Sociální demokraté hodnotí přítomnost skoro stejně kriticky jako voliči Věcí veřejných

7. 7. 2010 / Štěpán Kotrba

Čtenáři Britských listů posuzují jak dnešek, tak minulost víceméně negativně. Většina respondentů při hodnocení "politických představitelů" a "režimu" před rokem 1989 a poté (otázky 1-2, 183-184 průzkumu BL) šetřila kladným hodnocením. Detailní pohled na hodnocení přináší odpověď i na otázku, jak hodnotí politiky a režim voliči jednotlivých politických stran. Ukazuje se, že hodnocení doby "komunismu" ještě i dnes společnost polarizuje, a vytváří tak logické politické koalice.

Kážou vodu a pijí víno...

7. 7. 2010 / Ladislav Žák

Strávil jsem s manželkou několik dní ve Varšavě a měl jsem možnost zažít závěr prezidentské volební kampaně před rozhodujícím druhým kolem. Nedělní večer jsme se potulovali před prezidentským palácem Radziwill v Krakovském předměstí na Královské cestě, kde byla improvizovaná stanoviště televizních štábů, a nedalekým štábem Jaroslava Kaczyńského. Viděl jsem bezprostřední reakce lidí na ulici i v novinářských štábech na první průzkumy i přiznání porážky Jaroslavem Kaczyńským a jeho gratulaci vítězi a výzvu jeho příznivcům do dalších voleb. Slyšel jsem naživo na ulici komentáře Aleksandra Kwasniewského. V noci a na druhý den jsem se snažil porozumět všem komentářům v televizi i v novinách a určitě se mi to nepodařilo. V úterý ráno jsme dorazili nočním vlakem do Prahy. Naše země si připomínala významná výročí Cyrila, Metoděje a Mistra Jana Husa a v sobotním Právu na mne čekal článek Václava Bělohradského o pěti poučeních z českých parlamentních voleb.

Evropa přátelská k ženám

7. 7. 2010

Více žen ve vedoucích pozicích prospívá ekonomice - ale výhrady proti německým kabinetem navrhovanému zákonu, jenž stanoví kvóty pro ženy, jsou značné. Zatímco v Německu je diskuse o kvótách víceméně potlačována, naši sousedé jsou již mnohem dále - a prožívají zákonem nařízené revoluce, napsala v Manager Magazinu Helene Endres.

DALŠÍ NOVÉ ČESKÉ FILMY:

Ženský pohled na normalizaci a dnešní ztracení třicátníci

7. 7. 2010 / Jan Čulík

Pod poněkud ironickým názvem Zemský ráj to na pohled (2009) zfilmovala režisérka Irena Pavlásková na motivy románu Terezy Boučkové Indiánský běh (1991) historii rodinných příslušníků dramatika-disidenta Pavla Kohouta z hlediska jeho dospívající dcery Gábiny, od roku 1968 s těžištěm v sedmdesátých letech.

Tohle je typicky ženský film a je to velmi dobře. Ženy-režisérky v posledních letech v České republice vytvářejí ty nejlepší celovečerní hrané filmy. I Pavlásková prokázala pozoruhodnou schopnost empatie a dokázala vytvořit přesvědčivý obraz světa, jak musela vidět patnáctiletá Gábina, kterou kvůli jejímu "kontrarevolučnímu" otci nevzali ani na střední školu, přestože byl rozvedený s její matkou od její tří let a v podstatě se s ním nestýkala.

Důvěra v elitu, bojující neustále o moc a peníze

7. 7. 2010 / Jan Campbell

Z referátu autora pro Euroasijské ekonomické fórum v Jekatěrinburgu (28. a 29.6.) a Astaně (1. a 2.7. 2010).

O nutném dialogu civilizací a možném moderním ekonomickém modelu, jehož hlavní komponentem jsou chování jednotlivce vůči přírodě a zdrojům, agrární sektor se svým potravinářským monopolismem a s ním spojenou kulturou výživy, a otázky distribuce včetně energie, tvoří obsah tohoto příspěvku.

Kanalizační přípojka

7. 7. 2010 / Jiří Baťa

Zaujal mne článek "Studna" a peripetie občanů kolem ní. Podstata celého problému se odvíjí od jednání a postupu místní veřejné správy, tedy magistrátu města Brna, místní samosprávy v městské části Brně-Bystrci, potažmo zainteresovaných občanů. Nebudu popisovat vše, co je uvedeno v článku, jen se zmíním o inspirativním a vše vypovídajícím závěru, kde jsou položeny dvě otázky.

RECENZE

Utajovaná zákulisí

7. 7. 2010 / Přemysl Janýr

Miroslav Polreich: Utajená zákulisí. Domácí a zahraniční politika očima bývalého diplomata, Petrklíč 2009

Memoárová literatura poskytuje vedle sebeospravedlňování autorů obvykle i cenné informace o zákulisí, názorech, pohnutkách a často neznámých okolnostech minulých dění. Vzpomínky Antonína Novotného (interpretované Rudolfem Černým), Bohuše Chňoupka, Vasila Biľaka, Lubomíra Štrougala a dalších zprostředkovávají zasvěcenější a diferencovanější vidění jinak plochého a schematického obrazu minulého režimu. S časovým odstupem se dostávám ke knize Miroslava Polreicha, která se kategorii memoárové literatury zcela vymyká. Ač i v ní nalezneme řadu cenných informací o dění minulém, zprostředkovává především zasvěcenější a diferencovanější vidění toho současného.

Meze magie

7. 7. 2010 / John Michael Greer

...rituály, které budou praktikovány v revitalizačních hnutích, mohou mít formu výcviku v budování komunit, protestních pochodů, festivalů pod širým nebem a kampaní za získání politických funkcí. Mohou dokonce obsahovat rozumné kroky, jako je izolace domů a budování solárních skleníků.

KD│ V první polovině tohoto eseje jsem nastínil neznámý terén, který se začíná otevírat před komunitou ropného zlomu, zatímco koncepce pevných energetických limitů prosakuje zpět do povědomí veřejnosti - po třiceti letech v exilu na Sibiři imaginace, kde naše společnosti vězní své nežádoucí pravdy. Jedním z pravděpodobných rysů této krajiny je vzestup revitalizačních hnutí mezi obyvateli průmyslového světa. Minulý týden jsem mluvil o těchto hnutích v obecné rovině, ale je možné objasnit tuto problematiku mnohem zřetelněji, pokud řekneme, že revitalizační hnutí se snaží vyrovnat s drastickými a nevítanými společenskými změnami prostřednictvím rituálního jednání.

Komárkovy poklesky

7. 7. 2010 / Lubor Kasal

Nechci vyvracet námitky, které vůči Stanislavu Komárkovi vznesli Jan Keller a Lukáš Zádrapa -- dílem se (zvláště v oblasti sinologie) necítím kompetentní něco takového činit, dílem s Kellerovým i Zádrapovým základním gestem v zásadě souhlasím. Přesto bych se rád Stanislava Komárka krátce zastal.

Odškodňování obchodovaných osob v praxi zatím nefunguje

7. 7. 2010

Přístup ke spravedlnosti je pro obchodované osoby často problematický. Ačkoliv mají oběti trestného činu obchodování s lidmi nárok na odškodnění, v praxi je získají jen zcela výjimečně. Toto by měl změnit tříletý projekt COMP.ACT (the European Action for Compensation for Trafficked Persons), který bude kromě České republiky realizován v dalších dvanácti evropských zemích pod taktovkou organizací La Strada International a Anti-Slavery International. La Strada Česká republika je partnerkou projektu, který byl oficiálně zahájen v Praze.

Mauser a Sturmgewehr, poklady z dětství

7. 7. 2010 / Pavel Pečínka

Hledat dobrodružství a sáhnout si na to zakázané, tomu se ve věku čtení verneovek snad ani nedá vyhnout. Adrenalin a příjemné mrazení v zádech mohla někomu zajišťovat např. příslušnost ke "zlatokopům". Tedy k těm, kteří kutali v místech, kde něco odhodila německá či sovětská armáda.

Kawasakiho růže: Krása

6. 7. 2010 / Ema Čulík

< Jan Hřebejk v Karlových Varech

Právě jsem zhlédla nejnovější Hřebejkův film Kawasakiho růže . Psycholog-disident Pavel Josek má dostat státní vyznamenání za zásluhy pro českou společnost. Jako součást příprav na toto vyznamenání natáčí televizní štáb (jehož zvukař je shodou okolností Joskův zeť) dokumentární film o jeho životě, současném i minulém, vzpomínky tam vypráví Josek sám, jeho rodina i lidé, s nimiž se v životě setkal. Během natáčení vyjde najevo, že Joskova minulost není tak bez poskvrny, jak se zdá: že za komunismu udal tehdejšího milence své budoucí manželky.

Tento film je napínavý, krásný a tragicky poctivý.

An English version of this article is in CLICK HERE

Recenze Hřebejkova filmu Kawasakiho růže od Jana Čulíka je v BL ZDE

Český mír: Opravdu dobrý film o stavu české společnosti dvacet let po příchodu demokracie

6. 7. 2010 / Jan Čulík

< Filip Remunda a Vít Klusák v Karlových Varech

Český sen Víta Klusáka a Filipa Remundy byl nezaostřený, zmatený, a hlavně byl do značné míry konstrukce. Autoři nevěděli, co chtějí říct, a vlastně nic co říct ani neměli, tak se pokusili zkonstruovat kontroverzní, fiktivní polopříběh. Uplynulo několik let a tvůrci vyzráli. A dostal se jim do rukou materiál, který se snad natáčel a stříhal úplně sám -- pimprlovská komedie týkající se plánů prezidenta Bushe vybudovat prvky protiraketové obrany v České republice.

Jak vychovávat chlapce

6. 7. 2010 / Ema Čulík

Jedna ze zvláštních sekcí letošního festivalu se zaměřuje na belgický film. Dva z těchto filmů, které jsem viděla, oba pojednávají o mladých chlapcích, kteří dělají první kroky na cestě k nezávislosti, o dospělých okolo nich, a o prospěšných nebo škodlivých účincích, které tito dospělí způsobují.

An English version of this article is in CLICK HERE

K STÁTNÍM SVÁTKŮM:

Proglas

5. 7. 2013

Kdo může povědět všechna podobenství,
jež usvědčují národy bez knih,
nehovořící řečí srozumitelnou?
Ani umí-li všechny řeči,
nedovede vylíčit jejich bezmoc.
Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbraní
s protivníkem našich duší,
uchystáni za kořist věčné muky.

Veršovaná předmluva k evangeliu, autorství je přisuzováno svatému Konstantinovi (826 nebo 827 až 869). 5. 7. slavíme svátek svatých věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a Metoděje, kteří v druhé polovině devátého století přinesli na Velkou Moravu staroslověnskou vzdělanost. Vytvořili slovanské písmo a do "staroslověnštiny" (makedonského nářečí starobulharštiny;před více než tisíci lety si byly slovanské jazyky bližší, takže lidé na Moravě rozuměli) přeložili části bohoslužebných knih. Zachovaly se také originální, ve staroslověnštině psané legendy "Život Konstantinův" a "Život Metodějův", které zajímavým způsobem mísí propagandu s dodnes živými a zajímavými fakty.

Proglas definuje lidskou bytost jako bytost vzdělanou, která se odlišuje od zvířete právě schopností komunikovat a jásá nad tím, že Slovanům bylo poskytnuto písmo, nástroj ke komunikaci, asi tak, jak mnozí v současnosti jásají nad vznikem internetu - obojí je ve své době nástroj k osvobození lidí.

K STÁTNÍMU SVÁTKU:

Zpráva o smrti Mistra Jana Husa

6. 7. 2015 / Petr z Mladoňovic

Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: ,,Odevzdáváme duši tvou ďáblu.'' A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: ,,A já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu Ježíši Kristu''. A uzřev onu korunu: ,,Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti pokorně pro jeho jméno a pravdu.'' Byla pak ta papírová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis s označením jeho viny: ,,Toto jest arcikacíř.'' I řekl král: vévodovi Ludvíku, synu Klema bavorského, který před ním stál slavnostně drže zlaté [říšské] jablko s křížem: ,,Jdi, přijmi jej.'' A onen syn Klemův převzal Mistra a dal jej do rukou pochopům a vedl na smrt.

Dramatickým předchůdcem moderních novinářů se stal při kostnickém procesu s Mistrem Janem Husem Petr z Mladoňovic [nar. kolem 1390], který se účastnil kostnického koncilu jako tajemník pana Jana z Chlumu. Pětadvacetiletý tajemník si pečlivě zaznamenával všechny podrobnosti a napsal o procesu s Janem Husem asi stopadesátistránkovou zprávu, která se zachovala ve dvou verzích, v češtině a v latině. Přinášíme poslední část závěrečné, velmi dramatické kapitoly v moderním překladu. Svou živostí a věcností připomíná současnou televizní reportáž. Až do Bílé hory se tato kapitola četla v českých protestantských kostelích na svátek Jana Husa namísto evangelia. V Husovi se střetl ve své rané formě moderní, pluralistický relativismus a právo na individuální úsudek a názor s monolitní hegemonií středověké, totalitní praxe.

Cyril a Metoděj a Jan Hus

5. 7. 2010 / Boris Cvek

Na jedné straně Cyril a Metoděj, na druhé straně Jan Hus - na jedné straně pravoslaví dosud nerozdělené církve s rodícím se novým liturgickým jazykem staroslověnským, na druhé straně k dědictví a hodnotám původní církve se vracející katolický mučedník, který se jednou stane jakýmsi omylem ikonou evropské reformace i českého nacionalismu.

Pekelný plamen

6. 7. 2010 / Miloslav Štěrba

Nejvíc nás nese ten pekelný plamen.
K.H.Borovský

V roce 1985 na Velehradě promluvili k statisícovému zástupu přítomných předseda ONV, a také ministr kultury Milan Klusák. Neúspěšně. Ozýval se pískot, nespokojenci doplňovali řečníka ( uváděná jména Cyrila a Metoděje náboženskými tituly "svatí" ), odmítali spojovat církevní akci s "bojem za mír". Okresní náčelník i ministr dopadli téměř jako Miroslav Štěpán v ČKD. Měli štěstí, do roku 1989 scházely celé čtyři roky.

Současné názory v ČR na režimy z doby před rokem 1989 a po něm

Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem

2. 7. 2010 / Jan Čulík

V lednu 2010 zjistilo Středisko empirických výzkumů (STEM), že 80 % občanů ČR zastává v různé míře názor, že dnešní čeští politici jsou "na nižší morální úrovni" (než politici z komunistického režimu z doby před rokem 1989. (Nebo si někteří z nich myslí, že jsou dnešní politikové možná na stejné úrovni jako politikové před rokem 1989; otázka STEMU byla formulována nepřesně; viz ZDE) ("Pouze 20 % lidí si myslí, že dnešní vedoucí politici jsou čestnější a poctivější než komunističtí funkcionáři minulého režimu", píše STEM; dodejme, "nebo že jsou stejní"). 40 % občanů je si tím názorem pevně jisto. 84 % občanů si podle tohoto průzkumu myslí, že výsady dnešních českých politiků jsou nejméně tytéž, jako byly výsady politiků za doby "komunismu"; 87 % zastává názor, že čeští politici při svém rozhodování nedbají dostatečně na veřejné mínění. Názory na odborné a morální vlastnosti českých politiků jsou nejzápornější od roku 1993, zdůrazňuje STEM.

Pozoruhodné výsledky těchto průzkumů veřejného mínění nás vedly k tomu prozkoumat věc podrobněji. Rozhodli jsme se zjistit, jaká mytologie žije v roce 2010, dvacet let po pádu komunistického režimu, v definovatelném vzorku současné populace v České republice.

Je občan politicky gramotný? Jak kdo a jak kdy...

2. 7. 2010 / Štěpán Kotrba, Jan Čulík

Křížové srovnání procentní četnosti jednotlivých názorů z výzkumu, koncem května 2010 provedeného Britskými listy na čtenářích tohoto deníku, odhaluje v postojích lidí skrytou odpověď i na otázku, jak hodnotí politickou (ne)gramotnost před rokem 1989 a dnes. Liší se toto hodnocení?

Otázka politické negramotnosti občana jde interpretovat jako neporozumění fungování politického systému, neorientace v něm.

LEDNOVÝ PRŮZKUM AGENTURY STEM

Respondenti si také mohli myslet, že dnešní politici jsou stejní jako před rokem 1989

4. 7. 2010

Rád bych upozornil na závažnou interpretační chybu, která se objevila ve Vašem textu "Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem". Vyučuji politologii na Univerzitě Hradec Králové. Pokud byste chtěl na tuto chybu upozornit formou krátkého textu na stránkách Britských listů, můžete zveřejnit následující poznámku, píše Karel Kouba:

Co teď...a co potom?

4. 7. 2010 / Jindřich Kalous

Výsledky posledních českých voleb vyvolaly vlnu zvýšené aktivity nejrůznějších lidí a skupin, kteří/které ještě nevzdali/nevzdaly zájem a snahu o poznání způsobů, jak tento "systém" (tj. způsob organizace a "provozu" společnosti a ekonomiky - společensko-ekonomická formace) funguje, a přemýšlení o tom, co rozumného by se s ním mělo a dalo dělat, aby sloužil té většině "obyčejných" lidí, kterým objektivně škodí (často aniž by si to uvědomovali) a přitom jsou v něm nuceni žít.

All things to all men - Vším pro všechny lidi

2. 7. 2010

All Things To All Men from Ema Čulík on Vimeo.

Emma Čulík, která bude spolu s týmem Britských listů pro vás znovu letos od víkendu psát o filmech na letošním karlovarském filmovém festivalu natočila tuto krátkou impresionistickou poctu městu Petrohradu na hudbu Cinematic Orchestra se zpěvákem Roots Manuva.

Na profesních stránkách emaculik.com najdete další informace. Možná, že by vás potěšila tato malá galerie grafiky.

Mohammed al-Daradji

Jak přimět diváky k slzám

5. 7. 2010 / Ema Čulík

Já hlupák jsem se včera v Karlových Varech oddala propagandě. Rozhodla jsem se navštívit jednu ze zdejších "mimořádných akcí", promítání iráckého filmu z loňského roku, nazvaného Son of Babylon, o období krátce po pádu Saddáma Husajna. Dvanáctiletý chlapec a jeho babička cestují přes celý Irák ve snaze najít chlapcova otce, ženina syna Ibrahima, který je od první války v Iráku r. 1991 nezvěstný.

< Mohammed al-Daradji

An English version of this article is in CLICK HERE

Učebnicová ukázka propagandy

Jak Západ financuje šíření svých vlastních falešných reprezentací o situaci v Iráku

5. 7. 2010 / Jan Čulík

V neděli večer se na karlovarském filmovém festivalu promítal "irácký" film režiséra Mohameda Al-Daradji Son of Babylon. Ve skutečnosti to byla učebnicová ukázka šíření západních stereotypů o zemi a o kultuře, kterou Západ nezná, názorům jejíchž obyvatel nerozumí a nesnaží se je ani zjistit.

Ve skutečnosti šlo o irácko-britsko-francouzsko-holandsko-palestinsko-spojenoarabskoemirátskou produkci. Scénář k filmu napsala Angličanka a jeho narativ odpovídal přesně hollywoodské produkci.

K tomu, Emma Čulík, "The art of tear-jerking" ZDE

Sergej Loznica

Ruská radost

5. 7. 2010 / Ema Čulík

Krysztof Kieslowski v jednom rozhovoru vysvětloval svůj přechod od dokumentárního filmu k fiktivnímu dramatickému filmu tvrzením, že situace, které si nevíce přejete natáčet a které nejvíce musíte natáčet, nejlidštější a nejvýznamnější okamžiky -- to jsou místa, kam se nikdy nechodí s kamerou. Možná se totéž vztahuje i na Sergeje Loznicu, který po patnácti letech u dokumentárního filmu (včetně historických kompilačních dokumentů sestříhaných ze sovětských němých filmů) právě natočil svůj první hraný film - Mojo Ščasťje, My Joy.

< Sergej Loznica

An English version of this article is in CLICK HERE

O dvou vrazích: Film Normal a Killer inside Me

4. 7. 2010 / Ema Čulík

Emma Čulík srovnává v anglické recenzi český film Normal Julia Ševčíka a anglický film The Killer inside Me od známého britského režiséra Michaela Winterbottoma ZDE. Ševčíkův film je ve srovnání s mezinárodním filmovým standardem nesmírně slabý a plný klišé. Srovnání ukazuje, proč jsou české filmy v současnosti často tak chabé.

Winterbottomův film The Killer Inside Me je založen na stejnojmenném románu Jima Thompsona z roku 1952, v němž zabiják v první osobě předkládá své názory na lidi kolem, jejich reakce na sebe, nebo spíše to, jak je on sám vnímá. Winterbottom se v tomto filmu pokouší znovuvytvořit efekt vypravěčovy subjektivity na plátně, přičemž divák nevyhnutelně věří tomu, co je mu předkládáno, pokud mu není výslovně řečeno, aby tak nečinil. Jediný problém tohoto filmu spočívá v tom, že nekonzistence mezi tím, co vidíme spolu s protagonistou, a tím, co vidí zbytek jeho světa, není dostatečně explicitně prezentována. Je možná dobře, že Winterbottom s materiálem pracuje jemně, protože blízkost jeho policistovi Lou Fordovi dovoluje divákovi sledovat jeho akce z psychologického stanoviska. Vidíme, že nemá žádné zvláštní motivy, že je veden sexuálními aspekty jeho vztahů k ženám a pak jejich vražd. Ale to, jak se v něm tyto myšlenkové procesy objevují, vidíme přirozeně, není to vynuceno amatérským psychologickým dotazováním.

An English version of this article is in CLICK HERE

Muži v říji: poněkud zdlouhavá komunální komedie

4. 7. 2010 / Jan Čulík

Množství víceméně nevýrazných, "úsměvných" českotelevizních komedií "laskavého humoru" rozmnožil o další jednu režisér Robert Sedláček zdlouhavým filmem Muži v říji. Soustředil se na drobnokresbu venkovských postav z valašské (?) vesnice Mouřínov, jejíž starosta potřebuje, aby pražská vláda zaplatila stavbu silnice do vesnice, a tak za pomoci svého známého, ministra zemědělství, pozve do vesnice lidoveckého ministerského předsedu na poněkud absurdní mezinárodní soutěž v napodobování ryčení jelenů v říji.

První dny v Karlových Varech: série belgických filmů a klasický (britsko)americký thriller

3. 7. 2010 / Jan Čulík

Cenným je na karlovarském filmovém festivalu, že přinese - na pár dní - do České republiky možnost zhlédnout filmy, které se tu nikdy nedostanou do distribuce - ačkoliv, jak na to poukazují cynikové mezi filmovými fanjšmekry - vzhledem k tomu, že si dnes stejně může člověk skoro všechny nové filmy stáhnout z internetu, je to skoro jedno.

