Komunistická strana Kuby schválí radikální reformy

14. 4. 2011

V sobotu začne sjezd vládnoucí Komunistické strany Kuby, od nějž se očekává, že zvolí možné budoucí představitele a zavede radikální ekonomické reformy. Návrhy se podobají prvním reformním krokům v Číně nebo Vietnamu.

Má jít o nejdůležitější změny od roku 1975, kdy byl formálně přijat sovětský systém, a mohou znamenat i konec dlouhé vlády představitelů, kteří vládli zemi od revoluce v roce 1959. Ti zavedli systém, který označují jako socialistický, a který se nyní snaží uchovat prostřednictvím reforem.

Tisícovka delegátů schválí téměř tři stovky reformních návrhů předložených prezidentem Raúlem Castrem. Jejich cílem je ukončit ekonomickou krizi cestou nápravy předchozích politických chyb.

Změny, z nichž některé již probíhají, zahrnují propouštění státních zaměstnanců, rušení dotací a výdajů a mnohem výraznější otevření země drobnému soukromému podnikání.

Reformy mají posílit státem ovládanou, zadluženou a neproduktivní kubánskou ekonomiku, o níž Castro prohlásil, že přivedla zemi na pokraj propasti.

Castro plánuje zmenšit státní a rozšířit soukromý sektor za současného zachování centrálního plánování a řízení. Státní podpory poskytované Kubáncům budou značně sníženy.

Většina zahraničních expertů je přesvědčena, že změny by měly být výraznější, nicméně reformy i tak znamenají jednoznačný rozchod s předchozími přístupy k ekonomické politice.

Sjezd ale také zvolí druhého tajemníka strany, který se patrně stane budoucím hlavním představitelem země. Po odstoupení Fidela Castra bude do čela strany zvolen jeho bratr Raúl a jeho dosavadní místo se tak uprázdní.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 14.4. 2011