Vzpoura mladých

17. 1. 2011 / Michal Kolář

Chtěl bych doporučit čtenářům, aby shlédli německý "sci-fi dokument" - 2030 - Aufstand der Jungen (2030 - vzpoura mladých) , píše Michal Kovář. Formou hraného dokumentu predikuje to, jak se možná bude vyvíjet společnost.

Zrušení státních důchodů; nemocnice, které kvůli nedostatku peněz nemohou poskytnout patřičnou péči; omezený a kontrolovaný přístup k internetu; centrální databáze všech údajů o občanech; drastické zvýšení školného, které vede k tomu, že mladí buď nemají peníze na studia, nebo odcházejí do zahraničí; škrty i v základním a středním školství, které vede ke snížení počtu hodin ve školách při zachování rozsahu probírané látky, což přináší přetěžování dětí; vznik ghett. Jen v jednom jsou autoři optimističtí - zůstaly zachovány nezávislé sdělovací prostředky.

Poučné, ale je téměř jisté, že v českých televizích uveden nebude. :-( domnívá se autor.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 17.1. 2011