6. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2001

O rozdílu mezi vědou a vírou

Polemika s Jaroslavem Severem

"V rámci svobody názoru připouštím, že pan Sever může zpochybňovat i spojení spermie a vajíčka jako start nového života a může věřit třeba tomu, že život člověka začíná až v pěti letech. Neptám se tedy už pana Severa, ale laskavého čtenáře Britských listů: Kdy lidský život vlastně začíná?"

Když pan poslanec zaslal prostřednictvím svého asistenta svůj příspěvek redakci Britských listů, domnívali jsme se, že si spletl adresu, nebo příspěvek. Požádali jsme ho proto, aby ozřejmil některá svá odvážná tvrzení o "souladu s vědeckými poznatky" u průzkumu agentury TNS Factum, který si nechalo zpracovat lobbistické sdružení Prolife, a o významu, který mu pan poslanec přikládá ve své argumentaci. Ptali jsme se, jestli pan poslanec je sám sociologem, nebo zda disponuje expertním oponentním posudkem renomovaného sociologického pracoviště, že průzkum je z hlediska obecných zásad sociologie korektní. Podmiňovali jsme zveřejnění polemického příspěvku pana poslance obdržením posudku či materie, o kterou jde: výsledků průzkumu, který je tak "přesný", že u tisícovky lidí odhaluje výsledky na desetinná místa. (Redakce je podle zákona odpovědna za pravdivost zveřejňovaných informací...) Každý, kdo se aplikované sociologii věnuje či se někdy seznámil s metodikou zpracování průzkumů, ví, že výběrová chyba se u vzorku populace 1000 respondentů pohybuje v řádech procent. Názor shodný s názorem pana poslance Karase - že lidský život začíná početím - mělo podporovat 63,1% respondentů a 28.9% dotázaných, že zákon by měl chránit lidský život od okamžiku početí :))) Ani pánbůh není schopen odvodit z mínění tisícovky lidí údaje relevantní pro celou republiku přesněji...

Průzkum v plném znění jsme od pana poslance neobdrželi. Namísto odpovědi, věcně polemizující s naší nedůvěřivostí vůči extrémní přesnosti průzkumu tvrdil jeho asistent, že pan poslanec trvá na zveřejnění svého příspěvku dle práva na odpověď, dané mu zákonem. I onen průzkum se odvolává na "zákon", i když v jiné souvislosti (cit.:...odpovědi respondentů zcela zřetelně ukazují sílu výchovné funkce zákona). Panu poslanci v jeho přání vyhovíme, i když máme vážné pochybnosti, zda bychom neměli jeho odpověď zařadit do rubriky "Lobbistův koutek". Omlouváme se proto čtenářům Britských listů, kteří jsou zvyklí na vyyší kvalitu a úroveň argumentace, než která je běžná při diskuzích ve Sněmovně. Odpověď poslance za KDU-ČSL JUDr. Ing. Jiřího Karase uvádíme v plném, nekráceném znění, titulek též ponecháváme beze změn, nechť si čtenáři udělají svůj úsudek sami.

redakce

Související informace:
www stránky lobbistického sdružení Prolife - Hnutí pro život
Tisková zpráva Prolife
Příloha k tiskové zprávě - podrobná tabulka z výzkumu TNS Factum

Ta úroveň: O šokujícím setkání s jedním poslancem KDU-ČSL Jaroslav Sever
Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr Gočev
Kdo je nekonzistentní? Linda Sokáčová, Feministická skupina 8. března
Má oponentka je zcela nekonsistentní Zdeňka Rybová, Hnutí pro život
Co nám chce sdělit Hnutí pro život? Linda Sokáčová, Feministická skupina 8. března
Podle dvou třetin občanů začíná lidský život okamžikem početí tiskové oznámení Hnutí pro život

Některé z článků poslance Karase - z jeho osobní stránky

Plné znění odpovědi poslance Karase Jaroslavu Severovi:


Pan Jaroslav Sever se v Britských listech rozepsal "o šokujícím setkání s jedním poslancem KDU-ČSL" - totiž se mnou. Kdybych tušil, jak chce zdémonizovat moje vystoupení na pozvání v klubu Malaché, vypravil bych se na besedu v přestrojení třeba za brouka Pytlíka. Tomu by snad pan Sever nevyčítal malý vzrůst, "bojovný prstík" či "ukazovák vztekle píchající do prostoru". Mimochodem nechápu, proč by měl někdo ukazovákem "vztekle píchat do prostoru" při otázce na počátek lidského života. Pan Sever si to tak ale možná v hrůze vybavil, když lapal po správné odpovědi.

Takže, pokud pan Sever hleděl dohnat svým článkem, co zmeškal při debatě, chápu jeho dramatický tón. Jinak bych ovšem rád konstatoval, že právo na kritiku kteréhokoli poslance má každý, samozřejmě za předpokladu věcnosti, slušnosti a oproštění od fantazie. Moji přátelé, kteří si písemný projev pana Severy přečetli, byli názoru, že bych měl odpovědět způsobem "na hrubý pytel hrubá záplata". Já se však vrátím k jádru věci.

Jestliže pan Sever alespoň v Britských listech konečně polemizuje o počátku života a spekuluje, že by pro počátek mohla být přijata podobná úmluva jako pro konec života, tj. klinická smrt mozku, pak si dovoluji s jeho návrhem "momentu, kdy mozek přebírá řízení" jako bodu počátku života člověka zásadně nesouhlasit. A ptám se: pane Sever, jak by mohl mozek převzít řízení, kdyby život už neexistoval? Jak by vůbec mohl existovat mozek, kdyby neexistoval život? Co by mozek začal bez života řídit? A existuje-li už život, neexistoval v předešlém čase i jeho počátek?

V rámci svobody názoru připouštím, že pan Sever může zpochybňovat i spojení spermie a vajíčka jako start nového života a může věřit třeba tomu, že život člověka začíná až v pěti letech. Neptám se tedy už pana Severa, ale laskavého čtenáře Britských listů: Kdy lidský život vlastně začíná?

A jestli pan Sever pochybuje o pravosti průzkumu, v němž více jak 60 % respondentů v souladu s vědeckými poznatky konstatovalo, že lidský život začíná okamžikem početí, pak znovu připomenu, že tento průzkum provedla agentura SOFRES FACTUM v září letošního roku na vzorku 1000 občanů ČR. Výsledek průzkumu asi vypovídá více o rozdílu mezi vírou a vědou, než je pan Sever schopen a ochoten chápat.

Jiří Karas, poslanec PČR

                 
Obsah vydání       6. 11. 2001
6. 11. 2001 Americké vojenské kruhy: Razie do Afghánistánu z 20. 10. "byla katastrofou"
6. 11. 2001 Pentagon: Za čtyři týdny jsme vybombardovali "ani ne 1km2"
6. 11. 2001 Francis Boyle: 'Táto vojna je ilegálna'
6. 11. 2001 Americké bojové vrtulníky zaútočily na Kábul
6. 11. 2001 Kulhánek: Bombardování není košer
6. 11. 2001 Cena udělená zpravodajství ČT: nebyla mezinárodní a byla za variabilitu Jan  Čulík, Libor  Mihalka
6. 11. 2001 Pokrytectví veřejných vysokých škol? Jana  Mačáková
6. 11. 2001 Komunistické myšlenkové postupy v protihavlovském pamfletu Kateřiny Dostálové Zdeněk  Jemelík
6. 11. 2001 O rozdílu mezi vědou a vírou Jiří  Karas
6. 11. 2001 CET 21: "Informace o výslechu Vladimíra Železného jsou nepravdivé"
6. 11. 2001 Všichni jsme extremisté Josef  Novák

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
6. 11. 2001 O rozdílu mezi vědou a vírou Jiří  Karas
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
6. 11. 2001 O rozdílu mezi vědou a vírou Jiří  Karas
29. 10. 2001 Ta úroveň: O šokujícím setkání s jedním poslancem KDU-ČSL Jaroslav  Sever
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová