8. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 9. 2003

Program nulové tolerance vůči neslušnosti a narůstající byrokracii v královském městě Slaný

Už je toho dost! Vyhlašujeme programy nulové tolerance v královském městě Slaném. V našem státě není vše tak, jak bychom asi chtěli. Česká povaha způsobuje, že zákony jaksi platí jen pro někoho, případně jsou od toho, "aby se mohly obcházet". Příliš často se uplatňují stará moudra -- "když nemám já, tak ať sousedovi chcípne koza" či "co je za mým prahem, to mne nezajímá". Jakoby se slušnost z naší společnosti vytrácela. Říkáme: "To přeci není možné! Opravdu se s tím musíme smiřovat?" Pojďme se společně pokusit, alespoň v našem královském městě, vyvrátit dojem, že dodržování společenských norem a slušnost se nevyplácí. Lidé, kteří dodržují zákony a vyhlášky, platí daně, musí vědět, že mají přednost před těmi, kteří konají opak. Na základě principů výše napsaného jsme ve vedení města připravovali několik měsíců tohoto roku soubor postupů, které nyní postupně uvádíme "v život". Předcházelo tomu třídění myšlenek, právní rozbory a početné konzultace mezi mnohými lidmi. Česká republika je sice právním státem, ale zároveň legislativní džunglí.

Program nulové tolerance vůči neslušnosti

Pokusíme se vysvětlit a uvést některé hlavní principy, kterými se městský úřad a bezpečnostní složky města budou od nynějška řídit.

 • Požádali jsme všechny úředníky městského úřadu, aby do praxe uvedli následující pravidlo: Pokud občan překročí zákony a vyhlášky a vyplývají z toho nějaké sankce, budou tyto uloženy v maximální zákonné hranici. Domlouvání, kompromisy, odpouštění pokut a jejich vyměřování při spodní hranici jsou minulostí.
 • Na občany, kteří neplní povinnosti vůči městu v nájemném, jsou podávány soudní žaloby bez ohledu na výši dluhu. Od tohoto okamžiku si nesmí být nikdo, kdo dluží byť jen měsíční částku, jistý, že na něj nebude okamžitě podána žaloba. V případě neuhrazení povinné částky bude město v každém případě trvat na vystěhování a exekuci majetku. První případy vystěhování neplatičů "na ulici" již proběhly. Každých čtrnáct dnů budou takto vystěhovávány další a další. Do té doby, dokud v našem městě zůstane jediný takový případ.
 • Na koordinační schůzce bezpečnostních složek našeho města (Policie ČR, Městská policie) bylo domluveno maximální zintenzivnění kontrol na úseku veřejného a dopravního pořádku. Parkuje-li někdo na chodníku, veřejné zeleni, v protisměru..., bude mít maximální možné zákonné potíže. Od června začneme ve Slaném tato vozidla "znehybňovat" nejen botičkami, ale odtahová služba je bude odvážet na určené místo, kde si je občané budou moci převzít až po zaplacení příslušného obnosu.
 • Po právních rozborech zákonů hodláme ve spolupráci s Policií ČR využít všech prostředků k tomu, aby občané, kteří řídí bez řidičského průkazu vozidlo, které neodpovídá pravidlům silničního provozu, měli maximální možné problémy se zákonem. Od nynějška si tito lidé nemohou být v našem městě jistí klidem. Pověstný pohár trpělivosti přetekl.
 • Byl nalezen způsob předávání si informací mezi jednotlivými odbory a bezpečnostními složkami města, který by měl vést k tomu, že občan, jenž bude mít jakýkoliv závazek vůči městu, byť minimální (nájemné, nezaplacení poplatku za psa, svoz odpadů atd.), by neměl mít šanci při získávání výhod od města (pronájem bytu, penzionu, získání pronájmu nebytového prostoru, odprodej pozemků atd.). Materiály, které jsou od jednotlivých odborů předkládány radním města k projednání a odsouhlasení, musí být vždy opatřeny dodatkem --- žadatel nemá vůči městu žádné závazky.
 • Lidé, kteří zneužívají sociální podporu státu ke svému neoprávněnému obohacení, budou mít (a mají) v našem městě potíže. Využijeme všech zákonných prostředků k tomu, abychom tomuto počínání zabránili. Falešná solidarita je z dlouhodobého hlediska "cestou do pekel".
 • Pro zajištění bezpečnosti občanů královského města jsme letos pokročili zase o něco dále. Nejdéle do podzimních měsíců propojíme kamerový systém města s pracovištěm obvodního oddělení Policie ČR, která tak bude mít možnost sledovat aktuální dění ve městě. Od tohoto kroku si slibujeme rychlejší a účinnější zásahy proti kriminálním činům a vandalismu na území Slaného.
 • Od června t.r. jsme založili detašovaná pracoviště městské policie Slaný ve Smečně a Zlonicích. Po trojstranné dohodě mezi představiteli Slaného, Smečna a Zlonic se od května t. r. zřizují detašovaná pracoviště městské policie Slaného v obou spřátelených městech. Bezpečnostní složky našeho města (velení městské policie, manažer prevence kriminality, pracoviště krizového řízení) provedly na žádost starostky Smečna paní Noskové a starosty Zlonic pana Richtera analýzu bezpečnostní situace v jejich sídlech a předložily návrh řešení, který byl ve všech třech zastupitelstvech jednomyslně přijat. Nejpozději od tohoto měsíce tak začnou fungovat oddělení naší policie na pracovištích v okolních městech. Občané Slaného nemusí mít obavy, že budou na provoz strážníků v jiných sídlech finančně doplácet. Smečno a Zlonice hradí veškeré náklady na zřízení a provoz ze svých rozpočtů. Slaný zajišťuje logistické vedení, poskytuje své zkušenosti. Vrchním zákonným velitelem pracovišť ve Zlonicích a Smečně je starosta Slaného a vedoucí městské policie ve Slaném. Se všemi právy, povinnostmi a odpovědností vyplývající ze zákonů. Experiment, který je v rámci ČR zatím ojedinělý, byl umožněn změnou zákonů platných od začátku roku 2003. Veřejnoprávní smlouvy tří měst byly uzavřeny zatím do konce roku. Poté bude následovat vyhodnocení účinnosti naší snahy a případné obnovení smluv na další období. Pro starostu a vedení městské policie ve Slaném bude tento krok znamenat další nárůst pracovních povinností. Proč jsme tedy k tomuto přistoupili, když jsme nemuseli? Vedly nás dva hlavní důvody -- historický a preventivní: Historický (ideový) důvod ke zřízení detašovaných pracovišť městské policie Slaný. Za situace, kdy ministerstvo vnitra (představitel státu) nereaguje na zoufalé a opakované žádosti Zlonic a Smečna na zřízení obvodních oddělení Policie ČR, si musíme pomoci sami. A kdo jiný by měl přispěchat na pomoc než naše město? Vždy jsme k sobě měli v minulosti blízko. Uděláme vše pro to, abychom (pokud je to v našich silách) okolním obcím ze Slánska pomohli. Všem patriotům našeho regionu musí krvácet srdce při pohledu, jak jsou zejména historické Zlonice postupně devastovány nepřizpůsobivými občany. Místní samospráva má jen omezené možnosti, jak tomu zabránit. Jedná se o zásadní chybu v politice státu, kterou můžeme na úrovni samospráv jen zmírnit, nikoliv napravit. V neposlední řadě celý koncept je součástí slánského Programu nulové tolerance k neslušnosti. Preventivní důvod ke zřízení detašovaných pracovišť městské policie Slaný. Není pro nás žádným tajemstvím, že z obou měst dochází k "vývozu" kriminality do našeho města. Pokud budeme mít osobní znalosti o podhoubí kriminálních činů, můžeme ve spolupráci s Policií ČR účinněji zasahovat přímo na místě, kde k nekalým jevům dochází. Tím vlastně ochraňujeme i Slaný. Jsem rád, že jsme pro společný postup tří radnic nalezli velké pochopení u vedení obvodního oddělení Policie ČR a u jejich nadřízených v Kladně. Skutečně, naše vztahy jsou nadstandardní a nerozpakuji se napsat, že příkladné. O to více mrzí postoj ministerstva vnitra. Systémové by bylo, kdyby ve Smečně a Zlonicích byla obvodní oddělení Policie ČR obnovena. Do té doby se tedy budeme bránit sami. Tak, jak umíme, a tak, jak nám to umožňují zákony.
 • Od začátku roku provádíme masivní kontroly přihlášení k poplatku ze psů. V tomto postupu pokračuje městská policie i nadále. Za situace, kdy se do ulic našeho města denně dostává odhadem 750 kg psích výkalů, se chovatelé psů, kteří nebudou po svých zvířatech exkrementy uklízet, dostanou do problémů. Pokuty budou vyměřovány v maximální zákonné hranici a vymáhány do důsledku, včetně případných návrhů soudu na exekuci majetku.
 • Od června začne odbor životního prostředí provádět intenzivní kontroly posekání travnatých ploch, které mají charakter veřejné zeleně a přitom jsou v soukromém vlastnictví. K tomu byla nedávno dokončena digitální mapa města, která umožňuje rychlé vyhledání problému a zjištění vlastníka pozemků. V případě nezajištění údržby pozemku, bude vyměřena pokuta v rámci zákonů ČR a vyhlášek města.

