5. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 8. 2004

Fascinace romskými počty

Bez větší pozornosti českých médií a především bez vědomí širší romské veřejnosti se v Bratislavě uskutečnila schůzka expertní skupiny Dekády integrace Romů zaměřená na sběr dat o romské komunitě. Režii nad organizací schůzky převzala kancelář Rozvojového programu OSN (UNDP).

Podle zprostředkovaných informací se bratislavská schůzka, které se - vedle vládního zmocněnce pro lidská práva Jana Jařaba - zúčastnila z České republiky také novinářka Jarmila Balážová a šéf ČSÚ Stanislav Drápal, zabývala zejména otázkou, jestli je nebo není třeba mezi Romy provádět statistická šetření. Důležité ovšem není pouze to, zda jsou taková statistická šetření potřeba, ale především, jestli s nimi Romové souhlasí a vědí o nich. Bez souhlasu Romů totiž země bude odsouzena k zopakování metod známých z období před rokem 89: Komunisté tehdy posílali svoje "pracovníky", kteří v terénu rozhodovali o tom, kdo je a kdo není Rom.

Diskuse o statistických šetřeních nebo dokonce sčítání mezi Romy je citlivé téma. Společná historická zkušenost Romů potvrzuje, že zájem státu o počty Romů a statistické charakteristiky romského národa, je vždy předzvěstí dalšího pokusu o zdecimování našich lidí. Jedni neromští počtáři nás nejdřív pomohli poslat na smrt do koncentračních táborů, druzí přispěli k devastaci našeho kulturního bohatství, když spolupracovali s komunistickým režimem a dávali mu data usnadňující manipulace s romskými občany socialistického Československa.

Během posledních dvou sčítání lidu se k romské národnosti přihlásil doslova zlomek z celkového počtu Romů v ČR. Jasně se tak ukázalo, co si Romové o sčítání myslí. Podle mého názoru romská veřejnost žádné sčítání nechce a myslí si své, když lidé, jako třeba Jan Jařab - vládní zmocněnec pro lidská práva - v médiích říkají: "Pro Českou republiku jsou tato data důležitá. My dnes vlastně neumíme říci, jestli v romských komunitách u nás je dnes nezaměstnanost stejná jako před pěti lety, nižší nebo naopak vyšší. Jestli se vzdělanost příslušníků romské menšiny zlepšuje nebo zhoršuje. Bez těchto dat je velmi těžké hodnotit efekt jakékoliv vládní politiky a je také velmi těžké plánovat nějakou vládní politiku do budoucna."

Pokud tedy naše země skutečně uvažuje, že začne mezi Romy provádět statistická šetření, měla by se raději snažit přesvědčit Romy, že jejich souhlas či spolupráci při podobných šetřeních, přinese romskému národu nějaký prospěch a ne zkázu, jak tomu doposud vždy bylo. Jestliže totiž Romové nebudou se sčítáním souhlasit, hrozí nebezpečí, že ČR poruší Rámcovou úmluvu o právech národnostních menšin, která jasně říká, že "Každý příslušník národnostní menšiny má právo svobodně si zvolit, zda chce či nechce být za takového příslušníka považován...".

V souvislosti se seminářem, který se minulý týden konal v Bratislavě, sdružení Dženo adresovalo kanceláři Rozvojového programu OSN (UNDP) v New Yorku dopis, který si můžete přečíst v angličtině ve formátu PDF.

Autor je předsedou romského sdružení Dženo

                 
Obsah vydání       5. 8. 2004
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Fascinace romskými počty Ivan  Veselý
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Veteráni vzpomněli 90. výročí vypuknutí první světové války
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Vážný problém nejen pro vietnamské obchodníky Pavel  Štindl
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
5. 8. 2004 Európska Komisia spúšťa otvorené konzultácie o nanotechnológii
5. 8. 2004 Nic nebrání RRTV udělovat nové "obsahové" licence
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu
4. 8. 2004 Británie: Stát ohrožuje demokracii
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 Kdo koho v Izraeli šikanuje?
5. 8. 2004 Nenávist a zaslepenost přivedly americkou administrativu k nemorálnímu a hloupému činu Fidel Castro Ruz
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004