16. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 10. 2001

reakce na aktivity a východiska Hnutí Pro život ČR

Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku

Cesta do pekla byla vždy dlážděna dobrými úmysly. Zkuste hádat, jaké se asi skrývají argumenty pod záhlavími článků na stránkách Hnutí pro život: "Antikoncepce působí nepřátelský vztah k dětem", "Antikoncepce škodí společnosti", "Antikoncepce rozbíjí manželství", "Antikoncepce zraňuje ty, kteří ji používají" a nebo dokonce "Antikoncepce je perverzní".

Vzhledem k tomu, že agentura TNS na svých stránkách výsledky výzkumu nezveřejnila a tyto nejsou k dispozici ani na stránkách hnutí Pro život (ProLife) - www.prolife.cz, nebudu se zatím vyjadřovat k tomu, nakolik adekvátně byly tyto výsledky v uveřejněné zprávě prezentovány. (Přestože má ProLife úplné výsledky dozajista k dispozici v elektronické podobě, jediné, co se z nich rozhodli na svých stránkách uveřejnit, je graf znázorňující odpovědi na otázku formulovanou "Začíná lidský život početím? Ano/Ne/Nevím".)

Komentovat nebudu ani nekorektní poznámky s cílem manipulovat veřejné mínění, kterými je inkriminovaná zpráva prošpikována - to již z větší části učinili jiní. Jedna věc je ovšem zřejmá - dosti logický souhlas s tvrzením, že lidský život je započat početím, tedy spojením vajíčka a spermie (a nikoliv tedy například zavedením anální sondy ufony nebo intervencí shůry v podobě zlatého deště či Ducha Svatého), ani v nejmenším neimplikuje, že by tyto dvě právě splynuvší buňky měly být ihned považovány za lidskou bytost nebo že by jim měl vzniknout nárok na právní ochranu, přestože se oznámení ProLife snaží vyvolat dojem, že by tomu tak být mělo.

Na tomto místě by bylo možno rozvinout sáhodlouhou argumentaci o fázích ontogenetického vývoje, ale nemělo by to žádný smysl - pro stoupence ProLife veškerá argumentace v tomto směru stojí a padá s jejich náboženskou vírou, že v okamžiku početí vstoupí do zárodku nesmrtelná duše a lidská bytost je tak vpodstatě hotova. To ale není všechno. Na stránkách ProLife je obdobnými argumenty odmítána i antikoncepce: "Antikoncepce manipuluje s lidskou přirozeností."

Mužům byla Stvořitelem dána průběžná plodnost a ženám plodnost cyklická, ve které se střídají plodná a neplodná období. Pomocí antikoncepce se člověk snaží manipulovat s lidskou přirozeností a kontrolovat plodnost, kterou chce vypínat a zapínat (většinou vypínat) jako elektrické světlo. Křesťané věří, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu (Gen 1, 27) a že tedy zasahovat do lidské přirozenosti znamená urážet Boha."

Možná, že v tuto chvíli začne některý/á stoupenec/kyně ProLifu na můj příspěvek reagovat po způsobu paní Rybové, totiž hořekováním, že uvedená zpráva byla pouze "o stavu vnímání úcty k lidskému životu" a že je tedy bezpředmětné zabíhat v diskusi do širšího kontextu působení hnutí ProLife a jeho ideových zdrojů. Já se ale naopak nedomnívám, že by byl "rovný styl diskuse" možný bez těchto údajně "zbytečných zavádějících kliček". Chápu, že se prolifeisti během svého nepříliš úspěšného působení v ČR poučili, že otevřenému náboženskému fundamentalismu tady pšenka nepokvete - na rozdíl od Polska, které je na jejich stránkách kladeno za vzor. ProLife se tedy vydává cestou plíživého klerikalismu a zdráhá se odhalit své ledví. Místo toho se spokojí s cudnou charakteristikou "Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících věcech. " Podívejme se tedy na zoubek těmto "vědeckým poznatkům" o "souvisejících věcech". Kromě obligátního požadavku na zákaz jakékoliv formy interrupcí se stránky ProLife hemží útoky proti antikoncepci jako takové, články jako "ANTIKONCEPCE - PROČ JE ŠPATNÁ?"(David Prentis) se druží s články "PROČ CÍRKEV ODMÍTÁ ANTIKONCEPCI?" (Radim Ucháč). Zkuste hádat, jaké se asi skrývají argumenty pod záhlavími "Antikoncepce působí nepřátelský vztah k dětem", "Antikoncepce škodí společnosti", "Antikoncepce rozbíjí manželství", "Antikoncepce zraňuje ty, kteří ji používají" a nebo dokonce "Antikoncepce je perverzní". Ženy jsou zastrašovány, že používání hormonální antikoncepce jim může způsobit smrt, ale ani prezervativy nejsou vzaty na milost. Namísto veškeré antikoncepce je párům (samozřejmě pouze těm řádně oddaným, předmanželský sex se nedoporučuje) nabídnuto pouze spolehnutí se na neplodné dny během cyklu a při kojení.

Ale ani bojem proti antikoncepci se pestrá škála cílů prolifeistů nevyčerpává, jak o tom svědčí následující pasáž z článku Naše vize od přítele dětí MUDr.Zdeňka Hejla: "Evropou musí projít rázný pohyb a to pryč od povinné sexuální výchovy (čili převážně nauky o antikoncepci), pryč od pornografie, pedofilie, promiskuity, homosexuality, pryč od drogové závislosti a násilí a pryč od mezinárodních nepřátel člověka a omezovačů porodnosti a naopak směrem k vládám, které mají skutečně přátelský vztah k dětem."

Myslím, že uvedené skutečnosti ze zákulisí zprávy "o stavu vnímání úcty k lidskému životu" mluví samy za sebe a dalšího komentáře již není třeba.

                 
Obsah vydání       16. 10. 2001
16. 10. 2001 Arogance západních zemí plodí nenávist Jan  Čulík
16. 10. 2001 Vláda se nesmí snažit omezovat tok informací
16. 10. 2001 Jásir Arafat v Londýně: může Blair v boji proti bin Ladenovi pomoci Palestincům?
16. 10. 2001 "Odsuzujeme cenzuru americké vlády vůči sdělovacím prostředkům"
16. 10. 2001 Cenzura zpráv za války je pořád cenzura
16. 10. 2001 Britská vláda požadovala opatrnost při vysílání videoprojevů bin Ladena, ale na rozdíl od americké vlády jejich vysílání nezakázala
16. 10. 2001 Condoleeza Rice poskytne interview televizi al-Jazeera v úsilí USA získat vrch v propagandistické válce
16. 10. 2001 Nová fotogalerie Tomáš  Pecina
16. 10. 2001 Rozhovor s Petrou Valentinovou
15. 10. 2001 Američtí "jestřábové" chtějí obvinit Irák
16. 10. 2001 Co čeká reportéry v ozbrojených konfliktech? To, co vojáky František  Roček
12. 10. 2001 Žantovský: Za Klause a gangsterský kapitalismus
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Co udělat, pokud nemáte v těchto nových BL české háčky a čárky Jan  Čulík
8. 10. 2001 Jak vycházejí Britské listy e-mailem Tomáš  Pecina

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev
5. 10. 2001 Kdo je nekonzistentní? Linda  Sokačová

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev