Právo a spravedlnost versus lidská práva v ČR

24. 1. 2014

Včera jsem měl schůzku se svým právním zástupcem, který mě byl bezplatně přidělen soudem. Na všechny moje dřívější žádosti nebyl brán ohled. Na této schůzce jsem se dověděl, že právo a spravedlnost je něco úplně jiného. Takže dva roky vyřizování a moje žádosti o posouzení mého současného zdravotního stavu z důvodu podané žádosti nejsou průtahy v řízení ani nesprávný úřední postup. Odkaz na mezinárodní úmluvu o právech zdravotně postižených občanů není nesprávným právním posouzením a povinnost stanovená tímto dokumentem - zabránit sociálnímu vyloučení zdravotně postižených - je asi jenom cárem papíru. Povinnost úřadu práce informovat postiženého o jeho právních nárocích na příspěvek je bagatelní, píše Jan Posolda, který byl postižen mrtvicí, dva roky nedostal sociální podporu v invaliditě a nyní mu hrozí exekuce.

A když nejste spokojen s vyřizováním vaši žádosti a obrátíte se na nadřízený orgán, tedy MPSV, tak je nepříslušný, a celou věc vrátí zpět na úřad práce, ale již nedostanete informaci, že takové věci řeší správní soud a že musíte projít všemi právními kroky a teprve se můžete obrátit se žádostí o odškodnění podle zák.č.82/1998Sb.na MPSV. To vše není nesprávný úřední postup. Porušení Listiny o diskriminaci o právu na právní zastoupení, o rovnosti před zákonem i o právu hájit se sám nebo za pomoci zvoleného zástupce, tato ustanovení podle orgánů veřejné správy nemají žádnou váhu. No a ustanovení Ústavy ČR, že když jsou mezinárodní a naše zákony v rozporu, platí mezinárodní úmluva ( čl.10 Ústavy ČR) je zbytečné mrhání tiskařskou černí.

A tak bychom mohli vytahovat další a další zákony a články. Bylo by jich mnoho. Jenom když sledujeme jednání Poslanecké sněmovny, jak schvaluje zákon, o kterém již dopředu avízuje, že je nedokonalý a že se musí hned novelizova,t něco vypovídá o právu v této republice. Zrovna tak, když si prohlížíte judikáty Ústavního soudu, Nejvyššího soudu atd. a vidíte, kolikrát tyto orgány musí napravovat pochybení nejnišších soudů něco vypovídá o stavu práva v naší republice. Jestli se někdy dočkám nápravy ve věci tak dám na modlení.

Vytisknout

Související články

Jan Posolda: "Jsem zase na začátku"

20.11. 2014

Dnes jsem obdržel 4 dopisy od exekutorů a právních zástupců věřitelů. Přitom dopis právního zástupce oprávněného f.Vienna Insurance Group, což je pojišťovna České spořitelny, které byla dlužná pohledávka na základě splátkového kalendáře sp...

V labyrintu byrokracie

13.11. 2014

Možná bude čtenáře zajímat, jak se vede panu Janu Posoldovi ze Zlína, jemuž čtenáři Britských listů už dvakrát finančně vypomohli. Jenže interakce s českými úředníky je však složitá, přestože panu Posoldovi pomohla osobně i ministryně sociálních věcí...

Michala Marksová-Tominová selhala

20.3. 2014

Dne 27.3.2014 jsem obdržel od MPSV zamítnutí mé žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z odůvodněním, že byla podána pozdě, píše Jan Posolda, čtenář postižený mrtvicí.

Jeden z posledních mailů, než mi vypnou elektřinu

4.2. 2014

Upozornění k textu níže. Dluh za elektřinu invalidy pana Posoldy, který se octl v insolvenci v důsledku toho, že utrpěl mrtvici, a za celé dva roky se mu nepodařilo získat žádný sociální příspěvek od českého státu, je necelých 10 000 Kč. Je to část...

Děkuji

17.1. 2014

Vážený pane Čulík. Děkuji Vám za to, že jste rozjel takovou akci, ozvalo se mi pár lidí s nabídkou pomoci, a i když je to jen malá pomoc, pro mě znamená moc. Přesvědčilo mě to o tom, že zde ještě existují lidé, kterým není lhostejný osud jejich...

Nepomohl mi nikdo, už skutečně nevím, kam se obrátit

17.1. 2014

I když riskuji, že mě zase někdo označí za žebrotu, musím tento článek napsat, píše Jan Posolda, email janposolda@seznam.cz. Přes veškeré zkoušení se mě nepodařilo sehnat pomoc ve velmi složité situaci. I když nabízím, že v rá...

Systémová žebrota

9.1. 2014 / Milan Daniel

Občas se ke mně u vchodu do nějakého supermarketu přitočí nešťastná slečna s kasičkou a žádá příspěvek. Na léčbu, na pomoc postiženým, dětem. Nejsem Herodes a tak mlčky vyndám z peněženky nějakou minci. Říká se tomu charita. Potíž je v tom,...

Nejbližší pomoc

8.1. 2014

Nejbližší pomoc najdeš na konci své paže. Tak by se dala charakterizovat sociální situace v naší republice. Nyní probíhá tzv.Tříkrálová sbírka a jak uvádějí, je prováděna i na pomoc postiženým a seniorům. Taktéž uvádějí, kolik desítek milionů...

Sociální systém selhal: Psal jsem marně i Zemanovi

2.1. 2014

Naši volení představitelé se velmi rádi chlubí, jak u nás funguje sociální stát, na co všechno máme sociální přídavky atd. Již méně se zmiňují o tom, jaká byrokratická cesta a překážky vedou k tomu, aby postižen...

Sociální stát?

2.9. 2013

Dovolte mi, abych se vyjádřil k našemu tzv. sociálnímu státu. Po postižení mozkovou příhodou to poznávám na vlastní kůži. Zkoušel jsem sehnat pomoc přes banky, pro ty jsem starý, i přes nebankovní sektor, ve většině případů se ani nedovoláte - a...

Rovní a rovnější?

31.5. 2013

Že je situace v naší republice velmi vážná, alespoň pro nízkopříjmové a střední vrstvy je všeobecně známé.Taktéž je známé, že nějaká solidarita v této republice neexistuje. A co se týče tělesně postižených a mladých rodin je to katastrofa. Přitom,...

Obsah vydání | Pondělí 27.1. 2014