19. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 3. 2004

Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí

tisková zpráva

Rada Prahy 7 vyjádřila nesouhlasné stanovisko s konáním happeningu Million Marihuana March, který chtějí jeho organizátoři uspořádat letos opět na Letenské pláni. "Úřady si nás letos opět přehazují jako horký brambor a přemýšlejí, jak se nás zbavit. Neporušujeme přitom žádné zákony a dodržujeme dohodnutá pravidla. Loňský ročník, který byl poprvé úředně povolen, proběhl bez jakýchkoliv problémů. Vadí nám, že nám úředníci brání vyjádřit náš názor jen proto, že je jiný než jejich," prohlásil mluvčí pořadatelského týmu a konopný ombudsman Marek Jehlička.

Podotkl přitom, že pokud úředníci Prahy 7 nesouhlasí s ideovou náplní happeningu, vyjadřují tím zároveň svůj nesouhlas s vládním usnesením.

Hlavním cílem letošního ročníku je vyjádřit otevřenou občanskou podporu usnesení Vlády ČR č. 1177 ze dne 14. listopadu 2001.

V tomto usnesení se píše, že vláda bere na vědomí sumarizaci hlavních výsledků k projektu "Analýza dopadů novelizace drogové legislativy" a ukládá provést příslušná opatření. Tímto opatřením není nic jiného, než legislativní rozdělení drog podle jejich nebezpečnosti. "Chceme se za toto vládní usnesení veřejně postavit. Letošním happeningem MMM chceme říci: Ano, toto usnesení má smysl. To je podle nás správná cesta a vláda a stát má v tomto ohledu naši plnou podporu," uvedl vedoucí pořadatelského týmu MMM Kosta Moisidis.

Tým pořadatelů MMM se potýkal s problémy i v loňském roce, kdy úřady rovněž nechtěly akci povolit. Za organizátory happeningu se nakonec postavil vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab. "Svoboda shromažďování je zaručena. (...) Není důvod pro žádná omezení na základě shody či neshody politického názoru pořadatelů (MMM) s politickým názorem jiných subjektů (např. s převládajícím politickým názorem toho či onoho orgánu samosprávy). Nejeví se jako přijatelné, aby byla takto dodatečně omezována např. politická strana, hnutí či občanské sdružení zastávající legitimní -- byť minoritní či neobvyklé -- politické názory," uvedl Jařab.

Rovněž pražský primátor Pavel Bém označil Million Marihuana March za "legitimní občanskou iniciativu, která sama o sobě není v rozporu se zákony, a jistě může být projevem svobodné vůle a názoru nezanedbatelné části mladé veřejnosti."

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. listopadu 2001 č. 1177 + P

k projektu Analýza dopadů novelizace drogové legislativy

V l á d a

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  sumarizaci hlavních výsledků k projektu Analýza dopadů novelizace drogové legislativy (dále jen "projekt Analýza") uvedené v části IIIa předloženého materiálu;

II.   u k l á d á  ministrům spravedlnosti, vnitra, obrany, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru a vedoucímu Úřadu vlády zajistit plnění opatření vyplývajících z výsledků projektu Analýza podle přílohy tohoto usnesení.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, ministři spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy, ministr a vedoucí Úřadu vlády

Předseda vlády
Ing. Miloš  Z e m a n ,   v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 14. listopadu. 2001 č. 1177

Opatření vyplývající z výsledků projektu
Analýza dopadů novelizace drogové legislativy

1. Legislativně rozdělit drogy do 2 respektive 3 (do 2 kategorií děli drogy např. Španělsko, Nizozemsko, do 3 kategorií - např. Velká Británie, do 4 kategorií - např. USA) kategorií podle míry jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti - tj. podle negativních zdravotních a společenských dopadů v důsledku jejich (zne)užívání.

Provede: ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministrem spravedlnosti a ministrem a vedoucím Úřadu vlády a výkonným místopředsedou Rady vlády - Mezirerortní protidrogové komise

Termín: 31. 12. 2002

                 
Obsah vydání       19. 3. 2004
20. 3. 2004 Demonstrace proti útoku na Irák
20. 3. 2004 Pákistánci zajali 100 osob "z al Kajdy"
20. 3. 2004 Rok po zahájení války zůstává situace v Iráku kritická
19. 3. 2004 Demonstrace proti válce a kapitalismu v Praze
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic
19. 3. 2004 AD: Jak žijí obyčejní lidé Petr  Jánský
19. 3. 2004 Vysílání médií je velmi vzdáleno zdejší každodennosti
18. 3. 2004 Jak žijí obyčejní lidé Jan  Čulík
19. 3. 2004 Kdo tomu rozumí líp - Iráčané anebo nový španělský premiér?
19. 3. 2004 Američané: "Žádné vězně jsme nemučili"
19. 3. 2004 Situace studentů na středních školách aneb jak je to s agresivitou? Lukáš  Rychlík
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
19. 3. 2004 Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí
19. 3. 2004 Španělé neměli lepší východisko pro snížení svého ohrožení než říci NE Iráku Tomáš  Gawron
19. 3. 2004 Do země sedmitisícovek, kde devítky nestačí Karel  Dolejší
19. 3. 2004 ČT,BBC, David Elstein a koncesionářské poplatky
19. 3. 2004 International Peace Movement je vyhrožováno násilím, žádá o policejní asistenci
19. 3. 2004 Zastánci potratů nemají argumenty Vojtěch  Polák
19. 3. 2004 Co je a co není morální pluralita -- znovu o potratech Aleš  Kubeczka
18. 3. 2004 Irák po roce: Co si myslí Michael Ignatieff
18. 3. 2004 Al Kajdá vítězí
18. 3. 2004 KSČM a fenomén Ransdorf: příležitost k mýlce Ivan  David
17. 3. 2004 Chcete poslouchat dobrou hudbu? Jan  Čulík
18. 3. 2004 Paranormální jevy existují, ale...
19. 3. 2004 Vzdá se vláda Spojených států pokusů odsoudit Kubu?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Marihuana RSS 2.0      Historie >
19. 3. 2004 Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí   
1. 12. 2003 Holandsko si ponechá coffee shopy   
3. 10. 2003 Policejní trávobraní: manévry ve squattu Milada kvůli dvěma pytlíkům marihuany Štěpán  Kotrba
1. 9. 2003 Christianie v ohrožení Marta  Taberyová
30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
2. 6. 2003 Marihuana legální v kanadském Ontariu Bushka  Bryndová
31. 5. 2003 Marihuana v ČR: Legalizace nebo prozatím jen dekriminalizace? Štěpán  Kotrba
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
2. 5. 2003 Million Marijuana March 2003 - legálně a beze strachu   
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění   
14. 2. 2003 ... a ako sme zbierali úrodu, chytali nás a všetko sa dobre skončilo Martin  Varholík
5. 2. 2003 Ako sme prišli, videli a ochutnali... Martin  Varholík
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
23. 7. 2002 Marjánka, fuck off army a lacné PC Lubomír  Sedláčik
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba