23. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2003

Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?

Distributoři nového filmu o francouzském postmodernistovi a dekonstrukcionistovi Derrida připomínají na svém marketingovém serveru pro tento film (viz zde), jak vynikající by to bylo, kdyby existoval filmový záznam antického filozofa Sokrata, jak vede své sokratovské dialogy? A právě proto vznikl tento film o Jacquesu Derridovi, "jedním z největších vizionářů a nevlivnějších myslitelů dvacátého století, brilantní a ikonoklastický francouzský filozof Jacques Derrida."

Avšak Mark Goldblatt argumentuje v časopise National Review (viz zde), že Derrida, zbožňovaný i některými českými literárními odborníky, vůbec žádným filozofem není, je to podvodník, jehož pochybné teorie jsou jen charakteristickým rysem povrchní západní humanitní pseudokultury:

"Intelektuální podvodník" Jacques Derrida přiměl asi polovinu univerzitních učitelů ve Spojených státech, aby uvěřili, že má postmodernismus solidní teoretický základ, píše autor a zdůrazňuje, že si historie bude pamatovat Derridu nikoliv pro to, co sám řekl, ale pro to, co jeho uctívaný status vypovídá o naší kultuře.

"Nejsilnější" moment filmu přichází podle četných kritiků někdy v polovině, kde Derrida asi pět minut medituje o pojmu láska. Uvažuje o tom, zda podstatou lásky je to, že nás přitahuje "jedinečnost" jiné osoby, anebo množina určitých vlastností, které ta osoba má. Na otázku si neodpovídá, ale na publikum dělá tato "úvaha" nesmírný dojem.

A to je právě nebezpečím diletantismu - každou obyčejnou drobnost bude diletant považovat za něco naprosto nového, protože je s tématem seznámen jen velmi povrchně. Derrida v tomto případě jen opakuje staré aristotelské rozlišování mezi podstatou věci a jejími vnímatelnými, avšak od věci samotné oddělitelnými vlastnostmi. Podle Aristotela je možno vstoupit dvakrát do téže řeky: její podstata zůstává stejná, ale její dočasné charakteristické vlastnosti se mění. Vůbec to není od Derridy originální uvažování.

Mezi skutečnými filozofy je Derridův vliv minimální, argumentuje autor a poukazuje na protestní dopis z roku 1992, který napsalo 20 nejvýznamnějších světových filozofů, když Derrida dostal v Cambridgi čestný doktorát. Píše se v něm:

"Podle názoru filozofů - alespoň těch, kteří pracují na nejvýznamnějších katedrách filozofie na celém světě, neodpovídá dílo pana Derridy běžně přijímaným nárokům, na jasnost a vědeckou přísnost. Zdá se, že si pan Derrida udělal kariéru z toho, co my považujeme za převádění triků podobných trikům dadaistů do akademické sféry. Mnoho francouzských filozofů považuje pana Derridu za zdroj trapnosti; jeho chování výrazným způsobem přispělo k všeobecně rozšířenému dojmy, že je současná francouzská filozofie jen terčem posměchu."

Ale proč je v Americe Derrida tak populární?

Recenzent vysvětluje, že je to hlavně proto, že dekonstruktivismus, který byl krátce módní ve Francii mezi levicovými intelektuály koncem šedesátých let a pak se rozšířil v dílech Rolanda Barthese, Michela Foucaulta, Paula de Mana a Jacquese Derridy, je ve skutečnosti nevlastním dítětem amerického New Criticism ze třicátých a čtyřicátých let dvacátého století. New Criticism hlavně argumentoval, že význam literárního textu neovládá jeho tvůrce, ale samostatně ho "vytváří", interpretuje, jeho kritické publikum. Američtí noví kritikové ovšem nepochybovali, že literární text má význam a že ho stmeluje dohromady určitý jednotný "hlas", pokud to není hlas autorův, je to aspoň hlas publika.

Dekonstruktivisté však popírají, že by kdy měl jakýkoliv text jakýkoliv význam. Každá jeho interpretace je falešná, neboť jazyk si vždy protiřečí. Dekonstrukce se pak snaží hledat v textu druhotné významy a poukázat na to, jak tyto druhotné významy protiřečí hlavnímu významu díla.

Při takovéto "práci" můžete odložit logiku pozorovacího procesu a umění dedukce a začít si hrát se slovíčky a dokazovat, jak se všichni předchozí kritici mýlili, případně byli ovlivněni vlastní politickou agendou.

Dekonstruktivismus - podle autora - znamená, že se nikdy nemusíte omlouvat. De Man napsal v roce 1940, v době nacistické okupace Belgie, protižidovský článek. Derrida ho nedávno "dekonstrukcí" analyzoval a dokázal, že De Man nenapsal vlastně nic protižidovského.

Dekonstruktivistická analýza má však podle autora hlavně velké výhody pro intelektuální levici. Pokud totiž už slova nic běžného neznamenají, každé vyjádření pravdy se stává automaticky podezřelým. Lze zrelativizovat všechno a ochromit veškeré lidské znalosti.

                 
Obsah vydání       23. 1. 2003
23. 1. 2003 Mohou dva idioti rozpoutat světovou válku? Martin  Škapík
23. 1. 2003 Bude se nikotin používat proti Alzheimerově chorobě?
23. 1. 2003 Médiá sa málo venujú menšinám Martina  Ferenčíková
23. 1. 2003 Druhá po Libuši Zdeněk  Jemelík
23. 1. 2003 "Až po vás, Václave"
22. 1. 2003 Prezidentská volba: Události minulé nám ukazují, jak mohou vypadat události budoucí Petr  Baubín
22. 1. 2003 Úvaha presidentská: O prospěchu obce Jakub  Žytek
23. 1. 2003 Blairova vláda zavede v Anglii dodatečné univerzitní školné
23. 1. 2003 Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?
22. 1. 2003 Interfax: "Američané zaútočí na Irák v únoru"
23. 1. 2003 Brno: Sjezdovka ve Wilsonově lese
23. 1. 2003 Dálnice R43: Ministr přiznal, co magistrát tají
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena
21. 1. 2003 Lékařský život v Československu zbavený mýtů Ivan  Müller
21. 1. 2003 Jak jsem přežil Vítězslav  Horn
21. 1. 2003 Vést či nevést válku proti Iráku? Miloš  Kaláb
22. 1. 2003 O jednání s Radiomobilem
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
22. 1. 2003 Dánsko a Amerika: zamlžuje aktivismus pravdu?
16. 1. 2003 Britské listy ve videokavárně v Příbrami v tištěné formě
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2003 Druhá po Libuši Zdeněk  Jemelík
23. 1. 2003 "Až po vás, Václave"   
23. 1. 2003 Mohou dva idioti rozpoutat světovou válku? Martin  Škapík
23. 1. 2003 Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?   
22. 1. 2003 Prezidentská volba: Události minulé nám ukazují, jak mohou vypadat události budoucí Petr  Baubín
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena   
22. 1. 2003 Dánsko a Amerika: zamlžuje aktivismus pravdu?   
22. 1. 2003 Kuba a ČR: Studená válka neskončila Zdeněk  Jemelík
22. 1. 2003 Úvaha presidentská: O prospěchu obce Jakub  Žytek
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?   
21. 1. 2003 Jak jsem přežil Vítězslav  Horn
21. 1. 2003 Lékařský život v Československu zbavený mýtů Ivan  Müller
21. 1. 2003 Jak má rodina nevyhnala sudetské Němce Petr  Říha
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
21. 1. 2003 Romové stojí u zrodu nového kulturně-společenského centra v Karviné Jaroslav  Hlaváček

Jacques Derrida RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2003 Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?   
22. 11. 2001 Temné stránky evropského rozumu Przemyslaw  Wielgosz