Program nulové tolerance vůči narůstající byrokracii v České republice

Od začátku letošního roku probíhá neuvěřitelná byrokratizace v našem státě. Odkazujeme na článek starosty v minulém čísle Slánské radnice "Reforma veřejné správy" a na jeden z jeho závěrů --- papír se stává nejdůležitějším prostředkem k životu českého občana. Přiblížení služeb státu k občanovi přece nespočívá jen v tom, že se úředníci přestěhují k občanovi o několik kilometrů blíže (za cenu mnohamiliónových nákladů). Osobně vnímáme, že přiblížení těchto služeb by mělo spočívat spíše v principu --- "občane, k vyřízení své žádosti potřebuješ "jen" tři potvrzení a ne deset". Skutečnost je bohužel jiná. Zákonné předpisy, kterými nás zásobují legislativci, vyžadují stále více a více podkladů. Zkrátka papírů. Nelíbí se nám to jako občanům, ale zejména jako starostovi a místostarostům, kteří "přišli na radnici" s tím, že by rádi ulehčili obyvatelům Slaného život. Často máme pocit marnosti ze souboje s hydrou. S obrovským pracovním nasazením se snažíme zbytečnosti odbourávat a na druhé straně chrlí příslušné nadřízené orgány jeden byrokratický předpis za druhým. Selský rozum, kterým se snažíme na problémy dívat, nám čím dál častěji říká --- co je to za blbost! Proto vyhlašujeme Program nulové tolerance vůči byrokracii v ČR. Je to souboj do jisté míry don quijotovský. Když se k nám ale přidají další města, můžeme něčeho dosáhnout.

 • Požádali jsme úředníky městského úřadu, aby se zamysleli nad tím, jak zbytečné úkony, které nám přímo neukládá zákon, odstranit, nebo alespoň zmírnit. Aby se pokusili vžít do situace, že "stojí na druhé straně stolu". Každý takový nápad bude odměněn.
 • Městský úřad je od začátku roku zahlcen žádostmi od nadřízených orgánů o vyplňování desítek dotazníků. Každý zaměstnanec našeho úřadu má za úkol každou tuto žádost posoudit, zda je oprávněná či nikoliv. Pokud si bude myslet, že se jedná o zbytečnou byrokracii (bude mu z tohoto pohledu podezřelá), předá ji svému vedoucímu a tajemníkovi nebo starostovi. Ti rozhodnou, jestli se žádosti vyhoví nebo ne. Zbytečnosti pro "stát" přestane náš úřad vykonávat. Máme důvodné (již několikrát potvrzené) podezření, že rezortní ministerstva si z peněz daňových poplatníků najímají soukromé firmy, které za nemalé peníze provádějí nejrůznější výzkumy. A ministerstva je předkládají obcím jako povinné a závazné. Ve Slaném je konec s touto praxí.
 • Na reformu veřejné správy naše město doplácí neuvěřitelné peníze. Nechápeme, proč by měl občan Slaného hradit z městského rozpočtu služby státu, které do konce minulého roku stát prostřednictvím zrušených okresních úřadů plně financoval. Na jakýkoliv náš dotaz --- typu z čeho máme hradit tuto službu? --- je ministerstvem financí odpovídáno, že je to přeci v příspěvku 334 tisíc na jednoho úředníka, který nám byl poskytnut. Je snad tento příspěvek nafukovací? Je to neuvěřitelné, arogantní, skandální a nepřijatelné. Výkony, které nemusíme provádět, nebude městský úřad dělat. V našem městě musí platit princip --- co je pro občana, je dobře. Co je dobré pro byrokracii státu, je špatné. Přestáváme proplácet faktury, které nemají jasný podklad v zákonu. Posíláme je zpět na příslušná ministerstva, ať je uhradí z čeho chtějí.
 • Naopak budeme využívat všech zákonných předpisů k tomu, abychom od nadřízených orgánů dosáhli svého. Třeba i podáním žaloby k ústavnímu soudu. Budeme se řídit v tomto ohledu naprostou důsledností. Ministerští byrokraté musí vědět, že to co jim třeba snadno prochází v jiných městech, ve Slaném narazí.
 • Město Slaný se připojí k jakékoliv aktivitě ostatních měst, která si budou klást za cíl snížení zbytečné byrokracie v České republice.
 • Pro svůj "boj" budeme hledat podporu v celém politickém spektru, u poslanců i senátorů. Od zástupců našeho regionu budeme žádat jasné odpovědi na jasné otázky typu --- proč to tak musí být a nedalo by se s tím něco dělat?
 • Statistické údaje, kterými nás stát zatěžuje a přitom není schopen je jednoznačně dokladovat jako zákonné, přestává naše město státu poskytovat. Do té doby, dokud bude Slaný a jeho občané na výkony státní správy doplácet. Čeho je moc, toho je příliš.
 • I nadále budeme důsledně shromažďovat důkazy o zbytečné byrokracii v ČR. Ty poskytujeme všem, kteří o ně mají zájem. Novináři a politici od nás dostanou všechny údaje, které jsme schopni předat. Prostřednictvím médií se musí postupně občané dozvědět to, co je jim dosud zapíráno --- že některá ministerstva mají pro samosprávu (města) naprosto mizivý či nulový užitek. Zkrátka, z našeho úhlu pohledu jsou zralé na zrušení.

Vážení občané královského města Slaného, přivítáme jakýkoliv podnět k výše uvedenému programu.

Ivo Rubík, starosta
Jaroslav Hložek a Pavel Bartoníček, místostarostové
Petr Kolačkovský, tajemník
Členové Rady a Zastupitelstva města Slaný za koaliční strany

  Rada města Slaný

  Jméno a příjmení         Politická příslušnost     Bydliště  
RNDr.Ivo Rubík
starosta
ODS Nosačická 1527, Slaný
Jaroslav Hložek
místostarosta
za US-DEU a NK Husova 107, Slaný
Ing. Pavel Bartoníček
místostarosta
za ODS Otruby 1, Slaný
Karel Ležák ODS K.Čapka 1463, Slaný
Ing.Miroslav Hampl za ODS Wilsonova 563, Slaný
MUDr.Bohumil Vašek za NK a KDU-ČSL Smetanova 1326, Slaný
Vojtěch Kočka za NK a KDU-ČSL Masarykovo náměstí 142, Slaný
JUDr. Tomáš Richter za ODS Jiráskova 145, Slaný
Marek Zouzalík ODS Jana Roháče z Dubé 1429, Slaný
     

  Koalice v Zastupitelstvu města Slaný

  Jméno a příjmení         Politická příslušnost     Bydliště  
Jaroslav Hložek za US-DEU a NK Husova 107, Slaný
MUDr.Jan Shon US-DEU a NK Smetáčkova 1403, Slaný
MUDr. Milan Jiskra za NK a KDU-ČSL Vikova 467, Slaný
Vojtěch Kočka NK a KDU-ČSL Masarykovo n. 142, Slaný
MUDr. Jiří Šimák za NK a KDU-ČSL Bezručova 490, Slaný
MUDr.Bohumil Vašek za NK a KDU-ČSL Smetanova 1326, Slaný
Ing. Pavel Bartoníček za ODS Otruby 1, Slaný
Petr Čapek ODS Vítězná 1569, Slaný
Ing. Zbyněk Frolík za ODS U Hvězdárny 143, Slaný
Ing.Miroslav Hampl za ODS Wilsonova 563, Slaný
Mgr.Olga Judlová za ODS Palackého 615, Slaný
Karel Ležák ODS K.Čapka 1463, Slaný
MUDr.Renata Ranková za ODS Na Chmelnici 151, Slaný
JUDr. Tomáš Richter za ODS Jiráskova 145, Slaný
RNDr.Ivo Rubík ODS Nosačická 1527, Slaný
Eleonora Suchopárková ODS Pokorného 1718, Slaný
Blanka Šebestová ODS Plynárenská 1481, Slaný
Jaroslav Štěpánek ODS Kreibichova 815, Slaný
Marek Zouzalík ODS Jana Roháče z Dubé 1429, Slaný

Poznámka redakce BL: Tento seznam osob odpovědných za Program nulové tolerance vůči neslušnosti zveřejňujeme z důvodu veřejného zájmu. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně činné osoby, zveřejňujeme současně i jejich bydliště, aby jim mohli jejich voliči kdykoliv vyjádřit podporu - anebo její opak.

                 
Obsah vydání       8. 9. 2003
6. 9. 2003 Michael Meacher: "Americká vláda předem věděla o útoku z 11. září"
6. 9. 2003 Meacher: "USA zneužily 11. září k prosazování politiky světové nadvlády"
8. 9. 2003 Bush požádal Kongres o dalších 87 miliard dolarů na Irák
7. 9. 2003 Prezident Bush o obratu v americké politice vůči Iráku
5. 9. 2003 Slaný jako příklad "pravicové" diktatury bezohledných a silných Štěpán  Kotrba
8. 9. 2003 Celní válka: nikdy neříkej nikdy... Ladislav  Žák
8. 9. 2003 Česká média: Když rozhovor nepolemizuje s tvrzeními Štěpán  Kotrba
8. 9. 2003 ČTK versus BBC: emocionální propaganda versus analýza? Jan  Čulík
8. 9. 2003 Hájení neobhajitelného se na veřejnosti nedaří, v praxi probíhá hladce Josef  Trnka
8. 9. 2003 Tayseer Alouni, zpravodaje televize Al Jazeera , byl zatčen ve Španělsku
8. 9. 2003 Co zatím zjistilo vyšetřování smrti dr. Davida Kellyho?
8. 9. 2003 J. X. Doležal: Paula Wild je hezčí... Jan  Paul
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
6. 9. 2003 Program nulové tolerance vůči neslušnosti a narůstající byrokracii v královském městě Slaný
5. 9. 2003 Ombudsman: I mistr tesař si občas usekne ruku
6. 9. 2003 Vyjádření vedení města Slaný ke zprávě ČTK z 1. 9. 2003 -- Rozhovor s ombudsmanem
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Soudní řízení o "podvodu" Zdeněk  Jemelík
5. 9. 2003 Co má Pražské jaro společného s Wernerem Heisenbergem? Jan  Čulík
5. 9. 2003 Jak se dívá Jiří Pehe na Pražské jaro
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
6. 9. 2003 Vyjádření vedení města Slaný ke zprávě ČTK z 1. 9. 2003 -- Rozhovor s ombudsmanem   
6. 9. 2003 Program nulové tolerance vůči neslušnosti a narůstající byrokracii v královském městě Slaný   
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Ombudsman: I mistr tesař si občas usekne ruku   
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv   
5. 9. 2003 Slaný jako příklad "pravicové" diktatury bezohledných a silných Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Město Slaný: Ve stopách Rudolpha Giullianiho Jaromír  Hanák
3. 6. 2003 Snaží se některé české komunální úřady vytvořit ze severních Čech romské ghetto? Jan  Čulík
22. 3. 2002 Nastane genocida nezaměstnaných? Pavel  Sirůček