24. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 6. 2002

TGM: Politiku rozumnou a poctivou

Milan Grus

Obecně se ví a až na zaprodané stipendisty uznává, že TGM je stále velmi aktuální a že svými myšlenkami výrazně promlouvá k dnešku. Přesto jsem byl překvapen, když jsem při listování starými ročníky Národního Osvobození našel v rozhovoru TGM s redaktorem NO z června 1926 odpovědi na mnoho konkrétních palčivých problémů dneška...

Redaktor Národního osvobození se pana prezidenta např. zeptal na jeho názor na úřednickou vládu a na vhodnost přibírat do parlamentní vlády odborníky. TGM odpovídá kladně a dokládá to dobrými zkušenostmi s účastí dr. Beneše a dr. Engliše ve vládách.

Hned v další otázce zaujímá prezident Osvoboditel stanovisko k početnosti našich politických stran a říká: U nás, na rozdíl od Ameriky a Anglie, je stran mnoho, a tudíž je nebezpečí, že se stranická nedorozumění přenášejí do vlády samé, a kde je hlav mnoho, snadno se stává, že není hlavy." Na tyto myšlenky bezprostředně navazuje - přesně tak jako v současnosti - problém změny volebního řádu. Jaké stanovisko zaujímá TGM? "Změna volebního řádu by musela být provedena parlamentem. Otázka není jen otázkou politickou, nýbrž také otázkou parlamentní techniky. Jestliže totiž volební řád a části ústavy jsou na závadu úspěšné parlamentní práci, pak poslanci a senátoři mohou ústavu změnit... Lidé se změnou volebního řádu nezmění. Rozhodně je vyloučeno, že by změna volebního řádu a ústavy směla zjednat politické nadpráví."

TGM v těchto souvislostech dále soudí: "Palacký v listě Havlíčkovi po převratu roku 1848 praví, že by nám nepomohlo ani pět Žižků. Protože by neměli co dělat, více bychom měli třeba světového básníka-spisovatele; poměry po revolučním převratu jsou obdobné, jak po revoluci 1848 - potřebujeme po dlouhé výchově Rakouskem revoluce a reformy hlav a srdcí, tu kde kdo pomáhej a pracuj a začni každý u sebe... Potřebujeme té práce tak zvané drobné-politické rozčilování sebe a jiných, nesmírná stranickost a nepraktické horování o abstraktních heslech nic nepomohou. Agitace není akce."

Další otázka redaktora NO byla tedy - před 73 lety - obdobou oné pověstné "blbé nálady", o které se dnes tak často mluví. TGM odpovídá: "Snad Vás překvapí, řeknu-li hned napřed, že v té nespokojenosti nalézám důkaz pro to, že se nám vede mnohem lépe než za Rakouska. Převrat přinesl tisícům a tisícům výhody materiální, společenské a jiné. I je pochopitelné, že by mnozí chtěli mít ještě více, než dosáhli... Velmi mnoho lidí nedorostlo ohromné politické vymoženosti: máme republiku, máme úplnou svobodu. To je věc ohromná a právě svou ohromností plete slabší charaktery a lidi politicky nedozrálé. Odsud radikalism, jenž ve skutečnosti velmi často je anarchismem... Převrat svou velikostí na jistou dobu uchvátil všechny strany, avšak po chvíli nadšení vyprchalo a zůstala stará mentalita, staré zvyky a programy... Značná část podrážděnosti vychází a šíří se od těch, kteří novou úpravu věcí nebyli uspokojeni ve svých ambicích... Uznávám oprávněnost kritiky všech, kdo poctivě pracují k nápravě a zlepšení. Ale neuznávám to hubování lidí, kteří z chyb a vad žijí, kteří se přímo těší, že chyby jsou, aby svou politickou neschopností mohli veřejně uplatňovati... Vím dobře, že nespokojenost nevzniká jen z důvodů politických, nýbrž i mravních; vím, že lidé slušní jsou přímo uráženi četnými korupčními aférami. Sdílím ty pocity a doufám, že tato rozhořčenost mravní nabude dostatečné síly a že se bude projevovat v náležité formě, tj., že jí nebude zneužito od politických spekulantů."

Nakonec na dotaz po politickém testamentu uzavírá TGM: "Máme přece politický testament Palackého a velmi dobrý; v stručnosti, abychom se vzdělávali a podle vzdělaného rozumu jednali... A tak tedy: politiku rozumnou a poctivou. Toť vše!"

vyšlo v Národním Osvobozením roku 1926

                 
Obsah vydání       24. 6. 2002
22. 6. 2002 Američané zaznamenali varování před útoky už 10. září, ale přeložili si je do angličtiny až 12. 9.
22. 6. 2002 Izraelci hrozí, že vypnou CNN
21. 6. 2002 Vláda schválila vojenskou strategii Jaroslav  Hlaváček
23. 6. 2002 Britské listy v Trenčianských Teplicích Jan  Čulík
23. 6. 2002 Kto nás predal drzému monopolu Lubomír  Sedláčik
24. 6. 2002 Policejní prezident nepřejímá dopisy jen tak od kdekoho... Zdeněk  Jemelík
24. 6. 2002 ČSSD: "Kompromis by měl odpovídat volebnímu výsledku," tvrdí Zdeněk Škromach Štěpán  Kotrba
24. 6. 2002 Peru povstalo proti privatizaci
22. 6. 2002 Romská tlačová agentúra: Podľa aktivistov zo Spiša je rasizmus slovenským Matrixom Mária  Hušová
24. 6. 2002 Povídka: Dva intelektuálové Petr  Studený
21. 6. 2002 Čecháčkové Emil  Šíp
21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
24. 6. 2002 Jak se vyvíjel pojem "menšina" Karolina  Adamová, Ladislav  Křížkovský
21. 6. 2002 TGM: Politiku rozumnou a poctivou Milan  Grus
21. 6. 2002 Ein, zwei, Polizei Štěpán  Kotrba
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 6. 2002 Greenpeace: Manipulovaná kukuřice firmy Monsanto se může rozšířit na okolní pole a způsobit genetické zamoření   
24. 6. 2002 My generation Josef  Trnka
24. 6. 2002 Povídka: Dva intelektuálové Petr  Studený
24. 6. 2002 Policejní prezident nepřejímá dopisy jen tak od kdekoho... Zdeněk  Jemelík
24. 6. 2002 Kulturní monitor: Kam se ztratili kvalitní ilustrátoři? Jan  Paul
24. 6. 2002 Jak se vyvíjel pojem "menšina" Karolina  Adamová, Ladislav Křížkovský
22. 6. 2002 Izraelci hrozí, že vypnou CNN   
21. 6. 2002 TGM: Politiku rozumnou a poctivou Milan  Grus
21. 6. 2002 O etice rozhodování lékařů - téma důležité pro všechny Jan  Paul
20. 6. 2002 Sbohem, Česká spořitelno Helena  Svatošová
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané   
19. 6. 2002 Muslimové žijící v Británii se "chtějí integrovat do společnosti"   
19. 6. 2002 Svedectvo o nemeckom mediálnom valci Lubomír  Sedláčik

T. G. Masaryk a odkaz Republiky československé RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2002 Čecháčkové Emil  Šíp
21. 6. 2002 TGM: Politiku rozumnou a poctivou Milan  Grus
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák