kořeny terorismu" zahrádkářské terminologie.

Ani islámský terorismus není volně rostoucím plevelem, a pokud Neff vymezil jako kořeny tohoto plevele islámské autoritativní režimy, nezbývá než se ptát, co je jejich živnou půdou, neboť kořeny vesměs neprorůstají vzduchem. Velmi důležité je také to, jak je půda obdělávána, a mně se současný pesticidový a herbicidový trend jeví jako zhoubný nejen vůči plevelu, ale vůči všemu a vůbec.

Ondřej Neff je více hubitelem než pěstitelem, budiž však zdůrazněno, že je ještě z té staré zahrádkářské školy. Za současnou situaci vyhroceného konfliktu mezi radikalizovanou islámskou ideologií a západní civilizací nese ona sama velký díl odpovědnosti. Vyhroceným antisemitismem podpořila sionistické hnutí, jehož snahou bylo zajistit svému národu vlastní zemi. Právě "západní" nacismus završil tuto snahu obdivuhodným úsilím na vybudování židovského státu.

Židé sice po několika historických etapách dospěli k samosprávnosti, ale svou těžko zpochybnitelnou touhou vystavili do stejné role arabské Palestince, kteří obývali tento region právě po dobu těch historických etap většinové židovské diaspory v Evropě. Evropské mocnosti ani USA nedokázaly zbavit tento region ani po dlouhém půlstoletí od vyhlášení izraelské samostatnosti válečného stavu, ač jsou za něj nepřímo zodpovědné. A právě Palestina a její osvobození je hlavním cílem islámských radikálních hnutí. Jsem přesvědčen o tom, že Ondřej Neff tohle všechno ví. Přesto neustále velí ke kobercovému práškování.

Nad bojem s třetím zlem se autor mementa rozkročil jednou nohou do minulosti a jednou do budoucnosti, aby tak přítomnost zastřešil upozorněním na historicky nedávné islámské výboje do nitra Evropy, na v Evropě žijící a rodící se miliony muslimů a také na vidinu islámem pohlceného starého kontinentu. Budiž, ale proč se o tom zmiňuje, ptám se ?

Odpověď přichází v příštím okamžiku. Patnáct milionů muslimů žije, rodí se a stále míří do Evropy proto, že "proti nám nestojí jen hrstka pomatenců...militantů schopných vraždit děti...(jejichž) propaganda ovlivňuje miliony lidí, zejména těch mladých". To je mi ale podivné účetnictví, miliony sem, miliony tam, jen závěrka nám nějak neštymuje. Miliony muslimů migrují do Evropy proto, že ji chtějí terorismem zničit? A já myslel, že touží po tom, co Evropa na rozdíl od jejich domoviny nabízí.

Otázka tedy zní, proč by si chtěly miliony mladých muslimů -- podle Neffa zároveň migrujících a zároveň sympatizujících s teroristy- zničit civilizační systém, který je pro ně přijatelnější než jejich vlast, a ve kterém se rozhodli žít? Mám tušení, že na to by ani komunismem kovaný demokrat nedokázal jednoznačně odpovědět. Jemu stačí k jednoznačnému závěru to, že v televizi viděl záběr na Palestince oslavující teroristické útoky z 11.září. Může pak s klidným svědomím říct, že "obyvatelstvo islámských zemí je militantům vlídně nakloněno".

Další otázka zní, jak by se zachoval O.Neff, kdyby to, co postihlo New York 11.září, zažíval (podobně Palestincům) jako každodenní realitu. Možná by pak oslavoval taky. Tvrzení o široké podpoře muslimů vůči teroru je vůbec jen jakýmsi patologickým přáním člověka, který by rád žil v jistotě jednoduchých a exaktních pravd. Pro někoho je opravdu těžké pochopit, že pravda a spravedlnost nemusí být v otázkách společenských krizí koherentní s určitým společenským systémem.

Neff je schopen vysvětlit i to, proč je na Západě tak široká averze vůči tvrdému postupu vně vlastního civilizačního okruhu. Mají to prý na svědomí "mediálně vlivní spojenci z mnoha důvodů kverulující proti systému". Pokud jsou ochotni "spojit se třeba s čertem, aby podpořili svou rudou, hnědou, zelenou nebo puntíkatou kauzu", pak to bude určitě smlouva na dobu určitou a jak všichni dobře vědí, peklo si umí své pohledávky efektivně vymoci.

Pokud šlo ze strany autora jen o přirovnání, bylo by v zájmu jeho novinářské cti, aby byl v případě údajných vlivných mediálních skupin poněkud konkrétnější, neboť by si leckdo mohl myslet, že si při psaní svého článku cucal prst. Podle všeho se jedná o skupiny emisarů z imaginární Říše (nebo Osy) zla, jež mají podporu všeho špatného jako hlavní bod programu a je jim jedno, prostřednictvím koho dosáhnou svých cílů. A tak titíž Mefistové "podporovali v minulosti Sovětský svaz, který by se bez toho nemohl na svých hliněných nohou udržet šílených sedmdesát let". No, Pán prstenů už byl kompletně zfilmován a američtí producenti se poohlížejí, čím navázat. Pokud na tomto motivu Ondřej Neff ještě trošku zapracuje, může se stát Tolkienovým nástupcem. Jen by mohl příště čtenáře denního tisku upozornit, že čtou fantasy scénář.

A tak neznámí a neviditelní škůdci bagatelizují vliv islámského terorismu, ba přímo si s ním notují. Jen pár vyvolených má tolik důvtipu, že přes tuto mediální mlhu odhalili tu masovou podporu teroristů v islámském světě.

Těmto rudým, zeleným, hnědým a puntíkatým se prý zajídá demokracie, kterou nazývají kapitalismem. Může být, jen jestli kapitalismus s demokracií nesplývá autorovi samotnému. Rozhodně jsou to kompatibilní systémy, ale jsou od sebe přece jen trochu odlišné. Ačkoli si to Neff těžko přizná, demokracie není synonymem tržního hospodářství. Všem dohromady pak podsouvá souhlas s beslanskými událostmi. Ptát se znovu a znovu na to, koho má vlastně na mysli, je nejspíš zbytečné. Ve filmovém scénáři, potažmo ve filmu mohou pohodlně vystupovat postavy, jejichž identita nebude nikdy odhalena.

Neff se přes veškerou hrůzu pokouší o happy end. Předpokládá, že Evropa začne konečně brát tuto hrozbu vážně (začne se kamarádit s G.W.B ?) a změní se její postoj k zemím Středního východu (pomůže Rusku obklíčit Kavkaz?). Významnou roli v tomto filmu sehraje reformovaná OSN (původně nevýrazná postava měnící se v průběhu filmu v hrdinu). OSN "bude donucena prohlásit veškeré formy terorismu za zločiny proti lidskosti". To by neměl být ve filmu problém, zvláště je zde snadné překlenout definici toho, co spadá pod ony "všechny formy". Šikovný režisér si s tím poradí.

V leckterých maličkostech už bylo mnohé vykonáno. Neff žádá "vyřešit právní status teroristů". Co třeba status Guantánamo, status společensky neexistujícího člověka? Bude to opravdu velkofilm a bude mít impozantní závěr. Bude probuzen "spící obr Rusko", který přestane "přihlížet tomu, jak si USA pálí na Středním východě prsty". Jen aby se nakonec ve vřelém obětí "nepálili" spolu.

Scénář je načrtnut, role už jsou dokonce rozdány. Kladným hrdinou jsou perfektní USA, v jejichž hrdinském osvitu se postupně probudí Evropa, Rusko i OSN. Naopak, do pytle záporných postav naházel Neff všechny perfidní islámské režimy, vyjma Turecka. Nechci být šťoural, film nemusí být fakticky úplně přesný, ale třeba nejlidnatější většinově muslimský stát Indonésie by se proti takové klasifikaci mohl docela dobře ohrazovat.

Také na muslimské poměry silně sekularizované Maroko by mohlo leccos namítat proti zařazení mezi země, kde " masy obyvatel jsou vládnoucími vrstvami drženy v nevědomosti a bídě" a kde "náboženští ideologové obracejí hněv chudáků směrem na Západ, aby tam hledali zdroj jejich utrpení".

Taková redukce by mohla být velkým soustem i na továrnu snů. Na druhou stranu, ať hodí kamenem ten, kdo si v Indonésii či Maroku může ráno stoupnout před zrcadlo, položit si upřímně tři fatální otázky a kladně si je zodpovědět. Nejspíš trefí policajta a půjde spravedlivě bručet, zatímco Ondřej Neff...

                 
Obsah vydání       13. 9. 2004
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
13. 9. 2004 České MZV provozuje oddělení pro podvracení autoritářských režimů
13. 9. 2004 Americké vojenské vrtulníky střílely do davu civilistů
13. 9. 2004 Bush "věděl o týrání vězňů" v Guantánamu
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"
13. 9. 2004 Radikáli Radovan  Geist
13. 9. 2004 Policie a starosta zakázali pražskou techno party
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
13. 9. 2004 Zákaz prodávat útočné střelné zbraně v USA skončil 13. září Miloš  Kaláb
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
13. 9. 2004 Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany? Ivo  Bystřičan
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
13. 9. 2004 Filozofové v jeskyni Pavel  Urban
13. 9. 2004 Jak je to se Zifčákovými "komunisty" Štěpán  Kotrba
13. 9. 2004 Čeština pro malé cizince
13. 9. 2004 V zámku a v podzámčí Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
13. 9. 2004 S růžencem pro olympijskou medaili Mirko  Daník
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
13. 9. 2004 Masaryk: "První světová válka zdemokratizovala Evropu" Alois  Paul
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
13. 9. 2004 Co máte proti patentování počítačových programů?
13. 9. 2004 Problém čiernych pasažierov Matúš  Holý
13. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 3. září 2004
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2004 Jak je to se Zifčákovými "komunisty" Štěpán  Kotrba
13. 9. 2004 V zámku a v podzámčí Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
13. 9. 2004 Zákaz prodávat útočné střelné zbraně v USA skončil 13. září Miloš  Kaláb
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"   
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů   
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru   
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
10. 9. 2004 Amerika v zrcadlovém bludišti terorismu - 3 roky poté Josef  Brož
9. 9. 2004 John Gray: Víra v pokrok je základním omylem našeho věku