Duch totality a rozum v hrsti

17. 1. 2011

Musím přiznat, že z toho článku na mě zavál studený duch totality. To opravdu musíme nutit lidi do zdravotních zákroků, které jsou proti jejich osobnímu přesvědčení? Proto abychom měli proočkovanost vyšší o pár procent, než je tomu na západ od nás, kde je očkování až na výjimky dobrovolné?, ptá se čtenář Marcel Votípka.

Proč bychom se nemohli sami svobodně rozhodnout, tak jako v případě chřipky, o tom, zda si do těla vpravíme látku, která nám může způsobit vážné zdravotní komplikace?

Byl autor článku někdy v roli otce, který musí velice zodpovědně zvážit všechny argumenty pro a proti očkování? Který musí porovnat všechny fakta, která se dozvěděl (po nocích strávených na internetu, po přečtení veškeré dostupné literatury na toto téma, po mnoha rozhovorech s dalšími rodiči), zda vystaví riziku autismu, cukrovky, meningitidy a dalších možných následků po očkování, až po riziko nejvyšší, riziko smrti? A na druhou stranu samozřejmě rodič musí zvážit i riziko konkrétních chorob, proti kterým se očkuje. Jak velké je to riziko? Budu mít na to celý den se starat o dítě, které mi leží v horečkách a já nevím, zda přežije nebo ne?
[pozn. ŠOK: Nejlepší je neléčit se vůbec a lékaře neposlouchat... Máte přece internet. Příroda je mocná... Provádí přirozenou selekci inteligentních jedinců už miliardy let. Lékaři teprve několik set let. Média teprve několik desítek let a internet pouze několik let - od existence googlu.]

Byl autor někdy v roli rodiče, který musí takto uvažovat?V roli rodiče, který chce to nejlepší pro své dítě a opravdu hledá to nejlepší řešení? A za to by ho chtěl finančně trestat?

Nestačí ty všemožné stávající finanční pokuty od hygieny, bránění docházky do státních školek, pobytů na letních táborech, atd.? To opravdu nestačí, co si musí ustát rodič už nyní?
[pozn. ŠOK: Pokud chce čtenář nalézat pravdu na internetu, nelze mu v tom bránit. Pokud chce polemizovat se zákonem, tomu bránit lze.]

Četl autor někdy Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, která praví, že "zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy" či "jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas"? Chce snad zrušit tuto mezinárodní smlouvu, která je součástí našeho právního řádu a je nadřazena jakémukoliv zákonu či vyhlášce?
[pozn. ŠOK: To ovšem neznamená, že nelze nemocného nebo bacilonosiče, který nedává souhlas se svým léčením a nechová se podle doporučení lékařů, trvale i proti jeho vůli izolovat. I uvěznit. U rodičů je zákonná odpovědnost daná i za zdraví jim svěřeného dítěte a tak ani rozhodování o něm není bez podvolení se zákonu možné. Blábolivé servery typu emimino.cz jim proti paragrafům nepomůžou.]

Dále bych měl pár poznámek k autorovu článku a to následně:

Chce autor opravdu zabránit vstupu do ČR občanů ze západních zemí EU, jen proto že nemají "naše" povinná očkování? Tedy mimo jiné občanům Spojeného království, Francie, Německa nebo Rakouska?
[pozn. ŠOK: Ne, protože tito občané jsou pod jurisdikcí svých států, které v plné míře uhradí náklady na jejich léčení v ČR - z titulu mezinárodních smluv. A lze po nich úspěšně vymáhat odpovědnost za škodu, kterou svým chováním způsobí druhým, cestou Europolu. V původním článku byli zmínění právě občané z nečlenských zemí EU, se kterými tyto smlouvy o reciproční úhradě pojištění nemáme a možnost vymáhání je limitně blízká nule. Stejnou povinnost máte vy při cestách do některých pro nás "exotických" zemí. Zkuste nebýt očkovaný a pojišťovna vám neproplatí v případě onemocnění či následků ani floka. ]

V případě, že očkovaný nakazí neočkovaného, bude očkovaný také hradit neočkovanému veškerou zdravotní péči z vlastní kapsy, aby byla zachována reciprocita?
[pozn. ŠOK: Očkovaný a tudíž imunizovaný nenakazí chorobou, proti níž je očkován, nikoho. Prostě proto, že ji nedostane a nebo (v příapdě některých chorob) ve variantě, víceméně neškodné. ]

Chce autor zabránit vstupu do ČR i sám sobě? Předpokládám, že vzhledem k datu narození mu v očkovacím průkazu chybí také pár očkování (příušnice, zarděnky, spalničky, Haemophilus influenzae b, atd.).
[pozn. ŠOK: Nechybí. Pouze mi pomalu končí desetiletí očkování proti tetanu. Budu muset navštívit svou lékařku...]

Může autor říci, jak mohu někoho nakazit tetanem, pokud je nepřenosný?
[pozn. ŠOK: Nemůže. Ale léčení tetanu (na rozdíl od očkování) by nemělo být součástí zdravotního pojištění a neočkovaný by si je měl hradit sám, pokud o jeho neočkování nerozhodl lékař na základě nějakých závažných kontraindikací.]

Jak mohu někoho nakazit dětskou obrnou, pokud u nás byla naposledy zaznamenána v roce 1960?
[pozn. ŠOK: nakažením kapénkami v kontaktu s někým, kdo touto chorobou trpí, kontaminovanou vodou či potravinami. Migrace a cestování do exotických zemí (např. Asie) tento způsob nákazy umožňuje... Hrozí riziko jejího zavlečení z těch rizikových zemí, kde se plošná vakcinace dosud neprovádí - zejména v Nigérii, Indii, Pákistánu a Afghánistánu. S obrnou se lze ještě setkat v centrální a severní Africe, Středním východě a v jižní Asii. Celosvětové úsilí WHO o plošné očkování proti obrně začalo až v roce 1988. Evropa deklarovala obrnyprostost teprve v roce 2002... Nedostatečně imunizovaní migranti z ohrožených zemí nicméně jsou schopni infikovat i neočkované v Česku.]

Ví autor o tom, že plošné očkování proti TBC už u nás není povinné?
[pozn. ŠOK: Ano. Z důvodů malé účinnosti současné vakcíny a velkému množství vedlejších účinků. Je již připravena změna vyhlášky, kterou se ruší plošné očkování proti tuberkulóze, podle něj budou nadále očkovány jen zvlášť rizikové skupiny. A autor ví ovšem také i o tom, že v Praze se znovu otevřená plicní tuberkulóza objevila u gastarbeiterů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Západní Čechy se o první místo ve výskytu tuberkulózy střídají s Prahou. V celorepublikovém přepočtu připadá na 100 tisíc obyvatel 13 nemocných. Mezi rizikové skupiny patří kromě azylantů také bezdomovci, vězni a drogově závislí. Cestovat v tramvaji s chrchlajícími bezdomovci, o které liberálně pravicové vlády odmítají pečovat s odkazem na "svobodu jedince a jeho odpovědnost při rozhodování", se stává rizikem srovnatelným s pobytem ve válečné zóně.]

Jak moje dítě může někoho nakazit Hepatitidou B, když je to nemoc převážně lehkých žen a narkomanů?
[pozn. ŠOK: Jednoduše. Z infikované tělesné tekutiny nakaženého člověka do krve příjemce. Oděrkou na dětském hřišti či kdekoliv jinde, škrábnutím se o infikovanou jehlu. V nekvalitním tetovacím či piercingovém studiu. Při pohlavním styku. Někteří nemocní žloutenkou typu B se nikdy zcela neuzdraví, virus v jejich těla přežívá dál a nemoc trvá v tzv. chronické formě. U dětí nakažených žloutenkou typu B v raném věku je to asi 90%, u dospělých kolem 10%. Tito lidé často o své chorobě nevědí, protože nemají žádné příznaky. Jsou však zdrojem nákazy žloutenkou typu B pro své okolí.]

Jak to, že informace o ptačí a prasečí chřipce nebyly pravdivé a objektivní, když pocházejí od těch samých expertů, co obhajují bezpečnost a účinnost vakcín proti nemocem, uvedným ve vašem článku? Je možné, že občas i oni mohou mít zkreslené informace?
[pozn. ŠOK: Panika vznikla změnou klasifikace pandemie ve Světové zdravotnické organizaci, podlehly jí i vlády a vládní zmocněnci. V Česku i hlavní hygienik. Očkování proti chřipce ale není mezi zákonem přikázanými očkováními.]

Dále mě zaráží, že autor neuvádí ve svém článku žádné informace o poškození následkem očkování, ani problematiku toho, že stát oficiálně nezodpovídá za tato poškození a je to jen a jen na každém jedinci, zda se bude soudit se svým lékařem, výrobcem vakcíny nebo státem, v případě poškození následkem očkování.
[pozn. ŠOK: Stát neodpovídá za žádné poškození léčbou, pokud je tzv. lege artis - schválená odbornou lékařskou společností. Každá léčba má nebo může mít vedlejší příznaky. Žádná léčba je nemá....]

Závěrem dodávám, že nejsem ani pro ani proti očkování, ale za svobodnou vůli v rozhodování, zda očkovat nebo ne a v jakém rozsahu. Svoboda, to je to, oč tu běží. A v pozadí samozřejmě o zisky několika farmafirem.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 17.1. 2011