20. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2002

Pražské zamyšlení

Pomníky mezi námi

Marcela Hutarová

Pomníky významných lidí stojí obvykle na podstavci a bývaly umísťovány v prostorách navštěvovaných mnoha lidmi, často na náměstích nebo v zeleni parku či na vývýšeném místě nad městem, kde jakoby žehnaly kraji a jeho obyvatelům. Lidé tak mají možnost postát, zamyslit se a pocítit úctu ke znázorňovanému a ob div k sochařovu umění. Tak to také odpovídalo dřívějším představám v 19. a v první polovině 20. stolení, v obdobích, která v naší zemi nejvíc přála tomuto způsobu vyjadřování vděku slavným osobnostem společnosti.

Vyvstává otázka, zda se v dnešní době komunikace s figurálním pomníkem či jeho vnímání nějak změnilo. Dostala se mi do rukou fotografie současného pomníku Edgara Quineta, historika 19. století ve Francii, kterému jeho tvůrce dal opustit piedestal a zcela dole před ním se rozkročit. Sochařka Martine Clerk tak zřejmě chtěla vyjádřit nepatetičnost myšlenky pomníku, civilní a přirozené sepětí významného člověka s okolím a tedy společností. Celé dílo vyznívá jako pokus o moderní rozmluvu.

Ráda bych se při této příležitosti zamyslila nad tím, jak vstupje nedávno odhalený pomník Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí do povědomí míjejích chodců a návštěvníků Prahy. Pomník od Otakara Španiela z roku 1937 zaujímá velmi pěkné místo proti hlavní bráně Hradu a byl, jak známo, ve své zvětšené replice instalován v březnu roku 2000 při stopadesátém výročí státníkova narození. Na dolním okraji sochy čteme iniciály TGM a v oválu pod podstavcem jsou vyryty roky Masarykova narození a úmrtí. Samotná socha byla vyvýšena doplněním schodiště a tím umožněn bezprostřední přístup až k ní.

Pražský hrad a jeho okolí je pod neustálým náporem cizinců, kteří navštěvují naše hlavní město. Poněvadž v bezprostředním okolí nejsou umístěny žádné lavičky, jsou schůdky k pomníku neustále obleženy unavenými turisty, kteří tu pojídají hamburgery, popíjejí limonádu a ukusují zmrzlinu. V době mé letní návštěvy byla pod sochou Masaryka rozšlapána jakási směs jídla a na schodech leželo několik pohozených prázdných lahví. Jak jsem zjistila malou anketou, nevědí zahraniční turisté ve své většině, pod čí postavou vlastně sedí. Zkrátka: TGM jim nic neříká a na podstavci se neuvádí, jak bychom čekali, že jde, zjednodušeně řečeno, o prvního prezidenta státu, jehož hlavní město právě navštěvují. Třeba by se i divili, že Češi jim toto místo tak benevolentně propůjčují k všestrannému použití. Ostatně ani okolí pomníku nejeví známky zvláštní péče. Již druhým rokem tu v blízkosti na zdi vegetuje ve zcela uschlém stavu popínavá rostlina, která měla být zřejmě zadní ozdobou skulptury. Pro domácího návštěvníka, obhlížejícího pomník většinou jen zpovzdálí, jsou stranou na zdi Salmovského paláce uvedeny údaje, avšak pro nedbalé provedení písma jen těžce čitelné. Máme se dozvědět, kdo byl investor, kdo děklal odlitek, kdo model, kdo kamenické práce atd. Lituji, že se zde nesetkávám s názvem Nadace pro postavení pomníku TGM, která má velké zásluhy o jeho realizaci. Nemohu se smířit se slovem "investor", zní velmi studeně. Vybavují se výrazy jako "bylo postaveno péčí, úsilí, dar, zásluha, vyjádření vděčnosti, donátorství", které pomníky dříve provázely.

Článek vyšel v Měsíčníku Muzea hl. m. Prahy č. 11/2001 na str. 12-13

                 
Obsah vydání       20. 9. 2002
22. 9. 2002 Slovenské voľby 2002 : Štandardizácia alebo z núdze cnosť? Lubomír  Sedláčik
20. 9. 2002 Američané, to není Bílý dům:
11.9. o rok později, tady i tam
Fabiano  Golgo
21. 9. 2002 Technické potíže
20. 9. 2002 V Ostravě pokračuje odsun romského obyvatelstva do ghet Darius  Nosreti
20. 9. 2002 MEF Holding uhradila Železného dluh - Zaplatil Železný daně z daru MEF Holding?
20. 9. 2002 Odbory ke krizové dopravní situaci v Praze
20. 9. 2002 Debata v Americe: Jsou Spojené státy nové římské impérium?
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat
20. 9. 2002 Opoziční smlouva o pozice Štěpán  Kotrba
20. 9. 2002 Programovým komorníkům v České televizi Vítězslav  Čížek
19. 9. 2002 Budou se za rok za dva i ve Washingtonu před Masarykovým pomníkem válet ohryzky? Jaroslava  Čajová
20. 9. 2002 Pomníky mezi námi Marcela  Hutarová
19. 9. 2002 Atentát - operace Anthropoid - Pomůže někdo z čtenářů Britských listů?
20. 9. 2002 České vysílání Rádia Svobodná Evropa končí Štěpán  Kotrba
20. 9. 2002 Špidla proti Marvanové: obyčejný fašismus Jan  Mayer
19. 9. 2002 Ftaláty stále ohrožují pacienty
19. 9. 2002 Křesťané a socialismus Giulio  Girardi
19. 9. 2002 Poklad na Stříbrném jezeře, aneb otázka cti Jaroslav  Pour
18. 9. 2002 Severní Korea unášela japonské občany
18. 9. 2002 Historik Eric Hobsbawm - v osmdesáti pěti letech dál komunistou?

T. G. Masaryk a odkaz Republiky československé RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2002 Pomníky mezi námi Marcela  Hutarová
19. 9. 2002 Budou se za rok za dva i ve Washingtonu před Masarykovým pomníkem válet ohryzky? Jaroslava  Čajová
21. 6. 2002 Čecháčkové Emil  Šíp
21. 6. 2002 TGM: Politiku rozumnou a poctivou Milan  Grus
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák