Maturity - malé věci řešte ruky mávnutím

15. 4. 2011 / Ondřej Hausenblas

Média dávají při diskusích o státní maturitě nebo chystaném omezení kurikulární svobody nadbytek prostoru bolístkám, které sice hodně pálí, ale neleží v jádru choroby. Novináři nám nedopřejí čas, abychom od následků drobných došli k velkým, a vrátili se k příčinám.

Mne děsí, jak se v tom projevuje rozsáhlá neinformovanost veřejnosti - bohužel často i učitelské. Chápu ovšem, že je těžké si udržet odstup a řešit malé věci ruky mávnutím, jak praví stará píseň. Právě ty malichernosti kazí život studentům i učitelům, a právě vedení resortu tyhle malé věci rozviřuje. Což to není nápadné? Myslím, že ti nahoře tolik diskutují o technice a o zúřadování maturit proto, aby v kalné vodě nebyly vidět ty velké chyby:

Obrana otce

15. 4. 2011 / Jan Kavan

Byl bych rád kdybyste zveřejnili mou reakci na článek Tomáše Koloce "Kauza Heider Heydrich a naše společnost" (BL, 8.4.2011). S článkem velmi souhlasím a jsem rád, že se našel autor s tímto pohledem nezakaleným různými předsudky či ideologickou předpojatostí. Autor mne ve svém článku jmenuje a konstatuje, že si mne váží, což mne pochopitelně těší.

Musím však vyjádřit své ostré námitky proti kontextu té věty, kde řadí mého otce mezi "přední představitele stalinské KSČ". To je naprostý nesmysl.

Strašlivá jistota

16. 4. 2011 / Jiří Jírovec


Však lépe v mylné naději sníti,
před sebou čirou temnotu,
nežli budoucnost odhaliti,
strašlivou poznati jistotu!

Karel Jaromír Erben

Verš z Erbenovy básně takměř dokonale vystihuje stav české společnosti, tedy potácení mezi sněním a jistotami vskutku strašlivými. Těch může být hned několik.

Výňatek z politického románu -- jiná kapitola

15. 4. 2011 / Alex Koenigsmark

"Proboha," vykřikl Petr, když dočetl.

Kristýně se zamlžily brýle. Jaroušek se tak polekal, že vylil kávu. Jeden z jeho pitbulteriérů okamžitě louži slízal.

"Mám je na obranu," vysvětlil Jaroušek, ačkoliv se ho nikdo neptal. "Kdyby mě chtěl Vítek nechat zabít."

Kristýna vyprskla smíchy a Petr se na ni káravě zadíval.

Omyl prezidentova poradce

16. 4. 2011 / Stanislav Křeček

Před několika dny uveřejnil poradce prezidenta republiky Pavel Hasenkopf na stránkách internetového Neviditelného psa zajímavý a aktuální výklad platné Ústavy pokud jde o pravomoci prezidenta republiky při odvolávání a přijetí demise ministrů. Jde o velmi široký výklad platného práva, když dovozuje, že přijetí demise nebo dovolání ministra musí být vždy spojeno se jmenováním jiného. Mezi odvoláním či přijetím na straně jedné a jmenováním nového ministra na straně druhé nesmí být žádná časová prodleva nebo jen minimální. V zásadě s ním souhlasím.

Kočí, Bárta a Babiš

15. 4. 2011 / Boris Cvek

Bývalá předsedkyně poslanecké frakce VV v českém parlamentu, Kristýna Kočí, byla nedávno nahrávána při jednom rozhovoru v kavárně u kapučína, a když tato nahrávka byla uveřejněna, Kočí uznala, že je zcela autentická. Prý však na nahrávce lže, protože věděla, že je nahrávána.

Deficit zdravého rozumu?

15. 4. 2011 / Pavel Urban

Zdeněk Jemelík hájí Víta Bártu jako člověka, který se snaží očistit podnikatelské prostředí v této zemi od "kmotrovských" praktik, stal se však obětí zrady a následné kampaně coby projevu deficitu zdravého rozumu. Ta zrada je zřejmá. Motivům "úspěšného podnikatelského projektu", jehož cíle "jsou společensky prospěšné, ovšem nepříjemné politikům, kteří mají závazky vůči tzv. kmotrům'" jsem ochoten stále věřit. Není pochyb, že Bárta coby ministr dopravy komplikoval život mnoha dojičům státní pokladny. Nicméně člověk, který něco takového zkouší, by neměl nahrávat svým oponentům na smeč, kterou nelze odvrátit

Co je dovoleno Jovovi...

15. 4. 2011 / Aleš Uhlíř

Na účet českého prezidenta, který byl přistižen při krádeži pera, se baví celý svět. Bezostyšnost samolibého Klause, který se nedokázal ovládnout a jako zkušený chmaták přesunul pero z pouzdra na stole pod stůl a pak do své kapsy, má však i širší rozměr. Na tomto zdánlivě banálním případu je vidět, jak málo české politické reprezentaci záleží na tom, jak ji vnímá okolí. Prezident věc bagatelizuje tím, že to byla obyčejná propiska a podle mluvčího je to ostatně v souladu s pražským protokolem.

Monitor Jana Paula:

Hus nebo topinkovač, je to jedno

15. 4. 2011 / Jan Paul

Maminko, jak vypadá Batman? No přece jako v tom filmu! Dítě se podívá na film a má jasno, Batman vypadá i s nejnovějšími inovacemi právě takhle, a může vypadat jinak? Jak? Když má ty své uši, masku, plášť, mnoho rozeznávacích znaků. Vůči čemu? Vůči sobě samému, a to ho činí tím, kým byl a je. Věci a jevy měli své vlastní vizuální identifikační rysy, které jsme popsali, na nichž jsme se nějak shodli, které fungovaly v civilizačním procesu, a pokud je radikálně změníme, ztratí slovo, které je charakterizuje, svůj význam a obsah. Nazvat kocoura Mikeše Batmanem prostě nelze, a pokud to uděláme, nikdo tomu nebude věřit.

O "dialektickém rozporu" mezi pravicí a levicí

15. 4. 2011 / Karel Dolejší

Nebyl to nikdo menší než ikona levicových ultras Mao Ce-tung, kdo kdysi napsal pojednání o dialektickém rozporu mezi pravou a levou nohou. Takové pojednání ovšem nenaučí batole chodit ani kuchařku řídit stát, jen vyvolá obdiv k všudypřítomnosti ideologicky postulovaných zákonitostí, quod erat demonstrandum. Ve skutečnosti se tu nepostihuje vůbec žádný reálný pohyb jiný než ten, který obvykle označujeme obyčejným výrazem "chůze", a jeho označení pofidérním abstraktním termínem mu nezaručuje žádnou univerzálnost, protože ptáci nahoře a červi dole se každopádně pohybují dočista jinak.

Václav Bělohradský zveřejnil 26. března v Právu článek nazvaný Lib-lab tiká, tiká politika, v němž se vymezil proti pokusům překročit standardní pravolevý dualismus západních zastupitelských demokracií. Podle Bělohradského je tradiční dělení na parlamentní pravici a levici zárukou humanistického charakteru politiky a snaha jít za ně může vyvolat destruktivní síly politických vášní.

Generální zkouška demise vlády

15. 4. 2011

tisková zpráva iniciativy ProAlt

Iniciativy chtějí této nekompetentní vládě škrtů pomoci v hledání východisek z její těžké situace uspořádáním generální zkoušky kolektivní demise. Kompletní vláda se proto vydá v sobotu pochodem od svého sídla, kolem obou komor Parlamentu a Nerudovou ulicí na Hrad, kde ministři předají své demise premiérovi, který je následně předá prezidentovi.

Vzhledem k zaneprázdněnosti členů vlády se generální zkoušky zúčastní figuranti představující její jednotlivé členy. Poznatky z této generální zkoušky budou předány vládě, aby z nich mohla čerpat náměty pro svou další činnost.

Přijďte generální zkoušku podpořit svou účastí i náměty a spojte příjemnou procházku s jedinečným zážitkem.

Happening začíná v sobotu 16. dubna 2011 ve 14 hodin u Úřadu vlády na Klárově - v parku na Klárově (u metra Malostranská).

Uvaříme vládu!

16. 4. 2011

Před jednáním tripartity vyjádřeme nesouhlas s touto vládou, ukažme, že si přejeme její odchod!

Řada našich spoluobčanů se z existenčních důvodů bojí zúčastňovat demonstrací, proto jsme navrhli tento způsob protestu.

Zapněte dne 20. dubna (ve středu) v osm hodin večer spotřebič o výkonu alespoň 1 000 wattů (konvice, trouba, vysavač, žehlička, mikrovlnka....) po dobu 15 minut.

Zatížení elektrické sítě lze sledovat na stránce ČEPS. Pokud zapneme spotřebič v danou dobu, projeví se to výkyvem odběru a podle toho poznáme počet účastníků protestu.

Uvařme vládu!

Nejvíc plivanců je na střídačce hokejistů

15. 4. 2011 / Filip Špecián


Probudilo se To v tý době
kdy poezie byla jak
zmlácená děvka ve vaně
tekla na ni pátym rokem ledová voda
měla modřiny
od byznysu
zjizvený pohled
zlomený nehty
průvan ve střevech

Parta čerstvě přilítnuvších fotonů
ji vyprošťovala
jak hasiči
hydraulickýma kleštěma
krájí kovy

Šílení doby vymknuté z kloubů

15. 4. 2011 / Jan Čihák

Dění kolem nás vykazuje již řadu let signály úpadku a rozkladu, ovšem v posledních měsících se mi zdá, že začíná přetékat pověstný pohár. Letošní první duben byl pro mě zajímavý tím, že ve zpravodajství se prakticky nedalo odlišit, co je aprílový "vtip" a co nikoli. Absurdnost a vypjatost doby vedla k tomu, že řada lidí kolem mě dokonce v první chvíli se zděšením přijala jako fakt i "vtipnou" zprávu o zateplování fasády chrámu sv. Víta. Není to nedostatkem smyslu pro humor, není to ani chudobou ducha dotyčných. Spíš to byla automatická reakce hlav, které si už pomalu zvykají na to, že náš přilehlý vesmír se řídí vším možným, ale nikoli rozumem.

Italský aktivista mrtev, zavraždila jej al-Kajdá

15. 4. 2011

Hnutí Hamás dnes v Gaze nalezlo tělo propalestinského aktivisty Vittoria Arrigoniho, kterého unesla militantní organizace napojená na al-Kájdu. Šestatřicetiletý Ital byl nalezen uškrcený v opuštěném domě. V souvislosti s vraždou byli zatčeni dva muži a po dalších se pátrá.

Kdo jsou salafističtí džihádisté?

15. 4. 2011

Salafisté představují původně zcela apolitickou verzi konzervativního islámu, která zdůrazňovala "reislamizaci" na úrovni každodenního života. Výraz "salaf" znamená v arabštině "odvěký, starobylý" a je spojen s prorokem Mohamedem. Salafisté tvrdí, že islámská víra byla během staletí po prorokově smrti pokažena a volají po návratu k její autentické verzi. Francouzský politolog a orientalista Gilles Kepel v 80. letech nalezl v Evropě nějaké salafisty, ale většinou nehlásali revoltu a nijak se politicky neprojevovali.

Pietní shromáždění za Vittoria Arrigoniho

15. 4. 2011

Dnes byl v Gaze unesen a zabit italský aktivista Vittorio Arrigoni. Jeho smrt byla potvrzena aktivisty ISM. Smuteční shromáždění se svíčkami ve 20:00 na Staroměstském náměstí.

Další informace o Vittoriovi Arrigonim (v angličtině): ZDE

Cena pro Reportéry ČT je trapným omylem

15. 4. 2011

tisková zpráva

Česká televize 14. dubna hrdě oznámila, že její Reportéři ČT získali Novinářskou cenu 2010 od Open Society Fund a to za díly věnované kauze Diag Human. Je to velký omyl poroty a ostuda celé soutěže. Autoři oceněných reportáží - Michael Fiala a David Havlík - by naopak zasloužili nějakou Anticenu, třeba Popletové roku 2010. Jejich příspěvky o kauze Diag Human jsou totiž zcela neobjektivní, nevyvážené, místy lživé a manipulativní a pouze nekriticky omílají teze švýcarského podnikatele a jeho advokáta.

ZPRAVODAJSTVÍ V KOSTCE:

Evropská unie vyvíjí nátlak na Bahrajn za porušování lidských práv

15. 4. 2011

  • Evropská unie vyvíjí diplomatický tlak na Bahrajn za to, že údajně jeho bezpečnostní jednotky usmrcovaly vězněné prodemokratické aktivisty, zatímco se výrazně zhoršil zdravotní stav sedmadvacetileté aktivistky Zainab al-Khawaji, který drží hladovku na protest proti zmlácení a uvěznění jejího disidentského otce. Britský velvyslanec v Bahrajnu vyjádřil znepokojení nad úmrtím čtyř prodemokratických vězňů, kteří zemřeli minulý týden. Catherine Ashtonová, komisařka EU pro zahraniční věci, také požaduje, aby Bahrajn okamžitě propustil všechny pokojné prodemokratické aktivisty.
  • Britský Nejvyšší soud rozhodl, že zadržování až 5000 pokojných demonstrantů v neprodyšném koridoru v londýnských ulicích během protestů proti summitu G20 v dubnu 2009 (praxe tzv. "kettling") bylo porušením zákona. Tisíce demonstrantů budou zřejmě nyní žalovat policii.
  • Nekonformní čínský umělec Ai Wei Wei, dobře známý na Západě, který byl 3. dubna zatčen na letišti v Pekingu, se prý "začíná přiznávat ke zločinům" údajného šíření pornografie po internetu, daňových podvodů a bigamie. Jeho rodinní příslušníci a stoupenci obvinění odmítli jako absurdní.
  • Světová banka varuje, že stoupající ceny potravin, částečně v důsledku stoupajících cen energií, způsobují, že se po celém světě ocitají miliony lidí v extremní chudobě. Světové ceny potravin jsou nyní o 36 procent vyšší než před rokem. 44 milionů lidí v důsledku toho skončilo v chudobě. Na světě je více než 1,2 milardy lidí, kteří mají k dispozici příjem menší než 20 Kč denně.

Do Německa za prací

15. 4. 2011 / Vít Klíma

Dnem 1. května končí přechodné období, kdy se pracující z tzv. východního bloku, nemohli ucházet v Německu a Rakousku o zaměstnání. Dá se očekávat ochod Čechů do Německa? Němci mají zájem především o vzdělané lidi -- lékaře, zdravotní sestry, informatiky -- ale hledají i příležitostné zaměstnance jako třeba české prodavačky. Bundeswehr, stejně jako česká armáda, bude plně profesionální. Vzhledem k tomu, že o tuto práci nemají mladí Němci zájem, Ministerstvo obrany zvažuje, že by rekrutovalo mladé lidi s trvalým pobytem v Německu, kteří ale nemusejí mít nutně německé občanství. Mezi českými občany se určitě najdou takoví, kteří budou chtít udělat v německé armádě kariéru.

Do Rakouska za prací

15. 4. 2011 / Vít Klíma

Dnem 1. května končí přechodné období, kdy se pracující z tzv. východního bloku, nemohli ucházet v Německu a Rakousku o zaměstnání. Jak uspět v Rakousku?

Z vlastních zkušeností bych jmenoval hlavní tři podmínky úspěchu:

Bárta, to je jiný "sekáč"

15. 4. 2011 / Stanislav A. Hošek

Náš nejznámější aristokratický politik sice řekl kus pravdy o politickém režimu zastupitelské demokracie, i když možná nechtě, ale nevzal bohužel v potaz konkrétní osobu. Pan Bárta totiž není jen tak nějaký podnikatel. On podnikal a dosud je mozkem v oblasti bezpečnosti.

Klausovo chování je i naší hanbou

14. 4. 2011 / Jan Keller

Lidé po celé Evropě a na všech kontinentech se před televizními obrazovkami baví scénou, kdy prezident České republiky se během své návštěvy v Chile zmocňuje protokolárního pera velice nestandardním způsobem. Chová se, jako by si ho chtěl nepozorovaně přivlastnit. To vše přímo za bílého dne a před kamerami, které v detailu vykreslují jeho privatizační mimiku.

Pedagogové nejsou podstatní: důležité jsou milionářské děti

14. 4. 2011

Jsem zaměstnaná (kdepak pracovní smlouva! Dohoda o pracovní činnosti) jako učitelka soukromé školy. Učím na základní umělecké škole, která přináleží ke komplexu jiných škol. - Kolegyně klavíristka musela dovézt vlastní nástroj (na vytřískaný klimpr se nedalo učit), kolega kytarista rád zapůjčil pro výuku vlastní kombo a já s radostí půjčuji své vlastní malé housličky svým žákům. Než děti vyrostou do "celých" houslí, projdou si tři až čtyři velikosti houslí. Všichni své vlastní hudební nástroje půjčujeme rádi, to mi věřte. Jinak bychom totiž nemohli vyučovat - jaksi by nebylo nástrojů, pro hudební školu nezbytných.

(Článek jsme z dobrých důvodů anonymizovali. Pozn. red.)

Hry a součty

14. 4. 2011 / Přemysl Janýr

Předpokládejme, že si peču rohlíky sám. Při ceně surovin ze supermarketu, spotřebě elektrické trouby a času, který na tom strávím mne vyjde kus na dvě koruny. Pekaře, který nakupuje u mlynáře, peče v peci ve velkém a umí to, vyjde stejný rohlík na padesát haléřů. Namísto abych si ho sám pekl jsem si ho tedy koupil. Tím jsem za korunu získal zboží v hodnotě dvou korun, neboli jsem svůj majetek směnou zdvojnásobil. Stejně pekař. Upekl za padesát haléřů rohlík a směnil jej za korunu. I on svůj majetek směnou zdvojnásobil.

Deficit zdravého rozumu

14. 4. 2011 / Zdeněk Jemelík

Při sledování událostí, jež se na nás začaly řítit po uveřejnění úvodníku Erika Taberyho v Respektu ze dne 4. dubna 2011, se mi stále častěji vybavuje Hamletův výrok "vymknuta z kloubů, doba šílí". Navzdory jejich popisu a výkladu hlavním proudem české žurnalistiky je vidím jako projev deficitu zdravého rozumu jak novinářů, tak většiny zúčastněných politiků s výjimkou pana prezidenta, jenž se snaží aspoň přibrzdit padající lavinu zhroucení vládní koalice. Nemám ovšem na mysli představitele VV, kterým byla hra vnucena osnovateli aféry, dále Petrem Nečasem a jeho suitou a také médii. "Véčka" jsou v postavení nutné obrany.

NATO má problémy s identifikací libyjských pozemních cílů

14. 4. 2011

Zatímco z letadlové lodi Charles de Gaulle jsou katapultovány letouny Rafale a Super Etendard, jejich osádky upozorňují, že navzdory veškeré moderní technologii jsou pro ně jednotky věrné Muammaru Kaddáfímu ze vzduchu hůře zjistitelné než kdy předtím. Tyto jednotky nyní dovedně používají kamufláže, aby se vyhnuly detekci a útokům ze vzduchu.

Nešťastné Klausovo pero

13. 4. 2011 / Lubomír Molnár

Všechny hlavní celostátní španělské deníky (El País, El Mundo, ABC, Público, Vanguardia) mají ve své digitální verzi odkaz na video z tiskové konference prezidentů České republiky a Chile zveřejněné českou televizí v nedělním pořadu "168 hodin". Na všech portálech lze nahrávku shlédnout.

Informace uvádí, že video se stalo hitem na YouTube a shlédly ho miliony lidí na celém světě.

Záchranářům ve Fukušimě přeji hlavně to, aby nic nepotřebovali po České republice

13. 4. 2011

V reportážích z havarované jaderné elektrárny Fukušima jsou mezi nejpůsobivějšími ty, které popisují nasazení tamních záchranářů při nebezpečné práci. Televize CNN (a následně i další světové tituly) věnovala velký prostor popisu podmínek, za kterých tamnější záchranáři pracují -- v jakých spartánských podmínkách žijí, jak často jedí, kde přespávají a na čem, a o tom, že mnozí z těchto záchranářů prožívají současně své vlastní tragédie. Je to v pořádku, ti lidé si naši úctu zaslouží. A o riziku jejich práce svědčí třeba i nabídky, které se objevily v médiích: za den práce při likvidaci havárie je nabízeno v přepočtu až 80 000 Kč, napsal Milan Doupovec.

Francie a Británie prosazují eskalaci intervence v Libyi

13. 4. 2011

Paříž a Londýn prosazují, aby NATO provádělo tvrdší útoky proti Kaddáfího jednotkám. Německo teoreticky souhlasí i s pozemní misí, ale jedině čistě humanitárního charakteru. Francie kritizuje německé výhrady vůči výraznějšímu angažmá Aliance na straně povstalců.

Měsíc po fukušimské jaderné havárii: Exploze nukespeaku

13. 4. 2011

Klasickou knihou o dezinformaci ohledně jaderné energie je Nukespeak (Jádrořeč) zveřejněná v roce 1982. Je věnována Georgi Orwellovi, autorovi knihy 1984, a napsali ji Stephen Hilgarten, Richard C. Bell a Rory O'Connor.

KD│ Od počátku jaderné havárie v Japonsku uplynul měsíc. Spolu s pokračujícími úniky radioaktivity z fukušimského jaderného komplexu se objevil i z velké části pobuřující proud mediálního zpravodajství, napsal profesor žurnalistiky na State University of New York/College at Old Westbury Karl Grossman.

Severní Korea se nevzdá svých jaderných kapacit

13. 4. 2011

Není pravděpodobné, že by se severokorejský představitel Kim Čong-il podřídil mezinárodnímu tlaku a vzdal se jaderných kapacit. Je přesvědčen, že jsou vitálně důležité pro "přežití režimu", vysvětlil v úterý americký velitel v Jižní Koreji admirál Walter Sharp.

Jak se Václav Klaus zase jednou zviditelnil

13. 4. 2011

Zpravodajský server Yahoo přinesl video, na němž je zachyceno, jak si Václav Klaus při státní návštěvě Chile přivlastnil plnicí pero. Server informuje také o vysvětlení mluvčího Radima Ochvata, že prezidentovo chování je v naprostém souladu s pražským protokolem. Jak je to s protokolem chilským už nerozvádí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za březen 2011

12. 4. 2011

V březnu 2011 přispělo finančně na Britské listy 243 osob celkovou částkou 59 224.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.3. 2011 částku 160 651.22 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní