16. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2002

Pyšná princezna ODS aneb Pohádka bez dobrého konce

ODS si nevidí na špičku nosu. Svým zhodnocením volebního neúspěchu prokázala, co si o její vedení myslí o voličích, o občanech České republiky. Uzavřená strana, semknutá jako vždy kolem svého vůdce bez schopnosti sebekritického pohledu, se chová jako princezna, která vyžaduje od sobě rovných zavázat střevíček. Rozdíl jen je, že zatímco v pohádce pyšná princezna svou pýchu nakonec odhodila, u ODS si tím nemůže být nikdo jistý.

ODS ve své analýze volební kampaně, konkrétně v bodě "II.3.2. Důvody neúspěchu" nepřímo svádí vinu na KDU-ČSL, snažící se stát "českou CDU se 40 procenty hlasů a ODS odsunout do role sedmi procent německé FDP. Tato ambice stála v pozadí koaličních sporů v Klausových vládách a byla i hlavní příčinou pádu druhé Klausovy vlády na podzim roku 1997." Překvapivé zjištění, zvláště vzpomeneme-li si, co stálo ve skutečnosti za pádem Klausovy vlády - neshody uvnitř samotné ODS a nesouhlas s politikou Václava Klause.

Zajímavé je také zhodnocení tzv. opoziční smlouvy - opět zde totiž není na vině ODS jako jeden ze signatářů, ale někdo jiný. "Sociální demokracie na opoziční smlouvě vydělala. Podařilo se jí udržet v poměrně dobré kondici svou vládu po celé volební období a vyvarovat se vnitropolitických napětí. Pokud taková napětí vznikla, dokázala ČSSD obratným manévrováním vyjít z konfliktů jako vítěz, nebo alespoň s remízou. Bylo tomu tak jak v případě výzvy "Děkujeme, odejděte", tak také při krizi v České televizi a při uvalení nucené správy na IPB. ODS naopak na těchto krizích nezískávala, částečně také díky své "státotvornosti". Velkou roli v těchto kauzách hrála média, která se ve své většině po celé volební období stavěla proti opoziční smlouvě a proti ODS." Vida, takže to byli vedle KDU-ČSL také novináři. Kdo by to byl do nich řekl... Ale nebyli to jenom novináři, na vině jsou i "mnozí členové a voliči ODS", tvrdí ve své zprávě zřejmě neomylní pánově z "pracovní skupiny pro zpracování analýzy volební kampaně 2002" - M. Beneš, H. Fajmon, J. Koukal, V. Mencl a M. Říman. "Horší bylo, že se stala (opoziční smlouva) terčem kritiky mnoha členů ODS a také mnoha našich voličů. Velká část našich příznivců byla toho názoru, že ODS opoziční smlouvou zradila svá hodnotová východiska. Velmi málo voličů pochopilo, že se ODS a celá pravice po parlamentních volbách 1998 dostala do defenzívy a že se již nevede boj o prosazení záměrů ODS, ale naopak boj o zabránění prosazovaní záměrů ČSSD.

Až nezvykle sebekriticky v kontextu celé analýzy i image ODS působí následující slova: "Heslo "Vstříc novému osudu" nebylo dobrým tahem... ...Rovněž naše závěrečné heslo "Zastavte socialisty, národ volí Klause" nebylo vhodné. Ukázalo se to téměř okamžitě, protože někteří členové ODS tento plakát jako nepovedený odmítali vylepovat. Mnozí jej stříhali na polovinu a používali pouze první část..." Ovšem opět zcela v duchu "Na Klause nám nesahejte" je pokračování, kdy se vedení ODS nedokázalo postavit k realitě čelem, když sice přiznává, že reakce na telefonickou kampaň Václava Klause byly "sporné", vinu však opět podle ODS nesou voliči, kteří zaujali k "teleotravování" negativní stanovisko opět "především na základě převážně negativní reakce médií a nevoličů ODS". A tak aby si ODS zajistila lepší tvář v médiích, autoři textu navrhují v narážce na vlastní noviny KSČM a pravidelné inzertní příloze ČSSD v celostátních a regionálních denících, že "ODS proto musí uvažovat o vlastním mediálním zajištění." Jinými slovy že ODS začne vydávat vlastní noviny. To je obzvláště ve spojení z nejmenovaným pro ODS zaměřeným bulvárním deníkem a několikerými zkrachovalými českými deníky podobného zaměření obzvláště pikantní informace.

A jaké jiné závazky si ODS do budoucna dává? "Zápas s levicí, který nás v následujících letech čeká, je obrovská příležitost a výzva. Důvěru nám dala čtvrtina voličů, a ti od nás očekávají jasný a pevný postoj, protože jsme pro ně po těchto volbách jedinou hodnotovou alternativou proti levici a levému středu... ...Poprvé od roku 1990 je tak velká strana v opozici "bez přívlastků". Rýsující se vláda bude v zaslepenosti svého sociálního inženýrství dělat velké chyby a bude jen na nás, zda je dokážeme politicky zúročit."

Co k tomu dodat? Snad jen se vzpomínkami na páně Macka, Topolánka, Čermáka, Šrejbra, Nováka, Železného, Barona, Děkanovského, Charouze, Koukala, Macha, mrtvého Lájosze Bácze a neexistujícího sponzora Sinhy a humoristickou tečku - stejnou, jakou zakončili svou analýzu výše jmenovaní pánové: "Nositelem korupce vždy byla levice."

                 
Obsah vydání       16. 7. 2002
16. 7. 2002 Soud: Policisté překračující svou pravomoc nepožívají ochrany veřejného činitele Štěpán  Kotrba, Jaroslav  Štemberk
16. 7. 2002 Velká Británie: spravedlnost v konfliktu se svobodou projevu
16. 7. 2002 Bin Laden "se těší dobrému zdraví"
16. 7. 2002 Vrah amerického novináře odsouzen v Pákistánu k smrti
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Média v otázce veřejné služby selhávají Jan  Paul
15. 7. 2002 Keď zaspievajú Pavarotti a Lexa Lubomír  Sedláčik
16. 7. 2002 Pyšná princezna ODS aneb Pohádka bez dobrého konce Michal  Kubíček
16. 7. 2002 Analýza volebního "neúspěchu" ODS zpracována. Proč? Josef  Trnka
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause
16. 7. 2002 Rozpory v Bibli - odpověď bývalého křesťana Zdeněk  Bobek
16. 7. 2002 Poznámka na okraj biblických pochybností Jaroslav  Štemberk
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů