16. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 7. 2002

Monitor Jana Paula: Média v otázce veřejné služby selhávají

aneb několik poznámek k textu Závratná moc jazyka

Eva Brožová ve svém článku píše nejen o úrovni vzájemné komunikace, ale také o schopnosti srozumitelného vyjadřování tužeb, strastí a usilování člověka v lidské společnosti. Nevadí mi poněkud patetičtější rovina jejího "jazyka", ale paradoxně ona kritizovaná nesrozumitelnost, jež z dobrého záměru a vůle může ve čtenáři vyvolat jistý dojem rozpačitosti. Zdá se, jakoby často jen forma - tedy onen jazyk - do níž balíme své sdělení, komplikovala a nebo naopak otevírala schopnost vnímat postoje druhých lidí. Jazyk nemůže být nikdy spravedlivý, může být neúprosný anebo lhostejný.

Univerzalita jazyka spočívá v jeho možnosti sdělovat pocity a je zřejmé, že se mu můžeme učit. Přitakávám autorce, že v jazyce není možné cokoliv a kdo se nechce učit "společnému" jazyku, je člověk lhostejný, protože nechce porozumět. Jenomže lhostejnost není v civilizované společnosti hodna pozornosti. Jazyk médií je jazyk neochoty vztahu k přirozeným potřebám lidí a zde musím s autorkou souhlasit, přestože proniknout k pointě jejího sdělení nebylo jednoduché.

Ve svém článku ale obecně nakousla či zcela ne přesvědčivě vyjádřila jednu reálnou skutečnost, kterou je existence dvou světů člověka. Jeden svět je to, co opravdu chceme a o co usilujeme, a druhý je onen virtuální svět médií, v němž anebo skrze něhož je naše vůle a snažení prezentováno či interpretováno ostatním lidem. Snaha najít v tomto nerovném rozporu smysluplné proporce je ona tajemstvím zahalená odpovědnost "veřejnoprávní služby", kterou by měla média, jež jsou pro ni konstituována, převzít. Autorka k tomu píše: "Se všemi možnými médii je naše organizace často ve styku, přesto se nedaří světu zpřístupnit filozofii, se kterou pracuje. Jsou to stále ty sdělovací prostředky, které mají jakoby ten patent na rozum a přesně vědí, co chce divák vidět a slyšet".

Zde je nutno v zájmu konkrétního příkladu sdělit, že autorka pracuje v organizaci DUHA-Chráněná obydlí pro osoby s mentálním postižením. Reálná situace vypadá tak, že tato organizace se vnitřně snaží posilovat pozitivní filozofii "nepotřebnosti" ústavů a podobných zařízení ve prospěch integrace těchto osob do společnosti, zatímco média povrchní reflexí stávající stav zakonzervovávají, neboť veřejnosti tvrdí, že jedině tato zařízení jsou nutná. Autorka problém vystihla, když napsala: "Média dokáží vytvořit zdařilé reportáže o těžkém životním údělu mnoha lidí a o tom, jak jim ta která organizace pomáhá. To je samozřejmě chvályhodné. Z hlediska vývoje sociálních služeb ovšem považuji toto sdělování za stagnaci". Nikdo nebude pochybovat o funkčnosti podobných zařízení a o tom, že v každém okamžiku tu budou lidé, kteří tuto pomoc potřebují, jenomže z hlediska "veřejnoprávnosti" či snad objektivní pravdy, by příslušná média měla veřejnost informovat také o vnitřní filozofii,záměru a skutečných cílech podobných společností a nikoliv jen do omrzení papouškovat jejich účelnost a prospěšnost.

To se samozřejmě neděje, a tak je veřejnost manipulována často za své vlastní prostředky pouze k jednostrannému pohledu na tuto problematiku, kterým je v tomto případě jen udržení a zachování existujících systémů sociální péče pro osoby s mentálním postižením! Lidé jsou pak vlastně rádi, že ty "blbečky" někdo zavřel do ústavů, a snaží-li se je opustit, poukazují na jejich nekompetentnost. Extrémní a velmi necivilizované postoje mnohých lidí k těmto otázkám jsou proto přímým důsledkem lenosti a neschopnosti těch, kteří nesou odpovědnost za neochotu zprostředkovat pravdivé informace. Problém je, že organizace jsou s tímto stavem vlastně spokojeny, protože prioritou jejich PR aktivit je hlásání prospěšnosti podobných zařízení, za účelem získání státních dotací. Společnost v níž pracuje autorka je sice možná výjimkou, ale do tohoto účelového klišé je jednoduše spláchnuta.

V závěru svého článku Eva Brožová píše: Řada osob s mentálním postižením (a nejen oni, pozn.aut.) se snaží silou vůle udržet mezi námi a dokázat, že nemusí žít v instituci. Ano, potřebují podporu, někdy neformální, sousedskou výpomoc". Primitivní interpretace v médiích ale vyvolává absenci veřejné diskuse, která zase ústí do neochoty veřejnosti přiznat těmto lidem právo na vlastní volbu. Veřejnost pak poukazuje na nesamostatnost (vždyť se podívejte, bez cizí pomoci nejsou schopni existovat!) těchto lidí včlenit se do společnosti a za tiché podpory médií je v podstatě vhání zpět do ústavů.

                 
Obsah vydání       16. 7. 2002
16. 7. 2002 Soud: Policisté překračující svou pravomoc nepožívají ochrany veřejného činitele Štěpán  Kotrba, Jaroslav  Štemberk
16. 7. 2002 Velká Británie: spravedlnost v konfliktu se svobodou projevu
16. 7. 2002 Bin Laden "se těší dobrému zdraví"
16. 7. 2002 Vrah amerického novináře odsouzen v Pákistánu k smrti
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Média v otázce veřejné služby selhávají Jan  Paul
15. 7. 2002 Keď zaspievajú Pavarotti a Lexa Lubomír  Sedláčik
16. 7. 2002 Pyšná princezna ODS aneb Pohádka bez dobrého konce Michal  Kubíček
16. 7. 2002 Analýza volebního "neúspěchu" ODS zpracována. Proč? Josef  Trnka
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause
16. 7. 2002 Rozpory v Bibli - odpověď bývalého křesťana Zdeněk  Bobek
16. 7. 2002 Poznámka na okraj biblických pochybností Jaroslav  Štemberk
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Monitor Jana Paula RSS 2.0      Historie >
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Názor Oldřicha Doskočila na umístění Zoubkova pomníku Lidové noviny nepřipustily Jan  Paul
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Média v otázce veřejné služby selhávají Jan  Paul
12. 7. 2002 Monitor Jana Paula: "Neberte nám našeho Viewegha!" Jan  Paul
24. 6. 2002 Kulturní monitor: Kam se ztratili kvalitní ilustrátoři? Jan  Paul
3. 6. 2002 "Uměleckou" plastinací na věčnost Jan  Paul
27. 5. 2002 Od současného umění ke zlínským klapkám, aneb dvě polohy, mezi nimiž není cesty Jan  Paul
21. 5. 2002 Umělec nemá právo si instalovat své dílo kdekoliv; avšak Správa Pražského hradu nesmí být pořadatelem cenzurované akce! Jaroslav  Štemberk, Jan Paul
21. 5. 2002 Viewegh maskuje ztrátu invence politickou angažovaností Jan  Paul
11. 4. 2002 Galerie Václava Špály "vystavuje" hudbu slepého harmonikáře Jan  Paul
10. 4. 2002 Zemřel český nekonformní umělec Ivan "Evín" Preissler Jan  Paul
3. 4. 2002 Přes Rudé náměstí k nové soše Svobody Jan  Paul
19. 2. 2002 Kunsthistorik troubí na poplach Jan  Paul
6. 2. 2002 "Kauza" Vaněk versus Lada v pohledu médií Jan  Paul
23. 1. 2002 Ilustrace a karikatura v českém tisku Jan  Paul