Tucet bludů Drábkovy penzijní reformy

2. 3. 2011 / Jan Keller, Jiří Šteg

1. Rizika je nutno diverzifikovat

Diverzifikace rizik je pouhým lživým označením pro oslabení průběžného systému. Soukromé fondy se na základě tohoto tvrzení nestanou o nic bezpečnější. Ministr Drábek tvrdí, že je lepší nosit vejce ve více košících, a chce přimět občany přendat vejce z košíku, který pravicové vlády nechaly poněkud ztrouchnivět (viz např. zastropování odvodů pojistného), do nového a zjevně bezedného košíku fondového systému.

2. Průběžný systém je v kritickém stavu

V současnosti zaváděné parametrické změny -- zvýšení hranice odchodu do důchodu na 65 let pro muže i ženy - snižují nároky na výplatu důchodů z průběžného systému o čtvrtinu. To znamená snížení nákladů na penze o desítky mld Kč. Kde jsou takto ušetřené prostředky?

3. Konkurence mezi penzijními fondy snižuje náklady

Zkušenosti ze zemí, v nichž soukromé fondy soupeří, svědčí o opaku. Do hry totiž vstupují náklady na propagaci, na management a na rozsáhlou síť makléřů, které jsou placeny z příspěvků pojištěnců a snižují výši jejich výplat. Při deklarovaném odporu k jakékoliv regulaci nelze předpokládat, že vláda bude schopna zavést účinný systém regulace těchto nákladů.

4. Účast v soukromých fondech je dobrovolná

Dobrovolná účast by měla znamenat možnost dobrovolně do fondu nejen vstoupit, ale také z něj vystoupit, pokud např. nebude zhodnocení prostředků odpovídat smluvním podmínkám. Vláda rovněž důsledně mlčí o řešení situace pojištěnce, který přestane být schopen z objektivních důvodů (ať už z důvodu úrazu, nemoci, nezaměstnanosti, předluženosti aj.) odvádět své příspěvky.

5. Do dobrovolného spoření se zapojí polovina lidí

Vláda neopřela toto tvrzení o žádný relevantní podklad. Pokud se však tento předpoklad naplní, bude to znamenat, že průběžný systém, resp. státní rozpočet, bude oslaben každým rokem minimálně o 18 mld Kč. Při započtení dvouprocentního příplatku pojištěnců to představuje převod nejméně 30 mld. Kč do nejistého podnikání fondů. Tento transfer je jedním ze dvou hlavních cílů reformy.

6. K pokrytí transformačních nákladů penzijní reformy je nutno zvýšit DPH

Plánovaný výpadek průběžného systému činí cca 18 mld Kč, ministr Drábek slibuje valorizaci současných důchodů o 4 mld Kč, zvýšení životního minima a podpor rodin s dětmi ve výši 6 mld Kč. To je pouhá polovina z předpokládaného výběru zvýšené DPH. Tuto operaci, kterou se zatíží především nízko a středně příjmové skupiny, vláda provádí, aby napravila škody způsobené předchozími pravicovými vládami a především výsledky nekompetentního hospodaření ministra Kalouska z let 2008 a 2009. Zvýšení DPH je druhým hlavním cílem reformy.

7. Musíme snížit pracovní náklady

Pracovní náklady v České republice jsou již nyní na úrovni chudších zemí EU. Jejich další snížení nepřinese ani žádnou další výhodu ve srovnání s ekonomicky vyspělými zeměmi, ani neumožní České republice konkurovat mimoevropským zemím s extrémně lacinou pracovní silou. Jaké výhody nám přinese snížení pracovních nákladů ve srovnání s Německem, kde jsou již dnes téměř 4 krát vyšší? A jaké ve srovnání s Čínou, kde jsou naopak 7 krát nižší?

8. Reforma penzijního systému je projevem rozpočtové zodpovědnosti.

Reforma vyvedením části pojistného přímo zvyšuje schodek státního rozpočtu. A nejen to. Dopadne i na systémy provozované mimo státní rozpočet. Typickým příkladem je systém zdravotnictví, do kterého se promítne zvýšení DPH velmi silně a dále zvýší jeho nerovnováhu. Je to proto, aby mohlo být následně zvýšena sazba zdravotního pojištění? A pokud možno plošně?

9. Zvýšení DPH bude sociálně slabým vrstvám kompenzováno.

Toto opatření zvyšuje administrativní náročnost státní správy, vede k rozšíření počtu občanů závislých na sociálních dávkách a zároveň povede k další degradaci jejich společenského postavení. Zatímco vyšší daň z přidané hodnoty se pro ně stane nezpochybnitelným faktem, zmíněné kompenzace budou závislé na vůli vládnoucí politické reprezentace. Příjemci těchto dávek budou o to více stigmatizováni.

10. Soukromé penzijní spoření vyřeší problém demografického vývoje.

Soukromé spoření nijak neřeší problém demografického vývoje. Naopak ho prohlubuje oslabením příjmů průběžného systému. Jeho cílem je rozmnožit prostředky spravované finančními institucemi. Tyto prostředky jsou přitom vystaveny rizikům, která průběžný systém nezná, např. riziku inflačního znehodnocení, riziku neřízených nákladů správy a riziku bankrotu fondu.

11. Systém soukromých fondů se ve světě osvědčil

Nejlepším důkazem tohoto tvrzení je transformace penzijních systémů na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. V těchto zemích dopadly penzijní reformy neslavně, současné vlády od provedených reforem ustupují, avšak vláda České republiky se jimi přesto nadále inspiruje.

12. Spoření v soukromých fondech zajistí dostatečnou výši penze

Ministr Drábek sugeruje lidem, že je žádoucí se pojistit v soukromých fondech. Není však schopen ani přibližně říci, kolik peněz do tohoto systému budoucí důchodce vloží a kolik se mu jich vrátí. Pokud přestane tuto věc zatemňovat, mnoha lidem se rozsvítí.

Jan Keller, sociolog

Jiří Šteg, ekonom
Iniciativa ProAlt
Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.3. 2011