Bárta, to je jiný "sekáč"

15. 4. 2011 / Stanislav A. Hošek

Náš nejznámější aristokratický politik sice řekl kus pravdy o politickém režimu zastupitelské demokracie, i když možná nechtě, ale nevzal bohužel v potaz konkrétní osobu. Pan Bárta totiž není jen tak nějaký podnikatel. On podnikal a dosud je mozkem v oblasti bezpečnosti.

Nejenže vlastnil bezpečnostní agenturu, ale vypracoval pro ni ambiciózní program, jehož cílem bylo vytvoření nejvlivnější a dokonce nejsilnější bezpečnostní agentury v Praze, ba dokonce zemi. Propojení takového podnikání s politikou, ba dokonce přímé zapojení příslušníků takové firmy do nejvyšších pater řízení státu, představuje mnohem větší riziko než všechny jiné metody byznysmenského ovlivňování politiků.

Agentura ABL, v jejímž čele Bárta stál, prokazatelně sbírala informace i na některé politiky, špehovala je i s využíváním techniky provozovatelné jen se souhlasem soudu. Tato činnost se do dneška nestala předmětem řízení orgánů činných v trestním řízení. Bárta se za ni pouze - a to ještě teprve na nátlak médií - omluvil, navíc jenom premiérovi a nikoliv postiženým.

Boss ABL se veřejně netají svým obdivem k Napoleonovi a viditelně ho dokonce kopíruje. Z firmy i z politické strany, kterou si založil, se sice výjimečně, leč přece jen vynášejí zprávy o jeho autoritářských, až diktátorských metodách ovládání podřízených i spolustraníků. To všechno jsou alespoň v mých očích velmi varovné indicie. Ty v mých očích navíc posilují podivná sympatie k Bártovi ze strany prezidenta, nejautoritativnějšího to politika celého polistopadového období.

Dovoluji si k napsanému ještě podotknout, že do škály podnikatelských aktivit bezpečnostních agentur patří rovněž ostraha objektů a další podobné činnosti, které si vynucují vlastnění střelných zbraní. Nejvlivnější agentura v zemi by s vysokou pravděpodobností musela být také nejpočetnější a asi i nejlépe vyzbrojená. Propojení nejpočetnější a dokonce vyzbrojené složky s politikou vytváří podle mne vysoké riziko politického puče, v kritických chvílích dokonce ozbrojeného. Na mysl mi při tom vytanuly například "občanské" hlídky, které firma ABL pro stranu VV provozovala před volbami v Praze. Takové riziko by si měli politici a především složky vnitřní bezpečnosti státu velice dobře uvědomovat a chovat se vůči němu adekvátně.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.4. 2011