Sociální demokraté hodnotí přítomnost skoro stejně kriticky jako voliči Věcí veřejných

7. 7. 2010 / Štěpán Kotrba

Čtenáři Britských listů posuzují jak dnešek, tak minulost víceméně negativně. Většina respondentů při hodnocení "politických představitelů" a "režimu" před rokem 1989 a poté (otázky 1-2, 183-184 průzkumu BL) šetřila kladným hodnocením. Detailní pohled na hodnocení přináší odpověď i na otázku, jak hodnotí politiky a režim voliči jednotlivých politických stran. Ukazuje se, že hodnocení doby "komunismu" ještě i dnes společnost polarizuje, a vytváří tak logické politické koalice.

Nejkritičtějšími ve vztahu k politikům minulému režimu jsou voliči TOP09 (95,1%:7,1%, hodnocení 4+5 83,4%) a ODS (94,7%:5,3%, hodnocení 4+5 84,7%), těsně následováni voliči KDU-ČSL a VV. Jednoznačně nejméně kritickými k politikům minulému režimu jsou komunisté, více než třetina z nich ocenila systém před rokem 1989 známkou 1 a 2 (36,%). Pozice voličů ČSSD a Suverenity je příbuzná, ale i voličů Suverenity je procento voličů, hodnotících politiky minulého režimu vysoké - 19,2% mu dalo známku 1 či 2, stejně tak 23,2% takto hodnotilo "celý režim". Přesně opačná je situace v hodnocení období po roce 1989. Nejkritičtějšími jsou voliči komunistů (94,8%:3,7%) a Suverenity (94,7%:4,%). Na opačném pólu jako nejméně kritičtí jsou voliči ODS (45,9%: 52,9%) Skoro třetina z nich oznámkovala režim po roce 1989 známkou 1 či 2 (30,6%). Jde o jedinou skupinu, jejíž nadpoloviční většina hodnotí současnost kladně.

Hodnocení politiků před rokem 1989 a po roce 1989

otázka 001 - před rokem 1989
voliči ČSSDKDUKSČMODSSZSUVTOPVVjinoužádnou
nevím
nechci
koalopparlneparlΣrozdíl
koal-op
rozdíl
koal-op
%
rozdíl
p-nep
%
průměr 3,613,993,004,584,283,684,523,973,783,764,353,343,543,873,651,0120,25%-6,55%
četnost133086021422911411912325159   
267217710152722311024425439324   
32962129372043152612414448589637208989   
4282301091744393847119121102391493232846   
51262433555232983789109190159349197655   
nevím576275188873941208410471216   
nechci10060200371231619940   
Σ 871 83 731 85 138 151 163 129 409 469 377 1602 1979 781 1558      
procenta z voličů jednotlivých stran (ve sloupci)
vážená procenta
každé otázky
ve sloupci
13,8%0,%11,8%0,%1,4%9,3%1,2%1,6%2,2%2,3%        
27,7%2,4%24,2%1,2%0,%9,9%1,2%5,4%5,4%6,6%        
334,%25,3%40,1%8,2%14,5%28,5%9,2%20,2%30,3%30,7%        
432,4%36,1%14,9%20,%31,9%25,8%23,3%36,4%29,1%25,8%        
514,5%28,9%4,5%64,7%37,7%21,2%60,1%28,7%21,8%23,2%        
nevím6,5%7,2%3,7%5,9%13,%5,3%4,9%5,4%9,5%8,7%        
nechci1,1%0,%0,8%0,%1,4%0,%0,%2,3%1,7%2,6%        
Σ100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%        
Kumulace vážených procent
 1+211,5%2,4%36,%1,2%1,4%19,2%2,5%7,%7,6%9,%        
1+2+3/228,5%15,1%56,%5,3%8,7%33,4%7,1%17,1%22,7%24,3%        
3/2+4+563,8%77,7%39,5%88,8%76,8%61,3%88,%75,2%66,%64,4%        
4+546,8%65,1%19,4%84,7%69,6%47,%83,4%65,1%50,9%49,%        
otázka 002 - po roce 1989
voliči ČSSDKDUKSČMODSSZSUVTOPVVjinánechcikoalopparlneparlΣrozdíl
koal-op
rozdíl
koal-op
%
rozdíl
p-nep
%
průměr 4,083,484,532,903,364,603,134,154,084,263,424,294,133,994,11-0,87-17,41%2,65%
četnost182210008025181028437   
2246216151234111043266933112   
3168374638641082299566149214363206635   
4325252301237363034133145765556312311007   
5308124408121021555153214787488262791319   
nevím3014162441018934431980   
nechci8070401351141519939   
Σ 871 83 731 85 138 151 163 129 409 469 377 1602 1979 781 1558      
procenta z voličů jednotlivých stran (ve sloupci)
vážená procenta
každé otázky
ve sloupci
10,9%2,4%0,3%11,8%0,%0,%4,9%0,%0,5%1,1%        
22,8%7,2%0,3%18,8%10,9%0,7%14,1%3,1%2,7%2,1%        
319,3%44,6%6,3%44,7%46,4%6,6%50,3%22,5%23,2%14,1%        
437,3%30,1%31,5%14,1%26,8%23,8%18,4%26,4%32,5%30,9%        
535,4%14,5%60,2%9,4%8,7%67,5%9,2%42,6%37,4%45,6%        
nevím3,4%1,2%0,5%1,2%4,3%1,3%2,5%3,1%2,4%3,8%        
nechci0,9%0,%1,%0,%2,9%0,%0,6%2,3%1,2%2,3%        
Σ100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%        
Kumulace vážených procent
 1+23,7%9,6%0,5%30,6%10,9%0,7%19,%3,1%3,2%3,2%        
1+2+3/213,3%31,9%3,7%52,9%34,1%4,%44,2%14,3%14,8%10,2%        
3/2+4+582,3%66,9%94,8%45,9%58,7%94,7%52,8%80,2%81,5%83,6%        
4+572,7%44,6%91,7%23,5%35,5%91,4%27,6%69,%69,9%76,5%        

Míra negativity hodnocení

před 1989

po 1989

Grafický pohled ukazuje názorně nejkritičtější voliče vůči režimu před rokem 1989 -- TOP09 a ODS. Druhá část grafu ukazuje míru kritičnosti režimu po roce 1989 -- voliče KSČM a Suverenity. Jasně je vidět dva bloky -- ČSSD, KSČM, SUV, VV, voliče jiných stran, nevoliče a nekritický blok KDU, ODS, SZ, TOP.

Celkové hodnocení režimu před rokem 1989 a po roce 1989

otázka 183 - před rokem 1989
voliči ČSSDKDUKSČMODSSZSUVTOPVVjinoužádnou
nevím
nechci
koalopparlneparlΣrozdíl
koal-op
rozdíl
koal-op
%
rozdíl
p-nep
%
průměr 4,083,484,532,903,364,603,134,154,084,263,424,294,133,994,11-0,87-17,41%2,65%
četnost12307100910891949517121   
21343304042631542671843845675598   
339121307924641341143160636987612521173   
424837412164415340138150114289403280833   
5642125443119032666417666242141447   
nevím903110201010312151136   
nechci2130201129257521   
Σ8718373185138151163129409469377160219797811558   
procenta z voličů jednotlivých stran (ve sloupci)
vážená
procenta
každé
otázky
ve sloupci
12,6%0%9,7%0%0%6%0,6%0%2%1,9%        
215,4%3,6%41,6%0%2,9%17,2%1,8%11,6%10,3%14,3%        
344,9%25,3%42%10,6%17,4%42,4%8%31,8%35%34,1%        
428,5%44,6%5,6%24,7%46,4%27,2%32,5%31%33,7%32%        
57,3%25,3%0,3%63,5%31,2%7,3%55,2%24,8%16,1%13,6%        
nevím1%0%0,4%1,2%0,7%0%1,2%0%2,4%2,1%        
nechci0,2%1,2%0,4%0%1,4%0%0,6%0,8%0,5%1,9%        
Σ100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%        
Kumulace vážených procent
 1+218%3,6%51,3%0%2,9%23,2%2,5%11,6%12,2%16,2%        
1+2+3/240,5%16,3%72,3%5,3%11,6%44,4%6,4%27,5%29,7%33,3%        
3/2+4+558,3%82,5%26,9%93,5%86,2%55,6%91,7%71,7%67,4%62,7%        
4+535,8%69,9%5,9%88,2%77,5%34,4%87,7%55,8%49,9%45,6%        
otázka 184 - po roce 1989
voliči ČSSDKDUKSČMODSSZSUVTOPVVjinoužádnou
nevím
nechci
koalopparlneparlΣrozdíl
koal-op
rozdíl
koal-op
%
rozdíl
p-nep
%
průměr 3,582,764,281,962,654,052,183,203,433,592,483,903,633,343,55-1,42-28,41%5,75%
četnost18302611132248608681995   
210426124150779366460156116272147479   
32834381135428404615613499364463281878   
43141032751763923115155376416782051038   
515413060452121659422460482122698   
ne603000015101910525   
nechci2020202008246216   
Σ8718373185138151163129409469377160219797811558   
procenta z voličů jednotlivých stran (ve sloupci)
vážená
procenta
každé
otázky
ve sloupci
10,9%3,6%0%30,6%8%0,7%19,6%1,6%1%1,7%        
211,9%31,3%1,6%48,2%36,2%4,6%48,5%27,9%15,6%12,8%        
332,5%51,8%11,1%15,3%39,1%18,5%24,5%35,7%38,1%28,6%        
436,1%12%44,7%5,9%12,3%41,7%5,5%17,8%28,1%33%        
517,7%1,2%41,9%0%2,9%34,4%0,6%16,3%15,9%20%        
nevím0,7%0%0,4%0%0%0%0%0,8%1,2%2,1%        
nechci0,2%0%0,3%0%1,4%0%1,2%0%0%1,7%        
Σ100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%        
Kumulace vážených procent
 1+212,9%34,9%1,6%78,8%44,2%5,3%68,1%29,5%16,6%14,5%        
1+2+3/229,1%60,8%7,2%86,5%63,8%14,6%80,4%47,3%35,7%28,8%        
3/2+4+570%39,2%92,1%13,5%34,8%85,4%18,4%51,9%63,1%67,4%        
4+553,7%13,3%86,6%5,9%15,2%76,2%6,1%34,1%44%53,1%        

Ačkoliv byli respondenti na závěr dotazníku méně radikální a "režim" hodnotili méně kriticky než "politiky" na počátku dotazníku, bylo hodnocení doby před rokem 1989 vždy méně kategorické a méně emocionální než období od roku 1989 do současnosti. Známky převyšující trojku (hodnocení politiků před rokem 1989: 3,51 ; hodnocení politiků po roce 1989: 4,11) nevypovídají o spokojenosti občanů ani s "reálným socialismem", ani se současnou "demokracií"... Bez ohledu na dílčí rozdíly, dané politickou orientací a celkový sklon ke kritickému posuzování politiky obecně.

Výzkum BL, vedený Janem Čulíkem, byl proveden ve dnech 21. – 27. 5. 2010 upravenou kvantitativní metodou CAWI, self-selecting volbou účasti z čtenářů media, výsledný vzorek činil 3229 respondentů z ČR. Organizátoři zakázali vícenásobné odpovědí od stejné osoby (vynucení zákazu podle IP adresy a cookie) a vynutili vyplnění odpovědí na všechny otázky (všechny ovšem umožňovaly volbu „nechci odpovědět“). Získaná data pak byla v druhé etapě přepočítána dle procentního zastoupení v populaci v kategoriích věk, velikost sídla bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání (dle sociodemografických údajů populace) a volba politické strany (dle výsledků parlamentních voleb 2010).

02. 07. 2010 Jan Čulík: Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem ZDE

02. 07. 2010 Štěpán Kotrba, Jan Čulík: Je občan politicky gramotný? Jak kdo a jak kdy... ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Středa 7.7. 2010