Odškodňování obchodovaných osob v praxi zatím nefunguje

7. 7. 2010

Přístup ke spravedlnosti je pro obchodované osoby často problematický. Ačkoliv mají oběti trestného činu obchodování s lidmi nárok na odškodnění, v praxi je získají jen zcela výjimečně. Toto by měl změnit tříletý projekt COMP.ACT (the European Action for Compensation for Trafficked Persons), který bude kromě České republiky realizován v dalších dvanácti evropských zemích pod taktovkou organizací La Strada International a Anti-Slavery International. La Strada Česká republika je partnerkou projektu, který byl oficiálně zahájen v Praze.

Česká republika čelí mezinárodní kritice za to, že stále nepodepsala Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Patří tak (vedle Lichtenštejnska, Monaka a Ruska) mezi poslední evropské státy, které tak neučinily. Přitom se jedná o velice důležitý mezinárodní dokument, který "je první a jedinou mezinárodní smlouvou, která výslovně uznává právo obětí obchodování s lidmi na odškodnění," jak uvedl Thorbjørn Jagland, generální tajemník Rady Evropy.

"Újma oběti v rovině morální může být u mnoha trestných činů vyšší, než prostá škoda na majetku," říká Jiří Pospíšil a zdůrazňuje nutnost přijmout takovou úpravu legislativy, která bude brát v potaz i nemateriální škody způsobené obětem trestných činů. Takovouto úpravou by měla být novela trestního řádu, kterou Pospíšil předkládal ke schválení již v minulém volebním období a jejíž přijetí nadále prosazuje. "Zasadím se o to, aby Parlament co nejdříve přijal novelu trestního řádu, která umožní odškodnění nehmotné újmy obětí trestných činů," řekl.

Situaci poškozených v trestním řízení považuje za neuspokojivou i Petra Kutálková z organizace La Strada Česká republika, která se zabývá prevencí obchodování s lidmi. "Odškodňování se začíná prosazovat až v poslední době jako doposud spíše opomíjená součást souboru práv obchodovaných osob," říká a dodává: "Přiznané odškodnění pro obchodovanou osobu je v české soudní praxi bohužel naprostou výjimkou."

Dostupnost odškodnění pro oběti trestného činu obchodování s lidmi je problémem i v jiných evropských zemích. Přitom, jak uvádí Marieke van Doorninck z organizace La Strada International: "Odškodnění se musí stát jednou z klíčových strategií podpory obchodovaných osob. Umožňuje jim vzít budoucnost do vlastních rukou a výrazně snižuje riziko, že budou v budoucnu znovu obchodovány."

Důvodů, které vedou k tomu, že obchodované osoby v praxi většinou na odškodnění nedosáhnou, je celá řada. Na poškozených leží důkazní břemeno a přinést dostatek důkazů o způsobené škodě je často velmi komplikované. Stejně tak je problematické, že obchodované osoby nemají přístup k bezplatné právní pomoci. V případě cizinců a cizinek, kteří patří na území České republiky mezi nejčastěji poškozené trestnou činností související s obchodem s lidmi, je situace navíc často komplikována jejich pobytovým statusem v zemi.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 7.7. 2010