O slepotě politiků aneb kdepak je ten zákon o prokazování příjmů?

3. 3. 2011 / Miloslav Štěrba

V poslední době se veřejné mínění podrobuje tortuře zvýšené činnosti českých politiků. Ušetřeni jsou však stoprocentní fanatici do rybaření, zahrádkářství či jiné smysluplné práce. K ohrožených druhům patří zejména čtenáři denního tisku, třebaže ten bulvární nabízí přece jen slušnou porci pikantní potravy. S lidmi sledujícími televizní zprávy či diskuzní pořady je samozřejmě nutné mít soucit úměrný délce programu.

Jakkoli se člověk snaží najít racionální jádro ve vystoupení námi zvolených zástupců do veřejných funkcí, je nemožné neuchýlit se ke klasikům naší národní povahy, ať už je to bývalý ruský legionář Jaroslav Hašek nebo Cimrman-ovský potomek. A to zcela v intencích předchozí lékařské ofenzívy. Ostatně, v těchto dnech jsem zaznamenal jiný produkt ohrožující zdraví mých vzácných spoluobčanů. Mám na mysli braní úplatků.

Výzkumníci veřejného mínění konstatují, že 15 tisíc káčé není pro řadu lidí z lékařské branže žádný úplatek, a jejich kolegové-farmaceuti navýšili částku o další tři nuly, aby byla hodna pozornosti. Zcela v logice nedávných přesunů veřejných financí prostřednictvím ministerstva životního prostředí, obrany, školství, čili všech ostatních, do peněženek potřebných. Úplatky ovšem nemají nic společného s korupcí, což je vyryto do žulového podstavce naší vládní koalice, ale slouží jako odlehčené společenské téma. Nakonec, každý z nás někdy úplatek poskytl, bude tak činit i nadále, a proč do toho zatahovat vládu?

Hlavní justiční ministrant však vzkazuje, že odpříště se bude více trestat ten, kdo úplatek bere než ten, kdo ho poskytuje. Prý nelze tolerovat nečestné jednání státních aj. funkcionářů. Zajímavý posun v logice politika. Téměř dokonalý, stejně by bylo možné označit za většího lotra vraha-střelce než příjemce kulky. I když oba jsou v kauze zainteresování. Nechejme však spekulace pro poradce našich politiků, chudáci, někdy ani sami neví, za co je politici platí.

Zatímco se nami placení správci veřejných financí budou rozčilovat nad nemožností potrestat všechny aktéry úplatkářství, chtěl bych ze zdejších pohraničních hvozdů nabídnout další téma, značně omšelé, nicméně stále aktuální. Kde na to ti lidé vzali? Mám na mysli lékaře, lékárníka, který při proklamované mzdové (tudíž téměř respirační) nedostatečnosti nechá na kdysi bídně kamenité valašské stráni vystavět patrovou vilku za dvě desítky miliónů, což ovšem při absenci zákona o prokazování příjmů, je z kategorie zvelebení zdejší krajiny. Je pak překvapivě originální číst jejich výhrady týkající se výše povolených úplatků, když se jedná o "pozornost" nemocných vůči jejich Jasnosti.

Po letošní zimě, která po svém zvelebila kvalitu našich okresních a krajských silnic, teď mohu jen lamentovat, že k nám politici hned tak nepřijedou. Moc by mě zajímalo, jakou slepotou jsou postiženi.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.3. 2011