Svěrákův pokus o návrat do dětství

3. 7. 2010 / Jan Čulík

Film Jana Svěráka Kuky se vrací je, jak se zdá, poněkud osobním, trochu násilným pokusem o návrat do dětství. Proč? Protože, jak říká v závěru filmu postava vandráka, dětství je z lidského života ten nejlepší věk. Takže Svěrák dětství romantizuje. Zcela předpověditelně v souladu s poetikou českého postkomunistického filmu za posledních dvacet let (je pozoruhodné, jak snad jedině s výjimkou Jana Švankmajera, čeští filmaři říkají ve svých filmech nyní pořád totéž, znovu a znovu) vidí Jan Svěrák dětství své hlavní postavy, asi desetiletého chlapce, trpícího astmatem, jako zdroj kreativity, imaginace a tvůrčí volnosti. A to v kontrastu s dobře mínícími, avšak autoritativními a každodenními dospěláckými starostmi ubitými rodiči.

Proč to McChrystal udělal ?

2. 7. 2010 / Immanuel Wallerstein

Americký velitel v Afghánistánu generál Stanley McChrystal poskytl časopisu Rolling Stone rozhovor, v němž sám i se svým štábem potupil civilní vůdce své země. Prezident Obama ho propustil pro porušení kázně. Dokonce i McChrystalovi zastánci říkají, že jeho výroky byly politicky nemoudré a že to byla chyba. McChrystal je ovšem mimořádně inteligentní a velmi ctižádostivý člověk. Proč to tedy udělal?

Studna

2. 7. 2010

Však co, studnu vám nikdo neukradne. Studna -- stejně jako důl -- to je díra do země, tu vám vzít nemůžou.

Panu Kolářovi zasypali studnu. A nejen jemu. Jeho ženě, dvěma paním Valíčkovým, Zdeně Pekárkové, paní doktorce Chlebovské, inženýrce Pavle Buráňové, panu Novému a zřejmě i dalším. Ti všichni ze studny na parcele číslo 1035 v ulici Pod Horkou č. 90 v Bystrci, brali pitnou i užitkovou vodu, píší čtenáři Viktor Lošťák a Milan Kolář .

Už neberou. Přijeli, když lidé nebyl poblíž, nic neřekli, zasypali a bylo po studni.

Platy ústavních činitelů vs.stavební spoření: znepokojivé souvislosti

2. 7. 2010 / Tomáš Bílek

Píše se rok 2015. Pět miliónů klientů stavebních spořitelen vybírá (místy kontinuálně, místy skokově) své úspory, aby zakoupili byt či započali stavbu domu. A to přesto, že tak neplánovaly nikdy učinit. Mnozí z nich tedy byty nabízejí obratem k pronájmu (s vidinou slušného přivýdělku), jenže není komu. Na trhu vzniká obrovský převis nabídky nájmů nad poptávkou po nájmech. Tedy návrat k realitnímu boomu z předkrizových časů? Nebo spíše návrat k turbulencím, bublinám a dalším realitním podivnostem?

Je střet generací nevyhnutelný?

2. 7. 2010 / Miloš Pick, Jaroslav Ungerman

Poradní expertní skupina (PES) vedená V. Bezděkem předložila v nedávných dnech jednak aktualizaci projekce dosavadního státního průběžného systému penzí, jednak doporučení systémových změn. Už samotné složení této skupiny, kde z poloviny figurovali představitelé penzijních fondů, tedy představitelé soukromého byznysu s penzijním pojištěním resp. s penzemi, naznačovalo, že výsledky této skupiny budou odpovídat očekáváním. Poselství těchto expertů je všem srozumitelné – omezte současný průběžný penzijní systém a co nejvíce peněz svěřte do opatrování penzijním fondům.

Je také příznačné, že vedoucí skupiny V. Bezděk byl při první zprávě vydané 2005 pracovníkem nezávislé ČNB a nyní až do poloviny května 2010, tj. do ukončení práce komise, byl vedoucím činitelem penzijních fondů. I taková může být nezávislost....

Bezpečnostní rizika

2. 7. 2010 / Petr Jánský

Převládá názor, že Radek John není vhodnou osobou na funkci ministra vnitra. Jednak pro svou dosavadní kvalifikaci a praxi a jednak pro napojení na podnikatele. Názor nesdílím a když se ohlédnu po předchozích ministrech Langerovi a Pecinovi, vychází mi John nejlépe.

Čekání na milénium

2. 7. 2010 / John Michael Greer

Sociologům a studentům historie je dobře známo, že když známé mýty selhávají a život se stává obtížným, výsledky až příliš často nabývají formy kolektivního fantazírování. Vezměte například cargo kult, Tanec duchů, Američany čekající na chicagském příměstském dvorku na přílet Vesmírných bratří, a jakýkoliv další příklad, kdy lidé reagovali na obtížnou situaci vírou ve skok na vzdálený břeh, jenž ve skutečnosti neexistuje. Promyslete to nyní znovu, s vědomím, že tentokrát motivační faktory mohou docela dobře obsahovat symboly, hesla a vášnivé naděje, které se dotknou většiny z vás... Revitalizační hnutí vznikají, jestliže všechny praktické možnosti řešení krize jsou buď nefunkční, nebo nemyslitelné.

KD│ Dlouhodobí čtenáři si vzpomenou, že jedním z mých centrálních projektů v rané fázi byl pokus dekonstruovat nejhlouběji zakořeněný soubor mýtů, které průmyslová kultura používá k definování budoucnosti. Chcete-li si vypůjčit termín Carlose Castanedy, mýtus o pokroku a mýtus o apokalypse byly vhodnými oponenty, a doufám, že konfrontace s nimi byla pro čtenáře stejně poučná, a občas zábavná, jako pro mě. Jsem potěšen, když mohu říci, že pochybná volba mezi budoucí v podobě nekonečného pokroku směrem k jakési technokratické utopii a budoucností náhlého kataklyzmatického zhroucení do jakési romantické utopie ztratila značnou část svého vlivu.

Dlouhodobá nezaměstnanost v USA je na nejvyšší úrovni od Velké deprese

2. 7. 2010

Podle údajů zveřejněných institutem The Center for Economic and Policy Research je současná úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti v USA adjustovaná k demografickým faktorům na vyšší úrovni než během recese v letech 1982-1983. Ukazuje se, že běžně používané míry dlouhodobé nezaměstnanosti nemají dostatečnou vypovídací hodnotu.

Případ Fagi jako absence čehokoliv, včetně řemesla

2. 7. 2010 / Ondřej Čapek

V čase předvánočním jsem se sešel s Janem Paulem a přišla řeč i na výuku sochařství. Honza si stěžoval, že se současnosti vyučuje tento obor pouze na počítači kde se socha "vymodeluje" a zadá kameníkům, kteří ji "realizují" v kameni. Podobně byl jeden stavař zaskočen, když mu architekt ukazoval model nového "šmoulova" (areál rezidenčního bydlení) realizovaný v místě, které nikdo z projekční kanceláře nepovažoval nutné navštívit. Tyto dva příklady jsou doklady obecného trendu: máme finanční analytiky, kteří vlastně neví, co a jak se v obchodovaných akciích továren vyrábí, pěstujeme si v MBA universální manažery, jejichž jediná kvalifikace je jakási čistá teorie managementu, atd. Toto není filipika proti teoretickým znalostem, naopak je považuji za výbornou věc, která ale musí stát nohama na zemi: bylo by divné, kdybych se s programátory bavil o vedení projektu a přitom nevěděl co je to databáze.

Výročí puče v Hondurasu a Haiti půl roku po zemětřesení

2. 7. 2010 / Daniel Veselý

Od státního převratu v latinskoamerickém Hondurasu uběhl bez většího rozruchu rok. Jde o třetí puč, jenž v novém miléniu na svém "zadním dvorku" tiše podpořily Spojené státy a který i díky geopolitickým změnám v Jižní Americe neproběhl mimořádně brutálně, jak tomu bývalo dříve. Haiti setrvává v militarizačním objetí Spojených států, aniž by se výrazněji projevila Západem tak propagovaná pomoc obětem apokalyptického zemětřesení.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2010

2. 5. 2010

V dubnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 202 osob celkovou částkou 38 685.45 Kč. Příjem z reklamy byl 8750 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.4 2010 částku 15 861.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.