Exekutorský zákon v Kalifornii:

Nesmějí se vymáhat poplatky nad dlužnou částku

19. 1. 2011

Je nezákonné, aby exekutor vymáhal jakoukoliv částku (včetné úroků, poplatků, honorářů či nákladů, nad původní dluh, pokud taková částka není (a) výslovně schválena dohodou mezi dlužníkem a původním věřitelem, anebo (b) pokud není vyslovně povolena zákonem. Pokusy vymáhat "úroky", "poplatky za vymáhání", "poplatky za právníka" či jiné poplatky, částky či pokuty, jsou porušením zákona, pokud takový poplatek není výslovně schválen zákonem či předem podepsanou platnou dohodou mezi dlužníkem či věřitelem. Je také porušením zákona nepravdivě prezentovat pověst dlužníka, částku či jeho právní postavení. Například je porušením zákona vymáhat dluh, který je příliš starý a je proto už nevymahatelný.

Následující poplatky jsou někdy vymáhány od dlužníků v případech, kdy pro to neeexistuje legální či věcné oprávnění:

  • Úroky před rozhodnutím soudu. Úroky před rozhodnutím soudu tvoří prvek odškodného, který je podřízen zákonu a je omezen zákonem. Například, pokud nejsou úroky před rozhodnutím soudu určeny písemnou dohodou, nesmějí být nikdy vyšší než 10 procent ročně od doby, kdy dlužník částku nesplatil.
  • Statutární pokuta. Všeobecným pravidlem je, že soukromé strany nemají oprávnění vynucovat pokuty. Tradičně smí pokuty ukládat pouze vláda. V současné době právo někdy umožňuje soukromníkům ukládat pokuty (například firmám, vydávajícím úvěrové karty), ale pokud taková pokuta není výslovně a konkrétně povolena zákonem, je protiprávní a není vynutitelná. Pokud zákon povoluje určitou pokutu, vymáhání té pokuty je nezákonné, jestliže už byly splněny všechny požadavky, za jejichž nesplnění byla pokuta původně uložena.
  • Odměna pro advokáta. Pokud to není konkrétně povoleno zákonem, nebo to není výslovně součástí dohody mezi dlužníkem a věřitelem, odměna pro advokáta je nevymahatelná. Soudy pečlivě zkoumají nároky advokátů na odměnu v těch omezených případech, kde je odměna povolena. Ověřují, zda advokátovy nároky na odměnu jsou povolené podle zákona nebo podle dříve uzavřené smlouvy, a zda je navrhovaná částka odměny rozumná. Některé soudy vydávají tabulky, které definují rozumnou míru odměny pro advokáta podle výše vymáhané částky.
  • Náklady na exekuci. Vymáhání částečného či úplného poplatku pro exekutora za vymáhání částky je zakázáno, s výjimkou několika případů, které zákon povoluje. Podmínka psané dohody, která nutí dlužníka zaplatit "náklady exekuce" je vynutitelná pouze v případech, kdy splňuje přísné a většinou nepřekonatelné předpisy ohledně "likvidace škod" i předpisy zabraňující neférovým podnikatelským postupům.

    Zdroj v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 19.1. 2011