22. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Fidel Castro
22. 7. 2003

Vzniknou někdy Spojené státy karibské?

Úsilí Spojených států amerických o velmocenskou politiku vůči okolním zemím pozoruhodně stmeluje jejich intregrační snahy a partnerské vazby. Sjednocuje se tak politika chudých proti bohatým. Sjednocuje se na principech společených zájmů karibského a jihoamerického regionu bez ohledu na společenské zřízení v dané zemi. Mezi zeměmi, jež mají zajištěnou trvalou pozici v této regionální diplomacii, je i Kuba.

Přesto, že jí vládne jedna strana už půl století; přesto, že "Vůdce" Castro je "komunistický vrah a hrdlořez"; přesto, že se o tom přesvědčuje v povinných výletech do Miami český premiér Špidla aby dokázal věrnost a oddanost novému Velkému Bratru, přesto, že nad kubánským režimem visí trvalá hrozba americké vojenské intervence. Přesto, že životní podmínky i žebříček státních priorit není v souladu s americkými zájmy či americkými hodnotami. A nebo právě proto. A právě proto se v Čechách o Kubě píše pouze podle návodu americké vlivové a zpravodajsko analytické skupiny Freedom House. Kdo dá kdy hlas i druhé straně?

Britské listy přinášejí čas od času autentické dokumenty - nyní přepis posleství Fidela Castra šéfům států a vlád členských zemí Karibského společenství, bilancujících 30 let spolupráce Kuby s těmito státy...

Poznámka JČ Útlak "jinak smýšlejících" režimem Fidela Castra na Kubě je faktem, stejně je však faktem i to, že kubánské obyvatelstvo má ke svému "diktátoru" vztah podstatně jiný, než jaký měli Češi třeba k Gustávu Husákovi. Přesto by však měl být slyšen i hlas komunistické Kuby, podle výroku Audiatur et altera pars.

Poselství Fidela Castra šéfům států a vlád členských zemí Karibského společenství

Havana, 2. července 2003 Excelence, vážení přátelé,

nemohu se při této příležitosti setkat se svými bratry z Karibského společenství (CARICOM) a věřte, že toho hluboce lituji, neboť by pro mne nebylo většího uspokojení, než sdílet s přáteli, jako jste vy, tento okamžik radosti a oslav 30. výročí Karibského společenství, zvláště poté, jak jste reagovali na oslavu 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Kubou a Barbadosem, Guyanou, Jamajkou a Trinidadem a Tobagem. Vaši přítomnost v Havaně 8. prosince loňského roku považuji za důkaz přátelství a lásky, jíž jste lidu Kuby vždy prokazovali, a my Vám za to budeme vždy vděčni.

Mnohdy si neuvědomujeme, čeho jsme dosáhli. Možná, že až budete bilancovat těch 30 let Karibského společenství, soustředíte se na to, čeho ještě nebylo dosaženo. My Vám blahopřejeme ke všemu, co jste v procesu integrace a jednoty Karibského společenství dokázali. Na naší polokouli neexistuje jiná skupina zemí, jež by dokázala tak mnohé jako CARICOM za politického, ekonomického a sociálního konsensu.

Velmi pozorně sledujeme současné úsilí o ustavení společného trhu a ekonomiky společenství, zřízení Karibského justičního tribunálu, i další iniciativy, jejichž smyslem je čelit jednotně výzvám globalizace a lákání do aliancí zastupujících zahraniční a hegemonické zájmy.

Jsem si jist, že vaše debaty u příležitosti 30. výročí Karibského společenství budou pro tyto ušlechtilé záměry impulsem. Přitom můžete jako vždy počítat s nezištnou spoluprací Kuby, nekladoucí si podmínky, s její aktivní a konkrétní podporou. Je to vhodná příležitost zopakovat návrhy na spolupráci, s nimiž jsme vystoupili 8. prosince v Havaně. Naše spolupráce v oblasti školství, zdravotnictví aj. se mezitím stále rozšiřovala. V těchto chvílích se studenti ze zemí CARICOMu připravují k zahájení svého studia medicíny a dalších oborů na kubánských univerzitách. Zprávy o úspěších a pokrocích těchto mladých lidí, kteří se usilovně připravují ke službě svým národům, nás naplňují štěstím a důvěrou.

Hájíme spolu s vámi zájmy malých ekonomik a žádáme zvláštní a diferencovaný přístup, který mocnější národy dodnes otevřeně ignorují.

Rovněž nás spojuje nejhlubší přesvědčení, že jsme nuceni bránit základní principy mezinárodního práva a stavět se rezolutně proti jakékoli akci směřující k jejich přehlížení.

Žádná okolnost nezmění zájem a vůli Kuby prohlubovat přátelské svazky a spolupráci s bratrskými národy z Karibské oblasti. Nebudeme šetřit úsilím o dosažení regionální integrace a jednoty našich národů.

Jak jsem vyslovil při setkání v Havaně 8. prosince minulého roku, "my, karibské země, čelíme výzvě přežít a pokročit kupředu v podmínkách nejhlubší ekonomické, sociální a politické krize, jakou naše polokoule a svět zažily, kdy neoliberální globalizace ohrožuje nejen existenci našeho práva na rozvoj, nýbrž dokonce i naší kulturní různorodosti a naší identity. Jediným východiskem je pro naše národy integrace a spolupráce nikoli pouze na úrovni států, nýbrž i mezi různými regionálními institucemi a organizacemi."

Toto setkání také mohlo být vynikající příležitostí k další výměně názorů o obtížné situaci, jíž musíme čelit v důsledku narůstajících nepřátelských a výhružných akcí Spojených států vůči Kubě.

Prožíváme obtížné a krajně nebezpečné chvíle. Historičtí nepřátelé kubánské revoluce se v těchto dnech snaží vyrobit záminky, jež by vládě Spojených států umožnily zdůvodnit vojenskou agresi proti Kubě. Víme, že supervelmoc, odhodlananá demonstrovat své hegemonistické nároky v současném unipolárním světě konec konců ani nepotřebuje pádné záminky k útoku na svrchovaný národ. Bolestná zkušenost Iráku je toho výmluvným dokladem. Jen síla a hodnota našeho díla, jednota našeho lidu, neochvějné odhodlání odolat jakémukoli útoku a mezinárodní solidarita mohou agresi předejít.

Jsme objektem diverzní války, jež porušuje nejposvátnější zásady mezinárodního práva a ostatní normy, jimiž se řídí mírové soužití mezi státy. Pokoušejí se rozvrátit kubánský ústavní pořádek, s hrstkou placených individuí se pokoušejí vyrobit fiktivní opozici. Zákon o kubánské úpravě a praxe přijímat na území Spojených států dokonce i ty, kteří používají terorismu a násilí, aby se dostali na americkou půdu, podnítila vlnu únosů kubánských letadel a lodí, při nichž byly vážně ohroženy životy nevinných lidí proto, aby byla vyvolána migrační krize, jež by vytvořila podmínky pro agresi proti Kubě.

Osměleni protikubánskou rétorikou presidenta Bushe, oznámili právě na Miami, že byla vytvořena další organizace prosazující mezinárodní blokádu Kuby a "mnohostrannou" vojenskou intervenci proti naší zemi.

Evropská unie, usilující o nápravu svých vztahů se Spojenými státy, poškozených v důsledku války proti Iráku, se k této agresivní politice proti Kubě připojila.

Stažením (naší) žádosti o přistoupení k Dohodě z Cotonou jsme reagovali na rozhodnutí Evropské komise neprojednávat tuto žádost, jež byla navíc podmiňována nepřijatelnými podmínkami. Kuba bude svým bratřím z Karibiku vždy vděčná za jejich podporu naší žádosti o vstup do Cotonou. K předložení žádosti o přistoupení nás konec konců vedl zájem stát se členy společenství společně s Vámi a se zeměmi Afriky a Pacifiku.

Byl bych tohoto setkání využil, drazí bratři, abych Vás informoval o některých z našich současných hlavních plánů. Byl bych Vám vyprávěl o kolosálním úsilí, jež dnes Kuba vyvíjí, aby zvýšila na bezprecedentní úroveň komplexní všeobecnou kulturu všeho lidu, o desítkách probíhajících programů, jež mají znásobit kapacitu a příležitosti pro vzdělávání našich dětí a mládeže a o nesčetných dalších sociálních programech, zkušenostech, které mohou být užitečné pro karibské země a jež Vám ochotně dáváme k dispozici. Byl bych s Vámi hovořil také o gigantické bitvě za osvobození pěti kubánských hrdinů, kteří jsou vystaveni ponižujícímu a hrubému věznění ve Spojených státech za jediný zločin -- že bránili svou vlast a bojovali proti terorismu.

Pokud jde o Kubu, ujišťuji vás s plným přesvědčením, drazí přátelé, že bez ohledu na jakékoli agresivní záměry impéria, kubánský lid neustane ve svém boji za lepší budoucnost, že budeme pevně věrni našim zásadám, že vytrváme. Kuba má jednotný lid, připravený bojovat a zvítězit. Naše včerejší sny jsou již dnes skutečností, na níž jsme hrdí. Naše dnešní sny se stanou stejně krásnou realitou. Nemáme o tom nejmenších pochybností.

Jsme si jisti, že s neúnavným úsilím našeho lidu, s nezdolnou pevností našich idejí a zásad a s neocenitelnou pomocí stamilionů mužů a žen z celého světa, bez ohledu na agrese, blokády a výhrůžky dobudeme i v budoucnosti vítězství. Síly nám rovněž dodává jistota, že bráníme-li svou nezávislost, své právo na rozvoj, svou cestu, zvolenou ze svobodné a svrchované vůle kubánského lidu, bráníme zároveň práva všech malých národů, které by mohly jednoho dne stát před stejnou hrozbou ze strany arogantního impéria, včetně těch z Karibské oblasti.

S bratrským objetím,

Fidel Castro Ruz

                 
Obsah vydání       22. 7. 2003
22. 7. 2003 Saddámovi synové jsou mrtví
22. 7. 2003 Má ještě koalice 101 hlasů, nebo ne? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2003 Samizdaty jednadvacátého století Fabiano  Golgo
22. 7. 2003 Británie: kontroverze o Iráku vedly k poklesu popularity labouristů i Tonyho Blaira
21. 7. 2003 Mediální válka o BBC: Lhal Kelly anebo Gilligan?
21. 7. 2003 Britský tisk zvyšuje tlak na BBC
22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba
22. 7. 2003 Jak by to dopadlo s dr. Kellym ve Švédsku?
22. 7. 2003 Katedrála Sv. Víta: Přítomnost je následkem minulosti Tomáš  Boněk
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"
22. 7. 2003 Pole, zamořená geneticky modifikovanou kukuřicí v Itálii
22. 7. 2003 Proč se v ČR neřeší zásadní problémy?
22. 7. 2003 Chci se odhlásit ze státního penzijního systému
22. 7. 2003 Vzniknou někdy Spojené státy karibské? Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 Návraty v ČT: dočasným ředitelem zpravodajství ČT Ota Černý
21. 7. 2003 Pověst BBC zpochybněna: Přiznala, že zdrojem reportáže byl dr. Kelly
21. 7. 2003 Gilligan popřel, že by zkreslil výroky dr. Kellyho
21. 7. 2003 Sympozium v Řehlovicích Jan  Paul
21. 7. 2003 Komunální příběh opravdového člověka
aneb cílené kálení do kukaččích hnízd
Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 STUDIE: Vnímání místa Jaroslav  Vávra
21. 7. 2003 MIKROPOVÍDKA
V jistém smyslu cítím beznaděj
Hynek  Hanke
21. 7. 2003 Vysoká škola, anebo dlouhý tunel? Ivo  Krčmář
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 7. 2003 Vzniknou někdy Spojené státy karibské? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"   
22. 7. 2003 Katedrála Sv. Víta: Přítomnost je následkem minulosti Tomáš  Boněk
22. 7. 2003 Samizdaty jednadvacátého století Fabiano  Golgo
22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba
22. 7. 2003 Má ještě koalice 101 hlasů, nebo ne? Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 Komunální příběh opravdového člověka
aneb cílené kálení do kukaččích hnízd
Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 Sympozium v Řehlovicích Jan  Paul
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 Mediální válka o BBC: Lhal Kelly anebo Gilligan?   
18. 7. 2003 Nebezpečí internetu pro dospívající dívky   
18. 7. 2003 MFD: článek o korupci ministrů potlačen na příkaz německého vlastníka?   
18. 7. 2003 "Mediální partnerství" nemusí být korupce   
18. 7. 2003 Město Slaný: Ve stopách Rudolpha Giullianiho Jaromír  Hanák
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
22. 7. 2003 Vzniknou někdy Spojené státy karibské? Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík
15. 7. 2003 Militarizace Evropské unie: bezprostřední hrozba míru Costas  Alissandrakis
30. 6. 2003 Achnaton, Henry Ford, Ernesto "Che" Guevara - traja revolucionári Peter  Greguš
27. 6. 2003 Kuba - syndrom obleženého ostrova Gianni  Minà
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
9. 6. 2003 Absurdní spravedlnost v USA: "Vdova" dostane výtěžek z dražby Štěpán  Kotrba
28. 5. 2003 Čerstvý vietor v argentínskej politike   
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
23. 4. 2003 Padne po Bagdádu také Havana? Zdeněk  Jemelík
20. 3. 2003 Protiamerické a protiválečné protesty koordinuje "neviditelná světová organizace"   
19. 3. 2003 List z Kuby II.: do Mexika na palube "vrtuláka" Cuban Airlines Juraj  Uvíra
13. 3. 2003 List z Kuby I.: rum so šumivým celaskonom Juraj  Uvíra