Kdo je vlastně oním "nepřítelem", se kterým spolupracoval Bradley Manning

4. 3. 2011 / Ivo Šebestík

Absurdnost tohoto světa má tak kyklopskou postavu, že není deky, která by ji dokázala přikrýt celou. Zakryjte jí hlavu a okamžitě začnou čouhat nohy...

Americká armáda dospěla k závěru, že vojín Bradley Manning spolupracoval s nepřítelem, když vyzradil tajemství, že různí odpovědní činitelé současných demokratických zemí pohrdají sebou navzájem a ještě více prostým obyvatelstvem. Pro to, co většina z nás dávno výborně tuší, dodala Wikileaks pouze argumenty. A ty jí poskytl voják americké armády, který je za to už téměř rok na samotce.

Armády jsou odjakživa s absurditou jedna ruka. Hlava 22 je americké literární dílo svědčící o tom, že i samotní Američané vědí, jakých myšlenkových ekvilibristik jsou schopni vojenští páni. V případě vojína Manninga ale americká armáda nechtě odhalila velkou pravdu světa, možná dokonce tu největší. "Nepřítelem", jemuž bylo "napomoženo", jsou totiž lidé! S lidmi spolupracoval Bradley Manning, když jim zprostředkoval důkazy o tom, že panstvo je ve skutečnosti pěkná pakáž.

Bylo prozrazeno tajemství, že se s lidmi na světě hraje nečistá hra. Bylo odkryto nečestné smýšlení těch, kteří si hrají na čestné a spravedlivé. Kdyby voják namísto zveřejňování špinavostí své vlády raději hrdinně padl při obraně jejích pochybných zájmů, byl by pro Američany hrdinou. Takto je vlastně zrádce, kterého je možné i nechat zastřelit. Vzhledem k tomu, že v moderních dějinách Spojených států nebyla dosud snad jediná minuta bez nějaké válečné angažovanosti, zradil Bradley Manning vlastně v době války, což je přitěžující okolnost. (Zradit Ameriku v době míru je technicky vyloučeno!)

Ten člověk odkryl pravdu, a to žádná moc neodpouští. Je dobré všímat si takovýchto historických okamžiků, kdy se kyklopské Zlo odkope z pokrývek a zůstane nahé jak ten Andersenův Císař kráčející bez šatů.

Exemplární trest, který nad Manningem visí, bude mít odstrašující účinek na každého, kdo by jej chtěl jakkoliv následovat. Zlo a špína budou opět přikryty a mocní exponenti vládnoucí údajně z vůle lidu a v jeho zájmu (lež, proti níž je Mount Everest jen krtčí hromádkou) se budou opět smát, jak si všichni nechávají všechno líbit a nikdo se proti tomu neozve.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.3. 2011