Trampoty české levice

27. 1. 2014 / Marek Řezanka

Česká levicová scéna se již delší dobu potýká s řadou poměrně zásadních otázek.

Je český volič antilevicový? Nemá mu levice co nabídnout? Jaké zájmy většina občanů České republiky sleduje? Jak vlastně česká veřejnost vnímá pojem "levice", co si pod ním představuje? Považují lidé v České republice dělení na "levici" a "pravici" za něco překonaného? Co je k tomu vede? Vadí levici její roztříštěnost, či přesvědčení řady potenciálních levicových voličů, že zde skutečně levicový subjekt chybí? Opravdu českého voliče sociální otázka a témata s ní spojená nezajímají?

Mnichovská zrada

27. 1. 2014 / Přemysl Janýr

Myslím, že se to mohlo již tenkrát tušit. Neboť před tímto pátkem (30.9.1938 -- přijetí Mnichovské dohody) bylo ono drsné pondělí v polovině září (19.9.), kdy z čista jasna náš národ i naše vláda, zcela nepřipraveny, dověděly se z francouzské tiskové kanceláře, že Anglie a Francie se rozhodly podporovat německý požadavek odloučení německých území. Bylo by to zajisté možno učinit jinak, ohleduplněji; že se tak nestalo, mělo svůj smysl ... smysl neodvolatelnosti. Bylo by bývalo možno, aby obě velmoci v společném provolání k českému národu vyložily nutnost svého počínání, jak ji viděly; byly by mohly českým vůdcům ulehčit odpovědnost před českým národem. Neučinily nic takového... Zvolily způsob co nejnesrdečnější, skoro by se mohlo říct brutální... Chtěly však pravděpodobně, aby bylo slyšet bouchnutí dveří mezi námi a jimi; chtěly zamezit další diskuse a dát najevo, že pro ně je věc vyřízena... Ty dveře však nepřirazil vítr, ale lidská ruka. Ve skutečnosti již nebylo návratu k dřívějším stadiím československo-francouzského spojenectví.

Na obranu Edvarda Beneše

27. 1. 2014 / Martin Škabraha

Kdysi vedl Milan Valach v Britských listech polemiku k Přemyslem Janýrem k sudetoněmecké otázce. Milan Valach už dnes není mezi námi a nemůže kvalifikovaně polemizovat a jeho znalostí historie a společenských věd obecně dosáhne málokdo. Přemysl Janýr se do ožehavého tématu kolem Mnichova pustil opět. Předkládá naprosto dogmaticky své pravdy a neponechává žádné místo pro jiný pohled, než ten jeho, píše Helena Puchýřová.

K tomu: články Martina Browna v Britských listech ZDE

Jan Čulík, O českém nacionalismu

Vorel padá z Vejšky

27. 1. 2014 / Tomáš Koloc

Jako člověk, který divácky i recenzentsky dlouhodobě sleduje český film, jsem míval tři režiséry, u nichž jsem chtěl vidět každý film; Jana Svěráka, Jana Hřebejka a Tomáše Vorla. Jana Hřebejka jsem "opustil" po Krásce v nesnázích (2006), po Nestydovi (2008) jsem ho sice částečně rehabilitoval, nicméně na motivaci ke zhlédnutí jeho dalších filmů mi tento zážitek nestačil.

Hořící keř a absence svobody

27. 1. 2014

35 let sleduji filmy, byl jsem odchován v době studia pražským Filmovým klubem počátkem 80. let, který promítal za 2 Kč polozákazané a umělecké filmy a který naučil velkou skupinu lidi přemýšlet nejen o hodnotách filmu, ale i o životních hodnotách. Tak tímto zpětně FK děkuji, píše Luděk Šnirch.

Lékařem ne za paradajky, ale za vědomosti

27. 1. 2014 / Michal Giboda

Časopis Respekt, ročník XXV, 13. -- 19. 1. 2014 publikoval článek Lékaři za paradajky s podtitulem Stojí českým univerzitám Slováci za všechny trable s penězi a jazykem? V úvodu je popsána zkušenost Slovenky, studentky medicíny na Karlově univerzitě (UK má tři Lékařské fakulty), která na dotaz českých spolužaček, co má k svačině, odpověděla, že paradajku. Nevinná zápletka s neznámým slovem vyústila do vážného tvrzení, že Slováci nemají vlastní jazyk, jenom vykradli a špatně doplnili ten český. Pak se Slovence dostalo ponaučení, že jí školu v Praze platí rodiče jejích spolužáků ze svých daní.

Kulturní diplomacie prostřednictvím vysokého školství - pro české politiky věc neznámá?

27. 1. 2014 / Jan Čulík

Vyšetřili jsme přes 5 tisíc osob z téměř 60 zemí světa, což je obrovská databáze potenciálních přátel Československa. V mnohém nám při naší práci v Laosu, Jemenu, na Kubě pomohli právě absolventi univerzit v Čechách a na Slovensku (i když Laosan -- absolvent VŠCT v Praze -- prodával na trhu hodinky). Když jsem se později, "po sametu", zeptal odpovědné osoby, kde je databáze studentů, odpověděl, že to nikdo neví!

Zdroj: ZDE

Z článku Michala Gibody vyplývají šokující skutečnosti. Na rozdíl od chytřejších zemí, zdá se, nemají v ČR ani politikové, ani studenti ponětí, jak obrovský ekonomický, politický i kulturní význam pro prospěch země má přítomnost zahraničních studentů na českých univerzitách. Jde o proces kulturní, tzv. "měkké" diplomacie, v níž jsou obrovskými experty především Britové.

Ad "Lékařem ne za paradajky, ale za vědomosti"

27. 1. 2014

Dovoľte mi na pár riadkoch uviesť vlastné spomienky na štúdium a pôsobenie na spomenutej 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity, píše Martin Kucharík. Myslím, že bývalí kolegovia - študenti a kolegovia lekári potvrdia, že sa v prípade vyťahovania "národnostnej" karty jedná a jednalo skoro vždy o umelo vyrábaný problém. Otázkou zostáva, komu živenie a podpora tohto problému vyhovuje...

Energie a rovnost

27. 1. 2014 / Ivan Illich

Čtyřicet let starý text rakouského radikálního myslitele Ivana Illiche (1926--2002) nazvaný Energy and Equity je dodnes citován v alternativně laděných urbanistických studiích a je aspoň zčásti znám i v okruhu analytiků zabývajících se problematikou energetické krize a způsoby, jak jí čelit. Čeští čtenáři jsou pravděpodobně lépe obeznámeni s autorovými knížkami přeloženými do češtiny, Odškolněním společnosti (2001) a Limity medicíny (2012), jichž se přitom tematicky dotýká i ve svém článku o sociálně spravedlivém dopravním systému.

Jak je to s informační hodnotou přírody

27. 1. 2014 / Josef Šmajs

Tento text odmítly uveřejnit časopisy Vesmír i Respekt.

Přezíravý postoj lidí k přirozené tvořivosti, vnitřní uspořádanosti a významu přírody pro člověka a kulturu přetrvává. Nedaří se totiž překonat předsudek o předmětné pravdivosti vědy a o hodnotové neutralitě přírody. Ani vysoká pozornost speciálních věd věnovaná přírodě je zatím nepřivádí k uznání její skryté informační hodnoty. Naopak, přírodní vědy, které se zpředmětňují v technice, jejím prostřednictvím přírodní struktury rozbíjejí.

Kongres v tichosti seškrtal fondy pro Afghánistán

27. 1. 2014

Bez zřetelného odporu ze strany Obamovy administrativy Kongres v tichosti seškrtal prostředky určené na poslední rok války v Afghánistánu. Na polovinu omezil rozvojovou pomoc a plány vojenské pomoci redukoval na 40% původně vyžádaných 2,6 miliardy dolarů. Vojenští představitelé nesmějí zahajovat žádný velký infrastrukturní projekt.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Koutek reklamní tuposti:

Ještě češtějá, ještě lépějá, pane hrábě!

27. 1. 2014 / Karel Dolejší

"Noch weniger, noch besser" - "Ještě méně, ještě lépe", hlásá originální německý billboard Freeportu propagující slevy. Pokud jste si však cit pro mateřštinu vypulírovali např. sledováním stařičké komedie Tajemství hradu v Karpatech, může Vás napadnout přeložit slogan i jako "Čím ještě víc, tím ještě míň". Vzniklou kostrbatou reklamu na nepřímou úměru se doporučuje vyvěsiti v hojných počtech po všech učebnách matematiky ve vlastech českých, moravských i slezských. Krleš!

O chovu králíků

27. 1. 2014 / Wenzel Lischka

Vzhledem k ekonomické krizi se chov králíků stává čím dále tím více aktuálním. Nezaměstnanost a podvýživa nižších sociálních tříd nabývá na síle. Drobná hospodářská samovýroba je vhodným řešením krize, kterou se prakticky nejlépe snaží vyvlastňováním řešit exekuční firmy. Bohužel na nesprávných místech, ale nikdo přece není dokonalý.

Z ANALÝZY ČMKOS

Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013

26. 1. 2014

V roce 2013 se situace v dodržování pracovněprávních vztahů a odborových práv v Česku výrazně zhoršila. Česká společnost v důsledku bývalé vládní politiky zchudla a rychle se zvyšuje příjmová nerovnost. Nečasova vláda v daleko větší míře omezovala sociální i ekonomická práva zaměstnanců. To inspirovalo některé zaměstnavatele k vytváření vlastních pravidel zaměstnávání mimo rámec zákoníku práce. Docházelo i k přenášení podnikatelského rizika na zaměstnance. Příkladem je přístup majitele OKD Ostrava. Nezřídka zaměstnavatelé bránili zaměstnancům vstupovat do odborů a zakládat odborové organizace pod pohrůžkou ztráty zaměstnání.

ANALÝZA

Vývoj hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 a jeho souvislosti s vývojem reálné ekonomiky České republiky v letošním roce

26. 1. 2014 / Jaroslav Ungerman, Martin Fassmann

Dne 2. ledna 2014 byl ministerstvem financí publikován předběžný odhad výsledků hospodaření státního rozpočtu za rok 2013, a to pod velmi optimistickým nadpisem "Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008". Bývalý místopředseda Nečasovy vlády a dvojnásobný bývalý ministr financí M. Kalousek nelenil a -- aby snad nenechal nikoho na pochybách -- rychle se médiím představil jako otec tohoto "ekonomického zázraku". A nutno dodat že právem. Vždyť výsledky a v prvé řadě důsledky státního rozpočtu roku 2013 nejsou ničím jiným než přímým pokračováním destrukční rozpočtové politiky vládních pravicových koalic předchozích let.

V jakém smyslu je vojenská síla země prostou funkcí finančních výdajů?

26. 1. 2014 / Karel Dolejší

31. ledna 1942 jednotky 25. japonské armády ukončily malajskou operaci. Počátkem února pak Japonci v síle 36 000 mužů za týden porazili 85 000 Britů, Australanů, Indů a Malajců v bitvě o Singapur.

Británie v té době již plně přešla na válečné hospodářství a udržovala výdaje na zbrojení víceméně v paritě s Německem. To však na rozdíl od ní bojovalo na východní frontě, kdežto britská pozemní armáda byla nasazena pouze na sekundárním bojišti v Severní Africe. Japonský HDP dosahoval 56% britského (197:353 miliard dolarů v cenách z roku 1990) a pozemní armáda z něj dostávala leda omrvinky, absolutní přednosti se totiž těšilo letectvo a námořnictvo.

Majdan,Kyjev, Ukrajina 2014

Ukrajina: země dvojího lidu

25. 1. 2014 / Oskar Krejčí

Pro současnou Ukrajinu jsou příznačné dvě skutečnosti. Tou první je radikalizace některých skupin orientovaných výhradně buď na západ, nebo na východ. Tou druhou je chorobný strach vlády prezidenta Viktora Janukovyče z toho, že ji na Západě označí za nedemokratické potlačovatele lidských práv manifestantů. Ze smutných událostí na Ukrajině lze ovšem vyvodit i celou řadu poznatků, jak se dnes provádí politika v oblastech, které lze spolu se Zbigniewem Brzezinským nazvat „geopolitická ohniska“. Tedy místa, kde se prolínají zájmy geostrategických hráčů. Zdá se, že současná situace na Ukrajině nabízí pět různých scénářů vyústění.

Anglie: "Rumuni by měli pracovat na poli, ne jako zubaři"

25. 1. 2014

Rumunská lékařka Felicia Buruiana, která pracuje v Anglii (mluví pěti jazyky a má dva doktoráty), si poprvé uvědomila, že palcové titulky v britských novinách, varující před vlnou rumunských žebráků a osob podvodně beroucích sociální dávky záporně ovlivňují její pracovní život. Pacienti se na ní nyní dívají podezřívavě, když zjistí, že je to Rumunka, protože "nevypadá jako cikánka". "Pak se situace vážně zhoršila," říká Buruiana u šálku kávy v nemocnici v hrabství Hertfordshire, kde pracuje. "Lidé začali dělat grimasy, když jsem jim řekla, že jsem Rumunka. Říkám si: je to takové zklamání, je to tak smutné, je to tak únavné. Tohle není Británie, kterou jsem znala."

Jednoduché úkoly, které zatím žádný ministr zdravotnictví nedokázal splnit

25. 1. 2014 / Petr Wagner

Bude se měnit ministr zdravotnictví. Stejně jako před všemi tuším dvaceti před ním ho čekají jednoduché úkoly,které ovšem zatím žádný ministr nedokázal splnit.

To jistě bude především propleteností velmi protichůdných zájmů a balíku finančních prostředků, na kterých, byť nepřímo ,sedí ministr zdravotnictví. A samozřejmě je potřeba si uvědomit významné judikáty v oblasti zdravotní péče, které, shrnuto do lapidárního prohlášení, znějí - péče má být provedená v souladu s odborným názorem a doporučením a nelze jí odmítnout z důvodu neproplacení pojišťovnou.

Pojďme si těch pár jednoduchých zásad zopakovat:

Škrty pohřbily nové obrněné vozidlo pro US Army:

Symptom probíhajícího úpadku amerických ozbrojených sil

25. 1. 2014 / Karel Dolejší

Náročný projekt obrněného bojového vozidla pěchoty GCV se díky škrtům změní v cosi jako technologický demonstrátor a do výzbroje zaveden nebude. US Army tak zůstane odkázána na stará a koloniálními misemi značně opotřebovaná BVP Bradley, která nevyhovují, neboť neuvezou ani pěchotní výsadek v síle družstva.

Ukrajinská opozice odmítla nabídku vysokých vládních funkcí

25. 1. 2014

Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč nabídl v sobotu večer demonstrantům široký a překvapivý kompromis: nabídl učinit předáka opozice premiérem, dát amnestii aktivistům, kteří bojují s policií a zavést zásadní ústavní reformy. Tři vedoucí opoziční politikové nabídku odmítli, ale uvedli, že jsou ochotni vyjednávat.

Babiš jde proti smyslu zákona o státní službě

24. 1. 2014 / Boris Cvek

Klíčová osobnost vládní koalice, která má plná ústa zákona o státní službě, "ukecává" lidi ze soukromé sféry, "z nichž někteří berou "300 až 500 tisíc měsíčně", aby "mi přišli pomoci za plat náměstka, což je 90 tisíc." Náměstci prý nemají být politici, nýbrž odborníci. A kdo je odborník? Na to máme tuhle odpověď: "To posoudím já, kdo je, nebo není odborník." Zdá se mi, že odborné posuzování odbornosti by mělo záležet v nějakých objektivních, transparentních kritériích, nikoli v autoritativním úsudku jednoho miliardáře.

Právo a spravedlnost versus lidská práva v ČR

24. 1. 2014

Včera jsem měl schůzku se svým právním zástupcem, který mě byl bezplatně přidělen soudem. Na všechny moje dřívější žádosti nebyl brán ohled. Na této schůzce jsem se dověděl, že právo a spravedlnost je něco úplně jiného. Takže dva roky vyřizování a moje žádosti o posouzení mého současného zdravotního stavu z důvodu podané žádosti nejsou průtahy v řízení ani nesprávný úřední postup. Odkaz na mezinárodní úmluvu o právech zdravotně postižených občanů není nesprávným právním posouzením a povinnost stanovená tímto dokumentem - zabránit sociálnímu vyloučení zdravotně postižených - je asi jenom cárem papíru. Povinnost úřadu práce informovat postiženého o jeho právních nárocích na příspěvek je bagatelní, píše Jan Posolda, který byl postižen mrtvicí, dva roky nedostal sociální podporu v invaliditě a nyní mu hrozí exekuce.

Budování kapitalismu v Čechách

24. 1. 2014 / Marek Adam

V současné době se česká společnost ocitá na přelomu. Uvědomujeme si však dostatečně, v jakém přelomovém období se právě nacházíme?

Analyzujeme-li podoby kapitalismu v naší novodobé historii, nevyhneme se tendenci provádět jakousi periodizaci tohoto systému. Zkusme si proto rozčlenit naši kapitalistickou epochu na 4 základní periody.

Severní Ameriku v tichosti obsazuje nová šelma

24. 1. 2014

Kojotovlk (coywolf), kříženec západního kojota s východním poddruhem vlka, je novým hybridním masožravcem, který zabírá území kdysi obsazované vlky - ale také pomalu proniká do amerických měst. Objevil se teprve nedávno, před devadesáti lety, což je z hlediska evolučního času pouhý okamžik. Své tažení zahájil v Kanadě, ale v žádném případě se na ni neomezuje. Rychle se adaptuje a vyvíjí. Žije v Algonkinském parku v Ontariu, ale také na parkovištích a dvorcích Toronta a dokonce i v New Yorku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

ZDE

ZDE

Kancléřka Merkelová pěkně "do naha"

24. 1. 2014 / Daniel Strož

Prozatím se mi ještě nestalo, abych měl tak krátce po sobě k dispozici dvě obsahem i grafickou úpravou zcela identické knihy, jednu jako původní originál v němčině a druhou v jejím českém překladu. Jedná se o titul "Das erste Leben der Angela M." (nakl. Piper v Mnichově) a jeho doslovný, spolehlivý český převod "První život Angely M." (nakl. Ikar v Praze). Toho se zhostila Olga Kolečková a dlužno říci, že na výtečnou, což v současnosti nebývá už zdaleka obvyklé. Obojí bylo vydáno v loňském roce. Zcela výjimečně, jen pro srovnání uvádím i knižní ceny 19,99 eur a 329,- Kč.

Kdy nejde mlčet

24. 1. 2014 / Marek Řezanka

Když se mě opakovaně někteří lidé ptali, zda své texty otištěné na Britských listech nezkompletuji a nevydám, začal jsem o této možnosti přemýšlet. Nakonec jsem připravil výběr svých článků, které tvoří e-knihu nazvanou Kdy mi už nešlo mlčet. Je mi jasné, že e-publikace není tištěná kniha, ale i tak věřím, že si své čtenáře najde.

Knihu je možné objednat ZDE.

Fendrych netuší, že o vědeckém ústavu nelze mluvit jako o "levicovém" či "pravicovém"

24. 1. 2014

Další kulturní politika se nám tu oživuje v podání M. Fendrycha, píše na Facebooku Veronika Sušová Salminen. Samozřejmě, že neopustil svůj výrazový jazyk, "puč" a "revolta" jsou jako vždy na svém místě, a samozřejmě ho ani náhodou nenapadlo, jak naprosto nepatřičné je vůbec o vědecké instituci zkoumající české dějiny mluvit v adjektivech jako "levicový" a "pravicový".

Fendrych: ZDE

Spojené státy "jsou ochotny jednat se Snowdenem"

24. 1. 2014

Americký generální prokurátor Eric Holder naznačil, že Spojené státy by mohly dovolit americkému whistleblowerovi Edwardu Snowdenovi vrátit se do USA z Ruska na základě určitých vyjednaných podmínek a dodal, že je ochoten "zahájit s ním rozhovor".

Holder uvedl v televizním rozhovoru, že plná milost pro Snowdena by znamenalo "zajít příliš daleko", ale z jeho výroků vyplývá, že jsou americké úřady ochotny jednat se Snowdenem o určité dohodě při řešení jeho obvinění.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2013

14. 1. 2014

V prosinci 2013 přispělo finančně na Britské listy 234 osob bankovním příkazem celkovou částkou 73 570,95 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2013 částkou 2419,46 Kč.

Zůstatek byl koncem prosince 2013 372 181,08 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.