8. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2001

Polemika

Kdo je nekonzistentní?

Linda Sokačová reaguje na polemický článek, v němž Zdeňka Rybová osočila svou oponentku z nekonzistentnosti.

Velmi mě zaujala forma reakce, kterou Zdeňka Rybová zvolila. Spíš to vypadá, že pořádně rozhořčená byla ona a bohužel se neuklidnila ani při psaní svého příspěvku.

Zdrojem mé nedůvěry je skutečně forma zpracování zprávy z výzkumu. Domnívám se, že alespoň novinářům by se mělo dostat jeho seriózní zpracování. Údaj, kolik respondentů bylo dotazováno, je velmi podstatný a to i pro čtenáře, jak jinak si může ověřit důvěryhodnost tvrzení, že dvě třetiny občanů považují za začátek života okamžik početí. Tento údaj je uváděn všemi seriózními výzkumnými agenturami. Pro názornost doporučuji např. výzkum IVVM, který ve své reakci uvedl Štěpán Kotrba. Dalším velmi pro mě znepokojujícím aspektem výzkumu je, jak daná agentura zjišťovala etickou vyspělost respondenta, na tento fakt Zdeňka Rybová nijak nereaguje. Od jakých hodnot ji agentura odvozovala a jakým způsobem ji zjišťovala? Asi je vhodné, abych se s těmito otázkami obracela především na výzkumnou agenturu, ale odpovědi na ně by měla obsahovat Zpráva, kterou Hnutí pro život obdrželo. Pokud tomu tak není, je zpracování výzkumu skutečně velmi neseriózní. Také považuji za důležité uvést, že mám řadu výhrad také k dalším kvantitativním výzkumům, které jsou na našem území prováděny. Výhrady se týkají především techniky výběru a důvěryhodnosti tazatelů resp. jejich poctivosti v dotazování. Skutečně jsem si jenom nezasedla na výzkum, který zadalo Hnutí pro život.

Jaké mantinely pro diskuzi Zdeňka Rybová zvolila? Kdo je a kdo není konzistentní v naší debatě mohou určovat obě strany nebo pouze jedna? Jsem si jista, že jednou z otázek výzkumu bylo, od kdy by měl být lidský život chráněn zákonem. A vzhledem k možnostem odpovědí (ze zprávy vyplývá, že možnostmi bylo početí, narození, jiné však zpráva již neuvádí, opět se ptám proč?) se domnívám, že cílem Hnutí pro život bylo dokázat, že jejich snahy mají mezi českou veřejností podporu a současně si myslím, že tato otázka je z oblasti, která se týká potratové legislativy. Nebo snad ne? Také si nemyslím, že by má argumentace stála mimo téma tiskové zprávy. Tematikou interrupcí se není možné zabývat odděleně od sociálních a ekonomických podmínek obyvatel.

Dalším velmi závažným "proviněním" je prolnutí Zprávy z výzkumu a Komentáře. Na tomto bodě trvám. Není možné, aby zájmový subjekt svými komentáři zasahoval do výsledků nebo aby do nich byly vkládány věty, které ovlivňují čtenáře (zde např. klasická etická vyspělost respondenta).

Je škoda, že se mi nepodařilo dostatečně vysvětlit můj postoj. Nejsem podpůrkyní interrupcí, nikoho k nim nenabádám. Pouze se domnívám, že počet interrupcí se nesníží na základě legislativního zákazu. Prostředkem k tomu je spíše osvěta, vzdělávání a vybudování takové společnosti, která bude k rodičům vstřícná. Nejde pouze o to zplodit dítě, přivést ho na svět a nechat svému osudu. Dítěti musí být také poskytnuty dostatečně důstojné podmínky pro jeho život, a to nejen materiální, o ty jde až v druhé řadě. Hlavním cílem je dítěti poskytnou dostatečnou emocionální a rodinnou podporu a umožnit mu tak jeho rozvoj.

Ano, otázka interrupce je skutečně bruslením na tenkém ledě. O osudu dítěte však nerozhoduji pouze v případě interrupce, ale také v případě, že se rozhodnu dítě na svět přivést a nestarat se o ně. Dám ho do kojeneckého ústavu, a nebo si ho nechám, ale jeho osud nechtěného dítěte mi bude zcela ukraden.

Velmi mě zaráží a také rozčiluje (ano, zde má Zdeňka Rybová pravdu), že mi vkládá do úst věci, které si nemyslím a které jsem nikdy neřekla. Ať už jde o to, že podporuji potraty, nebo že si přeji legislativní ochranu nenarozeného dítěte. Jakou kauzální analýzu zvolila výzkumná agentura zde? Co přivedlo Zdeňku Rybovou na tuto myšlenku? Podle mého názoru a nejlepšího svědomí toto opatření počet interrupcí nesníží. Spíše přispěje k jejich neprofesionálnímu (to pro ty sociální slabší, kteří nebudou mít peníze na zaplacení luxusního ilegálního potratu) provádění. A také se stanou velmi lukrativním zdrojem zisku.

(Linda Sokačová - členka feministické skupiny 8. března. http://fs8brezna.ecn.cz, )

                 
Obsah vydání       8. 10. 2001
8. 10. 2001 Letecká katastrofa v Miláně
7. 10. 2001 Začala válka Tomáš  Pecina
7. 10. 2001 Amerika zahájila vojenské údery proti Afghánistánu
8. 10. 2001 První údery na Afghánistán - podrobnosti
8. 10. 2001 Vojenské údery proti Afghánistánu mají trvat "řadu dní nebo i déle"
8. 10. 2001 Americké letecké údery rozdělily svět
8. 10. 2001 Když Západ pronásleduje bin Ladena, proč není ve vězení Ariel Šaron?
8. 10. 2001 Jak reagoval americký tisk
8. 10. 2001 Pokrytectví západních zemí?
8. 10. 2001 V čem jsou postoje Západu v dnešní "válce proti terorismu" sporné?
8. 10. 2001 Kdy se zbavíme švejkoviny? Jan  Čulík
7. 10. 2001 Držte hubu, Čulíku II. Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
8. 10. 2001 ČT zradila své koncesionáře Filip  Rožánek
8. 10. 2001 Že by měly střely s plochou dráhou letu něco společného s Tomem Cruisem? Petr  Nachtmann
7. 10. 2001 Online rozhovor s Jiřím Svobodou Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Majid Majed má opět problémy s cizineckou policií Tomáš  Pecina
5. 10. 2001 Úřad pro ochranu osobních údajů se distancoval od kroku Rady ČT Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Státní zástupce zrušil desetitisícovou pokutu Tomáši Pecinovi Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina
7. 10. 2001 Martin Mrnka žaluje Britské listy Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Bez občanky a bez pistole Ondřej  Hausenblas
5. 10. 2001 Začátky světového myslitele a pacifisty - původní profesí právníka Helena  Svatošová
8. 10. 2001 Absurdárium před Svobodnou Evropou
5. 10. 2001 Bude to tak jednou i v ČR? Jitka  Ondryhalová
7. 10. 2001 Občanský průkaz se nám zošklivil, ale má i své klady Marek  Houša
5. 10. 2001 Vzniknou v České republice "Výbory pro neamerickou činnost"? Karel  Frej
7. 10. 2001 Dokument: "Kontrola televize veřejné služby veřejností a Radou ČT, kritéria pro volbu generálního ředitele ČT"
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová
5. 10. 2001 Prostor pro korupci Arnošt  Burget
4. 10. 2001 Programový dokument: Osud lidstva a pokrok je nerozlučně spjat s osudem planety
5. 10. 2001 Co udělat, pokud nemáte v těchto nových BL české háčky a čárky Jan  Čulík
11. 10. 2001 Jak se dostat ke starším vydáním Tomáš  Pecina
8. 10. 2001 Jak vycházejí Britské listy e-mailem Tomáš  Pecina

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová