10. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2003

Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum

Česká sociálnědemokratická vláda propadla (tuším) před dvěma lety byrokratickému řádění nejhrubšího zrna. Pro studenty, přijíždějící ze zahraničí do České republiky zavedla vízovou povinnost. Týká se to absurdně, i studentů, přijíždějících na studijní pobyty v České republice ze zemí Evropské unie. Toto opatření není reciproční : čeští studenti, přijíždějící např. do Velké Británie, žádné vízum ke studiu v Británii nepotřebují.

Uvalení vízové povinnosti na západoevropské studenty, přijíždějící do ČR za účelem studia je zajímavým pozůstatkem komunistické praxe - anebo spíše návratem k ní. Někdo se rozpomněl, jak to bylo krásné, když všichni za komunismu museli pořád chodit na úřady.

Charakteristickým komunistickým rysem tohoto opatření je i to, že je to opatření nesmírně složité a ve většině případů nefunguje. Je to, s odpuštěním, pitomost. Cizinci z EU mohou do ČR samozřejmě přijet bez víza, pokud předstírají, že jsou turisté.

České úřady nejsou o vízové povinnosti dostatečně informovány a mnohdy ani nevědí, jak na pas s vízem reagovat.

Při žádosti o studium v ČR chybí ze strany českých úřadů koordinace, takže bývá nemožné o vízum vůbec včas zažádat. Přitom je vízová procedura tak nesmyslně složitá, že doporučuju studentům, aby žádost o vízum raději ignorovali: stejně ho v ČR nikdo nebude vyžadovat.

To se ovšem Britům nelíbí. Mají pocit, že když někde existuje nějaký předpis, musejí ho dodržet. Mají - právem - pocit nejistoty.

Nevědí, že za komunismu existovaly ve východní Evropě tisíce nesmyslných a nerealizovatelných předpisů, jejichž plnění nikdo normálně nevyžadoval a které existovaly jen pro případ, pokud potřebovaly úřady - z osobních důvodů někoho trápit či popotahovat. Účelem bylo, aby se občan octl v permanentní nejistotě, v neprávu. Přepisy byly tak nesmyslné a nesplnitelné, že je bylo nutno ignorovat. Pak měl občan nejistý pocit, že pořád někde porušuje zákon - bylo jen na blahovůli úřadů, že ho za to neplnění předpisů pokaždé nepotrestaly. Britským občanům, kteří mají jet do ČR, se to právě nelíbí, protože nejsou zvyklí na to být vůči úřadům v takto nejisté a znevýhodněné pozici.

Píšu o tom dnes proto, že jeden britský student jede právě na delší pobyt do České republiky. I když o přijetí ke studiu požádal u příslušné české školy začátkem července, potvrzení o přijetí mu přišlo až koncem srpna. Do ČR má jet teď v září. Podle českých předpisů si ovšem musí zažádat o vízum. Není to už možné: o vízum lze žádat nejpozději dva měsíce před cestou do ČR a je nutno předložit ono potvrzení o přijetí ke studiu, které ovšem student dostal z ČR pouhé tři týdny před svým odjezdem do ČR.

Jestliže české úřady požadují plnění určitých podmínek, jako například že se žádost o vízum musí nesmyslně podat celé dva měsíce předem, proč nezajistí, aby školy posílaly studentským uchazečům potvrzení o přijetí ke studiu včas?

Když student vyjádřil své české škole obavy, že je vízum nemožné získat, dostalo se mu z ČR typické odpovědi: nic si z toho nedělejte, on to vízum stejně skoro nikdo tady ze zahraničí nebude mít. Když tak si pak odjedete do zahraničí a vízum si získáte později. Ale proč musí kvůli lemplovství českých úřadů hradit student zvlášť cestu na nějaké české zastupitelství do ciziny?

Může nám sociálnědemokratická vláda vysvětlit, jaký má toto byrokratické opatření smysl - zejména vzhledem k tomu, že od českých studentů, cestujících na studijní pobyty v Británii, se žádné vízum nevyžaduje?

Doufám jen, že všechny tyto pozůstatky komunistické byrokracie zmizí, aspoň pro občany Evropské unie, se vstupem ČR do EU v květnu 2004. Nebo budou žadatelé o studijní pobyt v ČR muset žádat o české vízum i po květnu 2004? :)

Protože vím o více studentech, kteří jezdí z Británie do ČR, mohl bych o "problému vízum" vyprávět celé historky.

V kostce: Hlavním problémem je neuvěřitelná složitost získání víza pro Českou republiku. Jak jsem uvedl, musí se žádat dva měsíce předem. Pokud jde o pobyt nad devadesát dní, student se musí dostavit na ambasádu v Londýně k osobnímu pohovoru. Z Glasgow do Londýna je to 600 km, studenti bývají chudí a je to docela nákladná cesta. Vízové oddělení na českém velvyslanectví v Londýně je otevřeno jen od 9 do 11 hodin dopoledne! Znamená to, že se do Londýna např. ze Skotska prostě nedá na tu schůzku dojet během jediného dne. Musíte cestovat předchozího dne a v Londýně přespat! Pro studenta dosti podstatné náklady: těžko najdete v Londýně ubytování pod 40 liber (2000 Kč) na noc.

Můžete si samozřejmě na velvyslanectví zatelefonovat o vízový formulář, na inzerované lince však zaplatíte za telefonát jednu libru (45 Kč) za každou minutu hovoru.

Fascinují mě všechny nejrůznější dokumenty, které žadatel o vízum musí českému byrokratickému šimlu předložit, všechny ty legalizace a superlegalizace; dokumenty musejí být ověřeny a oficiálně přeloženy do češtiny. Některé se nevracejí. Nesmějí být starší šesti měsíců. Musíte předložit výpis z bankovního konta. :) Výpis z trestního rejstříku je něco, co v Británii vůbec neexistuje a nikdo o ničem takovém neví: proto ty instrukce pro místní policii - od českého velvyslanectví - kam se mají ti angličtí bobbies vlastně s vaší žádostí obrátit...

Potíž je, že občané Evropské unie mohou přirozeně do ČR jezdit bez víza na dobu 90 dní (Britové 180 dní), pokud předstírají, že jsou tam jako turisté. Takže vlastně není problém. Nikdo na hranicích stejně většinou o vízách nic neví. "Já mám vízum, podívejte," snažila se přesvědčovat asi před rokem studentka Katie Murphy českého pasového úředníka při návratu z Vídně do Brna. Neprojevil zájem.

Letos na jaře se vydal jeden student Glasgowské unverzity - se svým studentským vízem - na jednodenní výlet po mostě přes řeku do polského Těšína. Poláci nad jeho britským pasem s českým vízem nevěřili svým očím: vůbec nevěděli, co to je. Vytáhli si ho z fronty turistů na patnáct minut stranou a kamsi telefonovali, aby zjistili, co je to za podivného patrona.

Tři jiní studenti Glasgow University přijeli s pečlivě získaným studentským vízem letos na jaře na několikaměsíční pobyt na brněnskou univerzitu. V prvním týdnu jejich pobytu je univerzita vzala na hromadný výlet autobusem do Brna. V důsledku jednorázového "opuštění republiky" na dobu několika hodin bylo pracně získané vízum anulováno a celý další pobyt tedy strávili britští studenti v Brně už bez víza...:). Navrátivší studenti mi vždycky nakonec svědčili o tom, že by bývalo bylo daleko rozumnější a jednodušší požadavek českých úřadů ohledně víza ignorovat.

Nikdo nebude popírat, že Česká republika potřebuje zájem podnikatelů ze zahraničí i zahraniční investice. Uznávám, že je docela dobře možné, že chce-li podnikatel cestovat na delší dobu do České republiky, Česká republika po něm musí taky chtít vízum - i když myslím, že většina podnikatelů ze zemí Evropské také raději přijede jako turisté, než aby předkládala na velvyslanectví zakládající listinu svého podniku, výpisy z "trestních rejstříků" nejrůznějších zemí (mezinárodní podnikatelé žijí často v nejrůznějších zemích světa) a výpisy ze svého soukromého konta.

Prosím, nenamítejte mi, že byrokracie na jiných zastupitelských úřadech (třeba když chce někdo jet do Ameriky) je možná ještě horší. Proč musí být česká úřednická praxe buď stejná nebo horší jako jinde? Proč nemůže být rozumnější, pružnější a lepší?

Opakuji: toto jsou byrokratická omezení, která nyní, méně než rok před vstupem ČR do EU, působí jako vážné a zbytečné překážky pohybu lidí mezi Evropskou unií a Českou republikou, která se má do května 2004 stát součástí tohoto státního celku.

Napadlo mě, že by české občany možná zajímalo, co všechno by museli při žádosti o vízum do České republiky předložit českým úřadům. Atmosféra komunistické byrokracie z toho vane nesmírně silně. Avšak - možná to čeští občané nebudou považovat za překvapující - snad jsou na tento způsob přehnaného byrokratického jednání z domova zvyklí. Nebo ne?

Níže publikujeme překlad části instrukcí pro žadatele o vízum ze stránek českého velvyslanectví v Londýně, anglický originál je ZDE - přitom chceme zdůraznit, že si jsme vědomi, že samo toto velvyslanectví či jeho osazenstvo nenese na této byrokratické noční můře žádnou vinu - je pouze vykonavatelem předpisů, které vznikají někde jinde...

Víza nad 90 dnů

Informace o vízových požadavcích pro:

 • zaměstnance
 • studenty
 • podnikatele
 • osoby na volné noze
 • osoby závislé na někom z výše uvedených kategorií
 • Při žádosti o vízum nad 90 dnů všechny výše uvedené kategorie cizinců musejí předložit tyto dokumenty:

 • Formulář žádosti o vízum -- vyplněný a podepsaný žadatelem
 • Pas, platný alespoň 15 měsíců ode dne, kdy bude vydáno vízum
 • Dvě nedávné pasové fotografie
 • Dokumenty dokazující účel cesty; jimi může být:

  a) v případě zaměstnání -- pracovní povolení (o ně zažádá budoucí zaměstnavatel na místním úřadu práce v České republice)

  b) v případě studia -- potvrzení (česky), že byl žadatel přijat ke studiu na nějakém českém školském zařízení

  c) v případě podnikání -- potvrzení od podnikatelského subjektu (individuálního podnikatele či firmy) registrovaného v České republice

  d) v případě firemního podnikání -- zakládající listina podniku, notářská listina a výpis z Obchodního rejstříku

  e) v případě podnikání na volné noze -- podnikatelské oprávnění

  f) v případě závislosti -- notářský dokument, tj. oddací list, plný rodný list (musí to být duplikát anebo ověřená kopie, protože dokument nebude vrácen žadateli) spolu s důkazní dokumentací, že příslušný příbuzný je držitelem víza nad 90 dní, tj. kopie příslušných stránek jeho pasu.

  g) v případě jiného účelu telefonujte na číslo 020 7243 7988 pro další informace.

 • Potvrzení o ubytování v ČR. To může být prohlášení majitele bytu anebo nájemní smlouva.
 • Výpisy z rejstříků trestů (nevyžaduje se u žadatelů mladších 15 let):
 • a) Výpis z rejstříku trestů České republiky; o ten můžete zažádat na velvyslanectví při podání žádosti o vízum. K tomuto účelu musíte předložit: - plný rodný list a pas.

  b) Výpis z rejstříku trestů ze země, jejíhož občanství je žadatel držitelem, a dále ze země, kde za poslední tři roky strávil nepřetržitě dobu šesti měsíců nebo delší.

  Britští občané (a ti cizinci, kteří za poslední tři roky strávili nepřetržitě alespoň šest měsíců ve Spojeném království) zažádají o výpis z rejstříku trestů na své místní policejní stanici, která předá jejich žádost úřadu National Identification Service, Subject Access Office, New Scotland Yard, Broadway, London SW1H OBG, NIS je přístupné na internetu, http://www.met.police.uk.

 • Dokumenty, prokazující, že má žadatel k dispozici dostatečné množství finančních prostředků na pokrytí svých nákladů v České republice. Tím může být:

  a) Nedávný výpis z bankovního účtu

 • c) Mezinárodně uznávaná úvěrová karta

  d) dopis od sponzora či rodinného příslušníka v České republice, potvrzující, že bude žadatele finančně podporovat během jeho návštěvy. Musí být doplněn výpisem z bankovního účtu od sponzora.

  Minimální finanční prostředky podle imigračních předpisů jsou tyto:

 • na první měsíc pobytu 34 800 Kč plus 4640 Kč na každý další měsíc (tj. 85 840 Kč na rok).

 • V případě práce na volné noze 116 000 Kč.
 • Nezletilé děti musejí mít nejméně polovinu této částky.
 • Prosíme pozor:

  Ti žadatelé, na něž se nevztahuje bilaterální dohoda o zdravotním pojištění se musejí na dobu svého pobytu v ČR pojistit a musejí to dokázat předložením originálu pojišťovacího dokumentu.

 • Všechny dokumenty musejí být originály anebo úředně ověřené kopie.
 • Vydané dokumenty nesmějí být starší než šest měsíců, to se netýká pasů a matrikových dokumentů jako rodný list.
 • Cizí dokumenty (jiné než české) musejí být legalizovány (opatřeny úřední doložkou platnosti) anebo superlegalizovány (pokud není uvedeno jinak v dohodě mezi příslušnou zemí a Českou republikou); britské dokumenty jsou legalizovány úřadem Legalization Office, Foreign and Commonwealth Office,Old Admiralty Building, The Mall, London, SW1A 2LG ( tel.: 0207 008 1111, fax: 0207 008 1010; website: www.fco.gov.uk/legalisation).

 • Zahraniční dokumenty musejí být oficiálně přeloženy do českého jazyka
 • Poplatky se musejí platit v hotovosti anebo poštovními ceninami. Šeky ani bankovní karty nepřijímáme.
 • Žadatelé se musejí předem přihlásit k osobnímu pohovoru na telefonním čísle 020 7243 7988 nebo 020 7243 1115.
 • Žádost o vízum musí být podána na tomto úřadě nejméně dva měsíce před plánovaným odjezdem do České republiky, aby mohlo být vízum vydáno včas.
 • Vízum se vydává na maximální délku 1 roku s možnosti prodloužení.
 • Aby se žadatel vyhnul možné finanční ztrátě, nechť si nekupuje jízdenku či letenku před získáním víza. Vízový úředník může od vás požadovat další dokumenty. Předložení výše uvedených dokumentů nezaručuje, že vízum bude vydáno.

 •                  
  Obsah vydání       10. 9. 2003
  10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
  10. 9. 2003 Britští konzervativci útočí na Blairovu politiku vůči Iráku
  10. 9. 2003 EU riskuje další explozi v Kosovu
  10. 9. 2003 Škola, kostel nebo bordel? Štěpán  Kotrba
  10. 9. 2003 Vyhledávači Google je tento týden pět let
  10. 9. 2003 České dráhy: za přepážkou jsme si všichni rovni Markéta  Michlová
  10. 9. 2003 Reakce ministryně Buzkové zklamáním Karel  Mašita
  10. 9. 2003 Pornoservery do škol? Jiří  Karas
  10. 9. 2003 Porno do škol: z technického hlediska není nic nemožné
  10. 9. 2003 Boží dílo
  10. 9. 2003 Spravedlnost dětem?
  10. 9. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost (díl 2) Ladislav  Kahoun
  10. 9. 2003 Proč je důležité kupovat české výrobky Jan  Hošek
  10. 9. 2003 Co všechno ještě musíme ?! Ladislav  Žák
  10. 9. 2003 Kanadský profesor ekonomie Chossudovsky: 11. září je největším podvodem v amerických dějinách
  9. 9. 2003 Zemřela Leni Riefenstahlová
  10. 9. 2003 Jak postupovat při prosazování občanských práv
  10. 9. 2003 O bezradnosti při četbě slané nulové spravedlnosti František  Roček
  10. 9. 2003 Bělohradský potírá právo svobodně se rozhodnout Ivo  Krčmář
  10. 9. 2003 Podivný přístup Ladislava Žáka
  9. 9. 2003 A proč jsme napadli Irák, tatínku?
  9. 9. 2003 Veřejná služba vůči národnostním menšinám - mediální ticho a nikomu to nevadí Štěpán  Kotrba
  9. 9. 2003 Legenda a pravda životního příběhu Beatrice Cenci Stefan  Zweig
  9. 9. 2003 Jak to bylo: Tragédie Beatrice Cenci Jiří  Nezval
  1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
  9. 9. 2003 A proč jsme napadli Irák, tatínku?   
  9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová
  9. 9. 2003 Žádný sex - vždyť jsme Američané   
  9. 9. 2003 Legenda a pravda životního příběhu Beatrice Cenci Stefan  Zweig
  9. 9. 2003 Jak to bylo: Tragédie Beatrice Cenci Jiří  Nezval
  9. 9. 2003 Zdrojem antiamerikanismu je závist   
  8. 9. 2003 Česká média: Když rozhovor nepolemizuje s tvrzeními Štěpán  Kotrba
  8. 9. 2003 J. X. Doležal: Paula Wild je hezčí... Jan  Paul
  8. 9. 2003 ČTK versus BBC: emocionální propaganda versus analýza? Jan  Čulík
  6. 9. 2003 Michael Meacher: "Americká vláda předem věděla o útoku z 11. září"   
  6. 9. 2003 Meacher: "USA zneužily 11. září k prosazování politiky světové nadvlády"   
  5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
  5. 9. 2003 Co má Pražské jaro společného s Wernerem Heisenbergem? Jan  Čulík
  5. 9. 2003 Jak jednat s exekutorem