Kanalizační přípojka

7. 7. 2010 / Jiří Baťa

Zaujal mne článek "Studna" a peripetie občanů kolem ní. Podstata celého problému se odvíjí od jednání a postupu místní veřejné správy, tedy magistrátu města Brna, místní samosprávy v městské části Brně-Bystrci, potažmo zainteresovaných občanů. Nebudu popisovat vše, co je uvedeno v článku, jen se zmíním o inspirativním a vše vypovídajícím závěru, kde jsou položeny dvě otázky.

"Opravdu k tomu všemu muselo dojít? Stalo by se to, kdyby se magistrát namáhal a nalepil na "svoji" studnu jedno jediné oznámení, kdyby investoval několik málo korun a vhodil do schránek v okolních domech dopis?

A když už k tomu přece jen došlo, nemohly by úřady namísto netečnosti a ignorace připustit, že k zanedbání došlo a prostě studnu obnovit? Částka, kterou by musely z rozpočtu dát, není nijak veliká -- a za zkušenost je třeba zaplatit. Třeba by se příště snažily informovat občany lépe.

Proč to vše zmiňuji? Protože (kritizovaná) činnost pracovníků veřejné správy -- magistrátu města Brna je jako přes kopírák přepsaný podobný případ z Holešova. Vysvětlím.

MÚ Holešov se rozhodl vyhovět jistým občanům v jejich zájmu o koupi nevelkého obecního pozemku, přilehlého k bytové nemovitosti. Zachoval sice předepsaný postup o zamýšleném odprodeji obecního pozemku, avšak na faktickou připomínku občana sousedícího s nemovitostí i obecním pozemkem, o který měli zájem občané k odkoupení, nereagovali. Tak se stalo, že pozemek byl zájemcům prodán. Na tom by nebylo nic nezajímavého, kdyby se v této souvislosti nevyskytly jisté problémy. Pozemek byl totiž prodán bez tzv. "věcného břemene", kterým byla (a dosud je) kanalizační přípojka v majetku souseda, vedoucí právě přes zmíněný pozemek odprodaný MÚ Holešov občanům. To vše se událo v r. 2004.

Soused, který na tuto skutečnost včas upozornil, upozorňoval, ale i se dožadoval a dožaduje nápravy, do dnešního dne neuspěl. Nechci popisovat, co vše se za tu dobu událo (mj. požadované kontroly na postup MÚ Holešov Ministerstvem vnitra ČR) jen chci konstatovat, že pracovníci MÚ Holešov se brání, resp. odvolávají na skutečnosti, které jsou zcela irelevantní. Zásadní v této věci je skutečnost, že před prodejem pozemku nebyl proveden znalecký posudek pozemku, při kterém by bylo zjištěno, že přes pozemek je vedena kanalizační přípojka. Na to MÚ reagoval tím, že kanalizační přípojka nebyla vedena v registru vodovodních a kanalizačních sítí a to přesto, že předchozím majitelem tohoto zařízení bylo město (dnes VaK Kroměříž). Požadavek majitele přípojky byl a je, aby rozhodnutí o prodeji pozemku bylo zrušeno a provedeno nové řízení, ve kterém bude tato skutečnost, tedy zmíněné věcné břemeno, uvedeno. To MÚ Holešov odmítá s tím, že pokud má majitel kanalizační přípojky, tč. poškozený, zájem, nechť si věcné břemeno zajistí cestou soudu. Pozoruhodný postup! Zde se nabízí ono výše uvedené srovnání, když cituji:

A když už k tomu přece jen došlo, nemohly by úřady namísto netečnosti a ignorace připustit, že k zanedbání došlo a prostě studnu (v tomto případě věcné břemeno) obnovit (realizovat)? Částka, kterou by musely z rozpočtu dát, není nijak veliká -- a za zkušenost je třeba zaplatit.

Na MÚ Holešov nenajdete soudného člověka, který by veřejně uznal a přiznal chybu, které se pracovníci úřadu dopustili. Možná si to i připustí, ale nemohou dopustit, aby se to prezentovalo navenek Oni totiž jsou neomylní, oni mají vždy a jedině pravdu. Mají sice sloužit občanům, ale pokud se občan něčeho domáhá a nedej Bože, aby to bylo ještě formou kritiky, má občan definitivně utrum. Na závěr jen mohu poznamenat, že občan-soused se svého práva a požadavku nevzdává. Jen věří, že po podzimních komunálních volbách se personální a jiné poměry na MÚ změní, že s novými lidmi bude možné komunikovat tak, že přijmou kritiku jako oprávněnou a udělají to, co měli udělat jejich předchůdci.

Jeden smutný fakt však zůstane - a sice, že ačkoliv starosta MÚ Holešov a senátor za ODS současně se honosí všemožnými úspěchy, nedostatky a pochybení své či pracovníků MÚ však není ochoten přiznat. A ty jsou evidentní, ale uvažovat o nějakých postizích za šlendrián? No promiňte, žijeme v demokracii, či ne?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 7.7. 2010