ČEZ a trik pana Kalouska

17. 1. 2011 / Jan Hošek

Jen bych pana Rubáše malinko poopravil, píše Jan Hošek. Aby si náš stát mohl půjčit u centrální banky, vyžadovalo by to změnu zákona a navíc by to šlo proti moderní a obecně příjímané teorii centrálního bankovnictví (zpochybnilo by to nezávislost centrální banky a stát/vláda by čelil morálnímu hazardu, byly by v pokušení tímto způsobem zvyšovat inflaci a tím znehodnocovat svůj dluh).

Nicméně na podstatě argumentu pana Rubáše není třeba nic měnit. Pan Kalousek málokdy opomene zdůraznit, jak je hrdý na to, že místo aby splácel dluhy státu pomocí státních dluhopisů, které jsou úročeny nejnižší možnou sazbou, splácí tyto dluhy pomocí dluhopisů ČEZu, které samozřejmě poskytují investorům vyšší výnos (při zanedbatelně vyšším riziku), a státu (jakožto majoritnímu vlastníkovi ČEZu) tím vznikají vyšší náklady. Ty ale nejsou veřejnosti tak zřejmé, takže celý postup je politicky schůdnější.

(Pokud by někdo nechápal podstatu tohoto triku, tak připomínám: pan Kalousek je hrdý na to, že prodal (poměrně draze) akcie ČEZ (v držení státu) této společnosti (ta své akcie od státu odkoupila a zrušila). Na první (Kalouskův) pohled to vypadá jako skvělý tah. Stát za akcie dostal od ČEZu zaplaceno a ještě stoupl jeho akcionářský podíl ve společnosti. Zde však celý zázrak končí.

Jelikož platí zákon zachování peněz, peníze vyplacené z ČEZu do státní pokladny musí někde chybět. A chybí akciové společnosti ČEZ. Ta má sama o sobě dost velký dluh. Pokud ČEZu peníze přebývaly, mohl místo zpětného odkupu splatit část svých dluhů, pokud peníze nepřebývaly, musel vydat další dluhopisy, ale s vyšší úrokovou sazbou, než by je mohl vydat stát.)

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 17.1. 2011